Zaměstnanci Českých aerolinek berou mzdy podle tabulky, kterou vyjednali prostřednictvím svých odborových organizací. Všechny kolektivní smlouvy najdete ve speciálním článku, včetně příplatků a benefitů. Ale vláda zároveň vydala takzvaný Katalog prací, který popisuje pracovní náplň a platové třídy ve veřejném sektoru. Pod číslem 2.01.11 tam najdeme také profesi Letecký technik. Jakmile přidáme praxi a vzdělání, neboli platový stupeň, vyčteme základní hrubý plat.

2.01.11 – LETECKÝ TECHNIK

9. platová třída

1. Zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení.

10. platová třída

1. Výkon vysoce specializovaných prací při zajišťování řádného technického stavu veškerých palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky.

2. Realizace spojení se službami řízení letového provozu, odpovědnost za informační vstupy a výstupy z letounu, kontrola a zajišťování provozu spojovacího zařízení letounu (palubní radista).

11. platová třída

l. Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace inženýrskoletecké služby a zabezpečení v oblasti jednotlivých odborností (draky a motory, elektrické a speciální vybavení, letecká výzbroj, radiové a radiotechnické vybavení, optoelektronika).

2. Vydávání odborných technických předpisů změnové služby vlastní i výrobce. Ověřování technologických postupů na letecké technice pro jednotlivé odbornosti v oblasti odborných leteckých předpisů. Inspekční a kontrolní činnost v oblasti tvorby, vedení a použití letecké technické dokumentace.

12. platová třída

1. Tvorba koncepce technického provozu letecké techniky a pozemního příslušenství. Stanovování způsobu výběru a provozování letecké techniky, vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno