Zaměstnanci Českých aerolinek berou mzdy podle tabulky, kterou vyjednali prostřednictvím svých odborových organizací. Všechny kolektivní smlouvy najdete ve speciálním článku, včetně příplatků a benefitů. Ale vláda zároveň vydala takzvaný Katalog prací, který popisuje pracovní náplň a platové třídy ve veřejném sektoru. Pod číslem 2.01.12 tam najdeme také profesi Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení. Jakmile přidáme praxi a vzdělání, neboli platový stupeň, vyčteme základní hrubý plat.

2.01.12 – PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO PROVOZNÍHO A RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ

7. platová třída

1. Samostatné řešení odborných specializovaných prací v oblasti letištního zabezpečení, lokalizace závad, jejich odstranění, kontrola provedených oprav v dílnách (mechanik letky letištního zabezpečení).

2. Provozní přezkušování, seřizování, lokalizace závad a jejich odstraňování u prostředků radiotechnického zabezpečení letectva, radiostanic, přenosových zařízení, automatizovaných a zobrazovacích systémů.

3. Organizování přípravy letištní provozní techniky k zabezpečení provozu letadel a systémů k jejich ošetřování, přezkušování, doplňování a vyzbrojování.

4. Řízení údržby, přípravy a přísunu souprav, vybavení a náhradních dílů letadel a munice k zabezpečení provozuschopnosti letadel a jejich bojové připravenosti.

5. Zajišťování bezchybného stavu a úplnosti padákové záchranné a výsadkové techniky, doplňování a opravy zařízení padákových a výsadkových cvičišť a trenažerů, plnění úkolů v pátrací službě.

6. Komplexní materiální zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, systémů a zařízení a náhradních dílů letadel.

8. platová třída

1. Zajišťování odborných specializovaných prací v oblasti letištního zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav pohybových ploch, zpracovávání návrhů na vyřazení letištní techniky.

2. Provádění oprav obnovujících provozuschopnost radiotechnických prostředků, lokalizace závad, jejich odstraňování u složitých radiolokačních a navigačních systémů.

3. Zajišťování nepřetržitého a včasného přísunu prostředků letištního technického zabezpečení a materiálu k letadlům, odpovědnost za komplexní a správnou činnost a využití prostředků letištně-technického zabezpečení.

4. Řízení provozu letištní provozní techniky pro zabezpečení provozu letadel, zajišťování správného technického stavu letecké munice.

5. Zajišťování připravenosti posádkové záchranné a výsadkové techniky k použití, výuka létajícího personálu o záchranných prostředcích a způsobu použití, řízení výcviku na trenažerech.

6. Zajišťování letecké informační služby.

7. Zajišťování technické způsobilosti a spolehlivosti techniky, komplexů, systémů a zařízení letištní provozní služby (technik výrobny kyslíku, dusíku, vedoucí pracovišť akumulátorové nabíjecí stanice, kompresorové a přečerpávací stanice a pracoviště speciálních agregátů).

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování činností, koordinace odborných specializovaných prací v oblasti LTZ k zajištění údržby, provozu, oprav a revizí s působností do organizační struktury základny (technik LTZ).

2. Komplexní zajišťování řádného technického stavu letištní provozní techniky a technického zařízení. Řízení odborných prací, činností a služeb jednotlivých odborností.

3. Komplexní zajišťování řádného technického stavu letecké munice.

4. Komplexní dispečerské řízení leteckého provozu, jeho koordinace se všemi zúčastněnými složkami.

5. Komplexní zajišťování činností, koordinace odborných specializovaných prací v oblasti radiotechnického zabezpečení letectva k zajištění údržby, provozu, oprav a revizí techniky radiotechnické zabezpečení (technik radiotechnického zabezpečení).

10. platová třída

1. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav pohybových ploch včetně zajišťování jejich ochranných pásem.

2. Řízení letecké pátrací a záchranné služby v rámci civilních složek nebo v rámci druhu vojska s působností do celé organizační struktury podřízených stupňů, zabezpečení výcviku specialistů letecké pátrací a záchranné služby, kontrola připravenosti létajícího personálu v záchranné činnosti, součinnost mezi orgány zdravotnické služby, orgány SAR a středisky letecké záchranné služby.

3. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů radiotechnického zabezpečení k zajištění provozu, údržby a oprav systémů radiotechnického zabezpečení.

4. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního provozního zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav letištní provozní techniky a technického zařízení.

11. platová třída

1. Komplexní koordinování a usměrňování systémů řízení letištního a letištního provozního zabezpečení při zajišťování vojenského leteckého provozu v rámci Armády České republiky (pracoviště speciálního zabezpečení letišť, speciálního zabezpečení letectva) nebo civilního leteckého provozu v rámci velkých veřejných dopravních letišť s koordinovaným provozem.

2. Komplexní koordinování a usměrňování systémů řízení radiotechnického zabezpečení při zajišťování leteckého provozu v rámci Armády České republiky nebo letišť s koordinovaným leteckým provozem.

12. platová třída

1. Tvorba koncepce pozemních leteckých zabezpečovacích zařízení (radiotechnické zabezpečení a letecké technické zabezpečení). Stanovování způsobu výběru a provozování techniky radiotechnického zabezpečení a leteckého technického zabezpečení, navrhování opatření ke zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti systémů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno