Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Správa vědy, výzkumu a vývoje.

2.13 SPRÁVA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE

11. platová třída

1. Provádění analýz výsledků aplikace výzkumu a vývoje.

2. Příprava ucelených částí celostátní politiky výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje) a programů výzkumu a vývoje (národní program orientovaného výzkumu).

12. platová třída

1. Posuzování rozvojových programů výzkumu a vývoje.

2. Analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje.

13. platová třída

1. Stanovování způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů výzkumu a vývoje a způsobů porovnávání se zahraničím včetně případného hodnocení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a koncepce ochrany práv k výsledkům výzkumu a vývoje.

2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje základního, průmyslového a dalších sektorů výzkumu a vývoje.

3. Stanovování způsobů poskytování podpor programů rozvoje výzkumu a vývoje s celostátní působností.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce celostátních nebo mezinárodních programů výzkumu a vývoje včetně jejich koordinace.

2. Tvorba celostátní koncepce správy výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje).

3. Tvorba koncepce výzkumu a vývoje resortu a jeho odborného zaměření.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie státní politiky výzkumu a vývoje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno