Vládní koalice schválila nejdůležitější zákon roku. Socialisté, hnutí Ano a lidovci mají většinu v obou komorách Parlamentu, a ani prezident Miloš Zeman zřejmě nebude bránit, aby nový státní rozpočet nabyl účinnosti. Česká republika má v roce 2015 hospodařit se stomiliardovým schodkem, což začíná být dlouhodobým standardem.
[visualizer id=“1009″]
Graf vyjadřuje skutečný schodek státního rozpočtu ČR v jednotlivých letech, v miliardách Kč. Zároveň sleduje růst celkového státního dluhu, který v roce 1996 představoval 8,6 % HDP, zatímco v letech 2012 a 2013 vystoupil na 41,2 % hrubého domácího produktu (celkového bohatství vyrobeného v tuzemsku za rok, vyjádřeného penězi). Zdroj: Český statistický úřad a Ministerstvo financí

Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2015

Celková bilance ukazuje, že finanční možnosti českého státu jsou poměrně omezené. V tuzemsku působí několik nadnárodních korporací, které mají vyšší obrat – například Tesco PLC. Vláda navíc plánuje nižší příjmy, než výdaje, jejichž převis řeší navýšením dluhopisů. Prozkoumejme blíže, jakou strukturu má deficitní státní rozpočet ČR pro rok 2015.

PŘÍJMY státního rozpočtu * 1 118 502 294 998 Kč
VÝDAJE státního rozpočtu * 1 218 502 294 998 Kč
SCHODEK
– 100 000 000 000 Kč
Financování schodku:
Zvýšení stavu státních dluhopisů 101 416 800 000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv * – 1 416 800 000

S jakými příjmy počítá státní rozpočet v roce 2015?

Většinu veřejné kasy naplní daňoví poplatníci. Více než třetinu příjmů zajišťuje sociální pojištění, včetně příspěvků na politiku zaměstnanosti. Zbývají nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a jiné transfery, plynoucí především z rozpočtu Evropské Unie (86,7 miliard Kč).

Nejširší příjmová kolonka státního rozpočtu nese jméno Všeobecná pokladní správa a zahrnuje například rezervy pro krizové situace, stavební spoření, státní záruky a investiční pobídky, financuje kraje vyjma hlavního města a odvádí příspěvky Evropské Unii (39 miliard Kč). Sociálním pojištěním, hlavně na povinnou mezigenerační solidaritu získává prostředky další velký výběrčí: Ministerstvo práce. Miliardovými částkami obohacuje státní rozpočet většina vládních rezortů.

DANĚ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DALŠÍ PŘÍJMY
Všeobecná pokladní správa 571 301 600 000 0 19 249 580 000
Operace státních finančních aktiv * 1 500 000 000 0 1 731 000 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí 609 349 000 389 751 187 582 6 309 626 935
Ministerstvo zahraničních věcí 550 000 000 0 50 000 000
Český úřad zeměměřický a katastrální 470 000 000 0 110 000 000
Energetický regulační úřad 203 114 000 0 6 000 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 170 000 000 0 400 000
Ministerstvo dopravy 80 000 000 0 6 090 434 199
Úřad průmyslového vlastnictví 80 000 000 0 147 099 845
Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 000 000 0 19 009 762 306
Ministerstvo financí 25 620 000 539 721 673 3 909 680 624
Ministerstvo zdravotnictví 20 000 000 0 2 542 011 572
Český telekomunikační úřad 17 815 000 0 1 080 017 886
Ministerstvo vnitra 13 000 000 6 103 423 412 1 683 966 457
Ministerstvo zemědělství 6 200 000 0 44 087 787 832
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 4 050 000 0 2 500 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 4 000 000 0 1 500 000
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 300 000 0 12 359 916 701
Ministerstvo životního prostředí 900 000 0 7 325 291 156
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 400 000 0 7 187 380 724
Národní bezpečnostní úřad 250 000 0 550 000
Ministerstvo obrany 100 000 3 300 203 772 234 508 580
Český báňský úřad 50 000 0 2 550 000
Ministerstvo kultury 10 000 0 264 691 000
Kancelář prezidenta republiky 0 0 60 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 16 000 000
Senát Parlamentu 0 0 2 500 000
Úřad vlády České republiky 0 0 38 689 443
Bezpečnostní informační služba 0 0 136 300 000
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 7 302 092
Grantová agentura České republiky 0 0 0
Ministerstvo spravedlnosti 0 778 906 297 2 002 336 527
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0
Český statistický úřad 0 0 16 154 350
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0
Ústavní soud 0 0 0
Akademie věd České republiky 0 0 0
Správa státních hmotných rezerv 0 0 90 000 000
Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 42 181 551 0
Technologická agentura České republiky 0 0 5 975 482
Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 339 000
Státní dluh 0 0 7 200 000 000
CELKEM 575 084 758 000 Kč 400 515 624 287 Kč 142 901 912 711 Kč

Očekávané výdaje státního rozpočtu v roce 2015

Česká republika přenechává skoro polovinu svých příjmů Ministerstvu práce a sociálních věcí. Více než třetina vybraných veřejných peněz připadá na dávky důchodového pojištění. Například nezaměstnaným státní rozpočet formou podpory přiznává necelé 1 %, Ministerstvu kultury ještě méně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 533 161 588 191
Všeobecná pokladní správa 143 099 433 761
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 135 873 229 485
Státní dluh 65 802 690 245
Ministerstvo vnitra 55 040 163 816
Ministerstvo zemědělství 52 696 718 740
Ministerstvo obrany 43 562 018 374
Ministerstvo průmyslu a obchodu 38 695 780 959
Ministerstvo dopravy 35 733 242 867
Ministerstvo spravedlnosti 23 260 758 312
Ministerstvo financí 17 112 923 698
Ministerstvo pro místní rozvoj 14 718 872 252
Ministerstvo kultury 10 850 867 697
Ministerstvo životního prostředí 9 390 219 590
Ministerstvo zdravotnictví 6 776 407 086
Ministerstvo zahraničních věcí 6 298 932 145
Akademie věd České republiky 4 521 548 626
Grantová agentura České republiky 3 682 192 274
Technologická agentura České republiky 2 864 262 131
Český úřad zeměměřický a katastrální 2 797 199 994
Správa státních hmotných rezerv 2 244 059 157
Operace státních finančních aktiv * 1 814 200 000
Bezpečnostní informační služba 1 207 324 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 068 103 340
Český statistický úřad 918 066 206
Úřad vlády České republiky 771 127 087
Český telekomunikační úřad 765 953 425
Senát Parlamentu 519 447 409
Nejvyšší kontrolní úřad 507 428 172
Kancelář prezidenta republiky 386 787 764
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 358 464 645
Národní bezpečnostní úřad 322 542 994
Generální inspekce bezpečnostních sborů 264 518 267
Energetický regulační úřad 235 857 537
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 235 273 004
Ústavní soud 167 425 239
Úřad průmyslového vlastnictví 166 395 155
Ústav pro studium totalitních režimů 161 451 757
Úřad pro ochranu osobních údajů 148 073 260
Český báňský úřad 135 050 954
Kancelář veřejného ochránce práv 111 225 036
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 54 470 347
CELKEM 1 218 502 294 998 Kč

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Státní rozpočet ČR 2015 ještě neprošel celým legislativním procesem, schvalování zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 lze sledovat ZDE.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno