Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého lákají výbušniny a trhací práce jako prostředek k samostatnému výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Kdo může samostatně zpeněžovat výbušniny

Předmět podnikání: Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Požadovaná odborná způsobilost:

  • pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin – vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie;
  • pro ničení a zneškodňování výbušnin – oprávnění nebo průkaz pyrotechnika vydané obvodním báňským úřadem a věk nejméně 21 let;
  • pro nákup a prodej výbušnin – oprávnění nebo průkaz pyrotechnika nebo střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem nebo oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem;
  • pro provádění trhacích prací – oprávnění nebo průkaz střelmistra vydané obvodním báňským úřadem, nebo oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem *)

Další podmínky pro výbušniny a trhací práce: spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu *)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: pro výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin Český báňský úřad

Poznámka – související právní předpisy

  • *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
  • Tam ovšem pouze stojí: „Tento zákon stanoví též podmínky spolehlivosti pro možnost provozování některých koncesovaných živností.“
  • **) § 23, 35, 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.
  • Tam například stojí: „Při vydání stanoviska Český báňský úřad posuzuje, zda organizace pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního zákona.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno