Vloni dosáhla průměrná mzda 27 220 Kč (ve 3. čtvrtletí). I když zohledníme zdražování, vidíme meziroční nárůst – reálně o 4 %. Medián, neboli prostřední mzda činila 23 527 Kč. Myslíme hrubé měsíční částky včetně všech příplatků, bonusů, nebo náhrad v případě pracovní neschopnosti, podle Českého statistického úřadu. Postupně srovnáme platové poměry v krajích, mezi muži, ženami a všemi profesemi. Nejdříve však věnujme pozornost vládě, především Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), která počítá jinak.

Průměrná mzda v roce 2017 podle právních předpisů

Srovnání s dalšími příjmy obyvatel České republiky

Chudákům přiznává náš právní řád příjem, vedle kterého vypadá průměrná mzda přímo královsky. Životní, nebo ještě hůře existenční minimum pokrývá jenom základní životní potřeby, aby příjemce motivovalo k větší aktivitě. Pracující lidé mají garantovaný vyšší životní standard, protože jim zaměstnavatelé většinou musejí vyplácet aspoň zaručenou mzdu. Takový příjem člověka uchrání před bídou, ale nikoli před chudobou a průměrná mzda zůstává stále daleko.

 • Kdybychom všechny námezdní pracovníky postavili do řady podle výdělků, uprostřed najdeme medián. Tedy statistickou hodnotu, která rozděluje celou populaci na chudší polovinu – a bohatší polovinu.
 • Průměrná mzda = součet mezd a platů, vydělený počtem příjemců. Pomáhá pochopit spíše strukturu společnosti, než životní standard normálního člověka. Většina námezdních pracovníků totiž pobírá méně.

Graf zachycuje vývoj mezd a zdražování:

[visualizer id=“867″]

Graf ukazuje, že průměrná mzda stoupla za jedinou dekádu teoreticky o 30 %, dosáhla 121 % běžné střední mzdy (mediánu), 3násobku minimální mzdy a 8násobku životního minima samostatně hospodařícího jedince. Po započtení inflace zjistíme, že průměrná mzda stoupla reálně o 4 %. Zdroje: MPSV (str. 93), ČSÚ, a ČSSZ. Následující grafy Českého statistického úřadu slučují dohromady mzdy (soukromý sektor) i platy (veřejný sektor) a zachycují rok 2015 (data aktualizujeme, jakmile budou zveřejněná státní správou).

Průměrná mzda podle krajů

Hlavní město není soběstačné potravinově ani energeticky, v makroekonomických statistikách však výrazně předbíhá ostatní tuzemské kraje. Pražské mzdy jakoby patřil do jiného, bohatšího státu. Důvodem může být vyšší produktivita tamních obyvatel, zaměřená na progresivní obory finančnictví a informatiky. Roli možná hraje také politika firem, které často vyrábějí hodnoty v mimopražských regionech, ale zisky sčítají v hlavním městě, kde mají centrály.

[visualizer id=“696″]

Průměrná mzda mužů a žen

V moderní ekonomice teoreticky rozhoduje duševní síla, vzdělanost a inteligence, nikoli svaly. A objektivně vzato, ženy početně převládly ve studovnách vysokých škol, dokážou vést firmy i státy. Ale průměrná mzda zůstává strukturovaná podle starého genderového principu, jakoby slečny a dámy byly slabším pohlavím. Přitom zákoník práce vyžaduje „stejnou odměnu za stejnou práci a za práci stejné hodnoty“.

[visualizer id=“699″]

Průměrné mzdy v různých profesích

Závěrečná tabulka obsahuje vyčerpávající srovnání různých profesních pozic – od generálů, po nekvalifikované dělníky. Uvádíme vždycky celkovou průměrnou mzdu, dále průměrnou mzdu mužů, žen a nakonec celkový mzdový medián. Zvolte libovolný sloupec a můžete seřadit hodnoty od nejvyšší, nebo naopak od nejnižší. Pokud hledáte konkrétní povolání, využijte políčko Hledat.

PovoláníPrůměrMužiŽenyMedián
Generálové a důstojníci v ozbrojených silách39932406273586738263
Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách26100260762623927928
Představitelé zákonodárné a výkonné moci61353
Nejvyšší státní úředníci53955583884920647946
Představitelé samosprávy455324553244478
Nejvyšší představitelé polit., zájmových a příbuz. organizací
Nejvyšší představitelé společností (kromě polit., zájm. org.)94459994976513256229
Řídící pracovníci v oblasti financí (kr. fin., pojišť. služeb)81509974856454561105
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů74204856846945254311
Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací977851137636275165687
Ostatní řídící pracovníci správy podniku a pod. činností62343672785197050887
Řídící pracovníci v obchodu, marketingu a v příb. oblastech78896829656479057856
Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností84137929167235262835
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje77436797136304764612
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a příb. oborech422154274738483
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě63814647185418652049
Řídící pracovníci v těžbě a geologii796517962657632
Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví447684525736465
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech57084583615242345490
Řídící pracovníci v oblasti ICT72934734476732959110
Řídící pracovníci v oblasti péče o děti34410394243426434239
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví68494891285288760080
Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory34491388153342532031
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)36295430843317233587
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání44164476794182842763
Řídící pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb1016271170888028873145
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpečnosti52271527515068348022
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb44740465514294335645
Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb2671822213
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě36817418772917826883
Řídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy435824499433510
Řídící pracovníci v ost. službách (CK, nemovitosti a jiné)284993112625338
Fyzici a astronomové46267480073887942259
Meteorologové323833398932046
Chemici (kromě chemického inženýrství)38217418173326834089
Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci37342387883413133224
Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky44810493683937840082
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté55012
Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vod. hosp.34312353653111231399
Specialisté ochrany životního prostředí (kr. prům. ekologie)30683311843031029320
Specialisté v oblasti průmysl. inženýrství a příbuz. oblastech43091451693979037355
Stavební inženýři35504372512767731106
Specialisté v oblasti průmyslové ekologie34582
Strojní inženýři44490448274170342461
Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech44792471533981940317
Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech454114673142284
Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech41209418783785834973
Inženýři elektrotechnici a energetici464764732041981
Inženýři elektronici455834608541624
Inženýři elektronických komunikací (vč. radiokomunikací)53185562943321540595
Stavební architekti
Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování33328343773230231603
Kartografové a zeměměřiči
Grafici a výtvarníci v multimédiích28459
Praktičtí lékaři41837502143712840247
Lékaři specialisté56446631204972051908
Všeobecné sestry se specializací32121374633197231233
Porodní asistentky se specializací
Veterinární lékaři36086390833398234911
Zubní lékaři3453230651
Farmaceuti393723850738093
Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví35285383003456333903
Fyzioterapeuti specialisté246002442723502
Specialisté v oblasti dietetiky a výživy248122478524147
Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie
Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie
Specialisté v oblasti zdravotnictví j. n.270722608325295
Učitelé na VŠ a VOŠ43257469683682636329
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři28258287872774427340
Učitelé SŠ (kr. odborných předmětů), konzervatořích, 2. st. ZŠ28865291172877428215
Učitelé na 1. stupni ZŠ28543308772841728149
Učitelé v oblasti předškolní výchovy239412390123678
Specialisté zaměření na metody výuky34111
Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzděl. potřebami28785294902855128429
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách27319270782745826993
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách252802726126412
Specialisté, odborní pracovníci v obl. výchovy, vzdělávání j. n.25544320292448824473
Specialisté v oblasti účetnictví42688513743967035074
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté62433750955076245719
Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví52918617194571744264
Specialisté v oblasti organizace a řízení práce43470
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací43995510253807037021
Specialisté v oblasti personálního řízení45212540604373537365
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů44965562554141339570
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu45445495774157436963
Specialisté pro styk s veřejností41818467933869334500
Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT)48949512364294440326
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT599746573543454
Systémoví analytici56843587824758948131
Vývojáři softwaru55216556474701747989
Vývojáři webu a multimédií
Programátoři počítačových aplikací specialisté49620502624357643447
Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci55669598634291243151
Návrháři a správci databází47001473284470341001
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí45306462163854640271
Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)54429556974267946757
Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci587896102952445
Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci193521646216132
Soudci a příbuzní pracovníci28107275552828527407
Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech j. n.46896532814302538184
Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů26629280252563725208
Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech27084
Specialisté v oblasti ekonomie44987489384142539428
Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech30852320292949526682
Filozofové, historici a politologové29551311722723827051
Psychologové30886334683028429370
Specialisté v oblasti sociální práce25696277472542925095
Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech20994215831776019970
Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci30616339202726328378
Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci2973126458
Výtvarní umělci25224
Hudebníci, zpěváci a skladatelé227462603322644
Tanečníci a choreografové28519291312799924590
Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté3234829700
Herci26502269992577425042
Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři4661939828
Výkonní umělci a příbuzní specialisté j. n.
Technici v chem. a fyzikálních vědách (kr. chem. inženýrství)33424358992738829682
Stavební technici27387271132869425897
Elektrotechnici a technici energetici35310359173054732982
Technici elektronici34752356492683732543
Strojírenští technici32512332062776030008
Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech30580365182555927702
Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech39404406782908638427
Technici kartografové, zeměměřiči,pracovníci v příbuz. oborech240662350722904
Technici v ostatních průmyslových oborech31259326612697629058
Mistři a příbuzní prac. v těžbě, hutní výrobě, slévárenství407894078939393
Mistři a příbuzní prac. ve výrobě (kr. hutnictví, slévárenství)33966347632927431988
Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví283642871427133
Operátoři velínů na výrobu, rozvod elektrické energie a tepla323703268526923
Operátoři velínů spaloven, vodárenských, vodohospodář. zařízení
Operátoři velínů pro chem. výr. (kromě zprac. ropy, zem. plynu)
Operátoři velínů j. n.
Technici, laboranti v biolog. a příbuz. oborech (kr. zdravot.)25205278652388223367
Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství27557286572475625759
Technici v oblasti lesnictví26720270122401027163
Piloti, navigátoři a palubní technici
Řídící letového provozu165943182904181916
Elektrotechnici řídících, navigačních zařízení let. provozu100597100737104989
Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení32445361413120330220
Odborní laboranti, laboratorní asistenti v obl. zdravotnictví276122750826446
Farmaceutičtí asistenti254382551424317
Odborní pracovníci v obl. zubní techniky, ortotiky, protetiky
Všeobecné sestry bez specializace24939269622490224940
Porodní asistentky bez specializace275502755027052
Veterinární technici a asistenti
Odborní pracovníci v oblasti oční optiky
Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace23549235582354823621
Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)21550226302143820912
Asistenti ochrany veřejného zdraví262422630426668
Zdravotničtí záchranáři34813340763570634868
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví j. n.28025360472676525729
Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři40933674583402629351
Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví38359468873516033315
Odborní pracovníci účetnictví, ekonomiky, personalistiky28959365992788526316
Odborní pracovníci matematiky, statistiky, pojistné mat.30233411052782027012
Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři35109
Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví33292421953148830040
Obchodní zástupci32539335602954826743
Nákupčí31588330332989828308
Obchodní makléři45662
Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti33608382852958130295
Organizátoři konferencí a událostí
Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur22833255082250222831
Realitní makléři
Zprostředkovatelé služeb j. n.28770334292607525133
Vedoucí v oblasti administrativních agend38969430453533633457
Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti26483343192585225361
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace28874328712749026490
Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví232592265021234
Pracovníci Celní správy ČR35508360193360235359
Pracovníci veřejné správy v oblasti daní26884288062653526244
Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních, jiných dávek24055247102402323304
Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení27184277642698626745
Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR35114351513488234358
Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací j. n.33741379673155231896
Odborní pracovníci v právní obl., bezpečnosti, příbuz. oborech27777290682638526568
Odborní pracovníci v oblasti sociální práce22963234162291722070
Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech
Atleti a ostatní profesionální sportovci279302606025841
Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů25210
Instruktoři, program. vedoucí rekreačních zařízení, fitcenter
Fotografové29504
Aranžéři a příbuzní pracovníci19074183341990817025
Konzervátoři, restaurátoři a příbuz. prac. v galeriích, muzeích245222540422249
Šéfkuchaři a šéfcukráři23318266051872321319
Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury227332766420642
Technici provozu ICT, technici programátoři35420360223021429556
Technici uživatelské podpory ICT39391404333529835264
Technici počítačových sítí a systémů37775383053229734663
Správci webu
Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů30255304262798129530
Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací346913585128215
Všeobecní administrativní pracovníci21224259122040918976
Sekretáři (všeobecní)22957248762280321212
Pracovníci pro zpracování textů, písaři190841875718625
Pracovníci pro zadávání dat21884229202119320016
Pokladníci ve fin. institucích, na poštách, prac. v příb. oborech22515227372249422395
Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech21661254401940019479
Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci284332908525195
Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)213612144019925
Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech25462287452431923714
Operátoři telefonních panelů22037253252070420193
Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních17585219141664216183
Pracovníci v informačních kancelářích21891242702149420282
Recepční (kr. recepčních v hotelích, ubytovacích zařízeních)190541946318683
Pracovníci informačních služeb j. n.259812481825060
Úředníci v oblasti účetnictví22279247882202420815
Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví30385395632826926773
Mzdoví účetní257902553024074
Úředníci ve skladech23227252422097021987
Úředníci ve výrobě28139332372485326029
Pracovníci v dopravě a přepravě29759311312702930168
Knihovníci21961228722185120987
Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)19373210701875818466
Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci
Pracovníci evidence dat a archivů22856252562247422315
Personální referenti31040384623028228457
Úředníci j. n.29082324922785127729
Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě258262556325098
Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě29930306732888930216
Průvodci, delegáti v cestovním ruchu
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři14971148851502214047
Číšníci a servírky12334122751238510858
Barmani
Kadeřníci
Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech18518200461813517564
Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení19394193731940718508
Správci objektů18213198491431416921
Pracovníci v pohřebnictví
Chovatelé, ošetřovatelé zvířat v zaříz. pro chov, příbuz. prac.186781979719157
Pracovníci v oblasti osobních služeb j. n.14289
Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)
Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen283422426025561
Vedoucí pracovních týmů v prodejnách25973298482416322568
Prodavači v prodejnách16067187291540214620
Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek177481783316751
Prodejci po telefonu
Obsluha čerpacích stanic, mycích linek dopravních prostředků14747155661442114794
Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení15685165001518714743
Pracovníci v půjčovnách, ost. pracovníci v obl. prodeje j. n.237361923818107
Pracovníci péče o děti v mimoškol. zařízeních a domácnostech186681867417546
Asistenti pedagogů18966205421867718657
Ošetřovatelé a prac. sociálních služeb v obl. pobytové péče18933193091889318751
Ošetřovatelé a prac. soc. služeb v obl. ambul. služeb, dom. péče17537175151753917367
Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti j. n.18956224821741017842
Příslušníci HZS ČR, hasiči ostatních jednotek požární ochrany34470345093370933611
Policisté31667320432909830792
Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur13929139651382712230
Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy j. n.
Pěstitelé zemědělských plodin
Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů
Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách16433182981466215639
Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)21091221242002320989
Chovatelé drůbeže
Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
Pracovníci montovaných staveb
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb183071830717837
Kameníci, řezači a brusiči kamene
Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci
Tesaři a stavební truhláři196351963518077
Ostatní řemeslníci, kvalifikovaní prac. hl. stavební výroby209272092819717
Pokrývači
Podlaháři a obkladači
Izolatéři
Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři240272408023546
Mechanici klimatizací a chladicích zařízení
Malíři (vč. stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři
Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)26126266142347125300
Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách241712443424119
Svářeči, řezači plamenem a páječi27170274801960326088
Pracovníci na zpracování plechu254522580924103
Montéři kovových konstrukcí254112541124758
Montéři lan a zdvihacích zařízení
Kováři282022831327383
Nástrojaři a příbuzní pracovníci23949245981769822793
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kr. dřevoobráběcích)26876275082094725842
Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů25006255202196923712
Mechanici a opraváři motorových vozidel206522061419960
Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení356063632132939
Mechanici a opraváři zeměděl., průmysl. a j. strojů, zařízení26826269212167225541
Výrobci, mechanici, opraváři přesných přístrojů a zařízení
Klenotníci, zlatníci a šperkaři
Keramici a pracovníci v příbuzných oborech23563269121551425106
Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob19449233281734018330
Malíři, rytci, příb. prac. pro zdobení skla, kovu a j. materiálů
Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů
Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel j. n.
Pracovníci přípravy tisku
Tiskaři249002838624660
Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih23820
Stavební a provozní elektrikáři251112511224206
Elektromechanici26738277082066125449
Montéři a opraváři elektrických vedení284232848128526
Mechanici a opraváři elektronických přístrojů27718285852365126457
Mechanici a opraváři ICT20392
Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci192082001418863
Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek15676167431520615494
Výrobci mléčných produktů24760
Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů16766181051643716620
Ochutnávači, kontroloři kvality potravin a nápojů, příb. prac.214322110419813
Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva
Truhláři (kr. stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech167851682616399
Seřizovači, obsluha dřevoobráběcích strojů
Krejčí, kožešníci a kloboučníci
Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci19694276821599018010
Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech147381466914434
Čalouníci a příbuzní pracovníci21567
Obuvníci a příbuzní pracovníci
Střelmistři356183561836530
Kvalitáři, testovači výrobků, laboranti (kr. potravin, nápojů)24798295532213423715
Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech j. n.
Obsluha důlních zařízení (vč. horníků)319593195931794
Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin25502262022272024776
Vrtači a příbuzní pracovníci
Obsluha strojů na výrobky z cementu, kamene, ostatních nerostů290542909528884
Obsluha zařízení na zpracování kovů25404266351952124808
Obsluha lakov. a j. zařízení na povrch. úpravu kovů, j. materiálů23484247811924122824
Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu25742278682150025021
Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zprac. foto. materiálů2073419807
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže28260304812227326229
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu21216231321979920811
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru21691239311725419942
Obsluha strojů na úpr. vláken, dopřádání, navíjení příze, nití21466233832045321349
Obsluha tkacích a pletacích strojů22645
Obsluha šicích a vyšívacích strojů21687217272168121655
Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, další úpravu tkanin
Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků147831437414683
Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách147701435714386
Obsluha strojů na výrobu, úpravu textil., kožen. výrobků j. n.
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků20688231201865220258
Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
Obsluha automatiz. strojů a zařízení na prvotní zprac. dřeva213302245120158
Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky, stavebnin26495272172380026276
Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení244472483123473
Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování18446226671656917573
Obsluha stacionárních strojů a zařízení j. n.25587266451979824421
Montážní dělníci mechanických zařízení23399244812209422958
Montážní dělníci elektrických, energet. a elektron. zařízení20384227271923019248
Montážní dělníci ostatních výrobků22415250502010521107
Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků355153554335504
Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači, příbuzní pracovníci26617272852460826318
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři20577206601795620558
Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají26859268222760826477
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel199352000919197
Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů227502275022486
Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení265002651025761
Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení22623241451978422021
Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci22631228972156321776
Pracovníci lodní posádky
Uklízeči a pomocníci v hotelích, admin., průmysl. a j. objektech13090153261285312367
Pracovníci pro ruční praní a žehlení147691477614383
Pracovníci pro ruční mytí vozidel
Ostatní pracovníci pro ruční čištění
Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě169251893116455
Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
Pomocní pracovníci v zahradnictví
Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti
Pomocní pracovníci v oblasti těžby22789231812197423006
Figuranti, dělníci výkop. prací a dělníci výstavby inženýr. děl215702165420893
Dělníci v oblasti výstavby budov148081482014033
Ruční baliči17433202661674816282
Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě17847190421648417046
Řidiči nemotorových vozidel
Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)19104200781768018536
Doplňovači zboží
Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení
Pomocníci v kuchyni131101299612390
Pouliční prodejci (kromě potravin)
Pracovníci odvozu a recyklace odpadů179891802317503
Třídiči odpadů
Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací13687146031154811886
Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel1801918068
Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor16171167641302615834
Pracovníci odečtu měřidel, výběru peněz z prodejních automatů22463244372040521881
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách j. n.14174

19 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, nevím, kam zařadit můj dotaz. Pracuji na poloviční úvazek, ale vedoucí mi dává dlouhodobě směny, které dosahují skoro celého úvazku. Nesouhlasím s tím, ale vedoucí tvrdí, že má málo lidí. Musím nastoupit na směnu? Pokud nenastoupím, může mi dát zaměstnavatel neomluvenou absenci? Děkuji moc za odpověď.

 2. Dobrý den, Lucie, podle Vašeho příspěvku lze usuzovat, že se zaměstnavatel dopouští neoprávněného nátlaku. Pokud máte v pracovní smlouvě uvedeno, například že má Váš úvazek činit 20 hodin týdně, toto ujednání platí. Zaměstnavatel může práci přesčas požadovat „jen výjimečně“, a to „z vážných provozních důvodů“; přesčas nesmí překračovat 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce, pokud se s Vámi nedohodne jinak (zákoník práce, § 93). Takže zkrátka, zaměstnavatel nemá právo svévolně požadovat, abyste dohodnutou délku spolupráce překračovala způsobem, jaký popisujete. Vy přece taky respektujete domluvenou mzdu, a nechcete bez předchozí dohody dvakrát více.

  Asi jste už zkoušela vysvětlit svoje stanovisko a domluvit se „po dobrém“, že? Kdybyste musela čelit šikanóznímu nátlaku, nejlepším řešením bývá výpověď. Uznávám, že na současném trhu práce je nezaměstnanost problematická, ale bezpráví na pracovišti není dlouhodobě snesitelné ani udržitelné.

  Další možností je, že bych Vašeho zaměstnavatele kontaktoval a upozornil, že případné další porušování zaměstnaneckých práv budu medializovat (potom bych potřeboval jeho, nejlépe e-mailový kontakt – moje e-mailová adresa je woff@kupnisila.cz). Někdy hrozba zveřejnění případu zabere, jindy bohužel dojde pouze k vyhrocení konfliktu.

 3. Další možností je obrátit se na Inspektorát práce – kontakty poskytne libovolný Úřad práce (není nutné se představit), a tam záležitost oznámit (lze si i vymínit neuvedení zdroje – stěžovatele) a tento pak provede šetření v dané firmě, případně může učinit oznámení někdo kdo není ve vztahu se zaměstnavatelem ani místně a s Vámi. V případě podmínek neplnících právní předpisy bude nejspíš uložena pokuta zaměstnavateli, a uvedený případ „nalezen“. Nejedná se asi o jediný případ u zaměstnavatele.

  • Máte pravdu. Regionální kontakty Státního úřadu inspekce práce jsou taky on-line: ZDE. Člověk nic nezkazí, když jim pošle dobře míněný podnět. (Jenom není jisté, že potom dojde k nápravě na 100 %. Podobně jako Česká obchodní inspekce, i Státní úřad inspekce práce je zřejmě personálně „poddimenzován“ a pokud vím, nestíhá dokonale řešit všechny stížnosti.)

 4. Vážení,
  ani vám není jasno, že pokud napíšeme českých, tak je v tom již obsažena i Morava. Takže je nutno psát např.: Je to záležitost krajů v Čechách a na Moravě…
  S pozdravem z Brna – Josef

 5. Dobrý den, pracuji u Bezpečnostní agentury jako „Strážný“. Pro tuto profesi mám také certifikát, složil jsem příslušné zkoušky. Chtěl bych vědět, jakou mám mzdovou třídu. Pracuji 37,5 hodiny týdně a měsíční fond podle kalendářních měsíců. Málokdy mám minimální mzdu, i když mně počítají příplatky za noční směny, soboty a neděle dohromady. Nemám hrubou měsíční minimální mzdu, a tak musím doplácet dle zákona na sociálku. Děkuji.

  • Rudolfe, odpovídám po hrozně dlouhé době, ale třeba Vám ještě pomůžu. Předpokládám, že pracujete v soukromé společnosti (s.r.o. nebo a.s.), takže berete mzdu (nikoli plat) a takzvanou zaručenou mzdu najdeme podle zařazení do „skupin prací„, podle náročnosti Vašeho zaměstnání. Do 2. skupiny prací patří například: „Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.“ Kdo dělá tuto činnost, má letos brát přinejmenším 64,80 Kč/hod. (invalida 60,90 Kč/hod.) – tedy víc než minimální mzdu, protože neplní úplně jednoduché, ale poměrně zodpovědné úkoly. Upozorněte na to svého zaměstnavatele, obvykle lze takovou situaci vyřešit po dobrém – žádná firma přece nechce mít opletačky se zákonem.

 6. Dobrý den. Bylo by možné někde najít rozvrstvení mezd? Mám na mysli, kolik lidí má minimální mzdu, kolik lidí má třeba do 15 000 Kč, kolik lidí má 15 000 Kč až 18 000 Kč apod. atd.? A totéž před rokem 1989. Já vím, že jsem se s tím před rokem 1989 setkal, ale pamatuji si jen, že ač jsem měl jen o málo větší mzdu než předák od zámečníků, tak jsem byl v posledních asi 5 %. Více si z toho nepamatuji. Jedná se mi o to, jestli by bylo možno udělat porovnání bez určitého procenta lidí s nejvyššími příjmy, neboť nyní je podstatně větší rozpětí, což je pro běžnou populaci zkreslující. Děkuji.

  • Antoníne, díky za výbornou otázku. Český statistický úřad zveřejňuje „distribuci mezd“, respektive jakou mzdu najdeme ve které části společnosti. Vloni vypadalo rozvrstvení takhle:
   5 % odspodu (člověk, který bere méně než 95 % ostatních): 10 689 Kč
   10 % odspodu: 12 277 Kč
   25 % odspodu: 17 118 Kč
   50 % odspodu (medián): 23 726 Kč
   75 % odspodu: 31 759 Kč
   90 % odspodu: 43 862 Kč
   95 % odspodu: 56 689 Kč

   Zajímavé na tom například je, že zvýšení minimální mzdy od 1.1. 2017 by se mělo týkat více než 5 % zaměstnanců. Zvýšení zaručené mzdy se potom dotkne ještě větší části populace. Nad 40 000 Kč hrubého měsíčně (což je zhruba hranice minimální mzdy v Německu) evidentně berou skoro jenom manažeři. Jinými slovy hodnota práce českého ředitele je na evropském trhu podobná jako hodnota práce nejnižšího německého zaměstnance.
   Distribuci mezd před rokem 1989 jsem zatím nenašel.

 7. Dobrý den, teoreticky zajímavý článek a statistiky, průměrné platy v různých profesích na koruny.
  Nicméně o to více mě to zaráží – mohu okomentovat to, co znám a poprosil bych o vysvětlení, kde jste vzali ty průměry. 🙂 Jak může být průměrný plat generálů a důstojníků 40 tisíc, když i ten nejnižší (poručík) bere minimálně 40 500 Kč. To stejné zaměstnanci v ozbrojených silách – uvádíte průměr 26 tisíc a přitom plat toho nejnižšího svobodníka nemůže být menší, než 31 tisíc hrubého. Pokud jsou ty průměry takhle i u ostatních povolání, tak se nezlobte, ale článek by neměl vůbec žádnou hodnotu.

  • Tome, děkuju Vám za sympaticky skeptický komentář. Nejdříve k platům vojáků, které podrobněji rozebírám ve článku pod TÍMTO odkazem. Příklady základních platových tarifů: vojín 9 900 Kč, svobodník 20 290 Kč, potom hodně vynechám – a poručík 30 470 Kč. Jsou samozřejmě i různé příplatky; když ale uvážíme, že držitelé nižších hodností jsou v armádní hierarchii zastoupení výrazně méně, než držitelé vyšších hodností, máme možná důvod poměrně nízkého průměru.

   Nyní ke zdroji dat. Průměrné mzdy jsem pouze zkopíroval z každoroční zprávy Českého statistického úřadu. Ten v doprovodném komentáři mj. píše: „Strukturální mzdová statistika v současnosti vzniká jako sloučení výsledných databází výběrového šetření Informační systém o průměrném výdělku MPSV (ISPV), které pokrývá mzdovou sféru, a administrativního zdroje Informační systém o platu a služebním příjmu (ISP) Ministerstva financí, který plošně pokrývá platovou sféru. (…) Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále veškeré náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost za celý rok. Průměrná mzda zaměstnance v daném roce je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) tak co nejpřesněji vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při přesně zjištěném objemu placené doby.“

   Kompletní soubor za loňský rok najdete pod TÍMTO odkazem. Je samozřejmě otázkou a subjektivním postojem každého z nás, zda výstupům ministerstev a Českého statistického úřadu věříme. Já ano. 🙂 Jednak totiž nevidím důvod, proč by průměrné mzdy nějak uměle či nepravdivě snižovaly. A také jsou obory, kde uvedené hodnoty leckoho překvapují svojí výší – například přední digitální agentura RobertNemec.com, s. r. o. hrdě říká, že tam průměrný zaměstnanec bere kolem 38 000 Kč hrubého, ale oficiální celostátní tabulka má v řádku „Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu“ průměr 45 445 Kč.

   Osobně si tedy myslím, že tahle oficiální tabulka není lživá, nýbrž uvádí věci na pravou míru – například vojáky mohou překvapit relativně nízké mzdy, zatímco některé obchodníky mohou udivit poměrně vysoká čísla. Vždy však lze výsledné hodnoty logicky vysvětlit a obhájit.

 8. Soudci 27 000 Kč, advokáti 19 000.
  To mi připadá jako nepovedený vtip.
  To je jako pražští taxikáři – tuším, hlášený výdělek je pod 2 000 měsíčně.

  • Pane Brodský, máte pravdu, že tyhle dvě hodnoty jsou hodně divné. Jako vysvětlení se nabízejí celé názvy zmíněných dvou kategorií, jak jsou vedeny Českým statistickým úřadem: Soudci a příbuzní pracovníci a Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci. Jestli mezi „příbuzné pracovníky“ počítají všechny zaměstnance soudů a advokátních kanceláří, tzn. včetně sekretářek apod., mohly by takhle průměrné mzdy podstatně klesnout.

   Ale potom by výsledné údaje vlastně neměly žádnou vypovídací hodnotu, protože proč bychom strkali do jedné škatulky elitního právníka a jeho bídně placenou zapisovatelku, že… Zeptám se na tiskovém oddělení Českého statistického úřadu, jak konkrétně tyhle dvě kategorie počítají, a pak sem zkopíruju odpověď.

   AKTUALIZACE 8.9.2016:
   Tak jsem při komunikace s Českým statistickým úřadem dospěl až k panu Daliboru Holému, který za výpočet průměrných mezd odpovídá. A jeho vysvětlení zní, myslím, logicky:

   V šetřeném souboru zaměstnanců nejsou soudci, kteří jsou ústavními činiteli odměňovanými podle zvláštních zákonů, ani ti advokáti, kteří vykonávají svou činnost jako sebezaměstnaní (obdobně tam nejsou „výdělky“ jiných živnostníků). Uváděné hodnoty tedy vypovídají jen o těch lidech, kteří pracují v daném kódu zaměstnání (dle metodiky klasifikace CZ-ISCO) jako zaměstnanci se mzdou, u soudců jde o čekatele, kteří ještě nemají ony „soudcovské“ platy; obdobně u těch advokátů jde o pomáhající právníky, právní poradce v advokátních a jiných kancelářích, kteří nejsou společníci, ale pracují tam jen „námezdně“. To snad vysvětluje jejich nízkou úroveň výdělků.
   S pozdravem
   Dalibor Holý
   ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí
   vrchní rada
   Český statistický úřad

  • Musím reagovat na mzdu pražských taxikářů, jak uvádíte pod 2 000 Kč měsíčně. Neznám podrobnosti o hlavní metropoli. Ale pokud jde o moje město, v posledních letech (hlavně v době hospodářské krize) tady taxikáři opravdu nic nevydělali.

   A taky chci napsat, že můj manžel jako podnikatel provozuje autoškolu. V roce 2017 měl průměrný měsíční příjem 2 000 Kč, přičemž do nákladů nepočítám odpisy za osobní automobil. V letech 2015 – 2016 byly výsledky ještě horší. Profesi opustit nemůže, protože má přes 50 let. Takže pořád doufá ve zlepšení. Ale já nejsem taková optimistka :-(. Kdyby chtěl požádat o sociální dávky, tam má smůlu, protože patří mezi podnikatele, tedy „podvodníky“.

 9. Díky za toto sdílení. Na ČSÚ je děs něco najít. Jedná se tedy o data z roku 2015? Máte tip, kde je možné získat co nejčerstvější data? Děkuji, K.

  • Katko, souhlasím, že sice Český statistický úřad dělá hodně užitečné práce, ale jejich výstupy je potřeba zpřehlednit, o což se tady snažím. ČSÚ vydává podrobnou analýzu platů a mezd vždycky na přelomu května a června, za předchozí rok. Data bývají rozdělena do desítek excelových souborů a dohromady se jmenují Struktura mezd zaměstnanců. Tady jsou zveřejněna čísla za rok 2015 a musíme počkat zase do příštího jara, než vyjde analýza letošního roku. Ostatně například důchody jsou počítány dokonce podle průměrné mzdy předloňského roku, tedy v roce 2017 podle dat za rok 2015.

  • Renáto, díky za dotaz, i za podporu na sociální síti. Zvýšení platů ve zdravotnictví vyplývá z nařízení vlády, a je závazné pro všechny veřejné nemocnice – tedy například příspěvkové organizace. Pokud v takovém zařízení pracujete, zaměstnavatel Vám MUSÍ zvýšit základní hrubý plat podle nové tabulky, jinak by jednal proti právnímu řádu a riskoval by postih od Státního úřadu inspekce práce, kde lze podobné přestupky hlásit.

   Existují jenom 2 důvody, proč byste mohla dostat méně: A/ Zaměstnavatel Vám sníží osobní ohodnocení (nebo Vám vůbec neuzná dřívější praxi získanou mimo obor), a tím dojde ke snížení celkového platu; B/ kdybyste pracovala v soukromé nemocnici (s.r.o. nebo a.s.), platové tabulky by se na Vás nevztahovaly, tam je garantovaná jenom takzvaná zaručená mzda.

   Taky Vám přeji krásný den i celý podzim!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno