Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého láká silniční motorová doprava jako prostředek k samostatnému výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Jaké podmínky má silniční motorová doprava

Předmět podnikání: silniční motorová doprava

 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Požadovaná odborná způsobilost: podle § 8a zákona č. 111/1994 Sb. u silniční motorové dopravy nákladní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a osobní provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: dopravní úřad

Poznámka – související právní předpisy

 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje se směrnice Rady 96/26/ES

4 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, potřebuji koncesi pro autodopravu nad 3,5 tuny, když zákazníkům pomocí kontejneru odvážím suť, ačkoli fakturuji jenom materiál bez samotné dopravy?
  Hicl

  • Dobrý den, pane Hicle, v zákoně o silniční dopravě (č. 111/1994 Sb.) mimo jiného stojí:

   „Dopravce je fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu. Tuzemský dopravce je dopravce, který provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese1) nebo silniční dopravu pro vlastní potřeby k zajištění své podnikatelské činnosti vykonávané na základě živnostenského nebo jiného oprávnění uděleného podle zvláštního právního předpisu orgánem České republiky.“ (§ 2, odstavec 4)

   „Provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby lze jen na základě koncese1), nestanoví-li tento zákon jinak.“ (§ 4, číslovka jedna vždycky odkazuje na živnostenský zákon)

   Z citovaných textů vyvozuji, že pokud neprovozujete silniční dopravu pro cizí potřeby (například jako stěhovací služba), ale „pouze“ pro zajištění své podnikatelské činnosti (převážíte něco, co už nepatří zákazníkovi), koncesi nepotřebujete. Raději se ještě ujistím na Ministerstvu dopravy a kdyby mě opravili, napíšu Vám.

   Aktualizace 12.10.2017: Tak můj názor potvrdil Tomáš Neřold, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy. Cituji: „Při provozování dopravy pro vlastní potřeby se koncese k provozování silniční dopravy nevyžaduje, nevzniká totiž závazkový vztah, jehož předmětem je přeprava věcí (nebo osob či zvířat).“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno