Trpíte zdravotní problémy, které vznikly při plnění pracovních úkolů? Možná máte nárok na odškodnění, případně dlouhodobou rentu! Všechny podmínky a formality popisujeme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Mimo jiného musíte svoji diagnózu najít v oficiálním seznamu, který vláda svým nařízením č. 290/1995 Sb. rozdělila do 6 kapitol (podobný katalog pro potřeby invalidního důchodu obsahuje dokonce 15 kapitol). Tady probereme nemoci z povolání způsobené chemickými látkami (rovnou přidáme taky informace z vyhlášky č. 104/2012 Sb.).

Podmínky vzniku nemoci z povolání

Pro všechny položky (č. 1 až 58, vizte níže) platí: Nemoci vznikají při plnění pracovních a služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním  (dále jen „při práci“), při němž je prokázána taková expozice chemickým látkám, jejich sloučeninám a směsím látek, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

Podmínky, za nichž nelze nadále uznat nemoc z povolání

Pro všechny položky (č. 1 až 58, vizte níže) zároveň platí: Opakované zjištění fyziologických výsledků klinického vyšetření, laboratorních a pomocných vyšetřovacích metod, cíleně zaměřených na změny zdravotního stavu, odpovídající účinku chemické noxy (zřejmě škodliviny, pozn. red.), která způsobila onemocnění uznané jako nemoc z povolání. (Kdybyste věděli, jak interpretovat předchozí větu, napište, do diskusního fóra, děkuji. 🙂

Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

 1. Z olova nebo jeho sloučenin
 2. Ze rtuti nebo jejích sloučenin
 3. Z arzénu nebo jeho sloučenin
 4. Z antimonu nebo jeho sloučenin
 5. Z berylia nebo jeho sloučenin
 6. Z kadmia nebo jeho sloučenin
 7. Z chrómu nebo jeho sloučenin
 8. Z manganu nebo jeho sloučenin
 9. Z niklu nebo jeho sloučenin
 10. Z fosforu nebo jeho sloučenin
 11. Z vanadu nebo jeho sloučenin
 12. Z fluóru nebo jeho sloučenin
 13. Z chlóru nebo jeho sloučenin
 14. Z ostatních halogenů a jejich sloučenin
 15. Ze zinku nebo jeho sloučenin
 16. Z mědi nebo jejích sloučenin
 17. Z oxidu uhelnatého
 18. Z oxidů dusíku
 19. Z oxidů síry
 20. Z kyanovodíku nebo kyanidů
 21. Z izokyanátů
 22. Z fosgénu
 23. Z boranů
 24. Ze sirouhlíku
 25. Ze sirovodíku a sulfidů
 26. Z amoniaku
 27. Z halogenovaných uhlovodíků
 28. Z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků
 29. Z alkoholů
 30. Z glykolů
 31. Z éterů a ketonů
 32. Z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů
 33. Z akrylonitrilu a jiných nitrilů
 34. Z alifatických nitroderivátů
 35. Z benzenu
 36. Z homologů benzenu
 37. Z naftalenu nebo jeho homologů
 38. Z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu
 39. Z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů
 40. Z aromatických nitro nebo amino sloučenin
 41. Z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů
 42. Z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků
 43. Ze syntetických pyretroidů
 44. Z dipyridilů
 45. Z karbamátů
 46. Ze sloučenin kovů platinové skupiny
 47. Z thalia nebo jeho sloučenin
 48. Z barya nebo jeho sloučenin
 49. Ze sloučenin cínu
 50. Ze sloučenin selenu a teluru
 51. Z uranu nebo jeho sloučenin
 52. Z esterů kyseliny dusičné
 53. Z anorganických kyselin
 54. Z etylenoxidu a jiných oxiranů
 55. Z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)
 56. Z organických kyselin
 57. Z louhů
 58. Z dalších látek nebo směsí látek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno