Vadnou a precizní práci často odlišuje jenom jedna zdánlivá maličkost: závěrečná revize. Nový software prověřuje tester, podnikové účetnictví přepočítává auditor. Strojírenský, stavební nebo obchodní provoz hlídá profesionál, pojmenovaný hezky postaru kontrolor. Tady porovnáme odměny, které dostává za svoje služby. V soukromé firmě má kontrolor garantovanou svoji sazbu zaručené mzdy, ve veřejném sektoru rozhodují především platové tabulky.

V soukromé firmě máte právo na svoji zaručenou mzdu

Český statistický úřad dosvědčuje, že například ochutnávači potravin a nápojů dostávají hrubě podprůměrnou mzdu. Někteří zaměstnanci oceňují nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje sazby zaručené mzdy. Například kontrola motorových vozidel nebo čerstvého zdiva patří do 4. skupiny prací. Podrobný rozpis najdete pod následujícími odkazy pro: administrativu, dopravu, obchod, stavebnictví, strojírenství a elektrotechniku, vzdělávání a výchovu.

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020192020
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.79,8013.35087,3014.600
2.3.+4.88,1014.74096,3016.100
3.5.+6.97,3016.280106,4017.800
4.7.+8.107,4017.970117,4019.600
5.9.+10.118,6019.850129,7021.700
6.11.+12.130,9021.900143,2024.000
7.13.+14.144,5024.180158,1026.500
8.15.+16.159,6026.700174,6029.200

Ve veřejném sektoru dostává kontrolor plat podle tabulky

Trošku jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře. To znamená, že jsou zaměstnaní například na obecním úřadě, v příspěvkové organizaci apod. Kontroloři pobírají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže. POZOR! Abyste postoupili výše, nemusíte vykonávat všechny uvedené činnosti, stačí jedna odrážka.

Kontrolor v 7. platové třídě

 1. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních akcí, například ověřování správnosti vykazování skutečností a navrhování dílčích závěrů kontrolních akcí.
 2. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí.

Kontrolor v 8. platové třídě

 1. Provádění kontroly v ekonomické, hospodářsko-správní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace, například kontrola a vyhodnocování plnění stanovených harmonogramů a kvality prováděných prací, kontrola čerpání finančních prostředků.
 2. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování podnětů, petic a stížností.
 3. Samostatné provádění kontrol v rámci samosprávného celku nebo jeho části.
 4. Soustavné sledování hospodaření městské části nebo organizační složky obce.

Kontrolor v 9. platové třídě

 1. Plánování, koordinace a usměrňování kontrolního systému organizace.
 2. Zajišťování kontrol ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace. Stanovování kontrolních záměrů podle potřeb organizace.
 3. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného objektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.
 4. Prošetřování závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně jejich vyřizování.
 5. Soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace.

Kontrolor v 10. platové třídě

 1. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
 2. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
 3. Analýza jednotlivých rizikových oblastí činnosti organizace nebo městské části a stanovování zaměření kontroly.
 4. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti obce nebo městské části hlavního města Prahy.
 5. Stanovování metodiky komplexní kontrolní činnosti statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy.
 6. Vyřizování závažných stížností a navrhování opatření k nápravě.

Kontrolor v 11. platové třídě

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému organizace.
 2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy.
 3. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Koordinace výkonu finanční kontroly.
 5. Komplexní výkon kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kontrolor v 12. platové třídě

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému správního úřadu, v jehož čele není člen vlády s celostátní působností.
 2. Stanovování celostátních metodik kontrolní činnosti ve specializovaném oboru pro kontrolu vykonávanou kontrolními orgány včetně vydávání kontrolních směrnic, řádů a jiných norem a zajišťování jejich věcné a formální funkčnosti.
 3. Metodické usměrňování kontrolní činnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Komplexní výkon kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, zajišťování metodiky kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
 5. Vyhodnocování účinnosti kontrolního systému a provádění analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných prací na úseku kontroly v působnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.

Kontrolor ve 13. platové třídě

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v jejich působnosti.
 2. Zpracovávání koncepce kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, tvorba metodiky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kontrolor ve 14. platové třídě

 1. Tvorba koncepce a metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu včetně její harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno