Kvůli koronavirové epidemii máme omezený pohyb a nejistou budoucnost. Co myslíte, kdy zase budou povoleny zahraniční turistické cesty? Těžko říct. V občanském zákoníku každopádně stojí, za jakých podmínek máme právo na bezplatné odstoupení od smlouvy o zájezdu. Vzor potřebného formuláře sepíšeme jasně a stručně, ale přátelským tónem.

Na novou chorobu COVID-19 denně umírají čeští občané, epidemie ovšem vypukla také v dalších státech. Ministerstvo zdravotnictví jmenuje destinace, kde registruje „vysoké riziko“, že člověk bude nakažen: Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Francie, Izrael, Itálie, Írán, Jižní Korea, Kanada, Malajsie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA.

Vláda však už přestala rozdělovat státy na bezpečné a rizikové, respektive všechny zahrnuje do druhé kategorie. Takže státní hranice smíme překročit jenom výjimečně, například „v naléhavé mimořádné situaci“.

Tisíce našich spoluobčanů byly přivezeny zpátky do vlasti Ministerstvem zahraničí poté, co uvízly jinde. Kvůli koronavirové epidemii jsou totiž omezovány dopravní spoje a uzavírány také další mezistátní hranice. Předseda Centrálního řídicího týmu COVID-19, epidemiolog Roman Prymula v České televizi připustil, že naše republika může zůstat takto utěsněná ještě jeden nebo dva roky (ZDE, od 50. minuty).

Co když ale máte s některou cestovní kanceláří uzavřenou smlouvu, podle které vás zanedlouho čeká zahraniční turistický zájezd?

Inspektoři odkazují na občanský zákoník

Česká obchodní inspekce (ČOI) rozlišuje několik situací:

  • Pokud jste uzavřeli smlouvu se zahraniční cestovní kanceláří a zájezd má začínat mimo Českou republiku (například ve Vídni nebo Frankfurtu), musíme se řídit právním systémem toho státu, ve kterém daná cestovka sídlí. V rámci EU ovšem máme legislativu víceméně synchronizovanou, případně pomůže Evropské spotřebitelské centrum.
  • Pokud má zahraniční zájezd startovat v České republice, zatímco jsou uzavřeny státní hranice, tuto akci ideálně zruší samotná pořadatelská cestovní kancelář, přičemž vrátí zaplacené peníze (zálohu) a nebude účtovat žádné storno-poplatky. Eventuálně může od smlouvy odstoupit protistrana, tedy zákazník. ČOI odkazuje na § 2535 občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.):

„Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.“

Inspektoři doporučují „prokazatelnou formu“, například zaslat cestovní kanceláři doporučený dopis. Máme jasně sdělit svůj úmysl a také identifikovat dokument, který chceme stornovat. Přitom však samozřejmě můžeme komunikovat empaticky – vizte následující návrh (kurzívou jsou označená místa, kam patří individuální údaje).

Odstoupení od smlouvy o zájezdu – vzor

Vážená paní, vážený pane,

bohužel Vám musím oznámit, že odstupuji od smlouvy číslo ( … ), o zájezdu do ( … ) v termínu ( … ), kterou jsem s vaší společností ( … ) uzavřel/a dne ( … ).

Důvody jsou zřejmé: koronavirová epidemie, nouzový stav a krizová opatření, která přetrvávají v České republice. Využívám tak svého práva, které mám na základě § 2535 zákona č. 89/2012 Sb., v jeho aktuálním znění.

Věřím, že mé rozhodnutí chápete. Zároveň Vám chci popřát, aby Vaše společnost současnou situaci zvládla (eventuálně s pomocí českého státu nebo Evropské unie). Doufám, že se všichni brzy dočkáme lepších časů.

S pozdravem

Podpis

Jméno Příjmení

Dne ( … )

1 komentář

  1. Diky za výstižný článek ! naštěstí nejsme nuceni návod použít, ale mnoha lidem se toto podrobné vysvětlení jistě bude hodit. a úvodní obrázek je moc hezkýý ! napadlo mě ,, naši Zemi máme ve svych rukou “ … jsme toho vůbec hodni ? toť otázka ….

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno