Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo financí. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 4 928 731 646
Výdaje celkem 21 168 126 849

Příjmy

Daňové příjmy 1) 33 350 000
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 673 046 824
– pojistné na důchodové pojištění 598 263 845
– nemocenské a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 74 782 979
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 222 334 822
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 396 909 570
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 42 277 252
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 783 148 000

Výdaje

Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 11 318 520 439
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 743 291 398
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 5 382 950 176
– sociální dávky 460 609 000
– výdaje na činnost celní správy 4 922 341 176
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 646 831 445
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 56 690 460
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického útvaru 19 842 931

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 11 017 621 431
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 3 745 991 288
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 219 017 757
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 431 659 075
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 2 136 656 590
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 7 308 877 872
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 73 694 400
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 100 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 476 287 684
– ze státního rozpočtu 79 378 114
– podíl rozpočtu Evropské unie 396 909 570
Výdaje na projekty, (spolu)financované z prostředků finančních mechanismů 43 033 502
– ze státního rozpočtu 756 250
– podíl prostředků finančních mechanismů 42 277 252
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 3 449 014 587

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno