Zdravotně postižení občané mohou dostávat příspěvky na mobilitu (cestování), na zvláštní pomůcku (například stavební úpravy), ale především na péči: Pokud člověk nedokáže například jíst, komunikovat nebo vyměšovat samostatně, má nárok na 880 až 21 200 korun měsíčně, aby si mohl zaplatit vlastního opatrovníka. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podrobný metodický pokyn, podle kterého posudková komise (správa sociálního zabezpečení) hodnotí žadatele a Úřad práce vyplácí konkrétní finanční částku. Příspěvek na péči některým příjemcům stoupl od 1. dubna, nebo od 1. července 2019, jinak však zůstává stejný jako vloni i předloni.

Obsah

Příspěvek na péči v roce 2019

Sociální dávka pro postižené lidi, kteří nejsou samostatní

Příspěvek na péči v roce 2019 dostane osoba, která dosáhla aspoň prvních narozenin a kvůli „dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu“ potřebuje cizí pomoc, jinak vůbec nezvládne svoje základní životní potřeby. Věk představuje důležité kritérium, protože dítě zasluhuje zvláštní zacházení, i když netrpí žádnými fyzickými potížemi. Proto nezletilým příjemcům náleží minimálně 3 300 a maximálně 21 200 korun, zatímco plnoletým jenom 880 až 21 200 korun měsíčně. Ale abychom vyměřili příspěvek na péči konkrétní osobě, musíme určit ještě její stupeň závislosti, pobyt a sociální situaci celé domácnosti, čímž narážíme na další odborné pojmy.

Příspěvek na péči podle věku, stupně závislosti a pobytu (Kč/měsíc)

Pobytové služby Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 300 880
II. stupeň závislosti 6 600 4 400
III. stupeň závislosti Ano 9 900 8 800
Ne 13 900 12 800
IV. stupeň závislosti Ano 13 200 13 200
Ne 19 200 19 200
Příplatek 2 000 2 000

Příspěvek na péči v roce 2019 spočítáme především podle toho, kolik základních životních potřeb si postižený člověk nedokáže vyřizovat samostatně. Nezletilí jsou opět zvýhodnění, protože ani kdyby byli normálně zdraví, ještě by leccos sami nesvedli. Vyšší příspěvek na péči dostanou, už když nezvládají 4 základní životní potřeby. Tento pojem vyžaduje speciální pozornost a definici, aby nedocházelo k interpretačním sporům. Příspěvek na péči reflektuje celkem 10 eventuálních potřeb, počínaje mobilitou a konče  domácími pracemi.

Stupně závislosti podle počtu samostatně nezvládaných potřeb

Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 3 – 4
II. stupeň závislosti 4 – 5 5 – 6
III. stupeň závislosti 6 – 7 7 – 8
IV. stupeň závislosti 8 – 9 9 – 10

10 základních životních potřeb, pro které příjemci (ne)potřebují pečovatele

 • Mobilita: vstávání a usedání, stoj, měnění poloh, chůze s přestávkami 200 metrů po nerovném povrchu, chůze po schodech do vyššího patra, užívání dopravních prostředků včetně tech bariérových.
 • Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, orientace časem nebo místem nebo osobou, přiměřené reakce na obvyklé prostřední a situace.
 • Komunikace: schopnost dorozumět se a porozumět mluvenou srozumitelnou řečí nebo psanou zprávou, chápání všeobecně používaných základních obrazových symbolů a zvukových signálů, užívání běžných komunikačních prostředků.
 • Stravování: výběr hotové potraviny, nalití nápoje, porcování a servírování stravy, jedení a pití, dodržování stanovené diety.
 • Oblékání a obouvání: výběr přiměřeného oblečení, oblékání a obouvání – svlékání a zouvání se, manipulace s oblečením.
 • Tělesná hygiena: používání hygienického zařízení, mytí a osušování různých částí těla, česání a holení se, ústní a celková hygiena.
 • Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění, očista, užití hygienických pomůcek.
 • Péče o zdraví: dodržování stanoveného léčebného režimu a ošetřovatelských opatření, s použitím potřebných léků a pomůcek.
 • Osobní aktivity: vstupování do vztahů s jinými osobami, dodržování denního programu, aktivity obvyklé věku a prostředí, vyřizování vlastních záležitostí apod.
 • Péče o domácnost: finanční hospodaření, manipulace s předměty denní potřeby, běžný nákup, ovládání spotřebičů, vaření apod.; zohledňuje se pouze zletilým žadatelům.

Co všechno jsou pobytové sociální služby

Ve III. a IV. stupni závislosti záleží ještě na tom, kde příjemce dávky žije. Méně peněz dostane, pokud využívá takzvané pobytové sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, „sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče“, případně dětský domov nebo „speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu“, tedy obvykle státem dotovanou instituci. Pokud zůstává jinde, například ve svém vlastním domě, v pronajatém bytě, na adrese svého příbuzného apod., potom má nárok na vyšší částku.

Příspěvek na péči některým příjemcům stoupá o další 2 000 Kč

Mladé a finančně slabé rodiny dostávají příplatek, ačkoli existují výjimky. Další 2 000 Kč měsíčně obvykle získávají tito příjemci příspěvku na péči:

Výjimkou je například dítě, které žije „v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež“, nebo dostává „příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče“. Nízkopříjmovou domácností tady rozumíme osoby, které společně hospodaří a mají k dispozici méně nežli dvojnásobek životního minima.

Příspěvek na péči definovali naši legislativci v zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Metodický pokyn zveřejnilo Ministerstvo sociálních věcí ZDE. Příspěvek na péči slouží jako odměna pro pečovatele, kterým podle přání přání opečovávaného člověka může být jeho blízká osoba, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Vysvětlujeme také další sociální dávky.

61 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,do 28.02 2015 jsem pobírala příspěvek na péči na nezletilou dceru,je nutné si opět zažádat nebo úřad zahájí správní řízení sám.Děkuji

  • Dobrý den, Silvie, nevím, proč byste počínaje březnem měla o příspěvek na péči přijít. Pokud máte obavu, konzultaci na Úřadu práce doporučuji. Buďto Vás uklidní, že výplata pokračuje nadále, anebo případně rovnou podniknete kroky k překonání nastalé překážky.

 2. Dobrý den.
  Mám v péči otce – 91 let – pobírám příspěvek 2. stupně. Nyní změnil adresu do jiného okresu, a tak by mne zajímalo, jestli musím žádat znovu o příspěvek. Děkuji.

  • Blanko, být Vámi, oznámím změnu adresy příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Tam Vám sdělí, zda zahájí znovu šetření – osobně věřím, že k tomu nebude důvod. Ministerstvo práce a sociálních věcí píše:

   „Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv.“

 3. Dobrý den, maminka dostává příspěvek na péči, ten nejnižší. Ale je ležící, já se o ní starám a myslím si, že by měla nárok na příspěvek vyšší. Odmítá však jakékoliv vyšetření i lékaře, nechce nikoho domů, ani odvoz do nemocnice na vyšetření. Mohl by mi někdo poradit, jestli má zažádat o navýšení a jak to mám udělat? Moc děkuji za každou radu.

  • Moniko, vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí citované v mém předešlém komentáři chápu následovně: Příspěvek na péči posuzuje krajská pobočka Úřadu práce, okresní pobočka České správy sociálního zabezpečení a také lékař (poskytovatel zdravotních služeb). Tudíž jako jedinou možnost vidím, trpělivě a citlivě mamince vysvětlovat, aby lékařské vyšetření akceptovala. Pokud by prohlídku prostě odmítla, nevěřím, že bude příspěvek na péči navýšen. Jinak formality vyřizujte na krajské pobočce Úřadu práce.

  • Otec také leží, má 86, a bral jen 800 měsíčně. Odvolali jsme se. Je důležité podrobně vypsat, co nezvládá z těch 10-ti bodů. Také odmítal doktory atd. Odvolání do 2 měsíců hotovo, bez účasti otce, však Váš praktický lékař je zasvěcen. U nás i specialisté, kteří píší léky, i když ho chtěli vidět, bez návštěvy. Jednou za čas přijede doktor změřit tlak atd., popřípadě sestra z POMADOLU vzít krev. Navýšili mu na II. stupeň, dokonce uznali o rok zpětně…

 4. Dobrý den, moje maminka se stará o nemocnou babičku. Babička péči už dostává, ale kvůli jejímu zdravotnímu stavu se péče musela zvýšit. Podanou žádost má už od ledna. Tak by mě zajímalo, jak dlouho to bude ještě trvat, je to změna. Děkuji.

  • Žaneto, vyřizování žádosti standardně trvá dohromady do 105 dní (60 dní úřední zpracování + sociální šetření, 45 dnů lékařské posuzování). Ale Ministerstvo práce a sociálních věcí upřesňuje, že doba může být protažena. Takže Vaše čekání není úplně výjimečné. Nic nedáte za dotaz na krajské pobočce Úřadu práce, zda se Vaše žádost někde neztratila, i když Vám zřejmě odpoví, že vše normálně „běží“, jenom musíte ještě počkat.

 5. Maminka má přiznaný III. stupeň závislosti, v péči se střídáme já, bratr a charita, bratr je hlavní pečovatel, musí odejít ze zaměstnání? Děkuji.

  • Paní Drahotušská, myslím si, že hlavní pečující osoba může mít ještě jiné zaměstnání. V souvisejícím zákoně o sociálních službách (108/2006 Sb.) jsem omezení dalšího výdělku nenašel. Magazín Pomoc v domácnosti píše: „Fakticky můžete mít výdělek v jakékoli výši a úvazek v zákonném rozsahu. Příspěvek na péči se nekrátí, neodebírá, ani jinak neupravuje v závislosti na výši a rozsahu příjmů.“ A Ministerstvo sociálních věcí dokonce popisuje zaměstnanecká práva pečující osoby.

 6. Mám maminku, III. stupeň, pobírá příspěvek na péči. Zatím se o ní stará tatínek – jako hlavní osoba je nahlášen, teď ale vyřizujeme to, že budu jako hlavní pečující osoba já, na tátu je už toho taky dost.
  Já bydlím jinde než maminka, budu dojíždět, jsem momentálně na úřadu práce, pobírám příspěvek na bydlení + pomoc v hmotné nouzi (bydlení, živobytí). Po mamince nechci platit nic, to by mě hanba fackovala, aby mi za péči o ni platila, taky budu jednou stará, a ona se nastarala dost, jen náhradu za jízdné, což nebude každý měsíc stejné. Třeba teď o prázdninách tam budu spát déle s dcerou, takže třeba jeden bus, týden tam budu, pojedu domů a atd… Takže to bude třeba dělat 500,- měsíčně, někdy pro mě dojede třeba táta, což zaplatí benzín on a mě nic vlastně dávat nebude…
  Na sociálce mi řekla, že budu muset sepsat s maminkou jakousi dohodu o tom, kolik mi dá. To ale nebude vždy stejné. Nevím, jak to sepsat, asi se na to budu muset ještě zeptat tam. Ale hlavně mi jde o to, že to co mi zaplatí za bus, mi budou asi počítat jako příjem? To budu ovšem na tom bita, že se starám o maminku, jelikož se mi samozřejmě poníží doplatek na bydlení zřejmě, ale já vlastně žádný příjem mít nebudu, jen zaplatím bus a ona mi to zaplatí, takže nevím.
  A taky jsem se dočetla, že sociálku nezajímá, kolik fakticky od maminky dostanu, ale že si udělá poměrnou část. Tzn. budu hlavní pečující osoba, druhý bude tatínek, tzn. že sociálka mi započítá jako příjem třeba 4000,- i přestože je fakticky nedostanu? V zákoně, který jsem ovšem našla, je psáno, že osoba pobírající příspěvek na péči sama rozhodne, komu a v jaké výši příspěvek na péči zaplatí?? Tak jsem z toho docela nešťastná…
  Doufám že jsem to napsala srozumitelně, děkuji za odpověď – –

  • Evo, jestli Vám rozumím dobře, popisujete 3 možnosti:
   A/ Cesty si budete platit sama.
   B/ Maminka Vám vždycky soukromě, „z ruky do ruky“, ze svého příspěvku na péči proplatí náhradu za jízdné.
   C/ Náhradu za jízdné stanoví úřad, přičemž stejnou částku odečte z příspěvku na péči, a taky z Vašich sociálních dávek; takže vlastně dopadnete stejně, jako kdybyste si cesty platila sama, akorát „bude bita“ Vaše maminka.

   Nechápu, proč upřednostňujete poslední možnost, to už je přece výhodnější varianta A/.

 7. Dobrý den. Byl jsem 14 dnů hospitalizován v nemocnici Písek. Na ÚP České Budějovice nahlášeno, ale nevím, zda je možné dávku strhnou za tuto dobu, nebo pouze za celý měsíc? Děkuji.

  • Pane Fořte, jste si jist, že Vám bude dávka nebo její část stržena? Příspěvek na péči je řešený zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kde v § 7, odstavci 2. stojí: nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu7b) poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. Odkazovaným zvláštním předpisem je zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

 8. Dobrý den. Je možné si požádat o příspěvek na péči na osobu, která je současným důchodcem a trvalým bydlištěm na Slovensku? Moje maminka má svou nemocnou maminku na Slovensku, jaké jsou možnosti sociální pomoci, kdyby se maminka přestěhovala ze Slovenska do ČR (trpí těžkou formou Alzheimerovy choroby)? Děkuji.

  • Gabrielo, okruh oprávněných osob popisuje zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) v § 4 – ZDE. Najdete tam například státního občana ČR s trvalým pobytem na území ČR, nebo jeho rodinného příslušníka, kterému „bylo vydáno povolení k přechodnému pobytu na území České republiky“. Se žádostí lze uspět rovněž díky nároku, který „vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie“ (odstavec 1, odrážka j), konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Tam mimo jiného stojí (odstavec 16):

   „Ve Společenství v zásadě neexistuje žádný důvod k tomu, aby byla práva na sociální zabezpečení učiněna závislými na místě bydliště dotyčné osoby; přesto ve zvláštních případech, zejména pokud jde o zvláštní dávky spojené s ekonomickou a sociální situací dotyčné osoby, by místo bydliště mohlo být bráno v úvahu.“

 9. Dobrý den, manžel má amputovanou nohu pod kolenem. Má přiznán první stupeň závislosti. Při posuzování mu nebyla uznána imobilita, ačkoliv dokládal vyjádření lékaře, že v amputované končetině dochází k zánětům. V důsledku opakujících se zánětů není schopen používat protézu pravidelně a část roku se může zdržovat pouze v bytě (třetí patro bez výtahu). Děkuji za Vaše vyjádření.

  • Dobrý den, paní Richtrová, pokud jste přesvědčena, že Vám úřad křivdí, kontaktujte se svojí stížnosti veřejnou ochránkyni práv (ombudsmanku), mělo by stačit poslat popis svojí situace na e-mailovou adresu podatelna@ochrance.cz. Sám Vám jako soukromá osoba nemohu v podobném sporu pomoci, protože úřad mi nemůže prozrazovat (potvrzovat, ani vyvracet) citlivé údaje svých konkrétních klientů, čímž není věcná debata možná.

 10. Dobrý den, mám maminku v léčebně, pobírá invalidní důchod 3. stupně. Chtěla jsem se ale zeptat, zda jako opatrovník své nesvéprávné matky mám nárok na nějakou finanční odměnu?

  • Evo, právě příspěvek na péči příjemce nebo příjemkyně dostává, aby zaplatil/a pomoc například svojí blízké osoby (případně dle vlastní volby asistenta sociální péče, poskytovatele sociálních služeb, hospicu či dětského domova). Podmínky najdete ve článku výše.

 11. Dobrý den, mám syna se II. stupněm závislosti, má ZTP. Je mu 13 roků, nemohu ho poslat nikam samotného, všude ho musím doprovázet, i podle výsledků vyšetření odborníků není soběstačný, ale prý nemám nárok na ZTP/P. Je to skutečně pravda? Moc děkuji za odpověď.

  • Jiřino, průkaz ZTP/P dostávají osoby se zvlášť těžkým funkčním postižením. Co to přesně znamená, specifikuje 4. příloha Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 388/2011 Sb. (o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením).
   Uznatelná postižení pro ZTP/P najdete ZDE, ve 3. odstavci – například: „funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí“ nebo „střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50“ nebo „psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu“ apod. Myslím, že klíčovou roli hraje lékařský posudek.

 12. Dobrý den,
  zajímalo by mě, zda je možné žádat o příspěvek v případě, že mamince zajišťuji nákupy, doprovody k lékaři, občas uvařím. Léčí se s pohybovými problémy a se srdcem. V domácnosti je zatím soběstačná. Bydlíme ve stejném domě, jen každá v jiném vchodu. Takže jsem k dispozici, když potřebuje. Zdravím a děkuji.

 13. Dobrý den. Mám syna 8 let. Má lehčí mentální retardaci a ADHD. Příspěvek na péči nám nebyl uznán. Chtěla bych vědět, jak se odvolat. Je na úrovni 4-5 letého dítěte. Děkuji za odpověď. Jana

 14. Dobrý den. Mamince je 95 let, má přiznaný příspěvek na péči III. stupně a je v domově pro seniory. Chtěla bych si ji o dovolené vzít na chalupu na 3 týdny a starat se o ní. Zůstane příspěvek na péči celý v domově, anebo máme nárok na poměrnou část peněz? Děkuji.

 15. Dobrý den, vím, že mohu žádat příspěvek na péči už od jednoho roku věku dítěte. Jak je to, když pobírám rodičovský příspěvek? Můžu zároveň pobírat rodičovský příspěvek i příspěvek na péči? Děkuji.

 16. Dobrý den,
  dcera od 2 let trpí syndromem AIHA – autoimunní hemolytická anemie, vždy po roce či dříve se opakuje. Během roku častěji stoná a musíme zůstat doma. Já mám tak znemožněný nástup do jakékoliv práce. Dnes je dceři 6 let, příznaky trvají. Jsem 2 roky na ÚP, poslední rok a půl se mi již nezapočítává do důchodového pojištění. Zvažuji požádat o POB (příspěvek při péči o osobu blízkou), nejspíše prvního stupně – myslíte, že mohu uspět? Děkuji. Kamila

 17. Prosím, chtěla jsem se zeptat: Moje maminka je ležící, staráme se o ni, koupeme ji, vaříme, chodíme jí nakupovat… Prostě maminka nechodí, tak nic nemůže a přebalujeme ji, nosí plenky. Od sociálky jsme dostali na péči 800 korun. Já se chci odvolat. Můžete mi, prosím, poradit? Prostě maminka potřebuje stálou péči od nás. Děkuji za odpověď.

 18. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: Mám problém s dcerou. Odmítá chodit do školy, ve škole moc nekomunikuje, co se týče příbuzenstva, tak taky moc nekomunikuje, je taková uzavřená do sebe. Do školy musíme jezdit s ní, abychom měli vůbec jistotu, že do školy jde. Myslíte, že bychom mohli žádat o nějaký příspěvek na péči? Děkuji.

  • Zuzano, nechejte dceru vyšetřit ve speciálně pedagogickém centru nebo u dětského psychiatra, jako matka autisty – aspergera vidím v jejím chování podobnost, nebojte se vyšetření, poradí vám, jak s dcerou pracovat a uleví se vám všem.

 19. Dobrý den, maminka se během 3 týdnů dostala do stavu, že je z ní ležící, má středně těžkou demenci, jinak zdravotně v pořádku. Nepostará se o sebe. Skončila v nemocnici, kde ji teď chtějí překládat do LDN a nabídli mi podat žádost o Domov seniorů. Jsem původem zdravotní dcera, nyní v ID II. stupeň. Maminku si chci vzít po převozu z LDN domů. Kde (podle bydliště maminky?) a kdy mám začít žádat o příspěvek na péči? Musí mít maminka trvalé bydliště u mně? Z 10 uvedených životních situací nesplňuje ani jednu. Děkuji za odpověď.

 20. Dobrý den, manžel pobírá invalidní důchod na mobilitu 2. stupně za amputaci nohy na stehně. Bez dvou berlí je nepohyblivý. Má ale přiznaný příspěvek na péči 1. stupně (800 Kč). Určitě by se dostal do tabulky 5 – 6 nezvládaných potřeb, což je 2. stupeň. Dá se znovu požádat o prověření stupně závislosti? Děkuji za odpověď.

 21. Dobrý den, moje dcera se narodila mentálně postižená. Stav po operaci: těžká mentální retardace, IQ 47, inkoordinace pohybů, poruchy jemné motoriky esotropia, amblyopia, dysfázie, dyslálie, dysgrafie, dyslexie, apraxie, dezorientace v prostoru i času. To má psáno od posudkového doktora, když jí bylo 7 roků a 8 měsíců.
  Dnes je dceři 34 let a její posudek se změnil natolik, že je pomalu zdravá. Do teď jsem pobírala příspěvek na péči 8 000 Kč. Dneska mi snížili příspěvek na 4 000 Kč, to znamená, že ze třetího stupně na druhý stupeň. A najednou má IQ 57. I soudně má dáno, že je zbavena způsobilosti k právním úkonům.
  Je možné, aby mi příspěvek, který jsem pobírala, takhle snížili? Proto se budu odvolávat proti rozhodnutí, které mi má přijít. Chci se vás zeptat, zdali to má cenu. Jak je vidět, podle našeho doktora je moje dcera zdravá. Děkuji za odpověď. Ješetická

  • Hano, ač je to úsměvné, je to tak. Pokud při péči o osobu blízkou vypipláte nějaký výsledek nad léčebný záměr, budete postiženi snížením klasifikované třídy. Uvedený úspěch mám za sebou také, s otcem, z III. stupně po zlepšení na II.; následně až po letech nastaly větší problémy a vysoký věk (+93), takže znovu III. A odměna je od státu příslovečná, právě jsem ji popsal jako varování pro ostatní pečující. Přeji pevné nervy, a vím, že to na veselost není.

 22. Dobrý den, jsem vedena po MD na ÚP, pobírám dávky hmotné nouze, nejstarší dcera je v prváku na střední škole, prostřední kluk je ve 3. třídě a nejmenší (3,5 let) sice chodí do školky, abych mohla do práce, ale spíše jen platím a je doma více jak ve školce. Bydlíme v Orlové a s nejmladším synem dojíždíme do Ostravy Fakultní nemocnice na neurologii s oslabeným svalstvem na pravé straně, ale není to poznat, léky ani nic nebere, máme od neurologa zatím nepodloženou diagnózu: syndrom Ehlers Danlos, ale musela jsem s ním projezdit Karvinou a Havířov po vyšetřeních okolo, jako je kardiologie, oční, hematologie – jelikož se mu dělají boláky, hodně modřin… A tam máme napsáno, že má: trombocytopatii, ale také nebere léky, jelikož bral a neměly efekt, byly vysazeny. Ostatní má tedy v pořádku. Měli jsme se objednávat se všemi výsledky na genetiku, ale bohužel jsme odeslány na CT hlavy a mozku do Ostravy kvůli častým bolestem hlavy. Tak se nám vše posouvá a prakticky papírem nemáme nic. Jako matka samoživitelka jezdím jen autobusem, tak je vše těžko snesitelné po finanční stránce, ale zajímá mě jestli bych měla vůbec šanci něco žádat na péči o syna který – bývá často nemocný a jezdím s ním všude možně. Děkuji za odpověď.

 23. Dobrý den, pobírám na svou dvanáctiletou dceru příspěvek na péči 1. stupně. Chtěla bych se zeptat, zda někdo neví, jestli mohu jít normálně do práce. Do teď jsem s ní byla doma. A musím to popřípadě hlásit na sociálce? Děkuji za odpovědi.

 24. Dobrý den, mám od roku 1997 průkaz ZTP/P, jsem na vozíčku, a zjistila jsem, že mne stále posuzují ve 2. stupni závislosti – středně těžká závislost, od roku 2009 všem prý z 8000 změnili na 4000. Tedy i mně, ale od té doby mne stále vedou, jako bych měla jen ZTP. Když jsem se pak chtěla odvolat, řekli mi na úřadě, že se to pak zase vrátí do starých kolejí, ale dodnes se nic neudělalo, dokonce, když jsem znovu chtěla si podat o zvýšení, tak mi úřednice řekla, že ať jsem ráda, že můžu dostat ještě méně. Ale mně se to nějak nezdá, a nevím, jestli jsem tedy v právu nebo ne. Byla bych ráda, kdybyste mi poradil. Děkuji. Svatava

 25. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Moje žena se stará o svou babičku. Byl jí přiznán čtvrtý stupeň závislosti. Je možné si ještě přivydělat??? Asi čtyři hodiny denně??? Pokud ano, je to potřeba někam hlásit???? Zdravotní pojišťovna, česká správa sociálního zabezpečení atd.??? Děkuji za odpověď.

 26. Dobrý den,
  obracím se na Vás pro radu. Jsem na invalidním vozíku, mám dlouhodobě diagnostikovanou roztroušenou sklerózu (III. stupeň závislosti). Před pěti lety jsem se odstěhovala ze Slovenska zpět do ČR k synovi, který se o mě stará. Jsem občanka ČR, mám trvalý pobyt v ČR, naposledy jsem pracovala ještě za ČSSR, ale na Slovensku. Tudíž dostávám slovenský důchod, díky kterému údajně nemám nárok pobírat příspěvek na sociální péči v ČR, ale nedostávám žádný ani ze SR, protože Slovenská strana neexportuje žádná dávky. Jsem v byrokratické pasti a už nevím, na koho se obrátit.
  Děkuji velmi za radu.

 27. Dobrý večer,
  je mi 54 let a bydlím s maminkou, které je 82 let.
  Maminka má problémy se srdcem, má šedý i zelený zákal, chodí na kontroly s cukrovkou, je celkem v pohodě, ale zapomíná… O vše se staráme my s manželem. Možná bych dostala práci, ale bojím se nechat tady maminku samotnou – ani ona nechce zůstávat v domě samotná, takže nevím, jak situaci řešit. Vše kontroluji – plyn, voda, klíče v zámku apod., jak to u starších lidí bývá… Chtěla bych si vyřídit péči na maminku, nevím ovšem, zda mám nárok a jestli se mám vůbec do toho pustit.
  Děkuji.

 28. Zdravím. Tchyni srazilo na přechodě auto, má zlámanou levou holení kost a levou ruku někde u krčku. V noze má šrouby a ruku měla měsíc zafixovanou a nehybnou. Já i má manželka jsme v důchodě, a tím, že jsme si ji k sobě vzali, nám nastaly galeje. Každé 3 – 4 hodiny dávat z postele na vozík (močit), měnit prádlo, protože stále vytéká z ran nějaká vodička, vaření, přeprava k jídelnímu stolu atp. Mohl bych pokračovat, ale chápete, že náš život (a to nejsme ani my zdraví) se zásadně změnil. Dnes je 16.12. a včera, když byla sanitkou na kontrole, lékař jí předepsal týdenní nemocniční rehabilitaci, ovšem teprve na 12.1.2016. Bába se měsíc ani nehnula a teď chtějí její tělo rozhýbat. Ptám se, jestli máme nárok na nějakou částku za předešlý hororový měsíc a jak postupovat. Tchyni je 87 roků. Díky.

 29. Dobrý den, mám 25letého syna s Crohnovou chorobou, již rok je po operaci střev a má umělý vývod. Když jsme vloni v červnu 2015 žádali o příspěvek o péči na blízkou osobu, byl nám přiznán I. stupeň. Neodvolávali jsme, ale teď jsem musela s ním zůstat doma. Jsem na ÚP a pomáhám synovi s hygienou a s pohybováním. Vlivem choroby má problémy s chůzí, bolí ho klouby, páteř se mu zkřivila, takže ani nezvedne ruce nad úroveň ramen, ráno se sám nezvedne z postele. Chtěla jsem se zeptat, zda můžu podat znovu novou žádost na přešetření jeho stavu a míry pomoci. Nevím co mám dělat, neboť na ÚP nemohu zůstat dlouho. Děkuju

 30. Dobrý den. Mám bratra, 35 let, je mentálně postižený. Má dětskou mozkovou dysfunkci. Celou dobu se o něho starala maminka. Jeho ošetřující lékař i neurolog doporučují 24-hodinový dohled. Maminka nečekaně umřela a nyní se o něj stará tatínek. Příspěvek dostal 800 Kč. Myslím, že je to málo. Bratr nechodí ven, má strach z lidí. Často padá, jednou dokonce rozbil při pádu vitrínu. Neumí si sám připravit jídlo, ani nakoupit. Oblečení i léky se mu musí nachystat. Mytí hlavy a stříhání nehtů taky nezvládá. Jen umýt ruce a vyčistit zuby, ale kartáček musí připravit otec. Má třes rukou. Otec odešel do předčasného důchodu, aby se mohl starat. Myslím, že příspěvek 800 Kč je hodně směšný. Vždyť nikdo by se za 800 Kč měsíčně nestaral 24 hodin denně.

 31. Dobrý den. Chtěl bych upozornit každého, kdo se uvolí pečovat o osobu blízkou, aby si dal pozor na syčárnu tohoto státu. Osoba pečující ve II., III., IV. stupni je pojištěna důchodově náhradní dobou u ČSSZ, ale NENÍ pojištěna zdravotně u zdravotní pojišťovny. Pokud se Vám stane úraz, i v souvislosti s opečovávanou osobou, nikdo Vám neschopenku nevystaví a pokud Vám osoba mezitím zemře, nemáte nárok ani na podporu v nezaměstnanosti ani na nemocenskou. A to vše při hrozících následcích. Stalo se mi osobně, takže: Co takhle zařídit změnu v zákoně, kdy je osoba pečující pojištěna i zdravotně? Vím, kdo za tím je – lobby lidoveckých Charit a pravice. Sociálnost se v téhle společnosti nenosí. Jak si člověk připadá, netřeba asi popisovat.

 32. Mám tomu rozumět tak, že když budu mít onemocnění vyžadující hospitalizaci v nemocnici, nebo takové, že dle lékaře nebudu schopná opečovávat, pak mi nebude ani vyplacen příspěvek na péči, byť si na tuto přechodnou dobu za sebe zaplatím jinou osobu?

  • Paní Šimáčková, příspěvek na péči nedostává pečující osoba, ale zdravotně postižený člověk (opečovávaná osoba). To znamená, že pokud jakožto pečovatelka například vážně onemocníte, příjemce tohoto státního příspěvku si prostě může vybrat jiného „strážného anděla“ a svoji peněžní dávku bude pobírat dál.

 33. Dobrý den, pečuji o osobu II. stupně a chci se zeptat, jestli mi stát platí sociální a zdravotní pojištění. A chtěla bych vědět, zda se můžu normálně zaměstnat – například na půl úvazku. Děkuji. Alena

  • Dobrý den, Aleno, budu citovat důvěryhodné instituce.

   Česká správa sociálního zabezpečení uvádí, že péči o osobu závislou lze započítat do takzvané náhradní doby pojištění, pro potřeby důchodu. Ovšem postižený jedinec musí být buďto mladší 10 let, anebo závislý minimálně ve stupni II + buďto „blízký“ (například rodič, dítě apod.), anebo žijící s Vámi ve společné domácnosti. A nejpozději 2 roky po skončení péče musíte zajít na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) a tam požádat, aby uplynulá doba byla hodnocena, jako byste chodila do zaměstnání. Veřejný ochránce práv (ombudsman) dodává, že v uvedených případech nemusíte sama platit ani zdravotní pojištění.

   A konečně Národní rada osob se zdravotním postižením píše, že smíte normálně pracovat. Během Vaší nepřítomnosti může o postiženou osobu pečovat někdo jiný, což prý bývá poměrně časté.

 34. Dobrý den, minulý rok v květnu jsem žádala o příspěvek na péči, na mého osmiletého syna, který má PAS. V červnu nás navštívila paní kvůli vyšetření a bylo nám řečeno, že v listopadu 2017 přijde vyrozumění o přiznání. Doposud mi však nic nepřišlo. Mohu se někam obrátit, nebo mám čekat? Děkuji. Martina N.

  • Dobrý den, Martino, určitě se obraťte na instituci, kde jste o příspěvek žádala (zřejmě na místní pobočku Úřadu práce) anebo odkud byla posudková lékařka (zřejmě na Okresní správu sociálního zabezpečení – OSSZ). Ačkoli by měly konat svižně, pečlivě a bez průtahů, sedí tam taky „jenom“ lidi a občas udělají chybu. Třeba už mají odpověď hotovou a „pouze“ se někde zasekla.

   Teprve pokud by odpovědné instituce nadále nereagovaly, nebo nebyly ochotné či schopné předat oficiální vyrozumění, kontaktujte veřejného ochránce práv – ombudsmana, který hájí diskriminované občany proti sátu; kontakty najdete pod TÍMTO odkazem.

 35. Dobrý den, manžel po dlouhém dohadování dostal průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené (druhého stupně). Nyní jsme zažádali taky o zvýšení příspěvku na péči, kterou jsme měli ve výši 880 Kč. Ale proč nedojde k navýšení automaticky, když ve vyrozumění k ZTP je napsaný II. stupeň? Děkuji.

  • Dobrý den, Zdeňko, průkazy osob se zdravotním postižením (například „ZTP“), podobně jako příspěvky na péči jsou dělené do několika stupňů. V prvním případě však používáme jinou klasifikaci, než ve druhém případě. Průkazy postižených osob jsou celkem 3: TP, ZTP, ZTP/P. Zatímco příspěvky na péči jsou vypláceny podle 4 stupňů závislosti: I., II., III., IV. Zkrátka, není „dvojka“ jako „dvojka“. Při žádostech o různé doklady nebo benefity používáme odlišné stupnice, a zřejmě proto bohužel musíte podstoupit ještě jedno řízení. Přeji Vám hodně štěstí!

 36. Dobrý den, mám postiženého bratra, který bere příspěvek na péči 2. stupně. Jako pečující osoba byla hlášena maminka, která teď zemřela, takže nastoupím já. Kde mám nahlásit změnu – a jak? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, paní Ivano, o příspěvku na péči rozhoduje pobočka Úřadu práce v místě Vašeho bydliště. Požádejte tam o formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“, kde půjde o oddíl „Pomoc poskytovaná osobou blízkou nebo asistentem sociální péče“. Úřad práce k tomuto dokumentu mimo jiného píše: „Změny týkající se zajištění pomoci je žadatel povinen ohlásit do 8 dnů od jejich vzniku.“ Přeji Vám hodně sil.

 37. Dobrý den. Mám syna s dyslalií řeči, ADD (poruchou chování a vnímání) a sníženým intelektem. Od 1. třídy pracuje jenom pod vedením asistenta, již ve 2. ročníku opakoval a nyní velmi pravděpodobně bude přesunutý do školy pro zdravotně znevýhodněné. Každé 3 měsíce navštěvuje psychiatrickou ambulanci a už 5 let máme stanovenou léčbu. Léky užívá 3x denně. Synovi dopomáháme s mnoha věcmi – oblékání, obouvání, osobní hygiena a mnoho dalšího. 4 roky jsme brali příspěvek na péči, syn nyní dosáhl 10 let. A dnes nám došel dopis, že chlapec už není osobou závislou na cizí pomoci, ačkoli doposud byl ve II. stupni a stav zůstává stejný – v základní škole nespolupracuje, výkonnostně je pod-standardní. Děkuji za informaci.

  • Dobrý den, Dagmar, je mi upřímně líto, že se svým synem musíte překonávat takové zdravotní potíže. A máte moji hlubokou úctu za péči, kterou postiženému potomkovi poskytujete. Doporučuji Vám, abyste na Úřadu práce co nejdříve podali odvolání proti zmíněnému dopisu. Pokud tento krok nepomůže, požádejte o pomoc veřejného ochránce práv – ombudsmana, stačí tam zaslat e-mail, ve kterém popíšete svoji situaci a přidáte svoje kontaktní údaje. E-mailovou adresu najdete pod TÍMTO odkazem. Přeji Vám hodně štěstí, které byste si bezpochyby zasloužili.

 38. Hezký den, našemu čtyřletému synovi byl diagnostikovaný Perthes (nemoc kostí). Vůbec se nesmí hýbat, ani chodit do školky. Potřebuje moji celodenní péči, přičemž léčba prý potrvá přibližně jeden rok. Máme ještě druhého syna, se kterým jsem na mateřské dovolené, která mně však končí 22.6.2018. V práci jsem dostala dvouměsíční neplacené volno kvůli prázdninám a nefungující školce, ale teď není pravděpodobné, že bych mohla v září nastoupit do práce. Mohu požádat o příspěvek na péči? Mám na tuto dávku nárok? Případně jakým způsobem bych měla omluvené absence v zaměstnání? Manžel pracuje, vydělá jako průměrný chlap, ale přesto si nedovedu představit, že bychom byli rok bez druhého příjmu. Chci ještě podotknout, že jsem těžká diabetička s částečným invalidním důchodem. Díky za rady.

  • Dobrý den, Lucie, je mi líto, že Váš syn takhle onemocněl, ale pevně věřím, že za rok už bude zase úplně zdravý.

   Nyní (čím dříve, tím lépe), zajděte na nejbližší pobočku Úřadu práce a tam požádejte o příspěvek na péči. Podle mého názoru byste měli dostávat minimálně 11 900 Kč měsíčně: příspěvek 9 900 Kč pro nezletilé dítě ve III. stupni závislosti (protože se nemůže samostatně hýbat, stravovat, oblékat, mýt, vyměšovat, dodržovat stanovený léčebný režim, ani běžný denní program – ale neztrácí schopnost orientace a komunikace, takže možná nejde o nejvyšší IV. stupeň závislosti, což zhodnotí odpovědný lékař) + příplatek 2 000 Kč pro dítě staré 4 až 7 let. Takže dohromady nic moc, ale s částečným invalidním důchodem aspoň něco.

   Dokud budete doma pečovat o svého nemocného syna, zaměstnavatel Vám musí omluvit absenci v zaměstnání. V zákoníku práce, § 191, totiž mimo jiného stojí: „Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci (…) po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění (…).“ A v citovaném § 39 zákona o nemocenském pojištění je uvedené mimo jiného „ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz“. Pro úplnost dodám, že bude lepší se zaměstnavatelem Vaši dlouhodobější nepřítomnost konzultovat co nejdříve, aby mohl zavčas sehnat náhradu nejlépe na celý jeden rok.

   Někteří ošetřující rodiče mají nárok taky na ošetřovné, které vyplývá rovněž ze zákona o nemocenském pojištění. Nevím však, kdy naposledy jste nemocenské pojištění (vzhledem k rodičovské dovolené) odváděla.

   Přeju Vám, ať tuhle životní etapu zdárně překonáte a obě děti máte už napořád zdravé.

 39. Dobrý den, jakou náplň práce má pečující osoba? Co vše musí vykonávat? Jde o osobu starou 68 let ve III. stupni závislosti. Děkuji. Chalupníková

  • Dobrý den, paní Chalupníková, podle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, Krajská pobočka úřadu práce kontroluje, zda „způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat“.

   Z toho vyvozuji, že pracovní náplň není vymezena příliš konkrétně. Máme zkrátka pomáhat tak, abychom uspokojovali základní životní potřeby, které závislá osoba nezvládá sama: Například trpělivě nakrmit člověka, který nedokáže přijímat potravu samostatně. A pokud o závislou osobu pečuje někdo blízký, musí být „zdravotně způsobilý“. Takže až na výjimky například nelze, aby se navzájem obsluhovali, a díky tomu příspěvek pobírali dva těžce postižení manželé.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno