Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Úřad průmyslového vlastnictví. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

 Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 227 396 800
Výdaje celkem 184 509 979

Příjmy

Daňové příjmy 1) 80 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 147 396 800
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 2 396 800
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 145 000 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 184 509 979

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 94 623 549
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 31 878 185
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 875 190
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst 13 673 718
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 80 085 649
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 2 996 000
– ze státního rozpočtu 599 200
– podíl rozpočtu Evropské unie 2 396 800
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 10 660 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno