Čím více organizujete a používáte cizí jazyky, tím vyšší máte platovou třídu a zaručenou mzdu. Ve veřejném sektoru záleží také na předchozí praxi a dosaženém vzdělání. V soukromém cestovním ruchu vláda jednoduše nařizuje, aby nejlepší průvodce dostával minimálně 21 700 Kč hrubého měsíčně nebo 129,70 Kč za hodinu.

Každému podle jeho zásluh! Toto idealistické heslo zkoušejí alespoň částečně naplnit čeští politici. Ve veřejném sektoru regulují zaměstnavatele platovými třídami a tabulkami, které najdeme v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Naproti tomu soukromé firmy jsou při uzavírání pracovních smluv značně svobodné. Přesněji řečeno: Stát nijak neomezuje odměnu, kterou dostává například průvodce turistických zájezdů od privátní cestovní kanceláře. Ale ve vládním nařízení č. 567/2006 Sb. nalezneme pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Platové třídy průvodce ve veřejném sektoru

Zámky, hrady nebo muzea mohou fungovat například jako příspěvkové organizace, plně financované krajem. V takovém případě dostávají zaměstnanci plat podle tabulek, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Platový stupeň závisí na předchozí praxi a dosaženém vzdělání, platová třída záleží na nejtěžší vykonávané činnosti. Pokud máte třeba odpovědnost za pravěkou expozici a názorně ukazujete návštěvníkům, jak pralidé rozdělávali oheň, patříte minimálně do 7. třídy.

Průvodce ve 4. platové třídě

  1. Doprovázení skupin návštěvníků ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech, v muzeích, galeriích a jiných kulturních zařízeních, případně s reprodukcí průvodcovských textů.
  2. Dohled nad návštěvnickým provozem ve výstavních prostorách a poskytování základních provozních informací.

Průvodce v 5. platové třídě

  1. Doprovázení skupin návštěvníků zpřístupněných přírodních objektů a památek nebo kulturních zařízení včetně reprodukce průvodcovských textů s poskytnutím dalších základních informací pro návštěvníky v českém jazyce.

Průvodce v 6. platové třídě

  1. Zajišťování návštěvnického provozu ve zpřístupněném přírodním a památkovém objektu nebo v kulturním zařízení, poskytování odborných výkladů a rozšířených informací pro návštěvníky s transformací do jednoho cizího jazyka.

Průvodce ve 7. platové třídě

  1. Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních a poskytování kvalifikovaných výkladů se znalostí dvou cizích jazyků.
  2. Poskytování informací a demonstrace určených a osvojených činností vztahujících se svou povahou k prezentované expozici, času a prostředí, dohled nad stavem expozice a odpovědnost za svěřené předměty.

Průvodce v 8. platové třídě

  1. Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních s více prohlídkovými trasami provozovanými současně se schopností komunikovat ve více cizích jazycích.
  2. Poskytování výkladů s vysokými nároky na informace z humanitních a přírodovědných oborů s případným používáním dvou i více cizích jazyků.

Zaručené mzdy v soukromém cestovním ruchu

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí stoupají i takzvané skupiny prací, které určují garantovanou odměnu zaměstnance například v obchodní společnosti (s.r.o., a.s.) nebo neziskové organizaci. Minimální mzda představuje základní sazbu, ale většina průvodců musí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020202019
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.87,3014 60079,8013 350
2.3.+4.96,3016 10088,1014 740
3.5.+6.106,4017 80097,3016 280
4.7.+8.117,4019 600107,4017 970
5.9.+10.129,7021 700118,6019 850
6.11.+12.143,2024 000130,9021 900
7.13.+14.158,1026 500144,5024 180
8.15.+16.174,6029 200159,6026 700

Příloha vládního nařízení č. 567/2006 Sb. upřesňuje skupiny prací pro cestovní ruch.

Průvodce ve 2. skupině prací

1. Doprovod zájezdových skupin tuzemských i zahraničních s výkladem.

Průvodce ve 3. skupině prací

1. Organizační zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras a s odborným výkladem. Materiální a finanční zajišťování akce.

Průvodce ve 4. skupině prací

1. Organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce a jednání se zahraničními partnery.

Průvodce v 5. skupině prací

1. Organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno