Jak závažná musí být obrna víčka, porucha po nitrooční operaci nebo zúžení zorného pole, aby nás státní správa uznala zdravotně postiženými? Slabozrakost, slepota (nevidomost) a další postižení oka, očních adnex a zraku mají svoji zvláštní kapitolu ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotního hendikepu procentuálně.

Kapitola VII. – POSTIŽENÍ OKA, OČNÍCH ADNEX, ZRAKU (slabozrakost, slepota apod.)

Obecné posudkové zásady:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující zhodnocení kvality vidění podle výsledků řady funkčních zkoušek: zrakové ostrosti do dálky i do blízka, zorného pole, citlivosti na kontrast, adaptace na tmu, barvocitu, oční motility. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující stupeň poškození zrakových funkcí a jeho dopad na kvalitu vidění, schopnost čtení, schopnost práce do blízka, orientaci v prostoru, přizpůsobivost měnícím se světelným podmínkám. Pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti platí, že poruchy vidění se vždy hodnotí s optimální korekcí.

POLOŽKA -DRUH PORUCHY
PROCENTA
1 Slabozrakost obou očí
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující postižení vizu. Přitom je nutno přihlédnout i k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace na tmu.
1a lehká slabozrakost obou očí 5-15
1b střední slabozrakost obou očí,zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/36 (0,16) – lepší než 6/60(0,10) 25-30
1c silná slabozrakost obou očí,zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/60 (0,10) – lepší než 3/60 (0,05) 35-40
1d těžká slabozrakost obou očí,zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02) 45-60
1e těžká slabozrakost obou očí,se závažným postižením intelektu nebo sluchu na úrovni hluchoty 70-80
2 Nevidomost (slepota)
2a praktická nevidomost (slepota) obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti 70-80
2b úplná nevidomost (slepota) obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí 80
3 Poruchy zorného pole
3a oboustranné defekty zorného pole sektorové a menší 5-10
3b oboustranné absolutní defekty čtvrtiny nebo poloviny zorného pole, podle rozsahu 20-35
3c oboustranné koncentrické zúžení zorného pole do 20 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti 25-35
3d oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu od 5 do 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti, s přihlédnutím k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace na tmu 50-60
3e oboustranné centrální skotomy, snižující zrakovou ostrost hlavně do blízka s nemožností čtení textu Jaeger < č.5 30-35
3f difúzní pokles citlivosti v obou zorných polích snižující zrakovou ostrost na úroveň lehké až střední slabozrakosti, podle stupně omezení vidění 15-35
3g koncentrické zúžení zorného pole jediného oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 45 stupňů od bodu fixace 25-35
3h koncentrické zúžení zorného pole jediného oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 20 stupňů od bodu fixace 55-60
3i koncentrické zúžení zorného pole jediného oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 5-10 stupňů od bodu fixace 70
4 Ztráta oka nebo vizu oka
4a ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka při normálních zrakových funkcích na druhém oku 20
4b ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku (vizus roven nebo horší než 6/60, 0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace nebo zraková ostrost s optimální korekcí snížena nejméně na 6/36 (0,16) 40-50
5 Obrny okohybných svalů a víček
5a obrna horního víčka s úplným uzávěrem oční štěrbiny, případně blefarospazmus, paraspazmus facialis, lagoftalmus 10
5b obrny očních svalů na jednom oku, jestliže oko musí být vyloučeno z vidění 10-15
5c trvalá diplopie při pohledu přímo a dolů 20-25
5d ztráta binokulárního vidění 10
6 Jiné poruchy a postižení oka, očí
6a lehké, stabilizované formy bez omezení funkce oka/očí 5
6b lehké, vleklé formy částečně poškozující funkci oka/očí 10-15
6c těžké, vleklé formy, léčení vzdorující, trvale poškozující funkci oka (jednostranné) 15-20
6d těžké, vleklé formy, léčení vzdorující, trvale poškozující funkci obou očí, podle rozsahu omezení zrakových funkcí 35-50
7 Funkční poruchy po nitroočních operacích
Posudkové hledisko: Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se stavy uvedenými v položkách 1- 6, oddíl A, kapitola VII.
8 Nádory oka
Posudkové hledisko: Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II. nebo po stabilizaci stavu podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se stavy uvedenými v položkách 1-6 oddíl A, kapitola VII.

K tématu:

 • Říční slepota je postižení zraku, vyvolané larvami hlístic, vznikající zpravidla jenom v tropických krajích.
 • Sněžná slepota bývá způsobovaná ultrafialovým zářením, obvykle pouze ve vysokohorských oblastech.
 • Obličejová slepota, odborně prosopagnosie, znamená neschopnost poznávat lidi podle tváře.
 • Měsíční slepota je porucha nejasného původu, která postihuje koně.

7 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den. Manžel měl 2 slabé mozkové mrtvice, poškodilo mu to periferní vidění, vidí jenom dopředu, po stranách nevidí ostře. Přišel o řidičský průkaz a je bez práce, má nárok na invalidní důchod? Je mu 57 let. Děkuji, prosím odpověď na e-mail.

  • Paní Šramková, důležité je, jaké povolání Váš pan manžel vykonával a jestli právě dlouhodobé zdravotní potíže zapříčinily, že o práci přišel. Pokud ano a nemůže najít jiné zaměstnání, mohl by posudkový lékař a následně správa sociálního zabezpečení konstatovat, že došlo k významnému poklesu pracovní schopnosti, což je obvykle důvod k přiznání a vyplácení invalidního důchodu. Každopádně doporučuji, abyste žádost o invalidní důchod (na místní okresní správě sociálního zabezpečení) sepsali a podali. A samozřejmě Vám přeji, aby se pan manžel v ideálním případě zotavil, získal zpátky plné zdraví a ještě našel dobré pracovní uplatnění.

 2. Od svých 10 let nevidím skoro nic na pravé oko, měl jsem zelený zákal. A na levém oku se mi teď udělal šedý zákal, takže vidím špatně, rozmazaně a nemůžu skoro nic přečíst. Zkusím tedy požádat o invalidní důchod. Jinak mi zbývají pouze sociální dávky.

 3. Po úrazu levého oka jsem přišel o vlastní čočku. Nikdo nechce oko operovat, protože je po úderu posunuté dovnitř. Musel jsem ze zdravotních důvodů ukončit zaměstnání, protože jsem nemohl najít práci. Odešel jsem do předčasného důchodu o 2 a 1/4 roku dříve.

  Posudková komise moji žádost o alespoň částečný důchod zamítla, údajně kvůli malému počtu bodů. 2x jsem se odvolal se stejným výsledkem, prý nemám nárok. Měl jsem odpracovaných 40 roků, kdy jsem řádně odváděl peníze do systému veřejného pojištění. Je možnost nějakého řešení, protože můj stav je trvalý?

  Děkuji za odpověď, s pozdravem Šalamoun

  • Pane Šalamoune, pokud Vám úřední posudková komise třikrát zamítla žádost o invalidní důchod, pročež cítíte bezpráví, znám jenom dvě možnosti. Buďto můžete žalovat český stát prostřednictvím soudu, v krajním případě před Evropským soudem pro lidská práva. Anebo napište stížnost českému veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), který prošetřuje skutečná i domnělá příkoří, spáchaná úřady na občanech; využijte třeba jeho e-mailovou adresu podatelna@ochrance.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno