Všichni zaměstnanci ve veřejném sektoru jistě znají tabulky a třídy, podle kterých jsou finančně hodnocení. Ale málokdo věnuje pozornost dalšímu důležitému kritériu. Takzvaný platový stupeň nezrcadlí aktuálně vykonávanou práci, nýbrž předešlé zásluhy! Máte za sebou léta využitelné praxe? Veřejná sféra vám automaticky přiznává vyšší postavení, ovšem zohledňuje také vzdělání. Podrobnosti najdeme v nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Nejdříve zjišťujeme roky „započitatelné praxe“

Započitatelnou praxi probíráme podrobněji ZDE. Zaměstnavatel vám uzná celou dřívější praxi, pro kterou jste potřebovali stejné nebo obdobné znalosti, jako při výkonu současného zaměstnání. Pokud jste dříve vykonávali jiné povolání, šéf vám může uznat maximálně 2/3 takové doby. Zahrnuje také vojenskou základní nebo náhradní službu, maximálně 6 let mateřské a rodičovské dovolené nebo péče o těžce postižené nezletilé dítě.

PLATOVÝ STUPEŇ podle počtu let započitatelné praxe
Většina Pedagogové
1. platový stupeň do 1 roku do 2 let
2. platový stupeň do 2 let do 6 let
3. platový stupeň do 4 let do 12 let
4. platový stupeň do 6 let do 19 let
5. platový stupeň do 9 let do 27 let
6. platový stupeň do 12 let do 32 let
7. platový stupeň do 15 let nad 32 let
8. platový stupeň do 19 let
9. platový stupeň do 23 let
10. platový stupeň do 27 let
11. platový stupeň do 32 let
12. platový stupeň nad 32 let

Platový stupeň závisí právě na délce započitatelné praxe, jak ukazuje předešlá tabulka. Ačkoli oba uvedené sloupce vypadají poněkud nesouměrně, údaje jsou kompletní. Oproti většině zaměstnanců ve veřejné správě a službách, pedagogickým pracovníkům skutečně přísluší kratší škála. A všechno má ještě jeden háček. Kdo opustil vzdělávací systém příliš brzy, přijde o několik odpracovaných let, a tím pádem klesne v platové tabulce!

Platový stupeň záleží také na dosaženém vzdělání

Například pedagogové, sociální a zdravotničtí pracovníci musejí mít kvalifikaci, předepsanou zvláštními právními předpisy. Většině ostatních profesionálů stačí výuční list, maturita nebo vysokoškolský diplom, nehledě na zaměření. Kdo vykonává poměrně jednoduchou práci a patří do 1., 2., 3., 4. nebo 5. platové třídy, nemá žádné automatické právo na vyšší než 1. platový stupeň! Respektive zaměstnavatel smí libovolně rozhodnout, kolik let praxe takovému člověku uzná.

Od 6. platové třídy získáváte širší práva, ale taky dochází k automatickému krácení započitatelných let praxe, pokud máte „jenom“ základní vzdělání, střední školu nebo výuční list. Čím výše stoupáme, tím přibývají nároky. Od 11. platové třídy budete kráceni na penězích, i pokud máte „pouze“ maturitu, vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský titul. Následující tabulka přesně ukazuje, kolik roků praxe musíme odečíst, když příliš nízké vzdělání neodpovídá zařazení do platové třídy.

ODEČET ODPRACOVANÝCH ROKŮ kvůli nesouladu platové třídy a vzdělání
Nejvyšší dosažení vzdělání Platová třída a odečtená léta praxe
6. až 8. 9. 10. 11. až 16. platová třída
Základní – 4 – 6 – 7 – 9
Střední – 2 – 4 – 5 – 7
Střední s výučním listem – 1 – 3 – 4 – 6
Střední s maturitou – 2 – 3 – 5
Vyšší odborné – 1 – 3
Vysokoškolské bakalářské – 2

Minusové hodnoty znamenají odpočet roků praxe, podle zařazení do platové třídy a maximálního dosaženého vzdělání. Zdroj: nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Platová třída a platový stupeň dohromady určují plat podle platové tabulky daného pracoviště.

73 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den. Nyní učím na ZŠ. Moje dosavadní praxe byla i v jiných oborech, ne jen v pedagogických, např. v mateřské škole, školní družině, jako asistentka pedagoga, ale i jako prodavačka, či administrativní pracovnice. Jak je možné, že každý zaměstnavatel počítá jednotlivé roky praxe jinak? Někdo mi započítal praxi plně, někdo pouze poměrnou částí (2/3, či dokonce 1/3). Existuje na to nějaké pravidlo, podle kterého by se zaměstnavatel měl řídit? Jak je možné, že mi do učitelské praxe započítali v minulosti učitelství v MŠ plně a nyní pouze 1/3? Děkuji předem za odpověď. Nováková

  • Dobrý den, paní Nováková, v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. stojí: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“ A dále: „V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.“

   Ministerstvo školství (MŠMT) má na svém webu soubor, který stáhnete ZDE. Tam mj. píše: „V této souvislosti MŠMT doporučovalo dříve a doporučuje zaměstnavatelům, aby dosažená pedagogická praxe, tj. praxe pedagogických pracovníků (všech profesí uvedených v zákoně č. 563/2004 Sb.), kteří vykonávají nebo dříve vykonávali pedagogickou činnost přímým působením na vzdělávané děti, žáky nebo studenty a tím uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, byla posuzovaná „jako praxe v oboru požadované práce“.“ A dále: „jiná praxe – zápočet v rozsahu 0 až do 2/3 (rozhoduje zaměstnavatel).“

   Takže podle mého názoru Vám má zaměstnavatel plně (100%) uznat praxi v mateřské škole, školní družině, asistenta pedagoga. A dále sám rozhodne, zda Vám zbylou praxi uzná maximálně ze 2/3, nebo méně, případně vůbec.

 2. Dobrý den, komentáře zde jsou již 4 roky staré – fungujete ještě? Mohu mít dotaz ohledně platu?
  Děkuji za odpově´d, Monika

 3. Dobrý den,

  pracuji druhým rokem jako vychovatelka ve školní družině. Dálkově studuji VOŠ – předškolní a mimoškolní pedagogiku ( nyní jsem
  v posledním ročníku ), střední školu mám však z jiného oboru. Mám 8. platovou třídu. Od letošního školního roku, všechny mé kolegyně postoupily do 9. platové třídy. Mě bylo řečeno, že já jediná ne, jelikož jsem začínající pedagog. Proto se ptám, jak dlouho mohu být považována za začínajícího pedagoga ? Sama vedu dokumentaci, vymýšlím veškerý program pro děti, dělám si přípravy a starám se o děti. Uvádějící vychovatelka mi přidělena nebyla – nebo mi to nebylo řečeno. Nyní od nás ředitel požaduje tvorbu týdenních plánů – aby je mohl kontrolovat. Může to po mě vůbec požadovat ,i když jsem “ začínající pedagog s 8. platovou třídou ?“ nebo bych měla být přeřazena do 9. platové třídy ?

  Předem děkuji za odpověď

 4. Dobrý den, pracuji jako soc. pracovník v příspěvkové organizaci zřízené krajem. Jsem v 11. třídě a 8. stupni. Stupně podle platných tabulek jsou po čtyřech letech. Roste mě co 4 roky stupeň a tím i plat automatiky a nebo musím někoho žádat? Může mě postup ve stupních dokonce někdo upřít a tím mě „zmrazit plat“.? Do jakého právního předpisu mrknout a nastudovat tuto problematiku? Děkuji za radu.

 5. Dobrý den pane Wolfe, můj dotaz se týká odečtu započitatelné praxe ve státní správě podle NV 564/2006. Řeším a rozhoduji přestupky na MěÚ. Před několika lety po složení ZOZ jsem dostala 9. platovou třídu s tím, že mi byly odečteny dva roky praxe za středoškolské vzdělání s maturitou. Nyni, po vydání nového NV č. 399/2017 je moje práce zařazena v 10. platové třídě. Znamená to, že pokud mi zaměstnavatel zvýší třídu, odečte mi další tři roky podle NV 564/2006, nebo „doodečte“ pouze další rok? Budu žádat o zvýšení třídy a ráda bych v tom měla jasno.

 6. Dobrý den. Pracuji jako sociální pracovnice na MěÚ. Jsem zařazena do 10. platové třídy. Dle informací od spousty kolegů jsou zařazeni již v 11. platové třídě, přičemž záleží na tom, zda vykonáváme např. depistáž atp. (viz obsahové náplně).
  Splňuji kvalifikační předpoklady (Bc., DiS – obor sociální práce). Pokud bych byla nově zařazena do 11. platové třídy, bude se mi krátit započítaná praxe, protože nemám magisterský titul?

 7. Dobrý den,
  rád bych se zeptal na pravidlo pro určení platového stupně.
  Pracuji jako zdravotnický záchranář s bakalářským vzděláním v 11. platové třídě. Proto mi jsou odecitany 2 roky odpracované praxe.
  Doplnil jsem si vzdělání v magisterském studijním programu Management ve zdravotnictví. Zaměstnavatelem mi ale vzdělání neuznal s odůvodněním, že management nesouvisí přímo s prací záchranáře.
  Je zaměstnavatel oprávněn toto posuzovat v souvislosti s určením stupně? Nepřísluší mu to pouze u třídy?
  Kolegům ve stejné situaci u jiných záchranných služeb byl stupeň přiznán.
  Děkuji za odpověď.
  Pepa K.

 8. Dobrý den, pracuji jako zdravotnický záchranář s bakalářským vzděláním (11. třída), tudíž se mi odečítají 2 roky praxe. Dodělal jsem si magisterské vzdělání v oboru Management ve zdravotnictví (ekonom. fakulta). Vzdělání mi ale zaměstnavatel nechce uznat s tím, že obor nesouvisí s mojí prací. Má pravdu?

 9. Dobrý den. Nastoupil jsem do zaměstnání jako pracovník v sociálních službách. Bylo mi nabídnuto toto: „Dle dodaných dokumentů Vám můžeme nabídnout 4. platovou třídu se zařazením do 6. stupně (praxe do 12 let), dle směrnice pro nové zaměstnance s nižší praxí.“ Pobírám tedy základní plat 15 760 Kč hrubého. Nyní jsem obdržel i dokument Stanovení odborné praxe a tam se píše „Datum dovršení praxe pro postup do 5. stupně: 2. 4. 2020“. Co se, prosím, podle současných tabulek konkrétně stane s mojí mzdou, jakmile tato doba uplyne? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Simono, aktuální platovou tabulku pracovníků v sociálních službách najdete pod TÍMTO odkazem. 4. platová třída a 5. platový stupeň = 15 200 Kč hrubého měsíčně. Ale nespletla jste se, a nemáte postoupit spíše do 4. třídy a 7. stupně? V tom případě by základní hrubý měsíční tarif činil 16 380 Kč.

   • Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně zařazení do platových tříd. Pracuji jako sociální pracovnice v diagnostickém ústavu, byla jsem zařazena do funkce referent soc. věcí, platová třídy 9, stupeň 12. Mám 35 let praxe v oboru stále na této pozici. Po nástupu nového vedení jsem byla zařazena jako adm. pracovnice (plat. tř. 9, stupeň 12), z důvodu nesplněného vzdělání. V roce 1994, kdy jsem nastoupila na toto místo jsem vzdělání splňovala. Mám maturitu na gymnáziu a druhou na SOŠSP v roce 1986. V mé pracovní náplni je také zahajování správního řízení v zastoupení ředitele, vydávání rozhodnutí rodičům dětí ohledně placení za pobyt, vyřizuji přídavky na děti, sirotčí důchody, odpisy dluhů, exekuce. Rovněž mám na starost pokladnu chlapců, spolupracuji s účetní a hospodářkou ústavu, spravuji archiv a zařizuji skartace. Spolupracuji rovněž s ostatními zařízeními v naší působnosti, zahajuji správní řízení ohledně přemístění dětí a vydávám předběžná opatření. Děkuji za odpověď.

 10. Dobrý den, nastupuji, jako asistent pedagoga . Mám 45 let praxe v Mateřské škole jako kvalifikovaná učitelka a dokončeno VOŠ – sociální práce- sociální pedagogika . Do jaké třídy budu zařazena na 0,75 úvazku a kolik budu brát hrubého. Hodnotí se zde vzdělání? Děkuji Soňa

 11. Dobrý den, pacuji jako všeobecná zdravotní sestra. Po 15-ti letech v oboru, jsem přestoupila do vedoucí funkce-staniční sestry. Stále jsem v pl.tř.č.10/7. Mám jen vystudovanou všeobecnou zdr.sestru, momentálně si dodělávám specializaci. Neměla jsem přestoupit z 10pl.třídy do 11 s nástupem do funkce a ubrat léta za praxi??
  Děkuji Petra

 12. Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně zařazenní do platových tříd. Pracuji jako sociální pracovnice v diagnostickém ústavu, byla jsem zařazena do funkce referent soc. věcí, platová třídy 9, stupeň 12. Mám 35 let praxe v oboru stále na této pozici. Po nástupu nového vedení jsem byla zařazena jako adm. pracovnice (plat. tř. 9, stupeň 12), z důvodu nesplněného vzdělání. Mám maturitu na gymnáziu a druhou na SOŠSP v roce 1986. V pracovní náplni mám rovněž zahajování správního řízení v zastoupení ředitele, vydávání rozhodnutí rodičům dětí, odpisy dluhů, exekuce. Rovněž vedu pokladní knihu výchovné skupiny, spolupracuji s účetní a hospodářkou ústavu, spravuji archiv a zařizuji skartace. Spolupracuji rovněž s ostatními zařízeními v naší působnosti. Děkuji za odpověď.

 13. Dobrý den, ucházím se o místo školníka na střední škole kde zřizovatelem je krajský úřad a mám 38 let odpracováno + ZVS 2roky, jsem vyučen v oboru elektro a ÚSO v oboru elektro. Chtěl bych vědět do jaké platové skupiny mohu být zařazen. Jedná se o plný pracovní úvazek Děkuji za odpověď Václav

 14. Dobrý den, pracuji 7 let jako učitelka na základní škole, mám vystudovaného bakaláře v oboru pedagogiky volného času. Naše účetní mi odečítá 5 let praxe, protože prý mám sice Bc., ale nesprávný obor. Myslela jsem, že bakalářské vzdělání se počítá, ať je jakékoli, že by tedy měla odečítat jen 2 roky. Prosím mám pravdu já nebo ona? Děkuji za odpověď.

 15. Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat. Mám středoškolské vzdělání a pracuji v soukromém sektoru jako technolog 26 let. Ted se naskytla nabídka práce jako referent bezpečnosti ve veřejném sektoru. Jak by to bylo s uznáním praxe a nebo o kolik by se praxe krátila. Děkuji

 16. Dobrý den, od maturity mám 26 let praxe, celou dobu jsem pracoval v soukromém sektoru. Začínal jsem jako dělník a pak technolog, ale v pracovní smlouvě jsem měl po celou dobu napsáno pozice dělník. Ted se naskytla nabídka práce ve veřejném sektoru jako bezpečnostní technik. Bude se mi krátit praxe a nebo kolik let se mi bude počítat. Děkuji

 17. Dobrý den. Od roku 2004 do teď jsem pracovala jako zdravotní laborantka v soukromé laboratoři, platové tabulky u nás vůbec neřešili, platy máme dle směrnic firmy, nižší než ve státním. Chtěla bych nastoupit do státní nemocnici, ale nevím kolik bych měla započítané praxe. Před nástupem do zaměstnání v 2004 roce, jsem byla na mateřské se třemi dětmi, před mateřskou jsem pracovala v jiném státě, mimo EU. Prokazatelnou praxi mám 14 let, bude mi započítáno 6 let mateřské? Děkuji za odpověď.

 18. Dobrý den, je mi 47 let. Pracuji v oční optice od svých 18 let, vzdělávala jsem se dálkově. V letech 2005 jsem vystudovala Bc. studium Specializace ve zdravotnictví, obor optometrie. V roce 2012 jsem na OSU vystudovala pedagogicke minimum (dps) Učitelství odborných předmětů, 2015 na UPOL Mgr. obor Učitelství pedagogiky pro SŠ a SOŠ. Zatím nemám práci učitelky, stále pracuji ve svém oboru . Ráda bych v budoucnu učila buď budoucí optiky na SŠ nebo učila na SPgŠ. Nevím do jaké plátové třídy bych byla zařazená v obou případech, a jaká doba praxe by mi byla započteny, pokud bych učila na SPgŠ. Děkuji Vám za odpověď. Renáta.

 19. Dobrý den, mám dotaz ohledně započitatelné praxe. Na průmyslové škole učím již 4.rokem, k tomu 5. rokem na univerzitě – vše mám podložené smlouvami (DPP či DPČ). Na střední škole jsem měl smlouvy vždy od 1.9 do 30.6. Nyní jsem na škole přešel na částečný úvazek ve 12. třídě. Účetní mi stanovila stupeň 1 (praxe do 2let) s tím, že se uznávání praxe na smlouvy typu DPP/DPČ nevztahuje. Podle mě co jsem nacházel v zákoně, tak se tam nic takového o typu smlouvy nepíše, pouze o typu vykonávané práce. V předchozích smlouvách jsem měl taktéž zaměření „učitel odborných předmětů“. Dle mého názoru by mě měla být praxe uznána. Prosím o radu zda si to myslím správně. Děkuji

 20. Dobrý den. Prosím o radu – kdo rozhoduje o tom, zda odpracované roky zahrne do započitatelné praxe? Pracovala jsem 6 let v redakci technického časopisu (redaktorka), potom jsem byla 12 let doma se třemi dětmi a k 1.9.2017 mám za sebou 5 let práce asistentky pedagoga. Dnes jsem obdržela nový platový výměr, kde se uvádí: započitatelná praxe do 19 let, další platový postup 1.1.2024.
  Pochopila jsem, že praxe v redakci se mi nepočítá, a tomu vůbec nerozumím – ve škole pracuju mj. jako knihovnice, takže „jako když najdeš“. Ale nešť, nemají mě rádi, takže 3 děti po 3 letech, tedy 9 let + 5 let asistence = 14 let praxe, takže očekávám další platový postup 1.1. 2022. Počítám špatně já nebo naše sekretářka? A mám nárok požadovat započtení práce v redakci? Pokud ano, u koho se mohu dožadovat nápravy? Ve škole máme odborovou organizaci.
  Děkuju za odpověď. Kateřina P.

 21. Dobrý den, zajímalo by mne, kdy dosáhnu dalšího platového stupně? Před 2 lety jsem v jedné a té samé organizaci postoupila na vyšší platovou třídu, ale kvůli titulu Bc. mi byly odečteny 2 roky. Celkově mám odpracováno 23 let. Je třeba osobně požádat nebo toto si hlídá personální oddělení samo? Děkuji Marcela

 22. Dobrý den, budu nastupovat jako pedagog na Z.Š. Nemám „žádnou“ praxi a pokud se mi nepodaří splnit státní závěřečné zkoušky, pak budu nastupovat s titulem Bc. Do jaké platové třídy mě mohou zařadit ? Děkuji

 23. Měl bych nastoupit do pozice v 6 platové třídě, mám odpracováno cca 20 let z toho , 8 let v oboru či blízkém oboru a dalších 12let mimo obor, můžete mi říci kolik let mi dude započteno z praxe mimo obor. Může se stát že mi škrtnou celých12 let?

 24. Dobrý den, započítává se mi do praxe činnost OSVČ, která byla mým hlavním a jediným pracovním příjmem 21 let? Děkuji, Kateřina

 25. Dobrý den,pracuji 39 let ve zdravotnictví.Mám vystudované gymnázium pak nástavbu -dětská sestra+ specializační studium.Mám 10,platovou třídu.Odečítají mi celkem 5 let.Je to správně?Ještě se chci zeptat na zvýšení příplatků za noční.Rozmezí je 400 – 1000 Kč.Máme 400 Kč.Kolik budeme mít po úpravě v červenci?
  Děkuji Marie

 26. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala jak je to s roky praxe. V současně době mám dodělaný kurz, který mě opravňuje vykonávat funkci asistentky pedagoga i vychovatele. Jenže mám asi 8 let praxe v jiném oboru /nepedagogickém/. Současně mám bakalářské studium v oboru poradenství. Jak je to poté s platovým zařazením?

 27. Dobrý večer,

  ráda bych se zeptala, zda jsou platy rozdílné v případě osobního asistenta žáka vs. asistenta pedagoga.

  Děkuji za odpověď.
  Čížková

 28. Dobrý den, já se asi nyní hloupě zeptám. Učím na střední škole. Byla mi určena platová třída i platový stupeň a byla mi snížena praxe o dva roky pro nedostatečné vzdělání. Vzdělání jsem si dokončila, mohu se tedy domnívat, že ty dva roky, které se mi několik let odečítaly, se znovu (jakoby) přičtou a tím pádem se mi zvýší praxe, která mě může posunout i do vyššího platového stupně? Jedná se mi o to, že naše bývalá mzdová účetní mi řekla, že budu mít platový postup v letošním roce, nová paní účetní mi tvrdí, že to bude až za dva roky. Děkuji.

  • Dobrý den, paní Čajanová, pravdu mohou mít obě účetní, záleží na přesném počtu Vašich započitatelných let praxe. Důležitá je taky platová tabulka pedagogů, jejíž stupně najdete „vyříznuté“ ve článku výše. Uvedu 2 příklady.

   A/ Učitel na středí škole může být třeba v 11. platové třídě a mít 10 let započitatelné praxe; pokud dosáhl zatím „jenom“ bakalářského vzdělání, 2 roky odečteme a vyjde 8 let. Patří tedy do 3. platového stupně (nad 6, do 12 let). Jakmile dokončí magisterské vzdělání, můžeme počítat všechny skutečně v oboru odpracované roky, tedy 10 let, což ovšem stále ještě znamená 3. platový stupeň („do 12 let“).

   B/ Úplně stejný příklad, jenomže tentokrát má učitel v 11. platové třídě už 13 započitatelných let praxe. S bakalářem musíme odčítat, zbude 11 let praxe, tedy 3. platový stupeň. Ale jakmile dodělá magistra, už nic neodečítáme, máme celých 13 let a tedy 4. platový stupeň (nad 12, do 19 let).

 29. Dobrý den,

  jsem zdravotní sestra, momentálně ještě studuji magisterské a přivydělávám si v nemocnici na pozici sestry na DPČ. Momentálně si vyjednávám jiné, místo v nejmenované FN, kde mi na dpč byla nabídnuta hodinová sazba bez příplatků za víkend. Na současné pozici je ale mám, chtěla bych se tedy zeptat zda je přímo v kompetenci vrchní sestry mi tyto příplatky dát?

  Také jsem se chtěla zeptat zda jako absolvent magisterského studia mám nárok na 12. platovou třídu?

  Děkuji

 30. Dobrý den, jelikož jsem do práce nastoupila jako absolvent bakalářského programu, mám nyní 1. stupeň platové třídy. Na druhý platový stupeň musím mít odpracované 3 roky. O kolik by se mi „zkrátilo čekání“ na postup do vyššího stupně, pokud bych dosáhla titulu Mgr.? Děkuji.

  • Eliško, magisterské vzdělání k vyššímu platovému stupni nijak nepomůže zaměstnanci, který je zařazený do 1. až 10. třídy. Od 11. platové třídy může titul Mgr. zachránit 2 roky praxe, které by jinak byly strženy bakaláři kvůli „nedostatečnému vzdělání“.

 31. Dobrý den, mám gymnázium a poté pomaturitní nástavbové studium cestovní ruch ukončené maturitou v roce 1986. Zajímalo by mě, jak se nyní pohlíží na toto vzdělání – je to střední , nebo vyšší odborné? Děkuji za odpověď.

 32. Dobrý den.Mám dotaz.Pracuji již 33 let ve zdravotnictvi a to na stomatologii.Mám vysokoškolské vzdělání.Pracuji jako sestra.Jakou bych měla mít pracovní třídu a platový výměr.Děkuji za odpověd.Martina

 33. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se od září 2016 po úpravě nových platových tabulek stále odpočítávají 2 roky pro vzdělání učitelek MŠ. Mám SPgŠ, pedagog. praxi nad 32 roků a v 9. platové třídě mám 6. platový stupeň.
  Děkuji za odpověď.

 34. Krásný večer prosím vás pracuji již od roku 2009 pod obecním úřadem a chtěla bych vědět jakou platovou a stupeň mám. Mam vyučny list a řidičák skupiny b mam částečný úvazek 6hod denně děkuji vam moc za zprávu blumelova jaky plat bych mela brát… Jaky je můj platový výměr

 35. Dobrý den,
  prosím o radu ohledně platového zařazení asistenta pedagoga v MŠ. V téhle profesi pracuji od prosince 2014. Před tím jsem pracovala 9 let v jiném zaměstnání. Vím, že platové tabulky jsou zveřejněny, ale těžce se v nich orientuji a nerozumím těm odpočtům apod…Mám problém v tom, že mě paní ředitelka nejdříve zařadila do 7. platové třídy a tarifu 4, ale v říjnu mi přinesla nový platový tarif , kde je uvedena 7. platová třída , tarif 3….s tím, že se paní účetní spletla v délce mé praxe a takhle je to tedy správně…Pracuji na 20 hodin týdně . Těšila jsem se od září na alespoň trochu zvýšenou mzdu a místo toho ji mám ještě o 1000 Kč menší…
  Moc děkuji za odpověď, co si o tom myslíte Vy.
  Jana

 36. DOBRÝ DEN JSEM KUCHAŘ MÁM 30 LET PRAXE V ZÁVODNÍCH JÍDELNÁCH JSEMVYUČEN BEZ NATURITY DNES JSEM BYL NA POHOVORU V POLIKLINICE V PRAZE KDE MI ŘEKLI ŽE MI DAJÍ PODLE TABULEJ SPADAJÍ PRÝ POD MAGISTRÁT 17 TISÍC HRUBÝHO,MYSLIM ŽE JE TO VÝSMĚCH ZAJÍMALO BY MNE NA KOLIK MÁM NÁROK VE STÁTNÍ SPRÁVĚ NAPŘ.V ARAMARKU JSEM BRAL PLAT 21 TIS.HRUBÉHO,MŮŽETE MI PROSÍM PORADIT???DÍKY MOC DAVID BERAN

 37. Dobrý den.
  (Omlouvám se za dotaz mimo aktuální diskuzi.)
  Ucházím se o místo nově vypisovaného tendru: strážník městské policie. Za minulého režimu v tomto městě byla státní policie (PČR), za současného režimu zrušena. Jedná se o město, 3800 obyvatel. Nyní vypisují (příští rok) tendr pro městkou policii: strážník městské policie.

  Jsem ročník 1966, mám maturitu na všeobecném gymnáziu, 2 roky povinné vojenské služby. V r. 1992 jsem byl půl roku na mateřské dovolené. Od r. 1994 vlastním koncesi: ostraha majetku, ochrana osob. Aktivně provozovaná do r. 2003, nyní pozastavená. Následná zaměstnání byla na VPP nebo HPP, neustále u soukromých bezpečnostních služeb. Mám kurz akceptovaný MŠMT (adekvátní k Bc. studiu na fakultě TV a sportu), činnost: instruktor fitcentra. Mám zbrojní průkaz (od r. 1994, nyní prodloužený do listopadu 2026, na sk. D,E), mám vlastní zbraň. Neustále aktivně sportuji.

  O jaký plat si mám říct, respektive na jakou platovou třídu mám nárok? Jedná se mi skutečně pouze o radu, nemám v administrativě státních zaměstnanců vůbec přehled-zkušenost a nechtěl bych vypadat jako blb. 🙂
  Děkuji, Michal.

  • Michale, díky za dotaz, i za podporu na sociální síti. Platové třídy strážníka jsou podrobně popsány ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Jako nováček byste pravděpodobně patřil do 5. (minimálně do doby ukončení školení), 6. (při plnění dílčích úkolů) nebo 7. (při plnění komplexních úkolů) platové třídy.

   V 5. platové třídě nemusejí uznat žádnou předchozí praxi (absurdita v našem právním řádě). Od 6. platové třídy by Vám měli započítat všechny roky praxe, kdy jste potřeboval stejné nebo obdobné znalosti + celou vojenskou službu + Vaši celou mateřskou, jinou praxi může zaměstnavatel podle libosti uznat maximálně ze 2/3. Teprve od 9. platové třídy by Vám mohli několik let strhnout kvůli tomu, že nemáte vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání; popravdě nyní nevím, zda Váš kurz lze oficiálně zaměnit za bakalářské vzdělání.

   Základní hrubé platové tarify (vizte ZDE) vypadají docela chudě, takže je důležitou otázkou, zda a případně kolik by Vám dávali jako osobní příplatek – takhle lze přičíst až 50 % základního platového tarifu.

   • Dobrý den, děkuji.
    Pravděpodobně by se jednalo o 7. platovou třídu, takže by měli roky praxe započítat. O osobním příplatku jsem nevěděl vůbec (v soukromém sektoru prakticky neexistuje). Mám školení potřebné k výkonu strážného v rámci EU a k tomu i další podobné (z hlavy nevím přesné údaje). Každopádně mi Váš příspěvek pomohl v orientaci, kam a kde se platově orientovat. Michal.

 38. Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda mi zaměstnavatel musí, nebo by měl zvýšit platový stupeň po odpracovaném roce, nebo jestli je jen na něm, zda mi platový stupeň zvýší. Děkuji za odpověď.

 39. Dobrý den,
  mám nárok na odškodnění, pokud jsem byla zařazena dva a půl roku do špatného platového stupně?

 40. Dobrý den,
  mám magisterské vzdělání na Pedagogické fakultě obor 1.stupeň ZŠ. Praxe ve školství 35 let. Pracuji jako učitelka na 1. stupni, praxe započítána plně,jako vychovatelka ve školním klubu praxe krácena na 2/3 tedy 26 let. Je zařazení do 5. stupně správné, neměla bych být zařazena stejně jako učitelka do 7. stupně? Děkuji za odpověď.

 41. Dobrý den,mám dotaz. Pracuji jako kuchařka ve školství. Ve dvou posledních zaměstnání jsem byla zařazena do platové třídy 5 a do platového stupně 9. V současné době pracuji v ZŠ, kde mě pan ředitel zařadil do 4 platové třídy.Přitom práci vykonávam stejnou jak v předchozích zaměstnání. Jak je možné, že na každé škole je to jinak?Rozhoduje o tom ředitel? Děkuji za odpověď.

 42. Dobrý, den mám vystudovanou str.pedagogickou školu předškolní a mimoškolní pedagogika mam 3 roky praxe na zs jako nekv.ucitelka a 5 let jako učitelka mš a nyní pracuji po md jako asistentka pedagoga a chci se zeptat jak je to s kvalifikací zda ji mám či si musím udělat kurz asistent pedagoga dekuji

  • Sabino, teď nevím, jestli myslíte, že se asistentka pedagoga v práci stará o 2 a více dětí, nebo že má doma 2 a více svých potomků. Vezmu všechny možnosti popořadě.

   Souvislost mezi platem a pracovní náplní najdete v platových třídách, které má asistent pedagoga popsané pod TÍMTO odkazem. Koukám-li správně, není tam rozlišován počet dětí, o které se v zaměstnání staráte.

   Pokud jste ale byla na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnavatel v platovém sektoru (v příspěvkové organizaci apod.) Vám musí započítat tuto dobu (maximálně ovšem 6 let) do praxe, což většinou vede k vyššímu platovému stupni, a tedy vyššímu platu.

   Kdo žije alespoň s jedním dítětem, smí uplatnit speciální daňové zvýhodnění; aktuálně Vám stát může měsíčně odpustit následující částky, které byste jinak odvedla na dani z příjmu: 1 117 Kč na první dítě, 1 417 Kč na druhé dítě, 1 717 Kč na třetí a každé další dítě, se kterým sdílíte domácnost, pokud na stejnou ratolest neuplatňuje zvýhodnění už někdo jiný (obvykle manžel).

 43. Dobrý den, pracuji na pozici speciální pedagog, vzdělání mám Bc. Speciální pedagogika – na moje místo nebylo požadováno Mgr., to dokončuji v tomto roce (tzn že jsem ke studiu nastoupila před 1.1.2015). Praxi mám do jednoho roku. Pracuji v rámci projektu, jsem tedy zaměstnancem města, ne školy, ale to by podle mě nemělo platovou třídu ovlivnit. Jsem zařazena v 9. platové třídě, platový stupeň 1, platový tarif mám tedy vypočítaný na 15170 Kč, při mém polovičním úvazku mám 7585 Kč. Je vůbec možné aby speciální pedagog byl v 9. platové třídě? Na těchto stránkách jsem našla pouze od 11. do 13. třídy.

 44. Dobrý den. Mám vystudovanou Vyšší odbornou školu – předškolní a mimoškolní pedagogiku a pracuji jako učitelka v MŠ od roku 2011 ( tedy pátý rok) . Do jaké plátové třídy prosím patřím a kdy mě čeká platový posun ? Děkuji

 45. Dobrý den,
  jsem zdravotní sestra na pozici staniční sestry,mám 28 let praxe,v roce 2001 jsem atestační zkouškou ukončila PSS – obor geriatrie.Mám 10.platovou třídu,ale odečítají se mi 3 roky praxe-je to správně?Děkuji za odpověď Jana Š.

 46. Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně zařazení do platových tříd. Vykonávám povolání výstavář, výtvarník pro nejmenované muzeum (příspěvková organizace), kde zřizovatel je kraj. Moje platová třída ve smlouvě je 8., platový stupeň 6. (mám odpracovaných necelých 10 let). Mám plné vysokoškolské vzdělání. Dle tabulek profesí je výstavář hodnocen 7. – 12. třídou, výtvarník 7., 8. Mám nárok na zvýšení platové třídy, nebo je nějaká cesta, jak si vymoci vyšší platovou třídu? Navíc dnes toto povolání obsahuje cca ze 70 % náplně práce práci grafika, která je hodnocena v platových tabulkách 9 – 13. třídou.
  Děkuji za odpověď.

  • Karolíno, platové třídy jmenovaných povolání najdete pod následujícími odkazy: výstavář, aranžér – výtvarník, grafik. Právním normám osobně rozumím tak, že je prakticky jedno, jaké povolání máte ve smlouvě; rozhoduje smluvená a reálně vykonávaná náplň práce. Jinými slovy, klidně bych si řekl o odpovídající platovou třídu grafika, pokud děláte práci grafičky, i když je Vaše pozice ve smlouvě souhrnně označena jinak :-).

 47. Pracuji na úřadě v Břeclavi-evidence vozidel, 17 let jsem pracoval u Policie ČR ve služebním poměru, neuznali mi ani den započítatelné praxe, jak se mám bránit, děkuji. Tzn. propad v platovém stupni o 7 stupňů.

 48. dobrý den, podle odpracovaných let, by se mi měla třída 1 změnit na třídu 2(nyní mám praxi do roka, těd by měla být do 2). Je zaměstnavatel povinen mi automaticky zvýšit třídu a nebo si musím třídy hlídat sama a říct si o zvýšení a je vůbec povinný mi zvýšit třídu? Soustavně se vzdělávám v oboru (sestra), dálkově studuji VOŠ, po dostudování mám opět nárok na zvýšení třídy s tím, že si to také musím hlídat? Děkuji za odpověď.

 49. Dobrý den,
  do jaké platové třídy budu zařazena pokud mám 2 letou ekonomickou školu + kurz pedagogické minimum 12 let praxe ve spec. škole funkce asistent pedagoga, věk 50 let. Děkuji

 50. Přeji dobrý den. Byl jsem 20 let strážníkem MP Náchod.
  Nastoupil jsem se 6. třídou, do 31.12.2015 mám propůjčenou 7. třídu.
  Od 1.1.2016 nesplňuji vzdělání (maturita) a obec nabízí práci ve 4 třídě.
  Děkuji za odpověď a s pozdravem.

 51. Dobrý den, mám vystudovanou střední zdravotnickou školu v roce 1983. V roce 2010 jsem ukončila Specializační studium – Organizace a řízení zdravotnictví – atestační zkouškou. Jsem na pozici vrchní sestry. Chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na 11. platovou třídu. Doposud jsem v 10. platové třídě. Děkuji.

 52. Dobrý den, mám vystudovanou SPgŠ a nyní jsem dokončila Bc. v oboru Učitelství pro MŠ. Pracuji v MŠ od září 2011. Byla jsem zařazena do 9. platové třídy a pracuji na celý úvazek. Chci se zeptat, zda se mi odpočítávaly 2 roky praxe a zda mohu být zařazena do vyšší plat. třídy? Vím, že titul Bc. neznamená víc peněz, ale ráda bych se přeci jen zeptala. Děkuji.

 53. Dobrý den. Dotaz: učitelka MŠ, praxe 28 let (2 roky nám odečítají – za vzdělání, ačkoliv střední odborné vzdělání je plnou kvalifikací…), původní vzdělání SPgŠ, nyní bakalářské (učitelství pro MŠ). Platová třída 9, stupeň 5. Promítne se vyšší vzdělání do platu? Pokud ne, proč se tedy odečítají roky? Co je smyslem? Je třeba žádat o zrušení výše uvedeného odpočtu, nebo k tomu dojde automaticky? Děkuji za odpověď.

  • Květo, vyšší vzdělání se Vám promítne do platu pouze tím, že Vám nebudou odečítány 2 roky. Ptáte se na smysl? Smyslem toho celého je, aby lidi studovali, čímž bude moci instituce školství jako taková, čerpat spoustu peněz ze státního rozpočtu za svoji činnost. Tady jde o peníze pro instituci, né o peníze pro učitele. Bohužel jste si vybrala špatnou kategorii. Pro společnost má větší hodnotu vysokoškolský učitel, než učitelka MŠ. A podle toho to také u nás vypadá.

 54. Dobrý hezký den. Mám dotaz. Pracuji 43 let ve školství jako vychovatelka. Mám střední odbornou pedagogickou školu. 24 let jsem pracovala jako vychovatelka na DM. Toto místo se ruší. Nyní mohu nastoupit na Zš jako asistent pedagoga do 6. třídy na úvazek 0.37. Prosím, jaké platové třídy mohou být? Děkuji Vám.

   • 9. třída je pro vychovatelky, jako asistentka bude mít pravděpodobně 8. pl. třídu už jen v tom, že AP nevykonává vlastní pedagogickou činnost ale pracuje podle pokynů učitele. Mám to jako paní 1/2 uvazku jako AP v 8. a 1/2 uzazku jako vychovatelka 9. pltaova trida

 55. Dobrý den, paní Hauerlandová, vyšší vzdělání nutně nezaručuje lepší plat ani ve veřejném sektoru, který se řídí platovými tabulkami. V soukromém sektoru (například s.r.o.) vláda stanovuje takzvané zaručené mzdy, tedy nejnižší povolené odměny podle složitosti a náročnosti práce. Tabulku zaručených mezd najdete i s podrobnějším rozborem ZDE pro sociální péči a ZDE pro zdravotnictví. Jinak soukromá společnost samozřejmě může zaměstnanci vyplácet více, ale to je záležitostí dvoustranné domluvy a smlouvy.

 56. Dobry den,nastoupila jsem na misto zdravotne socialni pracovnice v nasi nemocnici,kde jsem donedavna pracovala na pozici rehabilitacniho pracovnika a platova trida 7 se mi nezmenila ani po zvyseni kvalifikace a zmene pracovniho mista – bylo mi receno,ze jsme s.r.o. a financni prostredky urcuje mesto,nejedeme podle platovych tabulek. Ponevadz mi v prubehu zvysovani kvalifikace bylo receno,ze po jejim absolvovani bychom meli mit zvyseny plat – tridu, chci se ujistit,jak to je skutecne a na co mam narok? Dekuji mnohokrat za odpoved.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno