Nejméně vydělávají kurýrky, naopak ředitelé letového provozu dostávají dvanáctkrát vyšší výplaty. Obyvatelé Karlovarského kraje však mají o 31 % nižší příjmy než Pražané. Pokud jde o genderové rozdělení, ženy oproti mužům dostávají o 18 % chudší výplatnici. Celorepubliková průměrná mzda má zkrátka omezený význam, proto odkryjeme a porovnáme její dílčí vrstvy.

Co všechno spočítali zákonodárci

Výsledky zpravidla závisejí na metodě, kterou použijeme. Kupříkladu naši zákonodárci počítají „průměrnou mzdu“, když zvyšují starobní důchody, podporu v nezaměstnanosti nebo svoje vlastní platy. Ale pokaždé používají jinou metodu, takže docházejí k odlišným výsledkům! Letošní průměrná mzda = 40 324 Kč pro důchodce, 39 306 Kč pro nezaměstnané a 37 903 Kč pro poslance. Inu – politici rádi relativizují. Možná ani nemohou jinak, jelikož vždycky zastupují především svoje přívržence, v demokracii svoje voliče.

Co znamenají „střední hodnoty“

Níže analyzujeme data, která spočítal Český statistický úřad za loňský rok. Nicméně statistici žijí ve stejném světě jako politici a další občané, takže také oni stojí před dilematem, jak popsat komplikovanou a rozporuplnou realitu. Proto používají různé „střední hodnoty“, které se vzájemně doplňují.

Buďto sečteme všechny mzdy, výsledek vydělíme počtem zaměstnanců – a dostaneme průměr. Nebo všechny námezdní pracovníky seřadíme podle toho, kolik vydělávají, potom najdeme prostředního – a tak zjistíme medián. Například: Máme 3 zaměstnance, kteří vydělávají 20 000 Kč, 30 000 Kč a 70 000 Kč hrubého měsíčně. V tomto případě průměr = 40 000 Kč (uvedené mzdy sečteme a součet vydělíme třemi), ale medián = 30 000 Kč (hodnota, která stojí uprostřed pomyslné číselné řady).

Střední hodnoty tedy reflektují příjmovou nerovnost, ale také individuální zkušenost obyčejných zaměstnanců, kteří většinou dostávají podprůměrnou výplatu. Statistici používají navíc ještě takzvaný variační koeficient: Čím vyšší číslo vychází, tím významnější jsou příjmové rozdíly v dané profesi, oblasti nebo populaci.

Průměrná mzda podle profesí

Kurýrky a doručovatelky vydělávají průměrně 17 650 Kč, ale mediánově jenom 16 478 Kč hrubého měsíčně. Vyšší mzdu mají dokonce i uklízečky, přestože také patří mezi nízkopříjmové zaměstnankyně. Naopak muži, kteří řídí letový provoz, jsou průměrně na 207 507 Kč a mediánově na 214 189 Kč hrubého měsíčně.

Extrémní příjmové (ne)rovnosti však nalezneme v jiných profesích. Variační koeficient je nejnižší mezi strojníky v obuvnických firmách (0,10) a nejvyšší mezi generálními řediteli (1,17).

Podrobnosti vyhledáte a rozkliknete v následující tabulce. Uvádíme tam hrubé měsíční mzdy v Kč (průměry a mediány), dále v každé profesi průměrný počet zaplacených hodin za měsíc, variační koeficienty a počty zaměstnanců (nejdříve celkově, potom zvlášť muže a ženy). Chybějící data označujeme pomlčkou.

PROFESEPRŮMĚRmužiženyHODINYmužiženyMEDIÁNmužiženyVARIACELIDÍmužůžen
Všichni434134723938861173,0173,6172,33741840020345870,68363320019738001659400
Generálové a důstojníci v ozbrojených silách606136130957422177,5177,1179,05960760311569360,22660054001200
Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách415354182539897178,0177,9179,04426444417433340,281030088001600
Nejvyšší státní úředníci833029064276553173,7173,6173,87466280399712290,38220010001100
Představitelé samosprávy59801--173,5173,7173,459368--0,34200100100
Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací58978--172,8169,4176,043508--0,61600--
Nejvyšší představitelé společností (kromě politických, zájmových organizací)153042160561113695171,6171,4172,59336996714779891,17620052001000
Řídící pracovníci v oblasti financí11559013098295902171,3170,6172,092565104469761120,87950053004200
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů107866125349101033171,6171,3171,78457697942789640,7931009002200
Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací134366145990109549171,4171,6171,195948103726792101,061000700300
Ostatní řídící pracovníci správy podniku a pod. činností865529452773091171,8171,5172,47172878682607410,69830052003100
Řídící pracovníci v obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech11507412285391075171,7171,7171,89146997785712770,871200090002900
Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností11812813642197148170,9170,8171,18419997350686950,84400200200
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje10769610889998856169,4169,4169,19244794883772530,6742003700500
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech649406617758411172,6172,5172,95403356484514620,4835002900600
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě10019510173985225168,7168,9167,48528286744645390,7417700161001700
Řídící pracovníci v těžbě a geologii8403583360-166,5166,5-7101370425-0,53400400-
Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví786117877774635173,6173,7172,26600365576719280,7170006700300
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech818838563869304171,4171,2172,06555068131590950,731030079002400
Řídící pracovníci v oblasti ICT134862138234106536172,5172,6172,5106491109942838020,8063005600700
Řídící pracovníci v oblasti péče o děti583656537658184173,2173,3173,25792565456576600,2242001004100
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví10274414422479953178,9182,1177,286341134581696100,56410014002600
Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory601466794858592173,7173,7173,75635964732553890,28600100500
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)633377044760261172,7173,1172,55838472249554120,2917005001200
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání762697971074097173,7173,7173,67488477743732620,301120043006800
Řídící pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb138749171687102388172,8173,0172,7105093140794815640,77420022002000
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpečnosti748837607171249169,5168,9171,37012471143652620,6138002800900
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb54570--172,4173,4171,044125--0,60600--
Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb493336296940261173,2172,3173,84073751197364221,06800300500
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě694528181554272174,0173,7174,44837164082419930,881180065005300
Řídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy721817489165410174,5173,9176,15662160275509270,941100800300
Řídící pracovníci v ostatních službách (CK, nemovitosti a jiné)760397309989517172,5172,3173,76036158825736950,8224002000400
Fyzici a astronomové6456668154-171,9171,7172,55977563794-0,4534002600-
Meteorologové51410--170,6170,4-49513--0,24100100-
Chemici (kromě chemického inženýrství)501605403745950171,7171,1172,34552350210431880,41260014001300
Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci555305783049706172,3172,2172,65055252943469130,39800600200
Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky649697178556702173,0172,8173,25515160779498280,621300700600
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté673186699267489173,7173,7173,75300854328523770,61710024004600
Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vod.hosp.486674963146576172,9173,0172,74733648988449200,31470032001500
Specialisté ochrany životního prostředí (kromě prům.ekologie)433784443442716173,5173,4173,64168142544411820,2318007001100
Specialisté v oblasti průmysl.inženýrství a příbuzných oblastech608676459955269169,8170,1169,45254155264482580,5218800113007500
Stavební inženýři603346226351604173,1173,4172,25558158163457570,4513500111002400
Specialisté v oblasti průmyslové ekologie590756485052627169,6170,3168,95554662021480720,36600300300
Strojní inženýři672296783562368169,6170,1165,86404964449601900,3720400181002300
Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech676917249058342168,8168,3169,76576070276543460,36580038002000
Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech5973160074-165,6165,6165,45425354583-0,34500500100
Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech630876569155373171,3171,4171,25586858103512880,45650048001600
Inženýři elektrotechnici a energetici689106985858698168,5168,7166,56440665151561290,3984007700700
Inženýři elektronici678336864158773169,7169,9167,96318063661536920,3846004200400
Inženýři elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)725727641450443171,6171,5172,26386268235440810,4515001300200
Stavební architekti---173,9174,3173,2---0,48---
Zahradní a krajinní architekti---175,1174,9175,2---0,38---
Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři5936268585-166,4169,6162,55098157891-0,52600300-
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování513525564748409173,3173,2173,44785252103458620,34800300500
Kartografové a zeměměřiči433084509540622169,8169,3170,54234042837390620,24700400300
Grafici a výtvarníci v multimédiích543665779348747173,7173,8173,64332247349415450,48700500300
Praktičtí lékaři595166634455765181,1182,1180,65139056433504680,55570020003700
Lékaři specialisté9108510045982203186,5188,8184,38529094309773370,48230001120011800
Všeobecné sestry se specializací595236911959207174,2176,6174,15880066306585570,252060070020000
Porodní asistentky se specializací58584-58584172,3-172,357385573850,21800-800
Veterinární lékaři478225048646489172,5176,2170,64705449715469080,311100400700
Zubní lékaři586196084056724174,7174,3175,04013847335400580,63260012001400
Farmaceuti615967299159055175,1177,1174,66006971502583910,33630011005100
Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví492315345448415174,1173,9174,14645851505455110,291100200900
Fyzioterapeuti specialisté42162-42651173,6174,5173,441971-423010,272300-1900
Specialisté v oblasti dietetiky a výživy42749-42624176,0175,5176,141038-410190,22700-700
Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie49264-49261173,6-173,648634-483940,23200-200
Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie53866-50420172,1-170,050982-509820,21200-100
Specialisté v oblasti zdravotnictví j.n.47228-46443173,8175,0173,643708-436080,35600100500
Učitelé na VŠ a VOŠ589356344751201173,4173,4173,44998753351455970,5425800163009500
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku, lektoři483184837348264173,6173,6173,54703945879484670,271580078008000
Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatoří, 2. stupně ZŠ508955105350838173,9173,9173,95017949959502590,17473001260034700
Učitelé na 1. stupni ZŠ499004986649902173,8173,9173,84989848827499700,1426300150024800
Učitelé v oblasti předškolní výchovy39579-39632173,5173,8173,539231-392470,1526900-26600
Specialisté zaměření na metody výuky477665191646325173,5173,4173,54716648823465510,25600200500
Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami475124615147978173,7173,7173,74715645514478350,18960024007100
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách---173,6173,9173,4---0,34---
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách463604617546472174,1174,1174,14574245351459960,14310012001900
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách453444607544961174,1174,2174,04587245627459490,1916005001000
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání jinde nejmenovaní421184405841829173,8173,9173,84077042184406080,2014500190012600
Specialisté v oblasti účetnictví667217967361743172,0172,2172,05685868658532950,5617400480012600
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté737439890358474172,9173,2172,75587675443504010,79750028004700
Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví725288517261392172,4172,8172,16070972155537150,611340063007100
Specialisté v oblasti organizace a řízení práce735168267661957171,2170,3172,36494074599543360,50230013001000
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací630537289255140172,9172,6173,35465161797502090,59248001100013700
Specialisté v oblasti personálního řízení654797412363797171,2170,9171,35522464603538980,56580010004900
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů575627385551909172,6171,6172,94840865146436210,5717004001300
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu680747925258889172,0172,1172,05862368542516600,581170053006400
Specialisté pro styk s veřejností593976151858538172,0172,2171,95048152060497000,5523007001600
Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT)796078390569272171,5172,2169,66944173626609950,5618000127005300
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT10337610652191076173,4173,4173,28735988744835070,65470038001000
Systémoví analytici825218619070655171,9172,0171,67374777380605630,551150088002700
Vývojáři softwaru930179463278874173,0173,2171,68250184638706380,5718400166001900
Vývojáři webu a multimédií6317264251-172,9172,9173,25662262009-0,57800600-
Programátoři počítačových aplikací specialisté818138374666653172,3172,6170,07221074465600910,5318000159002000
Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci845428890470709173,0173,1172,76942174352548440,70620047001500
Návrháři a správci databází732347535163079173,0173,0173,06330865262537050,5217001400300
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí684626995757303173,4173,5172,45907960269503690,5015100134001800
Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)814588399266233172,5172,4172,97210275712573650,4835003000500
Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci833508488276229171,6171,6171,17334474583670530,4817001400300
Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci434774721939820173,7173,7173,74038844791372080,48370019001900
Soudci a příbuzní pracovníci436664244444056173,5173,5173,54324041404437920,1420005001500
Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde nejmenovaní674677143964462172,3171,9172,65723259667556610,65730031004200
Specialisté archiváři,kurátoři a správci památkových objektů414874254840536173,6173,8173,43930640145387160,271700800900
Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech387374220237832173,5173,3173,53566937986351470,28800200600
Specialisté v oblasti ekonomie698467970564045171,2170,9171,36307768591589000,58500018003100
Sociologové,antropologové a specialisté v příbuzných oborech450684635143669173,7173,8173,74178042171408480,40700300300
Filozofové, historici a politologové440324584141706173,3173,3173,44128242669398420,32800500400
Psychologové495285061449327173,3173,6173,24677847310466580,3119003001600
Specialisté v sociální oblasti412174386640868171,9170,9172,04018642097399710,2355006004900
Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech268652676128217173,4173,4173,52357523437283580,3922002100200
Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci479085347342968173,9174,0173,74218145493399400,56420020002200
Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci---172,7172,5172,9---0,38---
Výtvarní umělci407404491937670172,2172,1172,33710240923340810,43300100200
Hudebníci, zpěváci a skladatelé399284115737857174,4174,2174,63906340216377510,2223001500900
Tanečníci a choreografové416814313040422174,7175,2174,23826639045363900,36300100100
Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté448714574744104173,2173,3173,24191942709413000,511400700800
Herci398924060639053173,8173,8173,93866339498381500,20700400300
Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři59304--172,3172,0172,651047--0,50100100100
Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde nejmenovaní---173,7173,6173,8---0,27100--
Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)457474766040764171,9172,1171,34095542919361800,48450033001300
Stavební technici427264313541141173,3173,6172,24058940789397630,4730300241006200
Elektrotechnici a technici energetici521615278546810170,1170,5166,44954550235427620,3722400201002300
Technici elektronici484834909641616172,8173,0170,44517545851360350,3613400123001100
Strojírenští technici480074892541026171,4171,7169,14469745467379470,3653300471006200
Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech449885067938765169,8170,3169,14180447894368150,381200063005700
Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech499205104240927166,7166,9164,74775548838405950,3324002100300
Technici kartografové,zeměměřiči,pracovníci v příbuzných oborech373704116634510173,2173,4173,03451235638336860,39610026003500
Technici v ostatních průmyslových oborech453854763139646170,6171,1169,34178243812372370,4016700120004700
Mistři a příbuzní pracovníci v těžbě, hutní výrobě, slévárenství5604056040-169,6169,6-5383553835-0,2918001800-
Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutnictví, slévárenství)498855184541045172,2172,3172,14769549723392190,3847900392008700
Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví4015440432-174,8174,8173,93891239012-0,4413700132000
Operátoři velínů na výrobu,rozvod elektrické energie a tepla---176,2176,3----0,33---
Operátoři velínů spaloven, vodárenských, vodohospodářských zařízení---167,5167,7----0,25---
Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy, zemního plynu)4681847184-168,5168,5168,34583246238-0,1911001100100
Operátoři velínů jinde nejmenovaní4098444088-170,0171,6165,33946643038-0,34600400-
Technici, laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnictví)378623960136879172,4172,3172,43451335852342410,56440016002800
Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství417894284339109173,4173,7172,64095142799387140,31800057002300
Technici v oblasti lesnictví a myslivosti4030241306-173,7173,9172,33892740423-0,3118001500-
Piloti, navigátoři a palubní technici101252102925-166,8166,9164,47971081504-0,65700700-
Řídící letového provozu188928207507-159,7159,4160,9186868214189-0,53400300100
Elektrotechnici řídících, navigačních zařízení letového provozu109008109653-165,0165,0-111462112368-0,43100100-
Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení531916186250671181,2186,6179,74956658581464760,3632007002500
Odborní laboranti, laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví455334234445744177,8175,8178,04391040927440670,2873005006800
Farmaceutičtí asistenti403954042640393174,5177,0174,34004140712400080,2652003004900
Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky, protetiky40388-39713173,7173,0173,933800-338000,422500-1900
Všeobecné sestry bez specializace464325769446224172,6174,4172,64666157477464820,3252700100051800
Porodní asistentky bez specializace50348-51118171,1-171,051382-516480,241800-1800
Veterinární technici a asistenti28612-28174178,9196,9175,828178-280060,301000-900
Odborní pracovníci v oblasti oční optiky---176,2-175,7---0,42---
Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace370243576837288172,8173,3172,73687036080368700,3150009004100
Praktické sestry445304727444177172,0173,5171,84429647354439290,2169008006100
Asistenti ochrany veřejného zdraví38869-39033174,0173,8174,038402-384840,17900100900
Zdravotničtí záchranáři640306375664429177,0177,8175,96297662160646050,18350021001400
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde nejmenovaní40126-39067172,7174,3172,438967-382480,30700100600
Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři550447938846812172,7172,9172,74271257685377290,791000300800
Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví531416023249822173,3173,4173,34752852780460980,50930030006400
Odborní pracovníci účetnictví, ekonomiky, personalistiky452045217843964172,2172,8172,14157746478410490,41804001210068300
Odborní pracovníci matematiky, statistiky, pojistné matematiky439935811640867174,4173,3174,63836051186372780,39800200700
Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři485275100746768173,1173,1173,14735148565468510,301300500800
Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví525915897850926170,6170,3170,64658350132463470,54700015005600
Obchodní zástupci497505144445132172,6172,8172,14408845369413810,60689005040018500
Nákupčí474485071544555171,0171,6170,54253545399401780,461710080009100
Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti478725271544805171,0171,8170,54121146204395580,45680026004200
Organizátoři konferencí a událostí401653670542964172,0168,9174,44072932258426990,381000400500
Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur375953711037665175,5174,3175,73780136866378840,2228004002500
Realitní makléři46133--173,4174,2172,333422--0,721600900-
Zprostředkovatelé služeb jinde nejmenovaní405154427238582172,1172,6171,93705339305363430,45433001470028600
Vedoucí v oblasti administrativních agend556015945651442173,3173,5173,14881852625451050,501570081007500
Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti399904567839363174,3170,8174,73673837417367380,4551005004600
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace436394900041589172,5172,7172,43987544771385310,42788002180057000
Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví34949-34447174,0173,5174,031223-309080,4216001001500
Pracovníci Celní správy ČR51409-49189164,3-164,451491-490500,193300-1000
Pracovníci veřejné správy v oblasti daní413474408940885173,3173,3173,33983842400394750,191050015009000
Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních, jiných dávek367743864636695174,2174,7174,23557236305355590,2082003007900
Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení398724123139440173,6173,5173,73899940340384660,1816004001200
Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR543685456253392167,5167,8165,95310553123530200,2636800307006100
Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde nejmenovaní447085154242935175,5173,8175,94177250967411380,2716003001300
Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti, příbuzných oborech411644201340042174,1173,9174,33818937897381890,50270015001200
Odborní pracovníci v sociální oblasti403794151540249173,2172,8173,23975140648396860,2012000120010800
Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech27266-25612173,1173,3173,024310-238110,31800-400
Atleti a ostatní profesionální sportovci3884637441-174,2173,9174,93657735158-0,31200100100
Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů371133743035104175,0175,2173,93671736717330990,331000900100
Instruktoři, programoví vedoucí rekreačních zařízení, fitcenter---172,4173,9166,1---0,36---
Fotografové379884018835243172,1171,7172,63435936281341710,32300200200
Aranžéři a příbuzní pracovníci325313202233168172,1172,5171,73030727304319390,46480027002100
Konzervátoři, restaurátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích361443606436185173,4174,4172,93408134107340680,27900300600
Šéfkuchaři a šéfcukráři403114392534517175,4175,7174,93620640071320240,4524001500900
Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury350073468135282174,0174,3173,73385934004337300,32800400400
Technici provozu ICT, technici programátoři529215364847255174,2174,4172,54567646695413160,5920000177002300
Technici uživatelské podpory ICT548975629549278172,5172,7171,94838149668459290,521140092002300
Technici počítačových sítí a systémů507565117547025172,7172,7172,44595446181430900,4811300101001100
Správci webu372753913732834172,5172,4172,73282635399312740,601300900400
Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů435364394039691171,5171,6170,64129341687372120,3019001800200
Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací465224683742228173,4173,7168,84101741104408770,4538003500300
Všeobecní administrativní pracovníci311433429830600172,2172,7172,22912329802290930,45844001240072000
Sekretáři (všeobecní)357014013235376172,1174,7171,93469837198343920,3616600110015500
Pracovníci pro zpracování textů, písaři29860-29858173,3173,1173,330035-300680,232200-2100
Pracovníci pro zadávání dat375624163935911171,7171,7171,73420037144327370,54330010002400
Pokladníci ve finančních institucích, na poštách, pracovníci v příbuzných oborech299343085229796171,1174,6170,62887930109288160,19790010006900
Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech3331239644-169,3170,7168,52946137072-0,3829001100-
Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci397274521638122171,8173,3171,43629938983358000,4021005001600
Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)345403141036149172,5171,0173,23133029023324140,5222007001400
Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech380904226636531172,4172,7172,23519839010336560,3718600500013500
Operátoři telefonních panelů346883807433533168,7169,3168,43145834614306660,3815004001100
Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních299883044629849176,2175,9176,22928028781298340,31510012003900
Pracovníci v informačních kancelářích331343566132751175,7174,4175,93193632211318050,2314002001200
Recepční (kromě recepčních v hotelích, ubytovacích zařízeních)30316-31035172,3170,4172,529399-298350,308800-7800
Pracovníci informačních služeb jinde nejmenovaní37137-34848174,3174,9174,234468-332700,36400100300
Úředníci v oblasti účetnictví338973748233551172,6173,4172,53156133786314900,4144400390040500
Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví446505342142147173,7174,1173,54047348657387340,4636008002800
Mzdoví účetní38555-38622172,8-172,636957-369570,354000-3800
Úředníci ve skladech362193879633613172,8173,6172,13428436897318980,34284001430014100
Úředníci ve výrobě409944472037963170,7172,1169,73898843252361740,34790035004400
Pracovníci v dopravě a přepravě440534620939847172,5173,3171,04395546401389450,3527700183009400
Knihovníci343553503234258173,7174,0173,73322133090332500,2243005003700
Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)278183039526635175,0177,1174,02656729499254200,171110035007600
Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci35492--174,8-173,933357--0,46100--
Pracovníci evidence dat a archivů353333942534609172,7172,9172,63329935938329690,3028004002400
Personální referenti435754389743524171,7172,3171,64048038731406990,4051007004400
Úředníci jinde nejmenovaní411544467840109173,6173,5173,63951742281387690,251130026008700
Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě429394353442546173,6176,9171,34081241382406260,221200500700
Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě443914551342781171,1171,8170,24392144636431750,18310018001300
Průvodci, delegáti v cestovním ruchu286002919828379174,0175,4173,52797728166279750,23500100400
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři261032663625832174,2175,0173,82495423934252050,28508001710033700
Číšníci a servírky230072305622974173,2173,0173,32086120673208690,2823200940013800
Barmani a příbuzní pracovníci25505-26324174,1173,5174,723510-247880,364800-2500
Kadeřníci---174,2-174,2---0,34---
Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech25335-24729173,2172,2173,424362-229070,331800-1500
Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení358863746934617173,7174,2173,23312333660329760,4418600830010300
Správci objektů301183217525375173,5173,5173,52825930861241910,3114500101004400
Pracovníci v pohřebnictví---176,4177,7172,9---0,33---
Chovatelé, ošetřovatelé zvířat v zařízení pro chov, příbuzní pracovníci335873586032123175,8176,2175,53260035411313740,21900400600
Instruktoři autoškoly--173,4173,4----0,45---
Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde nezařazení25268-24317171,0174,9170,123900-234090,311100-900
Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)---173,4-173,5---0,55---
Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen307543193929401172,7173,7171,52624726247254030,58270015001300
Vedoucí pracovních týmů v prodejnách429865056839019174,5174,9174,33841348276349380,4121200730013900
Prodavači v prodejnách281593161827178173,2174,8172,72668830347260180,3113580030000105800
Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek296833009329642173,4179,9172,72896129375289010,2317000160015500
Předváděči zboží--170,6-----0,35100--
Prodejci po telefonu38320-36040170,6172,6169,835973-351370,321200-800
Obsluha čerpacích stanic, mycích linek dopravních prostředků272192798126859175,9175,2176,32650827296262840,23890028006000
Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení286572854628732175,6176,3175,12753227899272000,30370015002200
Pracovníci v půjčovnách, ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde nezařazení2945830661-172,5171,1174,22689325125-0,5542002200-
Pracovníci péče o děti v mimoškolních zařízeních a domácnostech27141-27031173,2-173,225213-248410,282200-2200
Asistenti pedagogů320273448231801173,7173,6173,73157733767314540,1616300140014900
Ošetřovatelé a pracovníci sociálních služeb v oblasti pobytové péče354703592135426168,5169,0168,53529935463352880,1730900280028100
Ošetřovatelé a pracovníci sociálních služeb v oblasti ambulantních služeb, domácí péče322503435031994173,3173,1173,33130232705312050,211060011009400
Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde nejmenovaní345434200731565173,6177,8172,03275140284308320,2924900710017800
Příslušníci HZS ČR,hasiči ostatních jednotek požární ochrany520315203851911167,2167,2167,25101650941521020,221170011100600
Policisté492355012944303169,8169,6170,84874249461439140,22750063001200
Pracovníci vězeňské služby479724837845591172,0172,5169,14646346921437660,2464005500900
Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur242102452923550171,9172,0171,72136921423212160,34390002630012700
Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde nejmenovaní306503179529282173,0172,7173,22856029379279130,30900500400
Pěstitelé zemědělských plodin37942--179,8181,2174,837467--0,331900--
Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů--175,2-----0,46---
Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách273402876625320176,5177,4175,32714928081249690,23510030002100
Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)329453376932054181,9183,2180,43265533182322300,281210063005800
Chovatelé drůbeže---180,1179,9180,3---0,28---
Chovatelé zvířat jinde nejmenovaní---174,0-174,2---0,21---
Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství---176,3175,7----0,24---
Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech317703274428726173,7173,9173,33158832580285840,2426002000600
Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury---172,7172,7----0,18---
Pracovníci montovaných staveb---175,8175,8----0,32---
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb2792827940-176,3176,3-2704327107-0,311660016600-
Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci3501235012-178,4178,4-3578435784-0,3722002200-
Tesaři a stavební truhláři3040130401-176,2176,2-2923329233-0,3543004300-
Ostatní řemeslníci, kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby3330633356-178,1178,1178,43259632648-0,341800017800-
Podlaháři a obkladači---175,1175,1----0,38---
Štukatéři a omítkáři---177,3177,3----0,32---
Izolatéři---177,2177,2----0,36---
Instalatéři,potrubáři,stavební zámečníci a stavební klempíři3311033109-172,8172,8-3267832678-0,311510015100-
Mechanici klimatizací a chladicích zařízení3620736472-173,4173,6-3630836893-0,3737003700-
Malíři (vč.stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři2692926929-174,8174,8-2606526065-0,2710001000-
Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)417124173441587171,3172,1167,33998539898405460,33700060001100
Pracovníci povrchového čištění budov, kominíci---171,9171,9----0,26---
Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách3629337415-171,6171,3174,23500237099-0,2425002200-
Svářeči, řezači plamenem a páječi401154024533952175,2175,3170,83928339475337900,282040020000400
Pracovníci na zpracování plechu449764600531815168,8168,8169,04309744570315520,3467006200500
Montéři kovových konstrukcí3691636916-176,5176,5-3461034610-0,3536003600-
Montéři lan a zdvihacích zařízení3824338519-174,2174,3-4082541096-0,3711001100-
Kováři4130141328-169,6169,6-3950039512-0,28600600-
Nástrojaři a příbuzní pracovníci369643754229670172,8173,0170,03592236554285790,3063500588004700
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)398524066132718171,7171,9169,93807538861314210,3057000512005800
Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů356033642530141172,5173,2168,13427035383289780,2731002700400
Mechanici a opraváři motorových vozidel3587135857-173,4173,5167,03433034353-0,412710026800-
Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení5105351742-169,6169,8163,64556346431-0,3411001100-
Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů, zařízení406434076936410172,9173,0169,33954639681358770,2938000369001100
Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci---175,9175,7----0,37---
Výrobci, mechanici, opraváři přesných přístrojů a zařízení3637438849-173,3174,3170,13348437160-0,3613001000-
Klenotníci, zlatníci a šperkaři---173,1-----0,30---
Keramici a pracovníci v příbuzných oborech387454235928462173,1172,8174,04031542614278000,281200900300
Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob30086--167,2169,6165,026938--0,321500--
Malíři, rytci, příbuzní pracovníci pro zdobení skla, kovu a jiných materiálů---175,1-175,9---0,32---
Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů---176,4175,4----0,30-100-
Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů---170,1-----0,23---
Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde nejmenovaní---173,7173,7----0,19---
Pracovníci přípravy tisku-33948-171,0170,3171,7-31768-0,26-1000-
Tiskaři3365535693-170,5171,0169,53314835831-0,3447003200-
Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih---169,8169,3170,2---0,28---
Stavební a provozní elektrikáři3594335972-175,0175,0-3627136493-0,3387008600-
Elektromechanici4041440921-172,5172,5172,23945139978-0,303160029800-
Montéři a opraváři elektrických vedení4602546052-176,8176,8-4449144535-0,2475007500-
Mechanici a opraváři elektronických přístrojů431484408130113171,7171,7171,94142642051289180,3676007100500
Mechanici a opraváři ICT3786439918-175,0175,3173,63635438844-0,3732002800-
Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci313543283628330176,4177,5174,22954330643287340,33430029001400
Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek275563027826580174,0175,9173,42684529647258090,26830022006100
Výrobci mléčných produktů-33895-172,1170,7173,1-31313-0,38-600-
Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů290003017128538171,2172,3170,82903330299284870,17400100300
Ochutnávači, kontroloři kvality potravin a nápojů, příbuzní pracovníci368774166333397171,3172,3170,63554240501325530,341200500700
Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva2799128201-175,6175,6175,52582325934-0,3236003000-
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech254482521830006173,7173,8170,62356123332297930,30101009600500
Seřizovači, obsluha dřevoobráběcích strojů3041631658-172,9173,8170,02866029606-0,2927002100-
Krejčí, kožešníci a kloboučníci28075-28026175,1-175,028390-283800,15400-400
Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci28060-25821170,2169,7170,425501-252930,241000-700
Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech230172747422885171,6175,7171,52182125172217200,2868002006600
Čalouníci a příbuzní pracovníci28439--173,9178,5171,926861--0,27900--
Obuvníci a příbuzní pracovníci---171,6173,1170,4---0,20---
Střelmistři---177,8177,8----0,20---
Kvalitáři, testovači výrobků, laboranti (kromě potravin, nápojů)374064253134349168,8169,1168,73539140730328800,3016900630010600
Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde nejmenovaní4233544278-172,3172,7169,23877640724-0,3614001200-
Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)4764047640-168,5168,5-4463944639-0,2530003000-
Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin372693770735343172,9174,6165,53656737324352190,1821001700400
Vrtači a příbuzní pracovníci4429244292-170,1170,1-4214242142-0,20400400-
Obsluha strojů na výrobky z cementu, kamene, ostatních nerostů4113141449-176,2176,6167,54029840520-0,2534003300-
Obsluha zařízení na zpracování kovů379113982728967169,7170,1167,83766539539282260,2723000190004100
Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů, jiných materiálů348173720229647171,1172,1169,03308535765290790,30670046002100
Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu403264243534827167,2167,4166,93913040748343430,301200086003300
Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů---168,3-168,0---0,20100--
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže392664286032006171,2172,4169,03587540534299520,321350090004500
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu335003632530674171,1172,1170,03162234771293360,30266001330013300
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru346283760929217168,6169,0167,83311937695281390,29330021001200
Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání, navíjení příze, nití307913289029878172,1171,3172,43055732152299620,231100300800
Obsluha tkacích a pletacích strojů32079-29882169,3169,5169,231335-299670,271200-900
Obsluha šicích a vyšívacích strojů311403253830891169,8171,6169,53036432844299900,3731005002700
Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, další úpravu tkanin---167,0169,0164,7---0,25---
Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků---174,4-174,2---0,10---
Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách24263-24141173,1171,7173,223422-234660,212500-2300
Obsluha strojů na výrobu, úpravu textilních, kožených výrobků jinde nejmenovaná290143388026527170,1172,2169,12754332646266180,25290010001900
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků327283599529440173,5174,7172,43170535153283560,311790090008900
Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru---168,9170,4165,8---0,27---
Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva314923209329664171,6172,8168,03092131542297160,3034002600900
Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky, stavebnin400604202534615170,8171,6168,74038842112345210,261080079002900
Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení3854638858-174,8175,0169,73793738366-0,3128002800100
Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování296033298827600172,1173,1171,52854631964273190,28860032005400
Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde nejmenovaná383663979532473170,7171,0169,53614937557312150,2919000153003700
Montážní dělníci mechanických zařízení359233806533186169,4170,3168,23483737167324820,27331001860014500
Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení313813531329594170,4171,1170,03019233876288260,25426001330029300
Montážní dělníci ostatních výrobků343193807530689168,5168,8168,23164135128291720,35679003340034500
Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků5704557120-175,4175,5169,25343353469-0,2984008400100
Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači, příbuzní pracovníci412064227437945171,2171,9169,24067041808378110,16550042001400
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři292092944225955177,0177,0176,82821228516251800,3421500200001400
Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají435644385940310189,5189,8187,14326243553406390,2316800154001400
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel316183170026244179,7179,7176,22999030174234150,351016001001001500
Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů3538835388-186,1186,1-3505135051-0,221450014500-
Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení3887939076-181,2181,6-3801038101-0,311350013300-
Obsluha jeřábů,zdvihacích a podobných manipulačních zařízení372723855432861173,0173,7170,63699538237327230,2739003000900
Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci348593530833499172,1172,7170,63349634105317260,29949007130023600
Pracovníci lodní posádky---182,3182,3----0,19---
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech223272461022104172,7173,4172,62151522901214470,2371300630065000
Pracovníci pro ruční praní a žehlení23655-23641172,1-172,123413-234130,161200-1100
Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu252912560124179173,3174,1170,72152722540181370,3517001300400
Ostatní pracovníci pro ruční čištění---171,5170,7172,1---0,26---
Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě247622558824030177,0177,5176,62350223445235070,28290014001500
Pomocní pracovníci v živočišné výrobě24191--176,0--23996--0,281100--
Pomocní pracovníci v zahradnictví---175,7177,6171,3---0,24---
Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti---174,6174,5174,8---0,37---
Pomocní pracovníci v oblasti těžby332873280634286167,4166,8168,73525235869342880,24600400200
Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci výstavby inženýrských děl3399534536-182,1182,6171,53379134143-0,3159005600-
Dělníci v oblasti výstavby budov206512063821098176,5176,5175,31831518284200180,301330012900400
Ruční baliči, plniči a etiketovači268033150925306172,2175,1171,22468429067237620,35810019006100
Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě278742931226013171,9172,5171,22697828601250860,32489002760021300
Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)289232974827710173,2174,1171,82808229299270140,3023400139009500
Doplňovači zboží27249--171,5171,8171,127155--0,271400--
Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení23794-23552172,4172,3172,422133-215090,2615001001400
Pomocníci v kuchyni212542005921490173,2171,5173,51998518138202310,24700012005900
Pracovníci odvozu a recyklace odpadů2972129840-179,7179,9170,32813528160-0,2439003800-
Třídiči odpadů259092667523991177,1178,0174,92464825664232610,2715001100400
Uklízeči veřejných prostranství,čističi kanalizací251522660121430174,7175,2173,62405925783201760,301210087003400
Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel191082011317650172,3171,4173,41667017159164780,29700400300
Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor250702545622413173,7173,8173,02324423877216770,3550004400600
Pracovníci odečtu měřidel,výběru peněz z prodejních automatů354393729633839164,1165,9162,63574336580347890,21400200200
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde nejmenovaní243062488423638172,9173,7172,12340424232222320,29290015001300

Průměrná mzda podle regionů

Česká republika formálně tvoří jediný státní celek, ale její obyvatelé reálně žijí v různých socio-ekonomických světech, které závisejí také na domovském kraji. Zatímco na Karlovarsku dosahuje hrubá měsíční mzda 37 512 Kč, Praha je na 54 015 Kč.

Výplatu můžeme rozdělit na její dílčí složky, přičemž ve všech krajích je dominantní pevný základ. Dále rozhodují výkonnostní prémie a bonusy, které jsou procentuálně nejnižší na Ostravsku (14,09 %) a nejvyšší na Zlínsku (16,67 %). Zbytek představují zákonné náhrady, příplatky nejen za přesčasy a odměny za pohotovost.

KrajPrůměrná mzdaZáklad (%)Prémie (%)Náhrady (%)Přesčasy (%)Odměny za pohotovost (%)Další příplatky (%)
Praha5401569,1914,8210,840,370,264,51
Středočeský4353666,9815,6111,950,530,244,68
Jihočeský3972867,4115,2411,430,660,324,93
Plzeňský4143667,2215,2211,470,700,285,10
Karlovarský3751266,9414,1011,680,770,296,21
Ústecký4022366,8614,3511,760,670,336,02
Liberecký3974666,5415,5311,720,590,185,44
Královéhradecký4118765,4715,3712,300,550,296,02
Pardubický3886666,8815,5511,440,620,325,19
Vysočina3986465,6215,7911,710,680,335,87
Jihomoravský4307168,7214,6211,290,450,274,65
Olomoucký3907967,2214,6511,840,540,275,48
Zlínský3886965,6116,6712,060,750,224,69
Moravskoslezský3963167,1714,0911,670,570,396,10

Průměrná mzda podle pohlaví

Zaměstnankyně vydělávají peníze skoro stejně dlouho jako pánové: 172 oproti 174 hodinám měsíčně, rozdíly v odpracovaném čase jsou tedy zanedbatelné. Průměrná ženská mzda však v České republice dosahuje 82 % toho, co vydělává typický mužský zaměstnanec. Ve vyspělých znalostních ekonomikách bývá toto číslo spíše vyšší. V celé Evropské unii najdeme pouze 7 členských států, kde jsou příjmové rozdíly mezi pány a dámami větší: Estonsko, Rakousko, Německo, Maďarsko, Slovensko, Finsko a Francie.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Maximiliano Estevez

42 KOMENTÁŘE

 1. Průměry jsou ve mzdových statistikách matoucí, leží vysoko nad příjmem typického zaměstnance, průkaznější jsou mediány.

 2. Jinak tento výčet platů není rozhodně přesný. V mém oboru se uvádí skoro 40 000 Kč, já mám tabulkově 30 500 Kč. A to mám 27 let praxe.

 3. Takže soudci mají v průměru menší plat než na učitelé 1.stupni, hmm…
  A s těma zedníkama… tak možná nějaký pomocný zedník na vesnici. Vždyť zedníka s živností neseženete kolikrát ani za 500kč/hod. Loni jsem spočítal cenu za hodinu práce zedníka + pomocníka při stavbě mého plotu a přestože byli nejlevnější, tak to vycházelo na cca 400 kč/hod pro každého (počítal jsem kolik času strávili na stavbě mínus dopravu), a to ještě si slevu za materiál nechal pro sebe – což jsem zjistil až jsem ho vihodil pro nekvalitní práci). Fakturu jsem ani neviděl.
  Jako amatér jsem si postavil saunu – 40 hodin moji práce. Porovnáním s nejlevnější nabídkou by si vydělali 1500 kč za člověka hodinu. A to nepočítám, že odborník by stavěl rychleji a ušetřil by i na materiálu, který já pro jednoduchost bral komplet z jednoho internetového obchodu (a ne z pily nebo přímo od výrobce a nerealizoval ani slevu na DPH).

 4. Tak ten plat, který tu je bych vážně chtěla někdy mít. Netuším, jak tyto tabulky vznikají, ale jsou dost scestné.

 5. K rozdílům mezi pohlavími: Pokud muže a ženu vezmete na stejné místo, oba odvedou stejné množství práce a odpracují stejné množství hodin, dostanou stejný plat.

   • Neřekl bych .. porovnej třeba kanceláře .. např. kancelářská práce na úřadě – stejný úsek – třeba obor dopravy nebo kontaktní úředník/úřednice CSSZ . Stejně tak pokud půjdu jako chlap na pozici sekretář/ka tak v 95 procentech bude reakce že chtěj ženskou a nevemou mě (vlastní zkušenost). Také u profese kosmetičky podlahových krytin bude reakce obdobná.

   • Pokud by to byla pravda, zaměstnavatelé by logicky muže jako zaměstnance odmítali. Proč platit muže, když za menší množství peněz dostanu stejný výkon od ženy…

   • Neodměňuje se za „práci“, ale za nenahraditelnost.
    90 % profesí, které jsou vykonávané ženami, může stejně dobře vykonávat i muž. Ale naopak je to procento mnohem nižší. Takže i když je žena stejně schopná, jako nějaký muž, tak nemá tolik jiných příležitostí k uplatnění. Proto se zaměstnavateli podbízí nižší cenou.

   • Asi, jak kde, ve školství mají rozhodně stejně – musí se brát vždy hrubý plat – muži totiž často mají daňové úlevy na děti a pak tedy vyšší čistý plat. Na druhou stranu zase poměrně často ženy zůstávají s nemocnými dětmi doma a pak mají plat nižší – tedy opticky, ale základ je stejný. Jenže si občas ženy také neberou práci navíc, jako jsou různé správy sbírek, místností úpravy plánů výuky apod, neboť právě spěchají k dětem, pak tedy muži mají třeba vyšší osobní ohodnocení a tím mají i nepatrně vyšší plat, ale jinak je plat za stejnou práci opravdu stejný.

   • Nesmysl, pokud jsou na stejném místě a odvedou stejné množství práce, mzda je srovnatelná. Sama jsem žena a vždycky jsem měla mzdu srovnatelnou s kolegy. Problém je, že ženy často nechtějí jít do náročnějších projektů – např. kvůli rodině, nebo prostě z pohodlnosti, radši si dají v 16:30 padla a dál nic neřešit. Potom se to na mzdě prostě promítne.

  • Možná, pokud pro zaměstnavatele jsou stejně cenní. Odlišuje li se jeden z nich něčím, čeho si zaměstnavatel obzvláště cení, pak ho zaplatí lépe, neplatí ho podle odvedené práce, ale podle jeho ceny na trhu práce, event. podle jeho přínosu firmě nebo osobě plátce.
   Za totality se platilo podle množství, kvality a společenského významu vykonávané práce. Byly na to katalogy, stupnice, tarify… Ale též byly situace, kdy „mzdář“ musel zařídit, jak zaplatit žádoucí zaměstnankyni v požadované výši. Proč by dnes tomu bylo jinak?

  • Mzda je většinou taková, jakou si člověk vyjedná na přijímacím pohovoru (kromě tabulkově hodnocených pozic, ale tam obvykle nejde o mzdu ale plat). Že si ženy říkají o míň za stejnou práci? Za to může kdo?

  • Jak kde. Záleží i na tom, kdo je zaměstnavatel. Pokud je to šovinista, který nadsazuje chlapům a po ženách se vozí, mohou mít stejná pohlaví tabulkově stejný plat, ale osobní ohodnocení je vždy ovlivněno i pohlavím. U nás mají všichni chlapi víc a větší výhody. A pokud je něco povinné, či se požaduje něco navíc, chlapi se toho prostě neúčastní. A následek nula.

 6. žena pracuje v lázních, kde se změnila právní forma zaměstnavatele z příspěvkové organizace na lázně s. r. o. paní ředitelka jim napsala dopis, že se tímto přechodem nic nemění, místo pracoviště, plat. Ovšem smlouva na které mají jen to, že její mzda je 13.500,-Kč je ještě s příspěvkovou organizací. To, že se jí měla mzda navýšit dle nařízení vlády, odmítla jednatelka lázní s tím, že lázně v letošním roce hodně investovaly. Pracuje 11 let v režimu 44 hodin týdně a druhý týden 33 hodin. Má nejméně 20 hodin přesčasů za měsíc, přesto jim mzdová účetní řekla, že nesplňují fond pracovní doby a musí nadělávat asi 28 hod za pololetí. Nikdo ji nedokázal vysvětlit, proč, až s přechodem na s. r. o. musí něco nadělávat. Vyjádření této jednatelky je to, že oni pracují ve zvláštním režimu, ovšem to, že mají přesčasy a musí nadělávat se přece nedá vysvětlit nějakým zvláštním režimem. Zvlášť, i proto, že pokud byly lázně příspěvkovou organizací, 11let nikdo tento problém neřešil. Musí mít zaměstnanci přechodem z PO na s.r.o. nové smlouvy, nebo platí smlouvy tak jak byly nastaveny PO? Děkuji za odpověď. J. N.

 7. Dobrý den. Chci se prosím zeptat, kam bych měla být zařazená a kolik bych tedy měla mít příjem, když testuji stroje, které se vyrábí v naší firmě pro velkou známou společnost? Ve firmě však nejen testuji, ale i balim, a občas i vyrábím nejen tyto stroje, ale skáču všude možně kde je třeba. Jako tester těchto výrobků jsem však jediná. Ve smlouvě jsem však zařazena pod strojírenského dělníka, což si myslim, že je nedoceněné. Mimochodem ani strojírenského dělníka jsem tu nenašla. Děkuji.Sia

  • Renáto, díky za dotaz, i za podporu na sociální síti. Zvýšení platů ve zdravotnictví vyplývá z nařízení vlády, a je závazné pro všechny veřejné nemocnice – tedy například příspěvkové organizace. Pokud v takovém zařízení pracujete, zaměstnavatel Vám MUSÍ zvýšit základní hrubý plat podle nové tabulky, jinak by jednal proti právnímu řádu a riskoval by postih od Státního úřadu inspekce práce, kde lze podobné přestupky hlásit.

   Existují jenom 2 důvody, proč byste mohla dostat méně: A/ Zaměstnavatel Vám sníží osobní ohodnocení (nebo Vám vůbec neuzná dřívější praxi získanou mimo obor), a tím dojde ke snížení celkového platu; B/ kdybyste pracovala v soukromé nemocnici (s.r.o. nebo a.s.), platové tabulky by se na Vás nevztahovaly, tam je garantovaná jenom takzvaná zaručená mzda.

   Taky Vám přeji krásný den i celý podzim!

 8. Díky za toto sdílení. Na ČSÚ je děs něco najít. Jedná se tedy o data z roku 2015? Máte tip, kde je možné získat co nejčerstvější data? Děkuji, K.

  • Katko, souhlasím, že sice Český statistický úřad dělá hodně užitečné práce, ale jejich výstupy je potřeba zpřehlednit, o což se tady snažím. ČSÚ vydává podrobnou analýzu platů a mezd vždycky na přelomu května a června, za předchozí rok. Data bývají rozdělena do desítek excelových souborů a dohromady se jmenují Struktura mezd zaměstnanců. Tady jsou zveřejněna čísla za rok 2015 a musíme počkat zase do příštího jara, než vyjde analýza letošního roku. Ostatně například důchody jsou počítány dokonce podle průměrné mzdy předloňského roku, tedy v roce 2017 podle dat za rok 2015.

 9. Soudci 27 000 Kč, advokáti 19 000.
  To mi připadá jako nepovedený vtip.
  To je jako pražští taxikáři – tuším, hlášený výdělek je pod 2 000 měsíčně.

  • Pane Brodský, máte pravdu, že tyhle dvě hodnoty jsou hodně divné. Jako vysvětlení se nabízejí celé názvy zmíněných dvou kategorií, jak jsou vedeny Českým statistickým úřadem: Soudci a příbuzní pracovníci a Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci. Jestli mezi „příbuzné pracovníky“ počítají všechny zaměstnance soudů a advokátních kanceláří, tzn. včetně sekretářek apod., mohly by takhle průměrné mzdy podstatně klesnout.

   Ale potom by výsledné údaje vlastně neměly žádnou vypovídací hodnotu, protože proč bychom strkali do jedné škatulky elitního právníka a jeho bídně placenou zapisovatelku, že… Zeptám se na tiskovém oddělení Českého statistického úřadu, jak konkrétně tyhle dvě kategorie počítají, a pak sem zkopíruju odpověď.

   AKTUALIZACE 8.9.2016:
   Tak jsem při komunikace s Českým statistickým úřadem dospěl až k panu Daliboru Holému, který za výpočet průměrných mezd odpovídá. A jeho vysvětlení zní, myslím, logicky:

   V šetřeném souboru zaměstnanců nejsou soudci, kteří jsou ústavními činiteli odměňovanými podle zvláštních zákonů, ani ti advokáti, kteří vykonávají svou činnost jako sebezaměstnaní (obdobně tam nejsou „výdělky“ jiných živnostníků). Uváděné hodnoty tedy vypovídají jen o těch lidech, kteří pracují v daném kódu zaměstnání (dle metodiky klasifikace CZ-ISCO) jako zaměstnanci se mzdou, u soudců jde o čekatele, kteří ještě nemají ony „soudcovské“ platy; obdobně u těch advokátů jde o pomáhající právníky, právní poradce v advokátních a jiných kancelářích, kteří nejsou společníci, ale pracují tam jen „námezdně“. To snad vysvětluje jejich nízkou úroveň výdělků.
   S pozdravem
   Dalibor Holý
   ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí
   vrchní rada
   Český statistický úřad

  • Musím reagovat na mzdu pražských taxikářů, jak uvádíte pod 2 000 Kč měsíčně. Neznám podrobnosti o hlavní metropoli. Ale pokud jde o moje město, v posledních letech (hlavně v době hospodářské krize) tady taxikáři opravdu nic nevydělali.

   A taky chci napsat, že můj manžel jako podnikatel provozuje autoškolu. V roce 2017 měl průměrný měsíční příjem 2 000 Kč, přičemž do nákladů nepočítám odpisy za osobní automobil. V letech 2015 – 2016 byly výsledky ještě horší. Profesi opustit nemůže, protože má přes 50 let. Takže pořád doufá ve zlepšení. Ale já nejsem taková optimistka :-(. Kdyby chtěl požádat o sociální dávky, tam má smůlu, protože patří mezi podnikatele, tedy „podvodníky“.

 10. Dobrý den, teoreticky zajímavý článek a statistiky, průměrné platy v různých profesích na koruny.
  Nicméně o to více mě to zaráží – mohu okomentovat to, co znám a poprosil bych o vysvětlení, kde jste vzali ty průměry. 🙂 Jak může být průměrný plat generálů a důstojníků 40 tisíc, když i ten nejnižší (poručík) bere minimálně 40 500 Kč. To stejné zaměstnanci v ozbrojených silách – uvádíte průměr 26 tisíc a přitom plat toho nejnižšího svobodníka nemůže být menší, než 31 tisíc hrubého. Pokud jsou ty průměry takhle i u ostatních povolání, tak se nezlobte, ale článek by neměl vůbec žádnou hodnotu.

  • Tome, děkuju Vám za sympaticky skeptický komentář. Nejdříve k platům vojáků, které podrobněji rozebírám ve článku pod TÍMTO odkazem. Příklady základních platových tarifů: vojín 9 900 Kč, svobodník 20 290 Kč, potom hodně vynechám – a poručík 30 470 Kč. Jsou samozřejmě i různé příplatky; když ale uvážíme, že držitelé nižších hodností jsou v armádní hierarchii zastoupení výrazně méně, než držitelé vyšších hodností, máme možná důvod poměrně nízkého průměru.

   Nyní ke zdroji dat. Průměrné mzdy jsem pouze zkopíroval z každoroční zprávy Českého statistického úřadu. Ten v doprovodném komentáři mj. píše: „Strukturální mzdová statistika v současnosti vzniká jako sloučení výsledných databází výběrového šetření Informační systém o průměrném výdělku MPSV (ISPV), které pokrývá mzdovou sféru, a administrativního zdroje Informační systém o platu a služebním příjmu (ISP) Ministerstva financí, který plošně pokrývá platovou sféru. (…) Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále veškeré náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost za celý rok. Průměrná mzda zaměstnance v daném roce je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) tak co nejpřesněji vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při přesně zjištěném objemu placené doby.“

   Kompletní soubor za loňský rok najdete pod TÍMTO odkazem. Je samozřejmě otázkou a subjektivním postojem každého z nás, zda výstupům ministerstev a Českého statistického úřadu věříme. Já ano. 🙂 Jednak totiž nevidím důvod, proč by průměrné mzdy nějak uměle či nepravdivě snižovaly. A také jsou obory, kde uvedené hodnoty leckoho překvapují svojí výší – například přední digitální agentura RobertNemec.com, s. r. o. hrdě říká, že tam průměrný zaměstnanec bere kolem 38 000 Kč hrubého, ale oficiální celostátní tabulka má v řádku „Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu“ průměr 45 445 Kč.

   Osobně si tedy myslím, že tahle oficiální tabulka není lživá, nýbrž uvádí věci na pravou míru – například vojáky mohou překvapit relativně nízké mzdy, zatímco některé obchodníky mohou udivit poměrně vysoká čísla. Vždy však lze výsledné hodnoty logicky vysvětlit a obhájit.

 11. Dobrý den. Bylo by možné někde najít rozvrstvení mezd? Mám na mysli, kolik lidí má minimální mzdu, kolik lidí má třeba do 15 000 Kč, kolik lidí má 15 000 Kč až 18 000 Kč apod. atd.? A totéž před rokem 1989. Já vím, že jsem se s tím před rokem 1989 setkal, ale pamatuji si jen, že ač jsem měl jen o málo větší mzdu než předák od zámečníků, tak jsem byl v posledních asi 5 %. Více si z toho nepamatuji. Jedná se mi o to, jestli by bylo možno udělat porovnání bez určitého procenta lidí s nejvyššími příjmy, neboť nyní je podstatně větší rozpětí, což je pro běžnou populaci zkreslující. Děkuji.

  • Antoníne, díky za výbornou otázku. Český statistický úřad zveřejňuje „distribuci mezd“, respektive jakou mzdu najdeme ve které části společnosti. Vloni vypadalo rozvrstvení takhle:
   5 % odspodu (člověk, který bere méně než 95 % ostatních): 10 689 Kč
   10 % odspodu: 12 277 Kč
   25 % odspodu: 17 118 Kč
   50 % odspodu (medián): 23 726 Kč
   75 % odspodu: 31 759 Kč
   90 % odspodu: 43 862 Kč
   95 % odspodu: 56 689 Kč

   Zajímavé na tom například je, že zvýšení minimální mzdy od 1.1. 2017 by se mělo týkat více než 5 % zaměstnanců. Zvýšení zaručené mzdy se potom dotkne ještě větší části populace. Nad 40 000 Kč hrubého měsíčně (což je zhruba hranice minimální mzdy v Německu) evidentně berou skoro jenom manažeři. Jinými slovy hodnota práce českého ředitele je na evropském trhu podobná jako hodnota práce nejnižšího německého zaměstnance.
   Distribuci mezd před rokem 1989 jsem zatím nenašel.

 12. Dobrý den, pracuji u Bezpečnostní agentury jako „Strážný“. Pro tuto profesi mám také certifikát, složil jsem příslušné zkoušky. Chtěl bych vědět, jakou mám mzdovou třídu. Pracuji 37,5 hodiny týdně a měsíční fond podle kalendářních měsíců. Málokdy mám minimální mzdu, i když mně počítají příplatky za noční směny, soboty a neděle dohromady. Nemám hrubou měsíční minimální mzdu, a tak musím doplácet dle zákona na sociálku. Děkuji.

  • Rudolfe, odpovídám po hrozně dlouhé době, ale třeba Vám ještě pomůžu. Předpokládám, že pracujete v soukromé společnosti (s.r.o. nebo a.s.), takže berete mzdu (nikoli plat) a takzvanou zaručenou mzdu najdeme podle zařazení do „skupin prací„, podle náročnosti Vašeho zaměstnání. Do 2. skupiny prací patří například: „Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.“ Kdo dělá tuto činnost, má letos brát přinejmenším 64,80 Kč/hod. (invalida 60,90 Kč/hod.) – tedy víc než minimální mzdu, protože neplní úplně jednoduché, ale poměrně zodpovědné úkoly. Upozorněte na to svého zaměstnavatele, obvykle lze takovou situaci vyřešit po dobrém – žádná firma přece nechce mít opletačky se zákonem.

 13. Vážení,
  ani vám není jasno, že pokud napíšeme českých, tak je v tom již obsažena i Morava. Takže je nutno psát např.: Je to záležitost krajů v Čechách a na Moravě…
  S pozdravem z Brna – Josef

 14. Další možností je obrátit se na Inspektorát práce – kontakty poskytne libovolný Úřad práce (není nutné se představit), a tam záležitost oznámit (lze si i vymínit neuvedení zdroje – stěžovatele) a tento pak provede šetření v dané firmě, případně může učinit oznámení někdo kdo není ve vztahu se zaměstnavatelem ani místně a s Vámi. V případě podmínek neplnících právní předpisy bude nejspíš uložena pokuta zaměstnavateli, a uvedený případ „nalezen“. Nejedná se asi o jediný případ u zaměstnavatele.

  • Máte pravdu. Regionální kontakty Státního úřadu inspekce práce jsou taky on-line: ZDE. Člověk nic nezkazí, když jim pošle dobře míněný podnět. (Jenom není jisté, že potom dojde k nápravě na 100 %. Podobně jako Česká obchodní inspekce, i Státní úřad inspekce práce je zřejmě personálně „poddimenzován“ a pokud vím, nestíhá dokonale řešit všechny stížnosti.)

 15. Dobrý den, Lucie, podle Vašeho příspěvku lze usuzovat, že se zaměstnavatel dopouští neoprávněného nátlaku. Pokud máte v pracovní smlouvě uvedeno, například že má Váš úvazek činit 20 hodin týdně, toto ujednání platí. Zaměstnavatel může práci přesčas požadovat „jen výjimečně“, a to „z vážných provozních důvodů“; přesčas nesmí překračovat 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce, pokud se s Vámi nedohodne jinak (zákoník práce, § 93). Takže zkrátka, zaměstnavatel nemá právo svévolně požadovat, abyste dohodnutou délku spolupráce překračovala způsobem, jaký popisujete. Vy přece taky respektujete domluvenou mzdu, a nechcete bez předchozí dohody dvakrát více.

  Asi jste už zkoušela vysvětlit svoje stanovisko a domluvit se „po dobrém“, že? Kdybyste musela čelit šikanóznímu nátlaku, nejlepším řešením bývá výpověď. Uznávám, že na současném trhu práce je nezaměstnanost problematická, ale bezpráví na pracovišti není dlouhodobě snesitelné ani udržitelné.

  Další možností je, že bych Vašeho zaměstnavatele kontaktoval a upozornil, že případné další porušování zaměstnaneckých práv budu medializovat (potom bych potřeboval jeho, nejlépe e-mailový kontakt – moje e-mailová adresa je woff@kupnisila.cz). Někdy hrozba zveřejnění případu zabere, jindy bohužel dojde pouze k vyhrocení konfliktu.

 16. Dobrý den, nevím, kam zařadit můj dotaz. Pracuji na poloviční úvazek, ale vedoucí mi dává dlouhodobě směny, které dosahují skoro celého úvazku. Nesouhlasím s tím, ale vedoucí tvrdí, že má málo lidí. Musím nastoupit na směnu? Pokud nenastoupím, může mi dát zaměstnavatel neomluvenou absenci? Děkuji moc za odpověď.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno