Zdravotně postižení občané mohou dostávat příspěvky na mobilitu (cestování), na zvláštní pomůcku (například stavební úpravy), ale především na péči: Pokud člověk nedokáže například jíst, komunikovat nebo vyměšovat samostatně, má nárok na 880 až 21 200 korun měsíčně, aby si mohl zaplatit vlastního opatrovníka. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podrobný metodický pokyn, podle kterého posudková komise (správa sociálního zabezpečení) hodnotí žadatele a Úřad práce vyplácí konkrétní finanční částku. Příspěvek na péči některým příjemcům stoupl od 1. dubna, nebo od 1. července 2019, jinak však zůstává stejný jako vloni i předloni.

Obsah

Příspěvek na péči v roce 2019

Sociální dávka pro postižené lidi, kteří nejsou samostatní

Příspěvek na péči v roce 2019 dostane osoba, která dosáhla aspoň prvních narozenin a kvůli „dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu“ potřebuje cizí pomoc, jinak vůbec nezvládne svoje základní životní potřeby. Věk představuje důležité kritérium, protože dítě zasluhuje zvláštní zacházení, i když netrpí žádnými fyzickými potížemi. Proto nezletilým příjemcům náleží minimálně 3 300 a maximálně 21 200 korun, zatímco plnoletým jenom 880 až 21 200 korun měsíčně. Ale abychom vyměřili příspěvek na péči konkrétní osobě, musíme určit ještě její stupeň závislosti, pobyt a sociální situaci celé domácnosti, čímž narážíme na další odborné pojmy.

Příspěvek na péči podle věku, stupně závislosti a pobytu (Kč/měsíc)

Pobytové služby Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 300 880
II. stupeň závislosti 6 600 4 400
III. stupeň závislosti Ano 9 900 8 800
Ne 13 900 12 800
IV. stupeň závislosti Ano 13 200 13 200
Ne 19 200 19 200
Příplatek 2 000 2 000

Příspěvek na péči v roce 2019 spočítáme především podle toho, kolik základních životních potřeb si postižený člověk nedokáže vyřizovat samostatně. Nezletilí jsou opět zvýhodnění, protože ani kdyby byli normálně zdraví, ještě by leccos sami nesvedli. Vyšší příspěvek na péči dostanou, už když nezvládají 4 základní životní potřeby. Tento pojem vyžaduje speciální pozornost a definici, aby nedocházelo k interpretačním sporům. Příspěvek na péči reflektuje celkem 10 eventuálních potřeb, počínaje mobilitou a konče  domácími pracemi.

Stupně závislosti podle počtu samostatně nezvládaných potřeb

Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 3 – 4
II. stupeň závislosti 4 – 5 5 – 6
III. stupeň závislosti 6 – 7 7 – 8
IV. stupeň závislosti 8 – 9 9 – 10

10 základních životních potřeb, pro které příjemci (ne)potřebují pečovatele

 • Mobilita: vstávání a usedání, stoj, měnění poloh, chůze s přestávkami 200 metrů po nerovném povrchu, chůze po schodech do vyššího patra, užívání dopravních prostředků včetně tech bariérových.
 • Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, orientace časem nebo místem nebo osobou, přiměřené reakce na obvyklé prostřední a situace.
 • Komunikace: schopnost dorozumět se a porozumět mluvenou srozumitelnou řečí nebo psanou zprávou, chápání všeobecně používaných základních obrazových symbolů a zvukových signálů, užívání běžných komunikačních prostředků.
 • Stravování: výběr hotové potraviny, nalití nápoje, porcování a servírování stravy, jedení a pití, dodržování stanovené diety.
 • Oblékání a obouvání: výběr přiměřeného oblečení, oblékání a obouvání – svlékání a zouvání se, manipulace s oblečením.
 • Tělesná hygiena: používání hygienického zařízení, mytí a osušování různých částí těla, česání a holení se, ústní a celková hygiena.
 • Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění, očista, užití hygienických pomůcek.
 • Péče o zdraví: dodržování stanoveného léčebného režimu a ošetřovatelských opatření, s použitím potřebných léků a pomůcek.
 • Osobní aktivity: vstupování do vztahů s jinými osobami, dodržování denního programu, aktivity obvyklé věku a prostředí, vyřizování vlastních záležitostí apod.
 • Péče o domácnost: finanční hospodaření, manipulace s předměty denní potřeby, běžný nákup, ovládání spotřebičů, vaření apod.; zohledňuje se pouze zletilým žadatelům.

Co všechno jsou pobytové sociální služby

Ve III. a IV. stupni závislosti záleží ještě na tom, kde příjemce dávky žije. Méně peněz dostane, pokud využívá takzvané pobytové sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, „sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče“, případně dětský domov nebo „speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu“, tedy obvykle státem dotovanou instituci. Pokud zůstává jinde, například ve svém vlastním domě, v pronajatém bytě, na adrese svého příbuzného apod., potom má nárok na vyšší částku.

Příspěvek na péči některým příjemcům stoupá o další 2 000 Kč

Mladé a finančně slabé rodiny dostávají příplatek, ačkoli existují výjimky. Další 2 000 Kč měsíčně obvykle získávají tito příjemci příspěvku na péči:

Výjimkou je například dítě, které žije „v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež“, nebo dostává „příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče“. Nízkopříjmovou domácností tady rozumíme osoby, které společně hospodaří a mají k dispozici méně nežli dvojnásobek životního minima.

Příspěvek na péči definovali naši legislativci v zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Metodický pokyn zveřejnilo Ministerstvo sociálních věcí ZDE. Příspěvek na péči slouží jako odměna pro pečovatele, kterým podle přání přání opečovávaného člověka může být jeho blízká osoba, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Vysvětlujeme také další sociální dávky.

61 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den. Chtěl bych upozornit každého, kdo se uvolí pečovat o osobu blízkou, aby si dal pozor na syčárnu tohoto státu. Osoba pečující ve II., III., IV. stupni je pojištěna důchodově náhradní dobou u ČSSZ, ale NENÍ pojištěna zdravotně u zdravotní pojišťovny. Pokud se Vám stane úraz, i v souvislosti s opečovávanou osobou, nikdo Vám neschopenku nevystaví a pokud Vám osoba mezitím zemře, nemáte nárok ani na podporu v nezaměstnanosti ani na nemocenskou. A to vše při hrozících následcích. Stalo se mi osobně, takže: Co takhle zařídit změnu v zákoně, kdy je osoba pečující pojištěna i zdravotně? Vím, kdo za tím je – lobby lidoveckých Charit a pravice. Sociálnost se v téhle společnosti nenosí. Jak si člověk připadá, netřeba asi popisovat.

 2. Mám tomu rozumět tak, že když budu mít onemocnění vyžadující hospitalizaci v nemocnici, nebo takové, že dle lékaře nebudu schopná opečovávat, pak mi nebude ani vyplacen příspěvek na péči, byť si na tuto přechodnou dobu za sebe zaplatím jinou osobu?

  • Paní Šimáčková, příspěvek na péči nedostává pečující osoba, ale zdravotně postižený člověk (opečovávaná osoba). To znamená, že pokud jakožto pečovatelka například vážně onemocníte, příjemce tohoto státního příspěvku si prostě může vybrat jiného „strážného anděla“ a svoji peněžní dávku bude pobírat dál.

 3. Dobrý den, pečuji o osobu II. stupně a chci se zeptat, jestli mi stát platí sociální a zdravotní pojištění. A chtěla bych vědět, zda se můžu normálně zaměstnat – například na půl úvazku. Děkuji. Alena

  • Dobrý den, Aleno, budu citovat důvěryhodné instituce.

   Česká správa sociálního zabezpečení uvádí, že péči o osobu závislou lze započítat do takzvané náhradní doby pojištění, pro potřeby důchodu. Ovšem postižený jedinec musí být buďto mladší 10 let, anebo závislý minimálně ve stupni II + buďto „blízký“ (například rodič, dítě apod.), anebo žijící s Vámi ve společné domácnosti. A nejpozději 2 roky po skončení péče musíte zajít na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) a tam požádat, aby uplynulá doba byla hodnocena, jako byste chodila do zaměstnání. Veřejný ochránce práv (ombudsman) dodává, že v uvedených případech nemusíte sama platit ani zdravotní pojištění.

   A konečně Národní rada osob se zdravotním postižením píše, že smíte normálně pracovat. Během Vaší nepřítomnosti může o postiženou osobu pečovat někdo jiný, což prý bývá poměrně časté.

 4. Dobrý den, minulý rok v květnu jsem žádala o příspěvek na péči, na mého osmiletého syna, který má PAS. V červnu nás navštívila paní kvůli vyšetření a bylo nám řečeno, že v listopadu 2017 přijde vyrozumění o přiznání. Doposud mi však nic nepřišlo. Mohu se někam obrátit, nebo mám čekat? Děkuji. Martina N.

  • Dobrý den, Martino, určitě se obraťte na instituci, kde jste o příspěvek žádala (zřejmě na místní pobočku Úřadu práce) anebo odkud byla posudková lékařka (zřejmě na Okresní správu sociálního zabezpečení – OSSZ). Ačkoli by měly konat svižně, pečlivě a bez průtahů, sedí tam taky „jenom“ lidi a občas udělají chybu. Třeba už mají odpověď hotovou a „pouze“ se někde zasekla.

   Teprve pokud by odpovědné instituce nadále nereagovaly, nebo nebyly ochotné či schopné předat oficiální vyrozumění, kontaktujte veřejného ochránce práv – ombudsmana, který hájí diskriminované občany proti sátu; kontakty najdete pod TÍMTO odkazem.

 5. Dobrý den, manžel po dlouhém dohadování dostal průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené (druhého stupně). Nyní jsme zažádali taky o zvýšení příspěvku na péči, kterou jsme měli ve výši 880 Kč. Ale proč nedojde k navýšení automaticky, když ve vyrozumění k ZTP je napsaný II. stupeň? Děkuji.

  • Dobrý den, Zdeňko, průkazy osob se zdravotním postižením (například „ZTP“), podobně jako příspěvky na péči jsou dělené do několika stupňů. V prvním případě však používáme jinou klasifikaci, než ve druhém případě. Průkazy postižených osob jsou celkem 3: TP, ZTP, ZTP/P. Zatímco příspěvky na péči jsou vypláceny podle 4 stupňů závislosti: I., II., III., IV. Zkrátka, není „dvojka“ jako „dvojka“. Při žádostech o různé doklady nebo benefity používáme odlišné stupnice, a zřejmě proto bohužel musíte podstoupit ještě jedno řízení. Přeji Vám hodně štěstí!

 6. Dobrý den, mám postiženého bratra, který bere příspěvek na péči 2. stupně. Jako pečující osoba byla hlášena maminka, která teď zemřela, takže nastoupím já. Kde mám nahlásit změnu – a jak? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, paní Ivano, o příspěvku na péči rozhoduje pobočka Úřadu práce v místě Vašeho bydliště. Požádejte tam o formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“, kde půjde o oddíl „Pomoc poskytovaná osobou blízkou nebo asistentem sociální péče“. Úřad práce k tomuto dokumentu mimo jiného píše: „Změny týkající se zajištění pomoci je žadatel povinen ohlásit do 8 dnů od jejich vzniku.“ Přeji Vám hodně sil.

 7. Dobrý den. Mám syna s dyslalií řeči, ADD (poruchou chování a vnímání) a sníženým intelektem. Od 1. třídy pracuje jenom pod vedením asistenta, již ve 2. ročníku opakoval a nyní velmi pravděpodobně bude přesunutý do školy pro zdravotně znevýhodněné. Každé 3 měsíce navštěvuje psychiatrickou ambulanci a už 5 let máme stanovenou léčbu. Léky užívá 3x denně. Synovi dopomáháme s mnoha věcmi – oblékání, obouvání, osobní hygiena a mnoho dalšího. 4 roky jsme brali příspěvek na péči, syn nyní dosáhl 10 let. A dnes nám došel dopis, že chlapec už není osobou závislou na cizí pomoci, ačkoli doposud byl ve II. stupni a stav zůstává stejný – v základní škole nespolupracuje, výkonnostně je pod-standardní. Děkuji za informaci.

  • Dobrý den, Dagmar, je mi upřímně líto, že se svým synem musíte překonávat takové zdravotní potíže. A máte moji hlubokou úctu za péči, kterou postiženému potomkovi poskytujete. Doporučuji Vám, abyste na Úřadu práce co nejdříve podali odvolání proti zmíněnému dopisu. Pokud tento krok nepomůže, požádejte o pomoc veřejného ochránce práv – ombudsmana, stačí tam zaslat e-mail, ve kterém popíšete svoji situaci a přidáte svoje kontaktní údaje. E-mailovou adresu najdete pod TÍMTO odkazem. Přeji Vám hodně štěstí, které byste si bezpochyby zasloužili.

 8. Hezký den, našemu čtyřletému synovi byl diagnostikovaný Perthes (nemoc kostí). Vůbec se nesmí hýbat, ani chodit do školky. Potřebuje moji celodenní péči, přičemž léčba prý potrvá přibližně jeden rok. Máme ještě druhého syna, se kterým jsem na mateřské dovolené, která mně však končí 22.6.2018. V práci jsem dostala dvouměsíční neplacené volno kvůli prázdninám a nefungující školce, ale teď není pravděpodobné, že bych mohla v září nastoupit do práce. Mohu požádat o příspěvek na péči? Mám na tuto dávku nárok? Případně jakým způsobem bych měla omluvené absence v zaměstnání? Manžel pracuje, vydělá jako průměrný chlap, ale přesto si nedovedu představit, že bychom byli rok bez druhého příjmu. Chci ještě podotknout, že jsem těžká diabetička s částečným invalidním důchodem. Díky za rady.

  • Dobrý den, Lucie, je mi líto, že Váš syn takhle onemocněl, ale pevně věřím, že za rok už bude zase úplně zdravý.

   Nyní (čím dříve, tím lépe), zajděte na nejbližší pobočku Úřadu práce a tam požádejte o příspěvek na péči. Podle mého názoru byste měli dostávat minimálně 11 900 Kč měsíčně: příspěvek 9 900 Kč pro nezletilé dítě ve III. stupni závislosti (protože se nemůže samostatně hýbat, stravovat, oblékat, mýt, vyměšovat, dodržovat stanovený léčebný režim, ani běžný denní program – ale neztrácí schopnost orientace a komunikace, takže možná nejde o nejvyšší IV. stupeň závislosti, což zhodnotí odpovědný lékař) + příplatek 2 000 Kč pro dítě staré 4 až 7 let. Takže dohromady nic moc, ale s částečným invalidním důchodem aspoň něco.

   Dokud budete doma pečovat o svého nemocného syna, zaměstnavatel Vám musí omluvit absenci v zaměstnání. V zákoníku práce, § 191, totiž mimo jiného stojí: „Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci (…) po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění (…).“ A v citovaném § 39 zákona o nemocenském pojištění je uvedené mimo jiného „ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz“. Pro úplnost dodám, že bude lepší se zaměstnavatelem Vaši dlouhodobější nepřítomnost konzultovat co nejdříve, aby mohl zavčas sehnat náhradu nejlépe na celý jeden rok.

   Někteří ošetřující rodiče mají nárok taky na ošetřovné, které vyplývá rovněž ze zákona o nemocenském pojištění. Nevím však, kdy naposledy jste nemocenské pojištění (vzhledem k rodičovské dovolené) odváděla.

   Přeju Vám, ať tuhle životní etapu zdárně překonáte a obě děti máte už napořád zdravé.

 9. Dobrý den, jakou náplň práce má pečující osoba? Co vše musí vykonávat? Jde o osobu starou 68 let ve III. stupni závislosti. Děkuji. Chalupníková

  • Dobrý den, paní Chalupníková, podle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, Krajská pobočka úřadu práce kontroluje, zda „způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat“.

   Z toho vyvozuji, že pracovní náplň není vymezena příliš konkrétně. Máme zkrátka pomáhat tak, abychom uspokojovali základní životní potřeby, které závislá osoba nezvládá sama: Například trpělivě nakrmit člověka, který nedokáže přijímat potravu samostatně. A pokud o závislou osobu pečuje někdo blízký, musí být „zdravotně způsobilý“. Takže až na výjimky například nelze, aby se navzájem obsluhovali, a díky tomu příspěvek pobírali dva těžce postižení manželé.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno