Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel, kterého láká spisovna jako zdroj soukromého výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Vlastní spisovna vyžaduje kvalifikaci a praxi

Předmět podnikání: Vedení spisovny

Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v administrativě, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v administrativě, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v administrativě, nebo
  • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v administrativě

Další podmínky pro střelnici: schválení provozovny a bezúhonnost všech zaměstnanců *)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: Státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny

Poznámka – související právní předpis

  • *) § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb. (Tam stojí: „Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.“)
  • § 68 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno