Všichni děláme chyby, a proto se musíme průběžně ujišťovat, jestli jsme nepřehlédli nějakou závadu. Velké společnosti a organizace jdou ještě dále – zaměstnávají specialisty, kteří testují a ověřují práci svých kolegů. Přezkoumejme, na jakou mzdu nebo plat má právo profesionální kontrolor.

Vadná práce může dosáhnout dokonalosti, pokud projde pečlivou revizí a korekcí. Proto nové počítačové programy prověřuje tester, podnikové účty přepočítává auditor a pokrmy ochutnává degustátor. Na strojírenský, stavební nebo obchodní provoz mezitím dohlíží kontrolor. Porovnejme odměny, které dostává za svoje služby. V soukromé firmě má garantovanou určitou zaručenou mzdu, zatímco ve veřejném sektoru postupuje platovou tabulkou.

Minimální výplaty v privátní sféře

Český statistický úřad konstatuje, že ochutnávači a další kontroloři mají podprůměrný příjem. Někteří zaměstnanci oceňují vládní nařízení č. 567/2006 Sb., kde jsou definovány takzvané zaručené mzdy. Kupříkladu kontrola motorových vozidel nebo čerstvého zdiva patří do 4. pracovní skupiny. Podrobný rozpis najdete pod následujícími odkazy: pro administrativu, dopravu, obchod, stavebnictví, strojírenství a elektrotechniku, vzdělávání a výchovu.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Kontrolor ve veřejném sektoru

Jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře, například na obecních úřadech nebo v příspěvkových organizacích. Tady kontroloři pobírají platy podle tabulek, které najdete ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Rozhoduje vzdělání, praxe a pracovní náplň, jak popíšeme níže. POZOR! Nemusíte vykonávat všechny uvedené činnosti, abyste postoupili výše – stačí jedna odrážka. Například na 9. platovou třídu postačuje: „Prošetřování závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně jejich vyřizování.“

7. platová třída

 1. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních akcí, například ověřování správnosti vykazování skutečností a navrhování dílčích závěrů kontrolních akcí.
 2. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí.

8. platová třída

 1. Provádění kontroly v ekonomické, hospodářsko-správní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace, například kontrola a vyhodnocování plnění stanovených harmonogramů a kvality prováděných prací, kontrola čerpání finančních prostředků.
 2. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování podnětů, petic a stížností.
 3. Samostatné provádění kontrol v rámci samosprávného celku nebo jeho části.
 4. Soustavné sledování hospodaření městské části nebo organizační složky obce.

9. platová třída

 1. Plánování, koordinace a usměrňování kontrolního systému organizace.
 2. Zajišťování kontrol ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace. Stanovování kontrolních záměrů podle potřeb organizace.
 3. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného objektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.
 4. Prošetřování závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně jejich vyřizování.
 5. Soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace.

10. platová třída

 1. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
 2. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
 3. Analýza jednotlivých rizikových oblastí činnosti organizace nebo městské části a stanovování zaměření kontroly.
 4. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti obce nebo městské části hlavního města Prahy.
 5. Stanovování metodiky komplexní kontrolní činnosti statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy.
 6. Vyřizování závažných stížností a navrhování opatření k nápravě.

11. platová třída

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému organizace.
 2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy.
 3. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Koordinace výkonu finanční kontroly.

12. platová třída

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému správního úřadu, v jehož čele není člen vlády s celostátní působností.
 2. Stanovování celostátních metodik kontrolní činnosti ve specializovaném oboru pro kontrolu vykonávanou kontrolními orgány včetně vydávání kontrolních směrnic, řádů a jiných norem a zajišťování jejich věcné a formální funkčnosti.
 3. Metodické usměrňování kontrolní činnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Vyhodnocování účinnosti kontrolního systému a provádění analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných prací na úseku kontroly v působnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.

Kontrolor ve 13. platové třídě

 1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v jejich působnosti.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pexels.com

1 komentář

 1. Dobrý den, ráda bych věděla, zda-li pracovní pozice kontrolor – školní inspektor/ka spadá rovněž do výše uváděné skupiny KONTROLOR v rámci katalogu prací. Tuto pozici odborného rady – školního inspektora, který je pracovníkem ČŠI, nevím, kde jinde v katalogu najít. Děkuji za odpověď.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno