Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat samostatný masér. Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Masér potřebuje speciální vzdělání nebo kvalifikaci

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu *), nebo
  • b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu **), nebo
  • c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
  • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu ***)

Poznámka – související právní předpisy

  • *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
  • **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
  • ***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zde například v obecných podmínkách pro hodnocení odborné způsobilosti stojí: „Žadatelem o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno