V jakém stavu musejí být lidské oči, aby postižený občan dostával od státu pravidelnou pojistnou dávku? Slepota, slabozrakost a další zrakové poruchy zaujímají speciální kapitolu ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uvedeném právním předpisu najdeme klasifikaci zdravotních problémů, od slabého zraku po nádory. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod prvního, druhého, či třetího stupně. Prostudujme, co zapříčiňuje nevydařená nitrooční operace, zúžení zorného pole nebo obrna přídatných orgánů (adnex), například okohybných svalů.

Kapitola VII. – Postižení oka, očních adnex, zraku (slabozrakost, slepota apod.)

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující zhodnocení kvality vidění podle výsledků řady funkčních zkoušek: zrakové ostrosti do dálky i do blízka, zorného pole, citlivosti na kontrast, adaptace na tmu, barvocitu, oční motility. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující stupeň poškození zrakových funkcí a jeho dopad na kvalitu vidění, schopnost čtení, schopnost práce do blízka, orientaci v prostoru, přizpůsobivost měnícím se světelným podmínkám. Pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti platí, že poruchy vidění se vždy hodnotí s optimální korekcí.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Slabozrakost obou očí
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující postižení vizu. Přitom je nutno přihlédnout i k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace na tmu.
1alehká slabozrakost obou očí5-15
1bstřední slabozrakost obou očí,
zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/36 (0,16) - lepší než 6/60(0,10)
25-30
1csilná slabozrakost obou očí,
zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/60 (0,10) - lepší než 3/60 (0,05)
35-40
1dtěžká slabozrakost obou očí,
zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02)
45-60
1etěžká slabozrakost obou očí,
se závažným postižením intelektu nebo sluchu na úrovni hluchoty
70-80
2Nevidomost
2apraktická nevidomost obou očí,
zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo
omezení zorného pole do 5 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti
70-80
2búplná nevidomost obou očí,
ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí
80
3Poruchy zorného pole
3aoboustranné defekty zorného pole sektorové a menší5-10
3boboustranné absolutní defekty čtvrtiny nebo poloviny zorného pole, podle rozsahu20-35
3coboustranné koncentrické zúžení zorného pole do 20 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti25-35
3doboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu od 5 do 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti, s přihlédnutím k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace na tmu50-60
3eoboustranné centrální skotomy,
snižující zrakovou ostrost hlavně do blízka s nemožností čtení textu Jaeger < č.5
30-35
3fdifúzní pokles citlivosti v obou zorných polích snižující zrakovou ostrost na úroveň lehké až střední slabozrakosti, podle stupně omezení vidění15-35
3gkoncentrické zúžení zorného pole jediného oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 45 stupňů od bodu fixace25-35
3hkoncentrické zúžení zorného pole jediného oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 20 stupňů od bodu fixace55-60
3ikoncentrické zúžení zorného pole jediného oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 5-10 stupňů od bodu fixace70
4Ztráta oka nebo vizu oka
4aztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka při normálních zrakových funkcích na druhém oku20
4bztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku (vizus roven nebo horší než 6/60, 0,10) nebo
koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace nebo zraková ostrost s optimální korekcí snížena nejméně na 6/36 (0,16)
40-50
5Obrny okohybných svalů a víček
5aobrna horního víčka s úplným uzávěrem oční štěrbiny, případně blefarospazmus, paraspazmus facialis, lagoftalmus10
5bobrny očních svalů na jednom oku, jestliže oko musí být vyloučeno z vidění10-15
5ctrvalá diplopie při pohledu přímo a dolů20-25
5dztráta binokulárního vidění10
6Jiné poruchy a postižení oka, očí
6alehké, stabilizované formy bez omezení funkce oka/očí5
6blehké, vleklé formy částečně poškozující funkci oka/očí10-15
6ctěžké, vleklé formy, léčení vzdorující, trvale poškozující funkci oka (jednostranné)15-20
6dtěžké, vleklé formy, léčení vzdorující, trvale poškozující funkci obou očí, podle rozsahu omezení zrakových funkcí35-50
7Funkční poruchy po nitroočních operacích
Posudkové hledisko:
Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se stavy uvedenými v položkách 1- 6, oddíl A, kapitola VII.
8Nádory oka
Posudkové hledisko:
Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II nebo po stabilizaci stavu podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se stavy uvedenými v položkách 1-6 oddíl A, kapitola VII.

Stejné téma v jiných kontextech:

 • Říční slepotu vyvolávají hlístice, zpravidla jenom v tropických krajích.
 • Sněžnou slepotu způsobuje ultrafialové záření, obvykle ve vysokohorských oblastech.
 • Obličejová slepota (prosopagnosie) znamená, že člověk nerozpoznává lidské tváře.
 • Měsíční slepota postihuje koně, příčiny nejsou zcela jasné.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Andrea Piacquadio

7 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den. Manžel měl 2 slabé mozkové mrtvice, poškodilo mu to periferní vidění, vidí jenom dopředu, po stranách nevidí ostře. Přišel o řidičský průkaz a je bez práce, má nárok na invalidní důchod? Je mu 57 let. Děkuji, prosím odpověď na e-mail.

  • Paní Šramková, důležité je, jaké povolání Váš pan manžel vykonával a jestli právě dlouhodobé zdravotní potíže zapříčinily, že o práci přišel. Pokud ano a nemůže najít jiné zaměstnání, mohl by posudkový lékař a následně správa sociálního zabezpečení konstatovat, že došlo k významnému poklesu pracovní schopnosti, což je obvykle důvod k přiznání a vyplácení invalidního důchodu. Každopádně doporučuji, abyste žádost o invalidní důchod (na místní okresní správě sociálního zabezpečení) sepsali a podali. A samozřejmě Vám přeji, aby se pan manžel v ideálním případě zotavil, získal zpátky plné zdraví a ještě našel dobré pracovní uplatnění.

 2. Od svých 10 let nevidím skoro nic na pravé oko, měl jsem zelený zákal. A na levém oku se mi teď udělal šedý zákal, takže vidím špatně, rozmazaně a nemůžu skoro nic přečíst. Zkusím tedy požádat o invalidní důchod. Jinak mi zbývají pouze sociální dávky.

 3. Po úrazu levého oka jsem přišel o vlastní čočku. Nikdo nechce oko operovat, protože je po úderu posunuté dovnitř. Musel jsem ze zdravotních důvodů ukončit zaměstnání, protože jsem nemohl najít práci. Odešel jsem do předčasného důchodu o 2 a 1/4 roku dříve.

  Posudková komise moji žádost o alespoň částečný důchod zamítla, údajně kvůli malému počtu bodů. 2x jsem se odvolal se stejným výsledkem, prý nemám nárok. Měl jsem odpracovaných 40 roků, kdy jsem řádně odváděl peníze do systému veřejného pojištění. Je možnost nějakého řešení, protože můj stav je trvalý?

  Děkuji za odpověď, s pozdravem Šalamoun

  • Pane Šalamoune, pokud Vám úřední posudková komise třikrát zamítla žádost o invalidní důchod, pročež cítíte bezpráví, znám jenom dvě možnosti. Buďto můžete žalovat český stát prostřednictvím soudu, v krajním případě před Evropským soudem pro lidská práva. Anebo napište stížnost českému veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), který prošetřuje skutečná i domnělá příkoří, spáchaná úřady na občanech; využijte třeba jeho e-mailovou adresu podatelna@ochrance.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno