Neziskové organizace chtějí uvádět dobrovolnictví jako vlastní zdroj při žádostech o granty. ČSÚ hodnotí dobrovolnickou práci podle platového mediánu.

V České republice působí celá armáda idealistů, kteří bezplatně vykonávají užitečné práce. Nepřeháním. Zatímco profesionálních vojáků máme kolem 21 tisíc, neziskovým organizacím pomáhá kolem 26 tisíc dobrovolníků, přepočteno na plné pracovní úvazky. Ovšem peníze jsou zapotřebí skoro všude. V neziskového sektoru nastává trošku paradoxní situace: Při shánění grantů hraje roli také peněžní hodnota neplaceného dobrovolnictví.

„Neziskovky“ obvykle musejí 25 až 30 % svého rozpočtu naplnit samy, dotace tvoří zbytek. Kde peníze sehnat? Jenom někdy poskytnou prostředky drobní dárci a firmy. Co třeba zahrnout mezi samostatně získané zdroje dobrovolnictví? „Argumentujeme tím, že práce, kterou dobrovolníci odvádějí, má svoji nepopiratelnou ekonomickou hodnotu a lze ji proto ocenit. Tato její hodnota může být použita ke kofinancování, a to jak u evropských grantů, tak u grantů na národní úrovni,“ říká Pavel Tratina.

3 metody, které dobrovolnictví spíše přeceňují

Logicky vyvstává otázka, jak neplacenou práci vyčíslit. Ve veřejném sektoru máme platové tabulky, v celém hospodářství zaručené mzdy, ovšem oba případy připouštějí subjektivní hledisko například osobním příplatkem. Příznivci dobrovolnictví navrhují několik metod.

  1. Někdo uvádí výdělek, který by pracovník získal ve svém běžném zaměstnání. Dobrovolnictví špičkového programátora při čištění lesního potůčku potom stojí třeba 1 000 Kč/hod.
  2. Můžeme také uvést, kolik by stál odborník, najatý místo nadšeného laika. Jenomže například vystudovaného profesionála nelze porovnávat s amatérem, byť užitečným.
  3. Dalším nápadem je průměrná mzda, na kterou ovšem dosahuje jenom menšina populace. Dobrovolnictví předpokládá chvályhodnou, ale nikoli nutně vynikající práci.

ČSÚ hodnotí dobrovolnictví podle platového mediánu

Český statistický úřad uplatňuje střízlivější metodu. Používá „metodu ocenění pomocí mediánu stanoveného podle výsledků z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), které provádí pracoviště statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí za nepodnikatelskou sféru podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech“. Dosadíme prostřední hodinový plat, který dělí zaměstnance na bohatší, a chudší polovinu.

Rok 2006: 120,19 Kč/hod.
Rok 2007: 126,86 Kč/hod.
Rok 2008: 133,38 Kč/hod.
Rok 2009: 142,10 Kč/hod.
Rok 2010: 137,34 Kč/hod.
Rok 2011: 144,08 Kč/hod.
Rok 2012: 141,15 Kč/hod.
Rok 2013: 142,83 Kč/hod.
Rok 2014: 148,24 Kč/hod.

Zdroje:
Vysvětlená metodika ČSÚ (str .9 – 10),
Mediány platů v nepodnikatelské sféře v letech 2006 až 2012,
medián v roce 2013 (str. 41),
medián v roce 2014 (str. 41)

1 komentář

  1. Česká rada dětí a mládeže realizovala v letech 2013 až 2015 projekt, zaměřený právě na ohodnocení dobrovolnické práce, respektive na chybějící metodiku. Pozornost soustředila na dvě specifické oblasti: 1/ práce s dětmi a mládeží, 2/ péče o přírodu a ochrana životního prostředí. Následující video zachycuje závěrečnou konferenci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno