Kanceláře a archivy vypadají poklidně, čistě a spořádaně. Ale tamní zaměstnanci zažívají perné chvilky, když vyřizují hromadu urgentních žádostí, odpovídají za citlivé dokumenty a spravují rozsáhlé databanky. V soukromé obchodní společnosti mají právo minimálně na svoji zaručenou mzdu. Zatímco administrativní a spisový pracovník, který působí ve veřejném sektoru, patří do 1. až 11. platové třídy.

V prosklených městských budovách panuje zdánlivá pohoda. Lidé jsou upravení, ve vzduchu voní káva nebo čaj a sem – tam zazvoní telefon. Mezi šustícími papíry, soustředěnými hlavami a výpočetní technikou však proudí závažné informace, aby byly zpracovány, přeposlány, archivovány, či skartovány… Administrativního pracovníka potřebují všechny větší soukromé firmy, které musejí svým zaměstnancům vyplácet minimální a zaručené mzdy.

Na této stránce nakoukneme do veřejného sektoru, například do příspěvkové organizace nebo obecního úřadu. Tam jsou zaměstnanci odměňováni podle komplexnějších tabulek. Přitom administrativní a spisový pracovník v běžném pracovním (nikoli služebním) poměru patří do 1. až 11. platové třídy. Záleží na složitosti, odpovědnosti a namáhavosti jeho práce. Například na 4. platovou třídu stačí: „Práce s textovým editorem.“

Administrativní a spisový pracovník ve veřejných službách

1. platová třída

 1. Přenášení nebo jiné manipulace s dokumenty nebo kancelářskými pomůckami a materiálem.

2. platová třída

 1. Zaprotokolovávání dokumentů a vedení jejich evidence.
 2. Pořizování dat na nosná média.

3. platová třída

 1. Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.
 2. Opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových záznamů.
 3. Skenování dokumentů včetně vizuální kontroly.

4. platová třída

 1. Práce s textovým editorem.
 2. Zajišťování chodu podatelny a výpravny.
 3. Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů. Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.

5. platová třída

 1. Zajišťování skartačního řízení.
 2. Zajišťování chodu elektronické podatelny.
 3. Vedení spisové evidence obsahující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání a přípravy skartačního řízení podle příslušných předpisů.
 4. Práce s databázovým systémem nebo tabulkovým procesorem včetně vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem nebo systémem a vytváření předprogramovaných tabulek, grafů apod.

6. platová třída

 1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty.
 2. Zajišťování skartačního řízení materiálů obsahujících utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
 3. Komplexní zajišťování podatelny pro více vojenských útvarů.
 4. Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek ve stanoveném rozsahu.

7. platová třída

 1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.
 2. Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.
 3. Komplexní zajišťování služby podací stanice s oblastní a celoarmádní působností.

8. platová třída

 1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven.
 2. Usměrňování a koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).

9. platová třída

 1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby (více spisoven) a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
 2. Příprava, zajišťování a sledování provozu elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě. Odborná pomoc uživatelům elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě.

10. platová třída

 1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování spisové služby se složitým členěním, s působností na celém území státu, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
 2. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby s rozsáhlým členěním, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
 3. Shromažďování uživatelských požadavků na rozvoj elektronického systému spisové služby a jejich kategorizace, tvorba návrhů a zadání pro dodavatele elektronického systému spisové služby v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě včetně přípravy a zajišťování provozu těchto systémů středního rozsahu (do 200 uživatelů) a školení a ověřování znalostí uživatelů z této oblasti.
 4. Příprava elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě pro mimořádné události a stavy.

11. platová třída

 1. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby se složitým členěním a s působností na celém území státu, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
 2. Posuzování elektronických systémů spisové služby nebo informačních systémů pro správu dokumentů ve vztahu k architektuře elektronického systému spisové služby a vazeb na okolní informační systémy pro správu dokumentů včetně komplexní přípravy a zajišťování provozu těchto systémů velkého rozsahu (nad 200 uživatelů). Tvorba modelů nezbytných pro jednoznačné zadání požadavků rozvoje a úprav dodavateli elektronického systému spisové služby v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

20 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, můžete mi prosím jednoduše vysvětlit, co si mám představit pod 10. a 11. platovou třídou ? Řešíme mé zařazení, mám VŠ a zajímalo by, zda mohu dosáhnout i na tyto dvě třídy. Děkuji.

 2. Dobrý den,
  pracuji 30 let na státním zastupitelství jako administrativa, v náplni mám opisování textů, diktát, samostatné psaní dotazů, zapisování došlé pošty do systému ISYZ, vypočítávání právní moci, vypracování statistických listů, záskok na podatelně, práce s datovými schránkami, vkládání dat do elektronického systému řízení (systém Policie), práce s utajenými informace – stupeň důvěrné. Mám vysokoškolské vzdělání, které mi ale neuznali. Zajímalo by mě, do jaké třídy by měla být zařazena. Děkuji

 3. dobrý den, pracuji jako administrativní pracovnice-zapisovatelka na soudu zajímalo by mně o kolik % dostaneme od ledna přidáno, jestli to bude 5% nebo 13,9% a jaké procento půjde do základu a jaké do pohyblivých složek (odměn).

  Děkuji Niky

 4. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala na platový tarif . Jsem administrativní pracovník ve veřejné správě. Zajišťuji podatelnu a výpravnu, a tedy i spisovou službu pro celý úřad. Mimo jiné jsem členkou přestupkové komise. Zajišťuji revize veškerého zařízení a vybavení kancelářského zařízení, zařízení technického v dílnách a elektrického vedení v budovách ve správě obce. Dále pracuji jako topič horkovodního kotle o výkonu 5,8 MW. Jsem také domovník. Největší úvazek mám na administrativní práce (0,5). Mám vysokoškolské vzdělání bakalářského směru a 26 let praxe. Děkuji za odpověď. Ida

 5. Dobrý den, pracuji ve školství již 10 let. Kumulovali mi 2 pracovní poměry do jednoho. Jsem účetní a k tomu spravuji kancelář ředitele, kde mám tedy obsáhlé věci: matriku žáků, spisovou službu, archiv, úrazy a mnoho jiného. Nikdo ale neví, jak moji funkci popsat, jelikož práci, kterou dělám, všude jinde dělá zástupce ředitele nebo ředitel. Jedná se o kompletní přijímací řízení včetně výstupů pro kraj, výkazy na peníze (…), kompletní zpracování matriky žáků. Mohl byste mi, prosím, zjistit, do které platové třídy spadá tato činnost? Moc Vám děkuji :-).

  • Ještě bych upřesnila, že jsme velká škola s odloučenými pracovišti, tedy s maturitními i učebními obory. Zajišťuji taky kompletní správní řízení žáků a mimo jiného jsem všem k ruce. :-D. Můžete mi, prosím, odpovědět? Nevím, na koho se obrátit, pokud zaměstnavatel nedodržel dohodu a stále jenom poslouchám, jak nejsou peníze, a proto mi údajně nemůže dát ani celou slíbenou částku, přestože není vysoká. Přitom práce stále přibývá. Moc děkuji za veškeré názory.

   • Dobrý den, paní Hájková, moc se omlouvám za neomluvitelně dlouhé zpoždění. Platovou třídu určíme podle činnosti, kterou děláte aspoň občas a která podle katalogu prací patří nejvýš. Nevím, co přesně vykonáváte v účetnictví, ale předpokládám, že právě díky této oblasti můžete získat nejvyšší tarif. Doporučuji Vám proto, abyste hledala svoje správné zařazení pod TÍMTO odkazem. Například na 10. platovou třídu máte nárok, pokud děláte třeba „jenom“ toto: „Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.“ Vždycky stačí splňovat aspoň jednu celou odrážku dané platové třídy, abyste minimálně tam patřila. Snad jsem Vám pomohl a ještě jednou se omlouvám za dlouhé časové prodlení.

 6. Dobrý den, už více jak 20 let pracuji na soudě, dříve jako administrativní pracovník podatelny, poštovní oddělení a telefony. Dnes podpůrné pracoviště: poštovní oddělení, elektronická podatelna, elektronické platební rozkazy – odpory, odvolání (zakládání fyzických spisů), konverze dokumentů. Zajímá mne, jestli máme nárok, abychom byli zařazeni do 6. platové třídy.

  • Dobrý den, Laďko, je mi líto, ale v 6. třídě nevidím žádnou z činností, které jste uvedla. Abyste tam mohla být zařazena, musela byste dělat například následující: „Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek ve stanoveném rozsahu.“ (Možná – snad – se mýlím a taky tohle máte na starosti v rámci poštovního oddělení nebo elektronické podatelny.)

   • Dobrý večer, ano, máte pravdu, příjímání a odesílání a rušení datových zpráv je jedna z hlavních náplní a činností elektronické podatelny, kterou vykonáváme. V tomto případě bychom měly být, pokud jsem dobře pochopila, zařazeny do 6. platové třídy. Přijímání datových zpráv vykonáváme již od r. 2009 a tehdy jsme byly zařazeny ve 4. platové třídě. Teprve před 4 lety jsme si vybojovaly 5. platovou třídu. Chtěla bych se ještě zeptat, zda by byl zaměstnavatel povinen doplatit rozdíl mezi třídami, kdybychom měly takový nárok? A za jaké období.

    Děkuji za odpověď.

    • Dobrý den, Laďko, ano, zaměstnavatel by měl doplatit Váš platový tarif, na který jste měly nárok, i zpětně. Tady budu citovat JUDr. Vratislava Tomka, který pomohl mnoha zaměstnancům i jejich odborovým organizacím. Zvýrazním pasáže, které považuji za klíčové:

     „V důsledku neuplatnění práva do konce promlčecí doby nedochází k zániku práva, ale k jeho významnému oslabení, které spočívá v tom, že po uplynutí promlčecí doby není možné dlužníka, který namítl promlčení, přinutit ke splnění jeho dluhu. Pokud však po uplynutí promlčecí doby bylo plněno, nemůže dlužník požadovat vrácení tohoto plnění, a to vzhledem ke skutečnosti, že promlčený dluh nezanikl. K promlčení soud přihlédne jen v tom případě, pokud dlužník promlčení namítne. Práva uplatnit námitku promlčení se není možné vzdát. Promlčují se všechna práva majetková. Promlčení nepodléhá vlastnické právo nebo právo na výživné. V pracovněprávních vztazích promlčení podléhá právo na mzdu, na náhrady cestovních výdajů a na náhradu škody. Pokud lze právo vymoci u soudu (orgánu veřejné moci), počíná promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

     Nový občanský zákoník stanoví ve svém ustanovení § 629, že promlčecí lhůta trvá tři roky. Strany si ovšem mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví NOZ, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let. Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání.“

 7. Dobrý den, pracuji na podatelně úřadu, kde je v popisu práce mimo jiného třídění a zapisování došlé pošty, skenování, práce s datovými schránkami, frankování dopisů, odnos na poštu. V pracovní smlouvě mám i druhé pracoviště, kde je navíc obsluhování elektrické a fyzické úřední desky, hlášení rozhlasu. Jaká těmto činnostem odpovídá platová třída? Na druhém místě nyní pracuje kolegyně, která má platovou třídu 8, tedy vyšší nežli já. Je možné nárokovat 8. platovou třídu, pokud zde působím jako zástup? Děkuji za odpověď. Věra.

  • Dobrý den, Věro, máte nárok na nejvyšší platovou třídu, kde splňujete aspoň jednu „odrážku“. Například: „Usměrňování a koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).“ Stačí, abyste uvedenou činnost vykonávala pouze „občas“, třeba jenom jednu hodinu týdně. Bohužel v 8. platové třídě jsem nenašel žádnou z aktivit, které popisujete (vizte případně výše, ve článku). Ovšem pokud Vaše kolegyně nemá větší zodpovědnost než Vy, určitě máte nárok na minimálně stejný platový tarif jako ona – i jako dočasný „zástup“.

 8. Dobrý den, od 1.9.2017 nastupuji jako zaměstnanec obce na poštu (partner). Do jaké platové třídy a stupně bych měla být správně zařazena? Mám odpracovaných 14 let, z toho 7 let jsem pracovala na poště. Vzdělání mám středoškolské s maturitou. Děkuji za odpověď. Hezký den.

  • Dobrý den, Lucie, zařazení do platové třídy záleží na nejtěžší činnosti, kterou budete vykonávat aspoň po část pracovní doby (bez ohledu na vzdělání a předchozí praxi). Podrobnou kategorizaci najdete ve článku výše, stačí, když splňujete aspoň jednu odrážku. Například: „pořizování dat na nosná média“ znamená, že člověk má nárok minimálně na 2. platovou třídu. Anebo třeba „skenování dokumentů včetně vizuální kontroly“ znamená, že zaměstnanec má právo na 3. platovou třídu. A tak dále – doporučuji postupovat odspoda nahoru a požadovat nejvyšší zařazení, kterému aspoň částečně vyhovuje Vaše pracovní náplň.

   Pokud jste působila 7 let přímo v oboru, měla byste dostat minimálně 5. platový stupeň. Jinou praxi může zaměstnavatel započítat nanejvýše ze 2/3, musí však zahrnout například i mateřskou a rodičovskou dovolenou – ačkoli „pouze“ v maximálním rozsahu 6 let; podrobnosti najdete ZDE.

 9. Dobrý den, pracuji ve školství jako sekretářka a mám na starosti 2 spisovny, vypracovávám spisový řád včetně skartačních návrhů a také personalistiku žáků. Mám střední vzdělávání s maturitou, mohla bych být zařazena do 8. platové třídy?
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Radko, souhlasím, že jakožto spisová pracovnice máte nárok minimálně na 8. platovou třídu (v 9. třídě je potom nutnou podmínkou i „předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace“). Bez ohledu na vzdělání a formální označení Vaší pozice (sekretářka, eventuálně personalistka), protože rozhoduje nejtěžší činnost, kterou máte na starost aspoň po část pracovní doby.

 10. Dobrý den, pracuji ve školství. Pracuji jako personalista a administrativní a spisový pracovník. Mám VOŠ. Zajímalo by mě, zda bych mohla být zařazena v 9. platové třídě? Na starost mám dvě spisovny, zpracování spisového řádu, skartaci, vyřazování dokumentů, prostě vše, co se týká spisovny. Děkuji za odpověď

  • Veroniko, otázkou je, zda Vaše péče o spisovny zahrnuje „utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů“. To zní trošku tajemně, ale osobně bych odpověděl kladně, pokud pracujete s jakýmikoli dokumenty, které by se neměly dostat mezi ostatní kolegy nebo úplně na veřejnost (například osobní údaje či platové výměry zaměstnanců, citlivé informace o studentech apod.).

   Taky je možné dosáhnout 9. platové třídy přes personalistiku. To by znamenalo dělat něco z následujícího:
   A/ Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
   B/ Stanovování zásad a kriterií pro výběrová řízení, hodnocení nebo odměňování zaměstnanců.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno