Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého láká výroba lihu sulfitového, syntetického nebo „obyčejného“. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Výroba lihu sulfitového, syntetického a „obyčejného“

Předmět podnikání: Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona (o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že žadatel vykonával předmětnou činnost v jiném členském státě Evropské unie)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poznámka – související právní předpisy

  • zákon č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno