Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého láká distribuce pohonných hmot jako samostatná výdělečná činnost (SVČ). Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Výroba a zpracování paliv/maziv + distribuce pohonných hmot

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Požadovaná odborná způsobilost pro výrobu a zpracování paliv a maziv:

 • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
 • e) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu*) a 4 roky praxe v oboru
 • f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona (o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že žadatel vykonával předmětnou činnost v jiném členském státě Evropské unie)

Požadovaná odborná způsobilost pro distribuci pohonných hmot:

 • a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • d) střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: pro distribuci pohonných hmot celní úřad

Poznámka – související právní předpisy

 • zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
 • *) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno