Ministerstvo práce a sociálních věcí nám exkluzivně vysvětlilo, podle jakého klíče bude financovaný krizový program Antivirus. Ve firmách, které jsou ekonomicky ohroženy pandemií, dostanou zaměstnanci náhradu mzdy a zaměstnavatelé na tyto mzdové výdaje obdrží příspěvek od státu. Přesný výpočet záleží na konkrétní situaci.

Lidský organismus potřebuje vitamíny, případně antivirotika nebo plicní ventilátor, aby porazil novou chorobu COVID-19. Mezitím však nemůže normálně fungovat řada firem, které nicméně potřebují peníze, aby zaplatily aspoň svoje zaměstnance. Česká vláda, potažmo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) proto vyhlásily záchranný ekonomický program Antivirus. Prostřednictvím veřejného rozpočtu částečně, nebo kompletně pokryjí mzdové náklady zaměstnavatelům, na které negativně dopadla virová epidemie a navazující regulace.

O kolik klesnou výdělky zaměstnancům

Jde o situace, kdy jsou zaměstnanci v karanténě, případně má celá firma problémy kvůli vládním protiepidemickým nařízením, přerušeným dodávkám nebo utlumené poptávce. Kolega, který nemůže pracovat, v takovém případě dostává takzvanou náhradu mzdy, obvykle podle svého průměrného hrubého výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí. Ale přitom musíme rozlišovat, jestli byla ekonomická aktivita zastavena kvůli překážce, která formálně leží na straně zaměstnance – či na straně zaměstnavatele.

  • Pokud zaměstnanec musí do karantény, zatímco skoro všichni ostatní kolegové dál pracují, překážka formálně vyvstala na straně tohoto zaměstnance. V takovém případě jeho průměrný výdělek snižujeme podle takzvaných redukčních hranic. Teprve potom počítáme náhradu mzdy: jako 60 % redukovaného průměrného výdělku (§ 192 zákoníku práce, použijte kalkulačku).
  • Pokud firma omezuje provoz kvůli vládnímu nařízení a chybějícímu personálu, nebo kvůli omezeným dodávkám, či kvůli přiškrceným prodejům, překážka formálně vězí na straně zaměstnavatele. V takovém případě rovnou počítáme náhradu mzdy: jako 100 %, nebo 80 %, či 60 % celkového průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

Státní příspěvky rozlišujeme podle pěti „režimů“

Firma následně může požádat o státní příspěvek, aby lépe pokryla předešlé mzdové výdaje. Ale ani tentokrát není výpočet jednotný, protože tuto finanční pomoc rozdělujeme do 5 režimů, označených abecedně: A, B, C, D, E. Zaměstnavatel obdrží 100%, 80%, nebo 50% kompenzaci, jak ukazuje následující tabulka.

Režim a jeho důvodNáhrada mzdyStátní příspěvek
A: Individuální karanténa60 % redukovaného průměrného výdělku100 % náhrady mzdy
B: Vládní nařízení100 % průměrného výdělku80 % náhrady mzdy
C: Kvůli karanténě nebo ošetřovnému chybí aspoň 30 % zaměstnanců, nelze přidělovat práci100 % průměrného výdělku80 % náhrady mzdy
D: Kvůli epidemii mají problém dodavatelé, chybějí například potřebné suroviny, výrobky, služby80 % průměrného výdělku50 % náhrady mzdy
E: Kvůli epidemii klesla poptávka po prodávaných výrobcích nebo službách60 % průměrného výdělku50 % náhrady mzdy

Praktické příklady nám vysvětlil Vladimír Dostálek, tiskový mluvčí MPSV. Jeho slova označíme kurzívou.

A/ Překážka na straně zaměstnance

Pokud se jedná o ustanovení § 192 zákoníku práce v návaznosti na program Antivirus, toto ustanovení se týká výhradně té situace, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, tj. nařízení karantény (režim A programu Antivirus). V tomto případě náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění, s tím, že pro tyto účely se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře.

Tato náhrada mzdy bude 100% pokryta státním příspěvkem pro zaměstnavatele.

B/ Překážka na straně zaměstnavatele

Pokud jde o uzavření provozu z důvodu nařízení vlády, jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele spočívající v uzavření nebo omezení provozu a v takovém případě zaměstnavatel postupuje podle § 208 zákoníku práce, tj. je povinen vyplatit zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (režim B programu Antivirus). V tomto případě se při výpočtu náhrady mzdy vychází z průměrného výdělku zaměstnance, tj. z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a redukční hranice se neuplatňuje.

Tato náhrada mzdy bude pokryta státním příspěvkem jenom částečně.

Kde žádat o finanční podporu neboli Antivirus

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno