Všichni zaměstnanci ve veřejném sektoru jistě znají tabulky a třídy, podle kterých jsou finančně hodnocení. Ale málokdo věnuje pozornost dalšímu důležitému kritériu. Takzvaný platový stupeň nezrcadlí aktuálně vykonávanou práci, nýbrž předešlé zásluhy! Máte za sebou léta využitelné praxe? Veřejná sféra vám automaticky přiznává vyšší postavení, ovšem zohledňuje také vzdělání. Podrobnosti najdeme v nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Nejdříve zjišťujeme roky „započitatelné praxe“

Započitatelnou praxi probíráme podrobněji ZDE. Zaměstnavatel vám uzná celou dřívější praxi, pro kterou jste potřebovali stejné nebo obdobné znalosti, jako při výkonu současného zaměstnání. Pokud jste dříve vykonávali jiné povolání, šéf vám může uznat maximálně 2/3 takové doby. Zahrnuje také vojenskou základní nebo náhradní službu, maximálně 6 let mateřské a rodičovské dovolené nebo péče o těžce postižené nezletilé dítě.

PLATOVÝ STUPEŇ podle počtu let započitatelné praxe
Většina Pedagogové
1. platový stupeň do 1 roku do 2 let
2. platový stupeň do 2 let do 6 let
3. platový stupeň do 4 let do 12 let
4. platový stupeň do 6 let do 19 let
5. platový stupeň do 9 let do 27 let
6. platový stupeň do 12 let do 32 let
7. platový stupeň do 15 let nad 32 let
8. platový stupeň do 19 let
9. platový stupeň do 23 let
10. platový stupeň do 27 let
11. platový stupeň do 32 let
12. platový stupeň nad 32 let

Platový stupeň závisí právě na délce započitatelné praxe, jak ukazuje předešlá tabulka. Ačkoli oba uvedené sloupce vypadají poněkud nesouměrně, údaje jsou kompletní. Oproti většině zaměstnanců ve veřejné správě a službách, pedagogickým pracovníkům skutečně přísluší kratší škála. A všechno má ještě jeden háček. Kdo opustil vzdělávací systém příliš brzy, přijde o několik odpracovaných let, a tím pádem klesne v platové tabulce!

Platový stupeň záleží také na dosaženém vzdělání

Například pedagogové, sociální a zdravotničtí pracovníci musejí mít kvalifikaci, předepsanou zvláštními právními předpisy. Většině ostatních profesionálů stačí výuční list, maturita nebo vysokoškolský diplom, nehledě na zaměření. Kdo vykonává poměrně jednoduchou práci a patří do 1., 2., 3., 4. nebo 5. platové třídy, nemá žádné automatické právo na vyšší než 1. platový stupeň! Respektive zaměstnavatel smí libovolně rozhodnout, kolik let praxe takovému člověku uzná.

Od 6. platové třídy získáváte širší práva, ale taky dochází k automatickému krácení započitatelných let praxe, pokud máte „jenom“ základní vzdělání, střední školu nebo výuční list. Čím výše stoupáme, tím přibývají nároky. Od 11. platové třídy budete kráceni na penězích, i pokud máte „pouze“ maturitu, vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský titul. Následující tabulka přesně ukazuje, kolik roků praxe musíme odečíst, když příliš nízké vzdělání neodpovídá zařazení do platové třídy.

ODEČET ODPRACOVANÝCH ROKŮ kvůli nesouladu platové třídy a vzdělání
Nejvyšší dosažení vzdělání Platová třída a odečtená léta praxe
6. až 8. 9. 10. 11. až 16. platová třída
Základní – 4 – 6 – 7 – 9
Střední – 2 – 4 – 5 – 7
Střední s výučním listem – 1 – 3 – 4 – 6
Střední s maturitou – 2 – 3 – 5
Vyšší odborné – 1 – 3
Vysokoškolské bakalářské – 2

Minusové hodnoty znamenají odpočet roků praxe, podle zařazení do platové třídy a maximálního dosaženého vzdělání. Zdroj: nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Platová třída a platový stupeň dohromady určují plat podle platové tabulky daného pracoviště.

28 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně zařazení do platových tříd. Vykonávám povolání výstavář, výtvarník pro nejmenované muzeum (příspěvková organizace), kde zřizovatel je kraj. Moje platová třída ve smlouvě je 8., platový stupeň 6. (mám odpracovaných necelých 10 let). Mám plné vysokoškolské vzdělání. Dle tabulek profesí je výstavář hodnocen 7. – 12. třídou, výtvarník 7., 8. Mám nárok na zvýšení platové třídy, nebo je nějaká cesta, jak si vymoci vyšší platovou třídu? Navíc dnes toto povolání obsahuje cca ze 70 % náplně práce práci grafika, která je hodnocena v platových tabulkách 9 – 13. třídou.
  Děkuji za odpověď.

  • Karolíno, platové třídy jmenovaných povolání najdete pod následujícími odkazy: výstavář, aranžér – výtvarník, grafik. Právním normám osobně rozumím tak, že je prakticky jedno, jaké povolání máte ve smlouvě; rozhoduje smluvená a reálně vykonávaná náplň práce. Jinými slovy, klidně bych si řekl o odpovídající platovou třídu grafika, pokud děláte práci grafičky, i když je Vaše pozice ve smlouvě souhrnně označena jinak :-).

  • Sabino, teď nevím, jestli myslíte, že se asistentka pedagoga v práci stará o 2 a více dětí, nebo že má doma 2 a více svých potomků. Vezmu všechny možnosti popořadě.

   Souvislost mezi platem a pracovní náplní najdete v platových třídách, které má asistent pedagoga popsané pod TÍMTO odkazem. Koukám-li správně, není tam rozlišován počet dětí, o které se v zaměstnání staráte.

   Pokud jste ale byla na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnavatel v platovém sektoru (v příspěvkové organizaci apod.) Vám musí započítat tuto dobu (maximálně ovšem 6 let) do praxe, což většinou vede k vyššímu platovému stupni, a tedy vyššímu platu.

   Kdo žije alespoň s jedním dítětem, smí uplatnit speciální daňové zvýhodnění; aktuálně Vám stát může měsíčně odpustit následující částky, které byste jinak odvedla na dani z příjmu: 1 117 Kč na první dítě, 1 417 Kč na druhé dítě, 1 717 Kč na třetí a každé další dítě, se kterým sdílíte domácnost, pokud na stejnou ratolest neuplatňuje zvýhodnění už někdo jiný (obvykle manžel).

 2. Dobrý den.
  (Omlouvám se za dotaz mimo aktuální diskuzi.)
  Ucházím se o místo nově vypisovaného tendru: strážník městské policie. Za minulého režimu v tomto městě byla státní policie (PČR), za současného režimu zrušena. Jedná se o město, 3800 obyvatel. Nyní vypisují (příští rok) tendr pro městkou policii: strážník městské policie.

  Jsem ročník 1966, mám maturitu na všeobecném gymnáziu, 2 roky povinné vojenské služby. V r. 1992 jsem byl půl roku na mateřské dovolené. Od r. 1994 vlastním koncesi: ostraha majetku, ochrana osob. Aktivně provozovaná do r. 2003, nyní pozastavená. Následná zaměstnání byla na VPP nebo HPP, neustále u soukromých bezpečnostních služeb. Mám kurz akceptovaný MŠMT (adekvátní k Bc. studiu na fakultě TV a sportu), činnost: instruktor fitcentra. Mám zbrojní průkaz (od r. 1994, nyní prodloužený do listopadu 2026, na sk. D,E), mám vlastní zbraň. Neustále aktivně sportuji.

  O jaký plat si mám říct, respektive na jakou platovou třídu mám nárok? Jedná se mi skutečně pouze o radu, nemám v administrativě státních zaměstnanců vůbec přehled-zkušenost a nechtěl bych vypadat jako blb. 🙂
  Děkuji, Michal.

  • Michale, díky za dotaz, i za podporu na sociální síti. Platové třídy strážníka jsou podrobně popsány ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Jako nováček byste pravděpodobně patřil do 5. (minimálně do doby ukončení školení), 6. (při plnění dílčích úkolů) nebo 7. (při plnění komplexních úkolů) platové třídy.

   V 5. platové třídě nemusejí uznat žádnou předchozí praxi (absurdita v našem právním řádě). Od 6. platové třídy by Vám měli započítat všechny roky praxe, kdy jste potřeboval stejné nebo obdobné znalosti + celou vojenskou službu + Vaši celou mateřskou, jinou praxi může zaměstnavatel podle libosti uznat maximálně ze 2/3. Teprve od 9. platové třídy by Vám mohli několik let strhnout kvůli tomu, že nemáte vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání; popravdě nyní nevím, zda Váš kurz lze oficiálně zaměnit za bakalářské vzdělání.

   Základní hrubé platové tarify (vizte ZDE) vypadají docela chudě, takže je důležitou otázkou, zda a případně kolik by Vám dávali jako osobní příplatek – takhle lze přičíst až 50 % základního platového tarifu.

   • Dobrý den, děkuji.
    Pravděpodobně by se jednalo o 7. platovou třídu, takže by měli roky praxe započítat. O osobním příplatku jsem nevěděl vůbec (v soukromém sektoru prakticky neexistuje). Mám školení potřebné k výkonu strážného v rámci EU a k tomu i další podobné (z hlavy nevím přesné údaje). Každopádně mi Váš příspěvek pomohl v orientaci, kam a kde se platově orientovat. Michal.

 3. Dobrý den, jelikož jsem do práce nastoupila jako absolvent bakalářského programu, mám nyní 1. stupeň platové třídy. Na druhý platový stupeň musím mít odpracované 3 roky. O kolik by se mi „zkrátilo čekání“ na postup do vyššího stupně, pokud bych dosáhla titulu Mgr.? Děkuji.

  • Eliško, magisterské vzdělání k vyššímu platovému stupni nijak nepomůže zaměstnanci, který je zařazený do 1. až 10. třídy. Od 11. platové třídy může titul Mgr. zachránit 2 roky praxe, které by jinak byly strženy bakaláři kvůli „nedostatečnému vzdělání“.

 4. Dobrý den, já se asi nyní hloupě zeptám. Učím na střední škole. Byla mi určena platová třída i platový stupeň a byla mi snížena praxe o dva roky pro nedostatečné vzdělání. Vzdělání jsem si dokončila, mohu se tedy domnívat, že ty dva roky, které se mi několik let odečítaly, se znovu (jakoby) přičtou a tím pádem se mi zvýší praxe, která mě může posunout i do vyššího platového stupně? Jedná se mi o to, že naše bývalá mzdová účetní mi řekla, že budu mít platový postup v letošním roce, nová paní účetní mi tvrdí, že to bude až za dva roky. Děkuji.

  • Dobrý den, paní Čajanová, pravdu mohou mít obě účetní, záleží na přesném počtu Vašich započitatelných let praxe. Důležitá je taky platová tabulka pedagogů, jejíž stupně najdete „vyříznuté“ ve článku výše. Uvedu 2 příklady.

   A/ Učitel na středí škole může být třeba v 11. platové třídě a mít 10 let započitatelné praxe; pokud dosáhl zatím „jenom“ bakalářského vzdělání, 2 roky odečteme a vyjde 8 let. Patří tedy do 3. platového stupně (nad 6, do 12 let). Jakmile dokončí magisterské vzdělání, můžeme počítat všechny skutečně v oboru odpracované roky, tedy 10 let, což ovšem stále ještě znamená 3. platový stupeň („do 12 let“).

   B/ Úplně stejný příklad, jenomže tentokrát má učitel v 11. platové třídě už 13 započitatelných let praxe. S bakalářem musíme odčítat, zbude 11 let praxe, tedy 3. platový stupeň. Ale jakmile dodělá magistra, už nic neodečítáme, máme celých 13 let a tedy 4. platový stupeň (nad 12, do 19 let).

 5. Dobrý den. Nastoupil jsem do zaměstnání jako pracovník v sociálních službách. Bylo mi nabídnuto toto: „Dle dodaných dokumentů Vám můžeme nabídnout 4. platovou třídu se zařazením do 6. stupně (praxe do 12 let), dle směrnice pro nové zaměstnance s nižší praxí.“ Pobírám tedy základní plat 15 760 Kč hrubého. Nyní jsem obdržel i dokument Stanovení odborné praxe a tam se píše „Datum dovršení praxe pro postup do 5. stupně: 2. 4. 2020“. Co se, prosím, podle současných tabulek konkrétně stane s mojí mzdou, jakmile tato doba uplyne? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Simono, aktuální platovou tabulku pracovníků v sociálních službách najdete pod TÍMTO odkazem. 4. platová třída a 5. platový stupeň = 15 200 Kč hrubého měsíčně. Ale nespletla jste se, a nemáte postoupit spíše do 4. třídy a 7. stupně? V tom případě by základní hrubý měsíční tarif činil 16 380 Kč.

 6. Dobrý den. Nyní učím na ZŠ. Moje dosavadní praxe byla i v jiných oborech, ne jen v pedagogických, např. v mateřské škole, školní družině, jako asistentka pedagoga, ale i jako prodavačka, či administrativní pracovnice. Jak je možné, že každý zaměstnavatel počítá jednotlivé roky praxe jinak? Někdo mi započítal praxi plně, někdo pouze poměrnou částí (2/3, či dokonce 1/3). Existuje na to nějaké pravidlo, podle kterého by se zaměstnavatel měl řídit? Jak je možné, že mi do učitelské praxe započítali v minulosti učitelství v MŠ plně a nyní pouze 1/3? Děkuji předem za odpověď. Nováková

  • Dobrý den, paní Nováková, v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. stojí: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“ A dále: „V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.“

   Ministerstvo školství (MŠMT) má na svém webu soubor, který stáhnete ZDE. Tam mj. píše: „V této souvislosti MŠMT doporučovalo dříve a doporučuje zaměstnavatelům, aby dosažená pedagogická praxe, tj. praxe pedagogických pracovníků (všech profesí uvedených v zákoně č. 563/2004 Sb.), kteří vykonávají nebo dříve vykonávali pedagogickou činnost přímým působením na vzdělávané děti, žáky nebo studenty a tím uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, byla posuzovaná „jako praxe v oboru požadované práce“.“ A dále: „jiná praxe – zápočet v rozsahu 0 až do 2/3 (rozhoduje zaměstnavatel).“

   Takže podle mého názoru Vám má zaměstnavatel plně (100%) uznat praxi v mateřské škole, školní družině, asistenta pedagoga. A dále sám rozhodne, zda Vám zbylou praxi uzná maximálně ze 2/3, nebo méně, případně vůbec.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno