Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 442 710 835 482
Výdaje celkem 560 466 378 756

Příjmy

Daňové příjmy 1) 610 000 000
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti 435 291 645 333
pojistné na důchodové pojištění 386 925 906 963
nemocenské, příspěvek na zaměstnanost 48 365 738 370
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6 809 190 149
– z EU bez společné zemědělské politiky 6 132 793 929
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 56 396 220
– ostatní, kapitálové příjmy apod. 6) 620 000 000

Výdaje

Dávky důchodového pojištění 406 253 000 000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče 40 800 000 000
Dávky nemocenského pojištění 27 300 000 000
Dávky pomoci v hmotné nouzi 10 077 544 259
Dávky osobám se zdravotním postižením 2 350 000 000
Ostatní sociální dávky 4 000 000
Podpory v nezaměstnanosti 8 800 000 000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 23 800 000 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem 4 012 960 060
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 400 000 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 670 000 000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 4 900 000 000
Ostatní výdaje organizačních složek státu 16 337 748 593
Neinvestiční nedávkové transfery 14 314 885 844
Podpora reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 446 240 000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 622 263 432
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 3 291 554 495
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 151 420 082
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 476 095 721
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 7 094 908 310
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace vč. programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 4) 9 977 391
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle jejich výsledků 5) 9 977 391
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Program protidrogové politiky 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 150 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 7 767 806 870
– ze státního rozpočtu 1 635 012 941
– podíl rozpočtu EU 6 132 793 929
Výdaje na projekty, (spolu)financované z prostředků finančních mechanismů 56 533 200
– ze státního rozpočtu 136 980
– podíl prostředků finančních mechanismů 56 396 220
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 1 006 118 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno