Nejméně vydělávají kurýři, naopak ředitelé letového provozu dostávají desetkrát vyšší výplaty. Obyvatelé Karlovarského kraje však mají o 31 % nižší příjmy než Pražané. Pokud jde o genderové rozdělení, ženy oproti mužům dostávají o 18 % chudší výplatnici. Celorepubliková průměrná mzda má zkrátka omezený význam, proto odkryjeme a porovnáme její dílčí vrstvy.

Co všechno spočítali zákonodárci

Výsledky zpravidla závisejí na metodě, kterou použijeme. Kupříkladu naši zákonodárci počítají „průměrnou mzdu“, když zvyšují starobní důchody, podporu v nezaměstnanosti nebo svoje vlastní platy. Ale pokaždé používají jinou metodu, takže docházejí k odlišným výsledkům! Letošní průměrná mzda = 43 967 Kč pro důchodce, 42 427 Kč pro nezaměstnané a 40 317 Kč pro poslance. Inu – politici rádi relativizují. Možná ani nemohou jinak, jelikož vždycky zastupují především svoje přívržence, v demokracii svoje voliče.

Co znamenají „střední hodnoty“

Níže analyzujeme data, která spočítal Český statistický úřad za loňský rok. Nicméně statistici žijí ve stejném světě jako politici a další občané, takže také oni stojí před dilematem, jak popsat komplikovanou a rozporuplnou realitu. Proto používají různé „střední hodnoty“, které se vzájemně doplňují.

Buďto sečteme všechny mzdy, výsledek vydělíme počtem zaměstnanců – a dostaneme průměr. Nebo všechny námezdní pracovníky seřadíme podle toho, kolik vydělávají, potom najdeme prostředního – a tak zjistíme medián. Například: Máme 3 zaměstnance, kteří vydělávají 20 000 Kč, 30 000 Kč a 70 000 Kč hrubého měsíčně. V tomto případě průměr = 40 000 Kč (uvedené mzdy sečteme a součet vydělíme třemi), ale medián = 30 000 Kč (hodnota, která stojí uprostřed pomyslné číselné řady).

Střední hodnoty tedy reflektují příjmovou nerovnost, ale také individuální zkušenost obyčejných zaměstnanců, kteří většinou dostávají podprůměrnou výplatu. Statistici používají navíc ještě takzvaný variační koeficient: Čím vyšší číslo vychází, tím významnější jsou příjmové rozdíly v dané profesi, oblasti nebo populaci.

Průměrná mzda podle profesí

Kurýři a doručovatelé vydělávají průměrně 21 475 Kč, ale mediánově jenom 18 398 Kč hrubého měsíčně. Vyšší mzdu mají dokonce i uklízečky, přestože také patří mezi nízkopříjmové zaměstnankyně. Naopak muži, kteří řídí letový provoz, jsou průměrně na 225 108 Kč a mediánově na 245 319 Kč hrubého měsíčně.

Extrémní příjmové (ne)rovnosti však nalezneme v jiných profesích. Variační koeficient je nejnižší mezi poddůstojníky v ozbrojených silách (0,13) a nejvyšší mezi řediteli v reklamě (1,26).

Podrobnosti vyhledáte a rozkliknete v následující tabulce. Uvádíme tam hrubé měsíční mzdy v Kč (průměry a mediány), dále v každé profesi průměrný počet zaplacených hodin za měsíc, variační koeficienty a počty zaměstnanců (nejdříve celkově, potom zvlášť muže a ženy). Chybějící data označujeme pomlčkou.

PROFESEPRŮMĚRmužiženyHODINYmužiženyMEDIÁNmužiženyVARIACELIDÍmužůžen
VŠICHNI459275001041139172,6173,2 172,03951842231366690,68371140020029001708400
Generálové a důstojníci v ozbrojených silách665246726863298176,7176,4178,16558166417625920,23670055001300
Poddůstojníci v ozbrojených silách383283840136737177,4177,2180,03743837522355840,1388008400400
Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách456274598943589176,9176,8177,94882249011476090,281070091001600
Představitelé zákonodárné a výkonné moci---172,5---------
Nejvyšší státní úředníci908669782783443173,7173,5174,08270987870797310,3919001000900
Představitelé samosprávy66189--173,7173,8173,563772--0,32200--
Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací---169,8164,6177,2-------
Nejvyšší představitelé společností (kromě polit.,zájm.org.)156814165622115239171,5171,3172,899121106222852751,16620051001100
Řídící pracovníci v oblasti financí122639139706101521171,8171,6171,998546113374809850,89940052004200
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů113797133407106541171,8171,8171,891358104113883820,73360010002600
Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací158921170501134787171,7171,5172,1108411117144885380,991100700400
Ostatní řídící pracovníci správy podniku a pod. činností9212410069478161171,7171,6172,07737986283680460,69840052003200
Řídící pracovníci v obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech125056131896104145171,5171,6171,298981104431819990,841210091003000
Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností120533125278111783169,4168,4171,28684294343850361,26600400200
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje114094116353101331169,3169,2169,59539698684779310,7241003500600
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech734657429569370172,5172,1174,56130563111566610,7433002700600
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě10636510831388808168,4168,5167,79065892279673870,7317400157001700
Řídící pracovníci v těžbě a geologii9667995576-166,3166,3-7993779937-0,59400400-
Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví8346383682-173,7173,8172,66906169061-0,7165006200-
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech857629020572153171,2171,2171,27014073163606030,68990075002400
Řídící pracovníci v oblasti ICT145914149581117275172,9172,8173,4120368124230932030,7175006600900
Řídící pracovníci v oblasti péče o děti593166531459145173,4170,9173,55859564650584180,2243001004200
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví11042614778589019178,8182,2176,891930143204778060,55410015002600
Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory609667318559126174,4174,1174,46076470850592730,31800100700
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)657736728165024173,7174,0173,66358465744628440,3017006001200
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání795118289277420173,7173,7173,77758080914761090,291120043006900
Řídící pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb151528178310115022172,9172,9172,8121127146002938160,70380022001600
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpečnosti820108206281853169,5168,8171,57469275700698900,6337002800900
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb6509781612-172,8173,0172,55633573051-1,02600300-
Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb52509-44722173,5173,3173,744776-415510,85700-400
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě771359500157303174,3173,7174,95464576959459830,801110058005300
Řídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy794628517267833174,3173,8175,46043665474532940,971100700400
Řídící pracovníci v ost.službách (CK, nemovitosti a jiné)851949084873646172,4172,4172,46573470092572061,0124001600800
Fyzici a astronomové683567137558388172,5172,5172,36279465925530300,4327002100600
Meteorologové53029--171,0171,0-51706--0,24100--
Chemici (kromě chemického inženýrství)547425958649391171,2171,0171,55055354299458220,41260014001200
Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci5051752992-172,1172,1171,94485749474-0,481000600-
Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky698377772960413172,9172,7173,15753864526523080,641400800600
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté664696639766505173,7173,7173,75500654610551560,57670022004500
Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství497955253844562173,1173,8171,94954752014442770,30500033001700
Specialisté ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)471544847746296173,4173,2173,54508046147444190,2418007001100
Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a příbuzných oblastech643326831258624169,5169,7169,25607959029513260,4819700116008100
Stavební inženýři650866695555641172,8173,0171,75880260743489520,4513500113002200
Specialisté v oblasti průmyslové ekologie596726371154914169,0169,5168,55861263916514540,41700400300
Strojní inženýři707727128866311169,6169,9166,46707267412643330,3719500175002000
Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech714527634761339168,7168,4169,47109476043561140,35570039001900
Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech6243862750-165,5165,5165,65766158005-0,33500500-
Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech657366884557540170,9171,0170,85849560869547970,47730053002000
Inženýři elektrotechnici a energetici732307426062594168,9169,0167,36669167498583030,4180007300700
Inženýři elektronici745927555364663169,7169,8168,26961970307616140,3750004600400
Inženýři elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)791198252255077172,9172,9172,57279375532477640,5319001600200
Stavební architekti---173,1173,0173,3-------
Zahradní a krajinní architekti---174,2174,4174,1-------
Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři604606795049304169,0170,4166,95259153510424200,54800500300
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování570696128553935173,7173,5173,85361357267500110,35800300500
Kartografové a zeměměřiči49876-44814170,8170,3171,647596-424310,331000-400
Grafici a výtvarníci v multimédiích560826023749758172,3173,1171,15038552720447660,371200700500
Praktičtí lékaři648367356560812179,4183,9177,35496367085518530,56460014003100
Lékaři specialisté9382710545283844185,0188,9181,78697299996797790,50249001150013400
Všeobecné sestry se specializací617796734161577174,2176,3174,16083766527606280,232060070019900
Porodní asistentky se specializací60307-60307171,8-171,859391-593910,20800-800
Veterinární lékaři40071-40064171,7173,9170,539204-392040,381700-1100
Zubní lékaři577684949967609172,7172,0173,64225339674535270,63370020001700
Farmaceuti660217572063752175,9177,2175,66369071429624000,33620012005000
Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví508585606049900173,5173,7173,54811053403471950,291100200900
Fyzioterapeuti specialisté453984631345270173,9174,6173,84415744385440420,2824003002100
Specialisté v oblasti dietetiky a výživy45852-45807175,7176,1175,744127-441270,23700-700
Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie---173,6-173,6-------
Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie---172,8-172,7-------
Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení84825-79351173,3174,3173,155900-527180,651000-800
Učitelé na VŠ a VOŠ612096571853610173,4173,4173,45229255694479450,5226100164009700
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku, lektoři 502044992850478173,8173,7173,84826647227496040,271600080008000
Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatoří, 2. stupně ZŠ523325233352332174,0174,0174,05154351184516760,17486001330035300
Učitelé na 1. stupni ZŠ510845109351084173,9173,9173,95102849486511120,1527400160025800
Učitelé v oblasti předškolní výchovy40500-40494173,7173,4173,740066-400730,1527900-27700
Specialisté zaměření na metody výuky513355412250478173,3173,5173,25077953658506250,23600100500
Učitelé,vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami486214842148689173,9174,0173,84797546630484450,19990025007400
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách---171,2-170,7-------
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách479874769848162174,4174,3174,44736746938475800,14320012002000
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách476414796347478174,3174,2174,44746247044477120,1715005001000
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání jinde nejmenovaní436584600943340174,0174,0174,14202743633418770,2014700180013000
Specialisté v oblasti účetnictví698318445463944172,0172,4171,96061872607563310,5518900540013500
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté9490711830872914172,7173,0172,57256494474605290,81490024002500
Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví785568874968421172,5172,5172,46767775716604480,561200060006000
Specialisté v oblasti organizace a řízení práce782118838467568170,8170,0171,56798078379596640,56250013001200
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací702018050661592173,0172,7173,36071267992559050,57280001270015200
Specialisté v oblasti personálního řízení685947963466459171,4170,8171,55908369765581290,54670011005600
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů665668256559138172,0171,8172,05641774592520270,5516005001100
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu728658292464733172,0172,1171,86192771271558320,591290058007200
Specialisté pro styk s veřejností589446134757750172,4172,2172,55128155656512810,5225008001700
Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT)844618906075561171,4171,7170,87614680363687410,5021800144007400
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT10998411544687991173,2173,2172,89063694606779610,70490040001000
Systémoví analytici837358729074177172,1172,0172,37512779730668300,511170085003200
Vývojáři softwaru10287510508284647172,7172,8172,19151093829758580,5523200207002500
Vývojáři webu a multimédií8056883109-172,9173,5170,97323974055-0,441000700-
Programátoři počítačových aplikací specialisté849778649073719172,4172,6171,57332174959639450,5215900140001900
Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci803448610963976173,2173,4172,76914476534560660,58740055001900
Návrháři a správci databází744687738862433173,0173,1172,96589769196543690,4819001500400
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí738707545163175172,9173,1171,76553167226553680,4815500135002000
Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)848348740069606172,9172,9172,67528878991634800,4633002900500
Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci856378723677734172,2172,3171,97444376503665240,4723001900400
Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci479605001445355172,5172,3172,84257541024429050,51390022001700
Soudci a příbuzní pracovníci451434369845604173,5173,4173,64497543206454330,1421005001600
Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde nejmenovaní704367639266449171,9171,3172,46140864757594160,58690028004200
Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů439034495342985173,5173,7173,44183142404412440,2618008001000
Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech410114479440002174,3175,0174,13809940637375170,29800200600
Specialisté v oblasti ekonomie748978447568661171,1171,1171,16468372303616660,66520021003200
Sociologové,antropologové a specialisté v příbuzných oborech499095162748004173,7173,6173,74530646367446440,39700400300
Filozofové, historici a politologové463274784344429173,3173,3173,34302643939417990,33900500400
Psychologové504805432049791173,9173,9173,94789650577475900,3020003001700
Specialisté v sociální oblasti437304536843502172,7172,1172,84262844379424460,2356007004900
Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech280572777032013173,4173,4173,32459824306334180,3721002000100
Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci525505730147578173,9174,0173,84651449123445010,51350018001700
Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci--40402168,9165,9171,0--38166---700
Výtvarní umělci443874812541079172,3172,5172,24191946169390430,42300100100
Hudebníci, zpěváci a skladatelé429934419740974173,5173,5173,44215643193407510,2322001400800
Tanečníci a choreografové430544513441398170,5173,3168,33882642441374070,33300100200
Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté483155090546476173,7172,9174,24296544905425390,461400600800
Herci425064320241611173,5173,5173,54114841920404610,19700400300
Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři59400--172,4172,0172,651652--0,41100--
Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde nejmenovaní39003--173,3173,2173,538170--0,22200--
Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)475685096140892171,4171,7170,84183245254370230,46400027001400
Stavební technici439994455342050172,7172,9172,14143941543412720,4633600262007400
Elektrotechnici a technici energetici569875825947482170,0170,5166,85313154596432740,3921400188002500
Technici elektronici515925227544672171,4171,5170,44776348535404850,3811600105001000
Strojírenští technici506675148444320171,3171,6168,84692247827401840,3652900468006000
Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech472755282141073169,7170,1169,24432550137391800,371250066005900
Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech535985489744004166,0166,2164,65202753388420430,2921001900300
Technici kartografové, zeměměřiči, pracovníci v příbuzných oborech374783952136166172,7172,7172,83603837288353740,31600024003700
Technici v ostatních průmyslových oborech481435072141844170,4170,9169,14388846345394780,4216500117004800
Mistři a příbuzní pracovníci.v těžbě, hutní výrobě, slévárenství5742457424-168,0168,0-5554955549-0,3017001700-
Mistři a příbuzní pracovníci.ve výrobě (kromě hutnictví, slévárenství)532725543743745171,9172,0171,25064852911422480,3846900382008700
Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví429074292842021174,5174,5173,04128941407411520,431370013400300
Operátoři velínů na výrobu, rozvod elektrické energie a tepla5268852811-167,3167,4-5190051900-0,27400400-
Operátoři velínů spaloven, vodárenských, vodohospodářských zařízení---167,5167,8--------
Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy, zemního plynu)488464907946587167,5167,4167,94577445878442600,2411001000100
Operátoři velínů jinde neuvedení---170,0172,5165,3-------
Technici, laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnictví)455374883943890172,4172,9172,13849539231378490,58410014002800
Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství419714303739670173,5173,4173,64099843157393660,33840057002600
Technici v oblasti lesnictví a myslivosti426054285040470172,6172,7172,04116841198385600,3421001900200
Piloti, navigátoři a palubní technici118824121064-169,5169,8164,4104242104962-0,551000900-
Řídící letového provozu206097225108-161,2160,6163,4215091245319-0,53400400-
Elektrotechnici řídících, navigačních zařízení letového provozu143280143669-166,0165,9-153742153742-0,38100100-
Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení581076560055553181,8185,1180,75351361342505840,3332008002400
Odborní laboranti, laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví485874672348687177,7178,5177,74664243017468490,2776004007200
Farmaceutičtí asistenti46267-45895176,2176,0176,245588-452830,234400-4100
Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky, protetiky39718-40605172,6172,2172,734374-355800,383500-2800
Všeobecné sestry bez specializace482135542548045172,0173,1172,04802354400477520,3055100130053900
Porodní asistentky bez specializace54062-54062170,0-170,053714537140,181600-1600
Veterinární technici a asistenti-34964-172,2175,0171,8-35177---100-
Odborní pracovníci v oblasti oční optiky34011-34139172,7-172,934647-346470,291100-1100
Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace411173951041444172,8172,5172,83886234380397580,4352009004300
Praktické sestry447114567644573171,6173,7171,34501346911448950,23810010007100
Asistenti ochrany veřejného zdraví40084-40168173,3173,5173,339588-396460,18900-900
Zdravotničtí záchranáři664936674966117176,6177,4175,36557065147663380,19360021001500
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde nejmenovaní439984799242876173,9174,6173,74192645622406980,321100200900
Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři498795378047384170,4169,6170,83794036009386720,781300500800
Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví539826060951346172,9173,0172,94913153758479750,381170033008400
Odborní pracovníci účetnictví, ekonomiky, personalistiky482935303347300171,9172,5171,84428346910438840,44842001460069600
Odborní pracovníci matematiky, statistiky, pojistné matematiky448125758741846173,7172,6174,03880851904380780,38900200700
Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři501725249048452172,9173,0172,95079152095484030,341400600800
Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví556425960454544169,8170,0169,75012650063501260,55820018006400
Obchodní zástupci508455208647350172,3172,4172,14506845890432350,59701005170018400
Nákupčí511095502347886170,9171,4170,44575349352436800,451730078009500
Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti496965331547166172,4173,6171,54383947306422230,42810033004800
Organizátoři konferencí a událostí46034-46785175,6174,4176,243429-434190,38700-500
Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur433794188543544176,2174,3176,44349142132435570,2228003002500
Realitní makléři471045005943806171,3170,1172,63575534631357550,801600800700
Zprostředkovatelé služeb jinde nejmenovaní429154719540775171,7172,0171,53925141285382610,51426001420028400
Vedoucí v oblasti administrativních agend603186369056606173,3173,4173,25270755658491070,521600084007600
Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti39975-39567172,3171,6172,437641-377930,435400-4800
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace460495178643881172,2172,3172,14240346466411350,40812002230059000
Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví39107-39021173,0173,1173,035836-357000,372100-2000
Pracovníci Celní správy ČR55293-52744164,5-164,455535-523580,203300-1000
Pracovníci veřejné správy v oblasti daní425724551742099173,4173,3173,44100544050406310,181030014008800
Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních, jiných dávek396804054939642174,6174,9174,63826938736382560,2083003007900
Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení428794443942414173,8173,5173,94177843148413870,1916004001200
Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR580925833956905168,2168,6166,55676956892562680,2636900305006300
Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde nejmenovaní488615501947347175,7174,0176,14676853018463450,2516003001300
Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti, příbuzných oborech447774786241630172,9172,5173,24078642392394900,53220011001100
Odborní pracovníci v sociální oblasti421374180142176173,2172,1173,34182541180419080,2012600130011200
Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech29809-27479173,3173,3173,227366-251640,321000-400
Atleti a ostatní profesionální sportovci4107940316-173,7173,5174,03803437580-0,28200100-
Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů4159443887-175,1176,0173,93894644497-0,371300700-
Instruktoři, programoví vedoucí rekreačních zařízení, fitcenter---172,8173,4171,9-------
Fotografové389224237135767169,8166,2173,23710539506356450,33300200200
Aranžéři a příbuzní pracovníci361643708935229170,8171,6169,93361333613338900,44480024002400
Konzervátoři,restaurátoři a příbuz.prac.v galeriích,muzeích385163756138997173,2173,8172,83598035968359800,301000300600
Šéfkuchaři a šéfcukráři433814811134720175,2175,7174,53925943232333010,4522001400800
Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury391474120337770173,7173,6173,83735738765364860,30800300500
Technici provozu ICT, technici programátoři571405756953755173,2173,4172,45086851311475440,5419200171002200
Technici uživatelské podpory ICT618546368954483172,8173,0171,65467355892509750,511050084002100
Technici počítačových sítí a systémů541805471649590172,4172,4172,04943049587449290,4512500112001300
Správci webu5448959435-172,6172,0174,14433548925-0,621200900-
Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů440764424742151171,4171,5170,54310043509398930,3422002100200
Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací467464718743233173,3173,6170,94280342911420170,3936003200400
Všeobecní administrativní pracovníci326683574032077171,7172,7171,53048430251305260,43924001490077500
Sekretáři (všeobecní)368234054036579171,8173,5171,73497537737349710,3717300110016300
Pracovníci pro zpracování textů, písaři33341-32888173,5174,2173,532452-323360,202000-1900
Pracovníci pro zadávání dat399264522638044172,0172,6171,83709841074356010,3530008002200
Pokladníci ve finančních institucích, na poštách, pracovníci v příbuzných oborech307693174930616171,3173,4171,02950831114294190,19730010006300
Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech373874638131550167,3168,7166,33170243594277420,50370015002200
Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci418044680640251172,2173,1171,93897941450378290,4021005001600
Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)33016-33759172,4173,6171,728420-315930,502600-1700
Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech397864419738103172,2172,7172,03702741119354230,3718800520013600
Operátoři telefonních panelů369504094735517168,4169,3168,13474938157341580,3314004001000
Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních314933240731136176,3175,0176,93064030421306400,26570016004100
Pracovníci v informačních kancelářích358483811735459173,3174,1173,23393235007335830,2512002001000
Recepční (kromě recepčních v hotelích, ubytovacích zařízeních)31506-32295172,2171,4172,330123-309810,349600-8400
Pracovníci informačních služeb j.n.46368-40533174,0173,5174,239061-368050,43500-300
Úředníci v oblasti účetnictví362053985235859171,2171,5171,13427737503341480,4143400380039600
Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví446775152642935173,0172,9173,04007542872396970,4539008003100
Mzdoví účetní41926-42030172,2-172,140052-400670,36370003600
Úředníci ve skladech383194051535976171,9172,8171,03627238503341110,34286001480013800
Úředníci ve výrobě456684988642275170,3171,7169,14362047843403450,34800036004400
Pracovníci v dopravě a přepravě468084886842269172,6173,3171,04663249054415500,3326600183008300
Knihovníci366493752736523173,9174,2173,93537135219353840,2243005003800
Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)296573211028355176,9179,0175,72817031284269830,181020036006700
Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci38333--175,3-175,232630--0,45200--
Pracovníci evidence dat a archivů372424027636724173,0173,2172,93552237312353090,2628004002400
Personální referenti449444465944991171,5172,2171,44188838441425100,4055008004700
Úředníci jinde nejmenovaní439174806542761173,7173,8173,74243545704415400,241170025009100
Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě451314561644792172,6176,1170,14273943780419740,2716007001000
Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě451014696842554168,7169,3167,94436145147434280,22330019001400
Průvodci, delegáti v cestovním ruchu---173,2173,0173,3-------
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři276712785727573174,1174,2174,02653723672270860,28558001930036600
Číšníci a servírky237392379023704171,9172,2171,82123221053213860,31282001130016800
Barmani a příbuzní pracovníci252532453425855171,2172,2170,42255621637236700,33490023002700
Kadeřníci22650-23099161,1-162,420917-213400,32220002000
Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech276443184227101171,8174,0171,52641030843256910,2619002001700
Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení377783908036723172,9172,5173,23580334474360710,451760079009700
Správci objektů324513426728547173,6173,7173,53016433332262200,3315900108005000
Pracovníci v pohřebnictví---175,4176,5173,9-------
Chovatelé, ošetřovatelé zvířat v zařízeních pro chov, příbuzní pracovníci345283804332749175,5175,3175,63403437070326180,231100400700
Instruktoři autoškoly---173,0172,9-------
Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde nejmenovaní28839-28416173,8173,4174,028205-272900,331000-700
Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)---174,0-174,1-------
Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen308873186929321171,1170,9171,42658927167253140,53410025001600
Vedoucí pracovních týmů v prodejnách452925318241202174,5174,8174,34076349265377310,4421600740014200
Prodavači v prodejnách297913256528969172,5174,2172,02874131918281320,3313430030700103600
Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek318193382931643172,4173,8172,33148932463313710,2216300130015000
Předváděči zboží---173,3---------
Prodejci po telefonu413894768239259173,0173,2172,93983844316375830,31900200600
Obsluha čerpacích stanic, mycích linek dopravních prostředků285652958428070175,1176,2174,52786328793276000,24780025005200
Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení280092857427692169,5172,2168,02651527005263000,30500018003200
Pracovníci v půjčovnách, ost. pracovníci v obl. prodeje jinde nejmenovaní296393125628143171,6172,6170,72347423474236110,59380018002000
Pracovníci péče o děti v mimoškol. zařízeních a domácnostech28521-28568172,6-172,627942-279420,22380003600
Asistenti pedagogů329073676032596173,9174,0173,83234335257321750,1718400140017000
Ošetřovatelé a pracovníci sociálních služeb v oblasti pobytové péče366833732036622168,6169,4168,53639536824363600,1732700290029900
342843583934084173,3172,6173,43311435401329250,211110013009800
Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde nejmenovaní357304327132752173,5177,6171,93385941504322850,2825900730018600
Příslušníci HZS ČR, hasiči ostatních jednotek požární ochrany546285463254552166,3166,4165,75294452844543330,231210011500600
Policisté526385362847315170,4170,2171,25233553162467620,22760064001200
Pracovníci vězeňské služby513595181548898173,8174,4170,35013950537478540,22630053001000
Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur252612565124520170,7170,8170,62222822298220880,35394002580013600
Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde nejmenovaní337893522231750172,8172,3173,43226633267311690,331200700500
Pěstitelé zemědělských plodin---177,6179,1174,1-------
Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů ---174,1174,0174,2-------
Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách284122953927103175,8176,2175,32791230269261810,26480026002200
Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)353953687333955183,1185,1181,23501535833344620,271150057005800
Chovatelé drůbeže---180,8183,9180,0-------
Chovatelé zvířat jinde nejmenovaní---172,1-172,2-------
Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství---176,5178,4--------
Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech3492935947-173,5172,8175,03459736007-0,2224001700-
Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury---180,8180,8--------
Pracovníci montovaných staveb---175,0175,0--------
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb2857728577-175,3175,3-2602726027-0,351800018000-
Kameníci, řezači a brusiči kamene---173,4173,4--------
Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci3624336243-174,9174,9-3668236682-0,3518001800-
Tesaři a stavební truhláři3426634266-177,3177,3-3456634566-0,3236003600-
Ostatní řemeslníci, kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby3682636899-178,6178,6171,33538635428-0,361790017800-
Pokrývači---174,2174,2-----;--
Podlaháři a obkladači2918329183-173,5173,5-2470024700-0,3918001800-
Štukatéři a omítkáři---176,2176,2--------
Izolatéři---174,9174,9--------
Instalatéři,potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři3676236762-173,4173,4-3583735837-0,301670016700-
Mechanici klimatizací a chladicích zařízení4309443094-177,8177,8-4247942479-0,3437003700-
Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři3160031600-176,7176,7-2936629366-0,36800800-
Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)446184457344867170,1170,9165,34251542632416580,35690058001100
Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách3844739672-170,5169,8174,53692538250-0,2321001800-
Svářeči, řezači plamenem a páječi419864207137300174,4174,5168,04080641028371520,292140021000400
Pracovníci na zpracování plechu4650147779-168,4168,3169,64248544534-0,3762005700-
Montéři kovových konstrukcí3851738517-178,0178,0-3765837658-0,3133003300-
Montéři lan a zdvihacích zařízení---175,1175,2--------
Kováři4507445096-167,6167,6-4295342953-0,26500500-
Nástrojaři a příbuzní pracovníci392953982032256172,5172,7169,63797138528310790,3066000614004600
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)426404350134758170,9171,1169,04057041408338370,3155400499005500
Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů376563844132313171,5172,1167,33594236672315100,2727002300300
Mechanici a opraváři motorových vozidel382423817046384173,1173,1165,63615636118546730,412810027900200
Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení5718257620-170,6170,7-5273052987-0,3411001000-
Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů, zařízení431244331137752172,8172,9170,44197442230362030,2939200379001300
Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci---174,3173,9--------
Výrobci, mechanici, opraváři přesných přístrojů a zařízení417224420734610167,7168,3165,93901941647332800,341100800300
Klenotníci, zlatníci a šperkaři---169,6--------
Keramici a pracovníci v příbuzných oborech385654332728709170,9171,1170,44069343868271110,291100800400
Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob32668--169,5172,4166,529963--0,311700--
Malíři, rytci, příbuzní pracovníci pro zdobení skla, kovu a jiných materiálů---171,8-171,9-------
Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů---178,3175,1--------
Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů---166,6---------
Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde nejmenovaní---174,5174,6--------
Pracovníci přípravy tisku---167,3168,0166,4-------
Tiskaři3525538341-168,7168,8168,63322637316-0,3045002600-
Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih---168,6167,1169,9-------
Stavební a provozní elektrikáři3724637251-175,7175,7-3681436814-0,3294009400-
Elektromechanici441524448736954172,4172,5170,64282143085364750,2930300290001300
Montéři a opraváři elektrických vedení4827648347-175,2175,2-46555466190,2863006300-
Mechanici a opraváři elektronických přístrojů464014700236026171,9171,8173,44425944835332010,3681007600400
Mechanici a opraváři ICT4444944774-174,2174,2174,54387244603-0,3221002000-
Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci327303411829385172,0173,0169,53228835306300630,34410029001200
Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek292133239828205172,6174,5172,02780232025270880,29800019006100
Výrobci mléčných produktů3279041112-169,0169,1169,03119942919-0,391300500-
Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů30937--169,0-168,530560--0,17200--
Ochutnávači, kontroloři kvality potravin a nápojů, příbuzní pracovníci396934227337593170,9172,0170,03715440864362820,371400600800
Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva2999830406-172,0172,2170,82783527893-0,2827002400-
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech2741527286-172,9173,0170,62538925093-0,3197009400-
Seřizovači, obsluha dřevoobráběcích strojů3216333058-171,9172,3169,93112631963-0,2622001800-
Krejčí, kožešníci a kloboučníci30190-30146173,6-173,630213-301930,14400-400
Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci30423-29329172,1171,2172,528552-277850,261200-800
Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech250413356324734172,4173,9172,42351231480233510,2876003007400
Čalouníci a příbuzní pracovníci319483407131340173,1174,1172,83110734709299800,24600100500
Obuvníci a příbuzní pracovníci---170,9171,3170,7-------
Střelmistři---174,4174,5--------
Kvalitáři, testovači výrobků, laboranti (kromě potravin, nápojů)401174588736786168,5169,2168,13789944107352490,3017900660011400
Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde nejmenovaní4555947781-172,1172,2170,84123343367-0,3614001200-
Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)5106451064-168,4168,4-4818648186-0,2428002800-
Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin397513989439024171,5173,0163,73920639571386760,1820001700300
Vrtači a příbuzní pracovníci4940649406-170,9170,9-4810148101-0,20500500-
Obsluha strojů na výrobky z cementu, kamene, ostatních nerostů44244-43646176,7176,3178,742285-434400,282800-400
Obsluha zařízení na zpracování kovů401854189131913168,7169,0167,64000841470316480,2624500203004200
Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů, jiných materiálů367983936131310170,7171,5168,93519037858306250,29670046002100
Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu425904520636803167,2166,9168,04058542566363950,301270088004000
Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů---169,2---------
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže423694596934927170,5171,3168,93965744173332120,311240084004100
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu355433849432465170,4171,7169,03422536796319520,27251001280012300
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru3425338469-167,5169,0165,33227736612-0,3339002400-
Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání, navíjení příze, nití343613739133179170,5170,4170,53342735632326400,191000300700
Obsluha tkacích a pletacích strojů34169-32326169,6170,1169,533564-321300,281300-1000
Obsluha šicích a vyšívacích strojů347513755334370170,3171,9170,13443237707340140,3128003002500
Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, další úpravu tkanin---166,7168,2165,5-------
Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách272433090727032172,8171,5172,92574328082257250,2228002002600
Obsluha strojů na výrobu, úpravu textilních, kožených výrobků jinde nejmenovaná306203647927899166,6169,6165,22848735134276170,2623007001600
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků350503852631646172,8173,4172,23376437178302440,301920095009700
Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru4022042011-169,1169,8166,43892840838-0,2823001800-
Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva318963226630474172,3173,0169,73125231341301740,2444003500900
Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky, stavebnin409914376534439169,8170,2169,04146643758332810,291110078003300
Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení4211642519-175,5175,8166,14024940512-0,3127002600-
Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování314163587628983171,0171,9170,53069934271291540,29830029005400
Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde nejmenovaná420534381834647170,1170,4169,13955741266334070,3018500149003600
Montážní dělníci mechanických zařízení385194081135657168,3169,2167,33732539919347780,27332001840014700
Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení338963822131671169,1170,4168,43241836777310650,27444001510029300
Montážní dělníci ostatních výrobků364264029032876168,3168,7168,03357536932312280,35693003320036100
Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků6067960761-175,0175,0171,15619556229-0,3091009100-
Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači, příbuzní pracovníci431814440339461169,5169,9168,04264443987391980,16550041001300
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři3163531847-176,3176,4174,62996030410-0,382280021300-
Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají471974738045085189,5189,6187,74649646765434730,2217100158001400
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel336083371628234178,9179,0175,63196132044285950,36101900999002000
Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů3689136891-186,3186,3-3692436924-0,221460014600-
Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení4058240869-180,6180,8-3976139948-0,351370013600-
Obsluha jeřábů,zdvihacích a podobných manipulačních zařízení394934042335621171,7172,4168,93885339405351220,2940003200800
Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci370543741835974171,9172,4170,53576836313339490,29943007050023800
Pracovníci lodní posádky---175,8175,8--------
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech240482583623866172,9173,7172,82314224441230690,2570600660064000
Pracovníci pro ruční praní a žehlení24967-25004173,1-173,124902-249590,191100-1100
Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu2929529700-171,3172,1168,62710427104-0,4516001300-
Ostatní pracovníci pro ruční čištění---172,1171,8173,4-------
Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě2820629101-176,4177,7175,12613426345-0,2720001000-
Pomocní pracovníci v živočišné výrobě---177,3177,4--------
Pomocní pracovníci v zahradnictví---174,7174,8174,4-------
Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti---174,1174,3173,8-------
Pomocní pracovníci v oblasti těžby387213905938092166,1164,9168,33887839242382230,15500300200
Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci výstavby inženýrských děl3049530573-177,6177,9167,13020830396-0,3453005100-
Dělníci v oblasti výstavby budov2233022432-174,5174,5174,31954519653-0,381760016900-
Ruční baliči, plniči a etiketovači293053333127974172,0173,5171,52726631863264740,31730018005500
Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě289653008727520171,6171,8171,32732028684261600,33550003090024000
Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)293193007928227172,7173,5171,62845929693275380,35244001440010000
Doplňovači zboží302893006530488170,3170,3170,23094431045308870,24900400500
Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení269572756226865170,8169,5171,02630825967263090,2314002001200
Pomocníci v kuchyni224602192722532173,8174,8173,72072718873208840,25860010007600
Pracovníci odvozu a recyklace odpadů3221932422-178,7179,0168,82984830089-0,2336003500-
Třídiči odpadů276512857825401177,2177,8175,62627027626231720,2716001100500
Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací275362911323666175,2175,7173,72659528866220620,281210086003500
Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel2068021475-172,9172,8173,21803518398-0,3116001000-
Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor261012668222493174,1174,2173,42362824965205680,3564005500900
Pracovníci odečtu měřidel, výběru peněz z prodejních automatů394944132737873163,7165,5162,04021841083392430,19400200200
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde nejmenovaní269392843125383173,7174,4172,82538427170238790,32290015001400

Průměrná mzda podle regionů

Česká republika formálně tvoří jediný státní celek, ale její obyvatelé reálně žijí v různých socio-ekonomických světech, které závisejí také na domovském kraji. Zatímco na Karlovarsku dosahuje hrubá měsíční mzda 39 746, Praha je na 57 275 Kč.

Výplatu můžeme rozdělit na její dílčí složky, přičemž ve všech krajích je dominantní pevný základ. Dále rozhodují výkonnostní prémie a bonusy, které jsou procentuálně nejnižší na Olomoucku (13,86 %) a nejvyšší na Zlínsku (16,69 %). Zbytek představují zákonné náhrady, příplatky nejen za přesčasy a odměny za pohotovost.

KrajPrůměrná mzdaZáklad (%)Prémie (%)Náhrady (%)Přesčasy (%)Odměny za pohotovost (%)Další příplatky (%)
Hl. m. Praha5727569,6714,5910,690,380,264,41
Středočeský kraj4603567,6615,3011,540,520,244,73
Jihočeský kraj4202867,7914,7011,550,610,345,01
Plzeňský kraj4409967,9115,0511,120,640,354,93
Karlovarský kraj3974667,9914,2111,000,670,295,84
Ústecký kraj4201367,4513,9711,550,640,336,07
Liberecký kraj4202967,1215,3611,260,570,245,45
Královéhradecký kraj4341766,4414,7612,080,510,275,95
Pardubický kraj4103667,0315,6611,550,520,304,93
Kraj Vysočina4196966,4215,3111,570,700,325,68
Jihomoravský kraj4531668,8114,6111,380,470,284,46
Olomoucký kraj4108468,2313,8611,540,490,285,61
Zlínský kraj4132866,1016,6911,760,690,234,53
Moravskoslezský kraj4186667,3514,2611,470,550,405,97

Průměrná mzda podle pohlaví

Zaměstnankyně vydělávají peníze skoro stejně dlouho jako pánové: 172 oproti 173 hodinám měsíčně, rozdíly v odpracovaném čase jsou tedy zanedbatelné. Průměrná ženská mzda však v České republice dosahuje 82 % toho, co vydělává typický mužský zaměstnanec. Ve vyspělých znalostních ekonomikách bývá toto číslo spíše vyšší. V celé Evropské unii najdeme pouze 2 členské státy, kde jsou příjmové rozdíly mezi pány a dámami větší: Estonsko a Rakousko.

13 KOMENTÁŘE

 1. Průměry jsou ve mzdových statistikách matoucí, leží vysoko nad příjmem typického zaměstnance, průkaznější jsou mediány.

 2. K rozdílům mezi pohlavími: Pokud muže a ženu vezmete na stejné místo, oba odvedou stejné množství práce a odpracují stejné množství hodin, dostanou stejný plat.

   • Neřekl bych .. porovnej třeba kanceláře .. např. kancelářská práce na úřadě – stejný úsek – třeba obor dopravy nebo kontaktní úředník/úřednice CSSZ . Stejně tak pokud půjdu jako chlap na pozici sekretář/ka tak v 95 procentech bude reakce že chtěj ženskou a nevemou mě (vlastní zkušenost). Také u profese kosmetičky podlahových krytin bude reakce obdobná.

   • Pokud by to byla pravda, zaměstnavatelé by logicky muže jako zaměstnance odmítali. Proč platit muže, když za menší množství peněz dostanu stejný výkon od ženy…

   • Neodměňuje se za „práci“, ale za nenahraditelnost.
    90 % profesí, které jsou vykonávané ženami, může stejně dobře vykonávat i muž. Ale naopak je to procento mnohem nižší. Takže i když je žena stejně schopná, jako nějaký muž, tak nemá tolik jiných příležitostí k uplatnění. Proto se zaměstnavateli podbízí nižší cenou.

   • Asi, jak kde, ve školství mají rozhodně stejně – musí se brát vždy hrubý plat – muži totiž často mají daňové úlevy na děti a pak tedy vyšší čistý plat. Na druhou stranu zase poměrně často ženy zůstávají s nemocnými dětmi doma a pak mají plat nižší – tedy opticky, ale základ je stejný. Jenže si občas ženy také neberou práci navíc, jako jsou různé správy sbírek, místností úpravy plánů výuky apod, neboť právě spěchají k dětem, pak tedy muži mají třeba vyšší osobní ohodnocení a tím mají i nepatrně vyšší plat, ale jinak je plat za stejnou práci opravdu stejný.

   • Nesmysl, pokud jsou na stejném místě a odvedou stejné množství práce, mzda je srovnatelná. Sama jsem žena a vždycky jsem měla mzdu srovnatelnou s kolegy. Problém je, že ženy často nechtějí jít do náročnějších projektů – např. kvůli rodině, nebo prostě z pohodlnosti, radši si dají v 16:30 padla a dál nic neřešit. Potom se to na mzdě prostě promítne.

  • Možná, pokud pro zaměstnavatele jsou stejně cenní. Odlišuje li se jeden z nich něčím, čeho si zaměstnavatel obzvláště cení, pak ho zaplatí lépe, neplatí ho podle odvedené práce, ale podle jeho ceny na trhu práce, event. podle jeho přínosu firmě nebo osobě plátce.
   Za totality se platilo podle množství, kvality a společenského významu vykonávané práce. Byly na to katalogy, stupnice, tarify… Ale též byly situace, kdy „mzdář“ musel zařídit, jak zaplatit žádoucí zaměstnankyni v požadované výši. Proč by dnes tomu bylo jinak?

  • Mzda je většinou taková, jakou si člověk vyjedná na přijímacím pohovoru (kromě tabulkově hodnocených pozic, ale tam obvykle nejde o mzdu ale plat). Že si ženy říkají o míň za stejnou práci? Za to může kdo?

  • Jak kde. Záleží i na tom, kdo je zaměstnavatel. Pokud je to šovinista, který nadsazuje chlapům a po ženách se vozí, mohou mít stejná pohlaví tabulkově stejný plat, ale osobní ohodnocení je vždy ovlivněno i pohlavím. U nás mají všichni chlapi víc a větší výhody. A pokud je něco povinné, či se požaduje něco navíc, chlapi se toho prostě neúčastní. A následek nula.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno