Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého zajímají zbraně a střelivo jako prostředek k samostatnému výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Kdo může zpeněžovat zbraně a střelivo

Předmět podnikání: Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

Požadovaná odborná způsobilost pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní:

 • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • d) střední vzdělání s výučním listem v oboru puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Požadovaná odborná způsobilost pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva:

 • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 2 roky praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru, nebo
 • d) střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač se specializací na zbraně a střelivo nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
 • e) střední vzdělání s výučním listem v oboru puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru a nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
 • f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Požadovaná odborná způsobilost pro pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva: odborná způsobilost stanovená pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní, oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a věk nejméně 21 let

Požadovaná odborná způsobilost pro vývoj střeliva: vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie, studijní obor teorie a technologie výbušnin a 3 roky praxe v oboru

Další podmínky obecně pro zbraně a střelivo: spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu *), pro nabývání výbušnin a výbušných předmětů **) a provádění činností s nimi musí podnikatel nebo odpovědný zástupce podnikatele splňovat odbornou způsobilost stanovenou pro obor výzkum, vývoj, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, a to přiměřeně rozsahu živnostenského oprávnění

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: pro vývoj, výrobu, ničení, znehodnocování střeliva Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Poznámka – související právní předpis

 • *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.
 • **) § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb.
 • ***) pro vývoj, výrobu, ničení a znehodnocování střeliva § 17 odst. 3 písm. i) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2010 Sb. a ve znění zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno