Nejméně vydělávají kurýrky, naopak strategičtí ředitelé dostávají devětkrát vyšší výplaty. Obyvatelé Karlovarského kraje však mají o 29 % nižší příjmy, než Pražané. Na Karlovarsku jsou přitom nejméně uplatňovány výkonnostní prémie a bonusy. Pokud jde o genderové rozdělení, ženy oproti mužům dostávají o 15 % chudší výplatnici. Celorepubliková průměrná mzda má zkrátka omezený význam, proto odkryjeme a porovnáme její dílčí vrstvy.

Co všechno spočítali zákonodárci

Výsledky zpravidla závisejí na metodě, kterou použijeme. Kupříkladu naši zákonodárci počítají „průměrnou mzdu“, když stanovují podporu v nezaměstnanosti, státní starobní důchody, nebo svoje vlastní platy. Ale pokaždé používají jinou metodu, takže docházejí k odlišným výsledkům! Letošní průměrná mzda = 37 047 Kč pro nezaměstnané, 33 624 Kč pro poslance a 38 911 Kč pro důchodce. Inu – politici rádi relativizují. Možná ani nemohou jinak, jelikož vždycky zastupují především svoje přívržence, v demokracii svoje voliče.

Co znamenají „střední hodnoty“

Níže analyzujeme data, která spočítal Český statistický úřad za loňský rok. Nicméně statistici žijí ve stejném světě, jako politici a další občané, takže také oni stojí před dilematem, jak popsat komplikovanou a rozporuplnou realitu. Proto používají různé „střední hodnoty“, které se vzájemně doplňují.

Buďto sečteme všechny mzdy, výsledek vydělíme počtem zaměstnanců – a dostaneme průměr. Nebo všechny námezdní pracovníky seřadíme podle toho, kolik vydělávají, potom najdeme prostředního – a tak zjistíme medián. Například: Máme 3 zaměstnance, kteří vydělávají 20 000 Kč, 30 000 Kč a 70 000 Kč hrubého měsíčně. V tomto případě průměr = 40 000 Kč (uvedené mzdy sečteme a součet vydělíme třemi), ale medián = 30 000 Kč (hodnota, která stojí uprostřed pomyslné číselné řady).

Střední hodnoty tedy reflektují příjmovou nerovnost, ale také individuální zkušenost obyčejných zaměstnanců, kteří většinou dostávají podprůměrnou výplatu. Statistici používají navíc ještě takzvaný variační koeficient: Čím vyšší číslo vychází, tím významnější jsou příjmové rozdíly v dané profesi, oblasti nebo populaci.

Průměrná mzda podle profesí

Kurýrky a doručovatelky vydělávají průměrně 17 034 Kč, ale mediánově jenom 15 704 Kč hrubého měsíčně. Vyšší mzdu mají dokonce i uklízečky, přestože také patří mezi nízkopříjmové zaměstnankyně. Naopak strategičtí ředitelé jsou průměrně na 156 690 Kč a mediánově na 105 114 Kč hrubého měsíčně.

Extrémní příjmové (ne)rovnosti však nalezneme v jiných profesích. Variační koeficient je nejnižší mezi strojníky v obuvnických firmách (0,12) a nejvyšší mezi generálními řediteli (1,12).

Podrobnosti vyhledáte a rozkliknete v následující tabulce. Uvádíme tam hrubé měsíční mzdy v Kč (průměry a mediány), dále v každé profesi průměrný počet zaplacených hodin za měsíc, variační koeficienty a počty zaměstnanců (nejdříve celkově, potom zvlášť muže a ženy). Chybějící data označujeme pomlčkou.

PROFESEPRŮMĚRmužiženyHODINYmužiženyMEDIÁNmužiženyVARIACELIDÍmužůžen
Všichni407774378537125173,6174,2172,93516937070328000,68357880019624001616400
Generálové a důstojníci v ozbrojených silách596626017057215177,2176,8179,45851459284561670,23650054001100
Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách410334139039049177,8177,7178,64356543742424910,261030088001600
Nejvyšší státní úředníci803788733874146173,7173,8173,77177777098690100,40220010001200
Představitelé samosprávy57874--174,7175,0174,356613--0,31200100100
Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací53260--172,4169,8175,239595--0,59500--
Nejvyšší představitelé společností (kromě politických, zájmových organizací)145229151323110908172,5172,3173,49141898187745961,1259005000900
Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních, pojišťovacích služeb)10862312309890490171,8171,3172,48663897671727980,83890050004000
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů10005111355694462171,1171,4171,07643986892724770,87330010002300
Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací13836815669099638172,4172,1173,194488105114754731,091000700300
Ostatní řídící pracovníci správy podniku a podobných činností788518687665244172,4172,0173,16605073675547680,72860054003200
Řídící pracovníci v obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech10363411179980463172,3172,3172,48014287108659230,861250093003300
Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností11817014042092047171,4170,5172,581350109583650000,84400200200
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje10316910505391411169,9169,7170,88626989453712930,7044003800600
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech598406126753110173,2173,1173,74986150426473910,5035002900600
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě913629266677965169,4169,5168,27778178931589640,7418100165001600
Řídící pracovníci v těžbě a geologii7538975393-171,6171,6-6508765087-0,54400400-
Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví720337238865995174,1174,1173,05836357957648420,7073006900400
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech760667945264514172,2171,9173,16097863081548800,73990076002200
Řídící pracovníci v oblasti ICT11954812220998944173,3173,2174,09526498504740460,7562005500700
Řídící pracovníci v oblasti péče o děti57306-57145174,0174,6174,056614-564220,2741001004000
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví10502913903885754179,3182,1177,789924130830760840,56400014002600
Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory579466539356422173,5173,9173,45629763495552680,30700100600
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)617306983858393172,4173,3172,15488768456532180,3315004001100
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání742507708072414174,3174,4174,37331275741719180,291080042006500
Řídící pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb12799115640894722173,4173,3173,596501127240772140,75430023002000
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpečnosti698997023268798169,6169,0171,76652567554614460,5940003000900
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb48227--173,4174,4172,339293--0,54600--
Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb45359-38090174,2174,6173,740759-326960,841000-500
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě609957078049050175,0174,1176,14397154052389390,831150063005200
Řídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy674477016260962174,3174,1174,65625560229508320,891300900400
Řídící pracovníci v ostatních službách (CK, nemovitosti a jiné)674246606772426173,7173,6173,95372453724604320,9523001800500
Fyzici a astronomové5981362746-172,3172,0173,35519458704-0,4435002700-
Meteorologové50533--171,6171,5171,848725--0,24100100-
Chemici (kromě chemického inženýrství)472345062443308172,3171,9172,74295546633397390,41270014001200
Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci509765292745770172,8172,7173,14761649705447200,33800600200
Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky615426809853719173,7173,5174,05286757752489990,611300700600
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté655256558165496174,5174,4174,55299652948530470,62720025004700
Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vodním hospodářství456784660843612173,5173,7172,94427744717424550,33490034001500
Specialisté ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)415784254040936173,7173,5173,93999240990392590,2418007001100
Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a příbuzných oblastech564985954851886170,8171,1170,34865051457449580,5118800113007500
Stavební inženýři539335590045020173,4173,7172,34842351010409800,5013400110002400
Specialisté v oblasti průmyslové ekologie592896785849000169,6169,9169,15563662662479710,40700400300
Strojní inženýři613376189056733170,0170,5166,15807758278556700,3820000179002100
Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech629026652355391169,0168,4170,15949263421510060,36510034001700
Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech5429654790-166,5166,5166,45043951153-0,32500500-
Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech605746283552744171,7171,8171,35266754700472090,52600046001300
Inženýři elektrotechnici a energetici635716615344042169,7169,8168,65810460244387320,441010089001200
Inženýři elektronici654156616156154171,1171,3168,96054361436544850,4252004800400
Inženýři elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)679327122948152172,1172,0172,96047964696424950,4317001400200
Stavební architekti---173,3173,1173,6---0,48---
Zahradní a krajinní architekti---175,4175,5175,2---0,38---
Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři572986455543280169,7169,7169,84382153462370780,57500300200
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování39837-41208166,9160,2173,938401-392740,331000-500
Kartografové a zeměměřiči406354179538968170,6169,9171,53844738447378770,26700400300
Grafici a výtvarníci v multimédiích446054619241938173,8173,5174,43937639386393760,39600400200
Praktičtí lékaři548616171951177181,1182,4180,44462249126438000,59550019003600
Lékaři specialisté905419997581849187,1189,3185,18488395737784930,47230001100012000
Všeobecné sestry se specializací637007455863359175,9178,7175,96313370439628660,262050060019800
Porodní asistentky se specializací60857-60857173,8-173,859705-597050,21900-900
Veterinární lékaři446374735343301172,9176,5171,14368343683431910,321100400700
Zubní lékaři515985610847611175,2173,7176,44103751230359980,61250012001300
Farmaceuti592056961856951175,3177,3174,95864866806569080,36600011004900
Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví527095505852281177,0175,7177,24948353309489870,311100200900
Fyzioterapeuti specialisté44551-45007173,9175,1173,744702-452240,262000-1700
Specialisté v oblasti dietetiky a výživy44594-44388175,9178,1175,843418-432070,21700-700
Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie---174,4-174,4---0,39---
Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie---175,1-174,3---0,25---
Specialisté v oblasti zdravotnictví (jinde nespecifikovaní)47438-45872174,0174,9173,744317-440120,31500100400
Učitelé na VŠ a VOŠ572996165849697174,1174,1174,14846651931440590,5524800158009000
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku, lektoři 466784676746595174,3174,4174,24602644969469970,251580077008100
Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatořích, 2. stupně ZŠ496764953649726174,5174,5174,54901848394492150,16465001240034100
Učitelé na 1. stupni ZŠ491604810949227174,5174,3174,54921947214493160,1326000160024500
Učitelé v oblasti předškolní výchovy39147-39209174,2174,2174,238990-390160,1526800-26500
Specialisté zaměření na metody výuky475355019946354174,8174,8174,84705848724465850,25700200500
Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami467414544647193174,3174,2174,34647544617471090,18940024007000
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách---174,1174,2174,0---0,39---
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách461004576746300174,7174,6174,84560745259458780,13310011001900
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách448484572544398174,8175,0174,74537045061455010,2015005001000
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání (jinde nespecifikovaní)413854259041207174,4174,5174,34022640789401800,2014200180012300
Specialisté v oblasti účetnictví603847231256083172,9173,1172,95132560982491970,5718100480013300
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté727569408058661173,1173,3173,05729571902517050,76690028004200
Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví670317778657252173,4173,5173,35679166861493170,591300062006800
Specialisté v oblasti organizace a řízení práce648307177655952171,8170,9172,95708464756504200,48240013001000
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací591406795852128173,4173,2173,55220058045478630,58246001090013700
Specialisté v oblasti personálního řízení622817048560651172,1171,8172,25318762605514500,5756009004700
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů524656831147289172,0171,7172,14549055010412590,6918004001300
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu637297203856999173,0172,6173,25240059764479670,661380062007600
Specialisté pro styk s veřejností567825961655642172,8172,8172,84746749413462960,5521006001500
Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT)734417675466150172,3172,8171,26346967747567860,5718500127005800
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT926039662678099174,0173,8174,57578776987698750,72470037001000
Systémoví analytici769808075864585172,9172,9173,06615370581549020,621090083002500
Vývojáři softwaru849258657769795173,7173,9171,47528976816596470,5517200155001700
Vývojáři webu a multimédií5969260217-173,7173,6174,15243255756-0,60800700-
Programátoři počítačových aplikací specialisté729157439660919173,0173,3170,86399365269542350,5417600156001900
Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci714157522557675173,6173,7173,36145765666491430,60640050001400
Návrháři a správci databází681137014958573173,9173,9173,85782758830525010,5617001400300
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí620826338752740174,2174,4173,15391255599463260,4815100132001800
Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)705747280957881173,1173,1173,46107763501511370,5229002500400
Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci794198272663536172,6172,8171,56935371991592270,5513001100200
Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci366714098232083174,2174,3174,13103334046269470,54290015001400
Soudci a příbuzní pracovníci410493981641444174,0174,0174,04064438792411850,1421005001600
Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech (jinde nespecifikovaní)603336362957907172,7172,5172,85146754975496920,63750032004300
Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů397524102538625174,4174,4174,33777838585372060,261800800900
Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech369203994036090174,1174,2174,03429736235339270,28800200600
Specialisté v oblasti ekonomie638237140759167171,7171,4171,95710161251548940,57510019003200
Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech410844311838914174,3174,5174,13729138519360920,39800400400
Filozofové, historici a politologové423784460839642174,1174,2173,93911440519379330,33800400400
Psychologové489265063248585173,7174,0173,74666248038464280,2618003001500
Specialisté v sociální oblasti398194249539423173,5173,7173,43897741041386460,2351007004400
Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech252362523025311174,0174,0174,12236022260261170,4120001800100
Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci440364909739571174,1174,4173,83940142397372300,54450021002400
Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci---174,6174,7174,6---0,33---
Výtvarní umělci381964059236276172,4172,5172,33522237702339120,34300100200
Hudebníci, zpěváci a skladatelé384823962536527173,7173,7173,73769038641363060,2224001500900
Tanečníci a choreografové390844005038255174,2174,1174,23607937468349990,31300100100
Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté417974247541256173,6173,5173,73900741318385930,461400600800
Herci363843595137021174,7174,6174,93515134744355630,20700400300
Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři56974--173,5173,5173,549294--0,42100100100
Výkonní umělci a příbuzní specialisté (jinde nespecifikovaní)---174,2-174,3---0,25100--
Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)431854493338646172,3172,6171,53791640031337370,49450032001200
Stavební technici390703917238665173,8174,0173,13689536772372720,4629400235005900
Elektrotechnici a technici energetici509515135047078171,0171,5166,64705648061412090,4423800216002200
Technici elektronici431064357237771173,0173,2170,54101541573342270,3512300113001000
Strojírenští technici439444477337774171,8172,1169,54099641845354760,3652200460006200
Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech414044651035503170,4170,7170,13856543730338620,391120060005200
Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech478664898639386167,6167,7166,64534046413379870,3523002000300
Technici kartografové, zeměměřiči, pracovníci v příbuzných oborech348043745732847173,7174,2173,33261333559323140,35580025003300
Technici v ostatních průmyslových oborech424724435737574171,5172,0170,23894640470348520,4017100123004700
Mistři a příbuzní pracovníci v těžbě, hutní výrobě, slévárenství5097350973-170,6170,6-4994149941-0,2617001700-
Mistři a příbuzní prac.ve výrobě (kromě hutnictví, slévárenství)457444735438301172,8172,8172,74350145108366900,3847400390008400
Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví3718237449-175,0175,0174,43556935854-0,441300012500-
Operátoři velínů na výrobu, rozvod elektrické energie a tepla---179,5179,6----0,45---
Operátoři velínů spaloven, vodárenských, vodohospodářských zařízení---166,9167,0----0,26---
Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy, zemního plynu)4185041990-168,9168,8169,94012340153-0,22900800-
Operátoři velínů (jinde nespecifikovaní)356533764929660173,4174,6169,73218735394283490,33800600200
Technici, laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnictví)357313677535156172,7172,7172,83266534627319260,45460016002900
Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství390853973437223174,6174,7174,13862239692364100,29860063002200
Technici v oblasti lesnictví a myslivosti3835939503-174,3174,7172,53702738469-0,3216001400-
Piloti, navigátoři a palubní technici8044181581-167,7167,9-6268963189-0,68600600-
Řídící letového provozu101859118522-157,4159,0153,77125197539-0,68200200100
Elektrotechnici řídících, navigačních zařízení letového provozu9422295301-165,8165,8-9659797480-0,32100100-
Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení549476282952435182,3186,5180,95178459188496180,3732008002500
Odborní laboranti, laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví480614444848309179,5176,7179,74629241626466660,2870004006500
Farmaceutičtí asistenti403634011340377174,6177,8174,44137441349414120,2949003004700
Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky, protetiky37070--174,2174,3174,231172--0,432100--
Všeobecné sestry bez specializace482126149647959173,3175,4173,34814661066478640,3752300100051300
Porodní asistentky bez specializace52495-53318172,1-172,153948-542120,271800-1800
Veterinární technici a asistenti26511-25968180,0202,3176,126396-263960,301000-900
Odborní pracovníci v oblasti oční optiky---176,5-176,6---0,37---
Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace372123517237691173,3174,2173,13698135219379790,3047009003800
Praktické sestry484425229247957172,6175,0172,34725449788469240,2661007005400
Asistenti ochrany veřejného zdraví43842-44103178,7176,2178,843906-440330,1910001001000
Zdravotničtí záchranáři699066975570127178,1178,8176,96924368140708720,19350020001400
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví (jinde nespecifikovaní)42164-41117174,3175,5174,241027-403700,31700100600
Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři486107146441395173,3173,5173,33701251152334110,791100300900
Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví487015490545625173,9173,9173,94370047722421810,49960032006400
Odborní pracovníci účetnictví, ekonomiky, personalistiky416154867840377172,7173,3172,73846942591380440,41788001180067000
Odborní pracovníci matematiky, statistiky, pojistné mat.419855591138679174,4173,0174,73724749208363640,39900200700
Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři445184749042317174,1174,0174,14360845724417070,291400600800
Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví464635212344942171,2170,9171,24231245470420390,51740016005800
Obchodní zástupci449574625641507173,1173,2172,73942140129374290,61664004830018200
Nákupčí431024574340587171,7172,3171,13873240507368990,461670082008600
Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti457605104241356173,2173,9172,64098046186378020,42770035004200
Organizátoři konferencí a událostí39294-41859173,2173,8172,837157-394310,38400-200
Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur330593225633181170,9172,0170,73276131800328200,2329004002500
Realitní makléři4115643379-173,6174,4172,43311239070-0,691600900-
Zprostředkovatelé služeb (jinde nespecifikovaní)379104158635975172,7173,2172,43442536537335020,49418001440027400
Vedoucí v oblasti administrativních agend524205556948881173,9174,0173,74573248401424380,521560082007300
Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti378434301037246174,5171,3174,83543736840353800,4451005004600
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace407614568438924173,0173,1172,93744841836363090,40763002070055600
Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví34829-34179174,8174,8174,831046-307180,4216001001500
Pracovníci Celní správy ČR48632-45826164,3-163,949068-458980,193600-1000
Pracovníci veřejné správy v oblasti daní405264290340119174,1174,1174,13918641552388400,191090016009300
Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních, jiných dávek350773691934996173,3173,7173,33389634162338870,2282003007800
Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení379063921637481174,1174,0174,23713338300367170,1815004001200
Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR535915380052492166,6166,7165,55264952713523430,2537400314006000
Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací (jinde nespecifikovaní)404384895438218172,3174,1171,93617848498355370,3017003001300
Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti, příbuzných oborech397144008339285174,0173,9174,13731237919369220,50240013001100
Odborní pracovníci v sociální oblasti394244055939294173,3173,3173,33854040027383890,2211500120010300
Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech23355-23134173,9174,1173,722752-224800,27600-300
Atleti a ostatní profesionální sportovci3896737654-174,7174,1175,73674535129-0,29200100100
Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů367773729133841175,8176,0174,43608836215331530,291000800100
Instruktoři, programoví vedoucí rekreačních zařízení, fitcenter---172,9174,0168,2---0,33---
Fotografové---173,8173,7174,0---0,44---
Aranžéři a příbuzní pracovníci297732932430405172,0172,7170,92782926072289920,45470027001900
Konzervátoři, restaurátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích361363465637001174,0174,1173,93320832752335320,321000400700
Šéfkuchaři a šéfcukráři369943937132819175,2174,9175,73435036436312400,4024001500900
Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury334463378933160174,4174,8174,03192231922319710,45800400400
Technici provozu ICT, technici programátoři489044952844068176,3176,2177,34166942446370900,5919300171002200
Technici uživatelské podpory ICT520955389444319172,9173,1172,04422045183405910,631110090002100
Technici počítačových sítí a systémů472654750544723173,2173,2173,24162041746397860,50108009800900
Správci webu353533707931253173,0172,9173,33235333319286280,571300900400
Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů401684044237169171,7171,7170,93837438793349400,3019001800200
Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací446804501239672173,8174,0171,63828738331380050,5034003200200
Všeobecní administrativní pracovníci294913386328700172,7173,0172,62752828735273540,48829001270070200
Sekretáři (všeobecní)334003769133050172,5175,3172,23228935000320970,4017000130015700
Pracovníci pro zpracování textů, písaři27833-28184173,8173,2173,927847-281070,262300-2100
Pracovníci pro zadávání dat342573869032106172,3172,8172,13131036512295820,35330011002200
Pokladníci ve finančních institucích, na poštách, pracovníci v příbuzných oborech289802933828925171,2174,4170,82826029278281890,17850011007300
Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech279903262825558169,0170,9168,02539730073243560,33310011002000
Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci37102-35085172,4173,8171,832879-324670,421600-1200
Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)307802893331709172,8171,3173,62878327387295670,4723008001500
Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech358373922434465173,3173,5173,23307936288318860,3617000490012100
Operátoři telefonních panelů326093654831282169,1170,2168,72988634371289260,3614003001000
Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních265992737326387174,6173,2175,02588925634259730,30510011004000
Pracovníci v informačních kancelářích312773306530949173,8175,7173,53034431448301730,2113002001100
Recepční (kromě recepčních v hotelích, ubytovacích zařízeních)281602269028851172,8170,3173,12713120369276040,3082009007300
Pracovníci informačních služeb (jinde nespecifikovaní)34920-33057174,7173,0175,232319-315460,34300100300
Úředníci v oblasti účetnictví316243579631199172,9173,7172,82951232069293470,4044100410040100
Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví417595338437785172,8172,5172,93537741608340110,5736009002700
Mzdoví účetní35048-35124173,9-174,033576-335760,314000-3800
Úředníci ve skladech331023521231000173,2174,0172,33149933762297080,33292001460014600
Úředníci ve výrobě387574235535793171,7173,0170,63679141403339940,33750034004100
Pracovníci v dopravě a přepravě405514228537060173,2174,1171,64030642603365440,3227200181009000
Knihovníci329773382232857174,1174,7174,13179331777318050,2343005003800
Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)270682927126053175,0177,2174,02597928345250160,171140036007800
Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci---175,0-174,1---0,46100--
Pracovníci evidence dat a archivů334223619132943173,3173,4173,33205734122318070,2728004002400
Personální referenti399924052839913172,5172,7172,43723235659374280,4150006004400
Úředníci (jinde nespecifikovaní)390644267437975174,3174,5174,23754640261368450,261100026008500
Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě343883496734007164,6166,8163,23279633126327240,21600200400
Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě404794124139348167,8168,6166,73982740218392620,15290018001200
Průvodci, delegáti v cestovním ruchu245902632924027174,6173,7174,82406824452239140,28700200500
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři244752400424719174,3174,3174,22378221207244730,27494001690032500
Číšníci a servírky208302116720631173,1173,4172,91904019089189710,2522900850014500
Barmani a příbuzní pracovníci23515-23796173,9173,7174,022506-228520,334900-2600
Kadeřníci---174,0-173,9---0,42---
Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech23743-22960173,3172,4173,522233-203720,341800-1500
Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení330023427932000174,1174,0174,23095530799309550,4418600820010400
Správci objektů290133087924771174,0174,0174,02760729681237160,3014800103004500
Pracovníci v pohřebnictví---176,1177,3173,3---0,27---
Chovatelé, ošetřovatelé zvířat v zařízeních pro chov, příbuzní pracovníci301773183129093177,2178,7176,32964731553286960,221100400700
Instruktoři autoškoly---173,6173,6----0,46---
Pracovníci v oblasti osobních služeb (jinde nespecifikovaní)24356--170,5172,5170,122661--0,291400--
Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)---173,2-173,1---0,57100--
Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen279912901626826172,7173,7171,52477724777240160,52270014001300
Vedoucí pracovních týmů v prodejnách384154434535208174,9174,9174,83460441610321530,4020600720013300
Prodavači v prodejnách258122876124971173,5174,7173,12462127868239180,3113240029400103000
Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek270822713527076172,7178,2172,12663326777266150,2216600150015000
Předváděči zboží---174,0-----0,24100--
Prodejci po telefonu35622-33842169,5169,8169,333736-321820,321300-1000
Obsluha čerpacích stanic, mycích linek dopravních prostředků250872553724878175,8175,4176,02456724754244980,23840026005700
Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení265182570127110175,6175,9175,32551725620254410,26310013001800
Pracovníci v půjčovnách, ostatní pracovníci v oblasti prodeje (jinde nespecifikovaní)2811429954-172,6171,1174,72484424637-0,5639002200-
Pracovníci péče o děti v mimoškolních zařízeních a domácnostech25263-25175173,4-173,423669-235300,252100-2000
Asistenti pedagogů316583402131438174,2174,4174,23126132949311680,1714700130013500
Ošetřovatelé a pracovníci sociálních služeb v oblasti pobytové péče382753850038253168,7169,5168,63834538113383570,1930200270027500
Ošetřovatelé a pracovníci sociálních služeb v oblasti ambulantních služeb, domácí péče 337893434033726173,9173,2174,03326633077332730,231020011009200
Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti (jinde nespecifikovaní)385294685334967174,1178,4172,23686945050345220,3223100690016200
Příslušníci HZS ČR, hasiči ostatních jednotek požární ochrany502575022650811166,7166,8165,74942149354502660,211120010600600
Policisté468354766042149169,8169,6171,04681347539420100,21750064001100
Pracovníci vězeňské služby476704797945764168,6168,9166,84611546493438970,2466005700900
Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur222502249521732170,8171,1170,31994619980198530,32418002830013500
Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (jinde nespecifikovaní)286022960527258174,0174,7172,92695328552256610,30900500400
Pěstitelé zemědělských plodin---181,0182,3175,6---0,30---
Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů ---176,4-----0,46---
Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách258682745223581177,9179,7175,22562226926237050,22480029002000
Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)295423048128523181,1183,3178,82920330239281990,241260066006000
Chovatelé drůbeže---180,7181,1180,6---0,26---
Chovatelé zvířat (jinde nespecifikovaní)---174,6-----0,14---
Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství---182,0-----0,20---
Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech296353083825937174,5174,6174,12942530737257060,2425001900600
Pracovníci montovaných staveb---180,5180,5----0,28---
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb2664226653-177,4177,4-2605726139-0,291710017100-
Kameníci, řezači a brusiči kamene---174,4174,4----0,25---
Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci3256832568-179,6179,6-3293732937-0,3421002100-
Tesaři a stavební truhláři2803228032-176,5176,5-2694326943-0,3154005400-
Ostatní řemeslníci, kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby3068030709-178,9178,9172,22941029454-0,341710017000-
Podlaháři a obkladači2612026120-173,4173,4-2264022640-0,4111001100-
Izolatéři---177,9177,9----0,36---
Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři3081830818-173,3173,3-3063930639-0,311560015600-
Mechanici klimatizací a chladicích zařízení3313333370-173,6173,8-3261832945-0,3637003700-
Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři---174,8174,8----0,25---
Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)370953725336143171,7172,4167,73604136016362960,32720062001000
Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách3410835794-172,3172,6171,13299035568-0,2732002600-
Svářeči, řezači plamenem a páječi369813709331626176,3176,4171,13611736251298380,281960019200400
Pracovníci na zpracování plechu411414172731864169,5169,5169,93919240201315730,3056005300300
Montéři kovových konstrukcí3430834308-178,4178,4-3175231752-0,3635003500-
Montéři lan a zdvihacích zařízení3475135053-175,8176,0-3717637974-0,38900900-
Kováři3803837958-171,6171,6-3659136576-0,29700700-
Nástrojaři a příbuzní pracovníci343703482728294173,6173,8171,33312133638271190,2966300616004600
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)365643722430368172,7172,8171,13499335592293730,3056700512005500
Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů328063361528087173,3174,0169,43149932303274180,2632002700500
Mechanici a opraváři motorových vozidel3208132077-173,9174,0168,93088230915-0,392560025400-
Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení4772647992-168,5168,5-4407844269-0,31800800-
Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů, zařízení377183783833236173,9174,0169,33645636553331850,3036800358001000
Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci---176,1176,0----0,35---
Výrobci, mechanici, opraváři přesných přístrojů a zařízení3489937202-172,2172,5171,13300135297-0,351100900-
Klenotníci, zlatníci a šperkaři---173,2-----0,29---
Keramici a pracovníci v příbuzných oborech361193941825751173,1172,8174,33795340327247280,281100900300
Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob2745631105-167,2169,2165,42517229323-0,281200600-
Malíři, rytci, příbuzní pracovníci pro zdobení skla, kovu a jiných materiálů---173,3-173,9---0,33---
Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů---177,7174,6----0,31-100-
Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů---172,1-172,7---0,26---
Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel (jinde nespecifikovaní)---174,1174,1----0,17---
Pracovníci přípravy tisku325173425729797171,4171,6171,12912130639277300,3319001200700
Tiskaři338733563928647171,6172,8168,13312534594289680,35400030001000
Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih---172,4171,3173,2---0,25---
Stavební a provozní elektrikáři3244632456-175,2175,2-3265832659-0,3294009400-
Elektromechanici374683787629634173,0173,0172,93661737145280400,2931200297001500
Montéři a opraváři elektrických vedení4046540510-177,2177,2-3954739587-0,2775007500-
Mechanici a opraváři elektronických přístrojů396114052927593173,0173,0172,83796538877267940,3390008400600
Mechanici a opraváři ICT3333235164-175,6175,9173,93240933249-0,3429002500-
Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci280352937825304176,5177,2175,22639227965253410,34480032001600
Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek255992784624664176,3177,7175,82492528187238020,25890026006300
Výrobci mléčných produktů---172,7172,5172,8---0,34---
Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů29540-27604174,1175,9173,029450-276820,21500-300
Ochutnávači, kontroloři kvality potravin a nápojů, příbuzní pracovníci341993806731204171,8172,4171,43320037963300670,341100500600
Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva2692026987-181,9182,2180,72425724441-0,3339003200-
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech238122362128123174,9175,0172,12235622341263840,291060010200500
Seřizovači, obsluha dřevoobráběcích strojů2721128239-174,5175,6170,52512526327-0,3528002200-
Krejčí, kožešníci a kloboučníci26530-26480173,6-173,626926-269160,17400-400
Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci---170,9169,8171,2---0,26---
Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech214162630021233171,7171,1171,72014325908200030,2769002006600
Čalouníci a příbuzní pracovníci26372-26274173,9175,9173,024554-245540,26900-600
Obuvníci a příbuzní pracovníci---174,0174,2173,9---0,26---
Střelmistři---178,4178,4----0,28100100-
Kvalitáři, testovači výrobků, laboranti (kromě potravin, nápojů)344623864931871169,7170,0169,43279637100306570,2917500670010800
Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech (jinde nespecifikovaní)4011540794-173,2173,4171,23836638896-0,3213001200-
Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)4325543255-169,3169,3-4083940839-0,2832003200-
Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin352233614931814173,6175,7165,63440035498315370,1715001200300
Vrtači a příbuzní pracovníci3680336803-170,7170,7-3600036000-0,18300300-
Obsluha strojů na výrobky z cementu, kamene, ostatních nerostů3763237890-178,7179,0169,43716637216-0,2629002800-
Obsluha zařízení na zpracování kovů355463728327754170,8171,1169,13536537143270550,2622200182004000
Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů, jiných materiálů317893410026847172,7174,5168,83046433144267000,28690047002200
Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu374273931832504168,7168,7168,83599037468321610,291230089003400
Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů---170,3-170,3---0,21---
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže370023992030500171,9173,3169,03501139181287190,301310090004000
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu313573366728967172,0173,3170,73000232269280820,27273001390013400
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru323923502926622170,5171,1169,23089134962259100,2928001900900
Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání, navíjení příze, nití285343088927410169,9170,4169,62796829949273940,251200400800
Obsluha tkacích a pletacích strojů30112--169,0170,0168,729263--0,241500--
Obsluha šicích a vyšívacích strojů288622937528765169,5169,4169,52859330352276340,3935006002900
Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, další úpravu tkanin---168,9172,0165,1---0,24---
Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků---174,3-174,1---0,12---
Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách24649-24510173,7175,8173,624609-245440,2321001002000
Obsluha strojů na výrobu, úpravu textilních, koženových výrobků (jinde nespecifikovaní)279903202125735171,6173,9170,32693831082258800,23310011002000
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků303673268627831174,9176,2173,42967432198270770,301630085007800
Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru---169,1169,8167,3---0,24---
Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva285362895627204172,0172,9169,12763128179272900,3231002400700
Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky, stavebnin363313819130864171,5172,6168,43612937684299630,271110083002800
Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení364483671927805174,8174,9170,83631736362259500,2733003200100
Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování284363173226374173,6174,1173,32767830749264090,27730028004500
Obsluha stacionárních strojů a zařízení (jinde nespecifikovaní)355943677330103170,3170,7168,63366334654295210,2819200158003400
Montážní dělníci mechanických zařízení336433541431173169,9170,8168,73301635234308150,24325001890013600
Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení298013258128431171,9172,6171,62883730933277590,26382001260025600
Montážní dělníci ostatních výrobků311383411628386169,1169,2168,92893431865269640,34681003270035400
Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků5290452953-174,7174,7168,24956649582-0,2779007900-
Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači, příbuzní pracovníci378963878435106170,8171,2169,63765238547351160,14550042001300
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři276912783725233177,1177,1177,72654626731252880,3620800197001200
Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají396763992936713188,4188,6185,63989840207371410,2016900155001300
Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel292102928823276180,8180,9175,72776727876208660,3398400971001300
Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů3334333343-188,8188,8-3340233402-0,241420014200-
Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení3661936823-183,2183,6-3564435807-0,311440014300-
Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení346193592830232173,2173,7171,63439535496298460,2641003200900
Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci323273268031172173,1173,6171,53139031746299260,27941007210022000
Pracovníci lodní posádky---185,3185,3----0,13---
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech212172318021024173,2174,1173,12054321809204980,2466900600060900
Pracovníci pro ruční praní a žehlení22805-22813171,5-171,521882-218820,201300-1300
Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu233752430319885174,0175,2169,62022121541161860,3515001200300
Ostatní pracovníci pro ruční čištění-25388-174,0175,8172,4-23021-0,29-100-
Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě235592454622752178,3178,3178,22265523132225930,28320014001800
Pomocní pracovníci v živočišné výrobě22590--177,0178,2-22717--0,231100--
Pomocní pracovníci v zahradnictví---177,3178,7174,1---0,22---
Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti---174,4174,0175,5---0,38---
Pomocní pracovníci v oblasti těžby302853036830098167,4167,4167,33114332210301500,26600400200
Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci výstavby inženýrských děl3127731683-183,3183,7174,53135331822-0,3259005600-
Dělníci v oblasti výstavby budov196891967420253176,5176,6174,31741817417189910,321270012300300
Ruční baliči, plniči a etiketovači257983036824225172,8175,9171,82322626837224590,38710018005300
Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě264532792824567172,5173,3171,52588827778239980,31504002830022100
Řidiči nemotorových vozidel---184,3186,0----0,34100100-
Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)264352700125532173,7174,5172,52575526628249560,3021800134008400
Doplňovači zboží---174,1174,0174,2---0,27---
Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení22009-21749171,2166,9171,520341-203350,2414001001400
Pomocníci v kuchyni198541908219999172,7170,7173,01832417110185530,26670011005600
Pracovníci odvozu a recyklace odpadů2507225237-178,6178,9171,92425124415-0,2235003300-
Třídiči odpadů2394324793-176,9177,1176,32260624954-0,2514001100-
Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací232322465119795174,9175,7173,12206424088182870,311250088003700
Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel181521888717034172,7171,7174,31616516880157040,26600300200
Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor236762405721222175,1175,4173,52208822653204260,3351004400700
Pracovníci odečtu měřidel, výběru peněz z prodejních automatů322123445930447164,5165,7163,53238733050312610,20400200200
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách (jinde nespecifikovaní)224742312421766174,6175,1174,12131622119205350,29290015001400

Průměrná mzda podle regionů

Česká republika formálně tvoří jediný státní celek, ale její obyvatelé reálně žijí v různých socio-ekonomických světech, které závisejí také na domovském kraji. Zatímco na Karlovarsku dosahuje hrubá měsíční mzda 35 611 Kč, Praha je na 50 494 Kč.

Výplatu můžeme rozdělit na její dílčí složky, přičemž ve všech krajích je dominantní pevný základ. Dále rozhodují výkonnostní prémie a bonusy, které jsou procentuálně nejnižší na Karlovarsku (14,39 %) a nejvyšší na Zlínsku (17,27 %). Zbytek představují zákonné náhrady, příplatky nejen za přesčasy a odměny za pohotovost.

KrajPrůměrná mzdaZáklad (%)Prémie (%)Náhrady (%)Přesčasy (%)Odměny za pohotovost (%)Další příplatky (%)
Praha5049468,3014,8111,680,370,264,58
Středočeský4058566,7115,4512,350,570,204,71
Jihočeský3771566,3915,6912,020,710,294,90
Plzeňský3940066,1715,2312,400,720,295,19
Karlovarský3561165,2314,3913,300,740,286,06
Ústecký3802765,5615,0212,420,690,306,02
Liberecký3785565,0116,3312,480,560,205,40
Královéhradecký3877264,4215,6313,160,560,265,97
Pardubický3664265,6016,3112,140,660,295,00
Vysočina3769364,4216,7611,980,730,335,78
Jihomoravský4030867,5015,1112,020,470,264,65
Olomoucký3707466,2615,1612,240,560,285,49
Zlínský3664164,4017,2712,700,800,214,62
Moravskoslezský3726565,8314,9912,170,590,396,03

Průměrná mzda podle pohlaví

Zaměstnankyně vydělávají peníze skoro stejně dlouho, jako pánové: 173 oproti 174 hodinám měsíčně, rozdíly v odpracovaném čase jsou tedy zanedbatelné. Průměrná ženská mzda však v České republice dosahuje 85 % toho, co vydělává typický mužský zaměstnanec. Ve vyspělých znalostních ekonomikách bývá toto číslo spíše vyšší. V celé Evropské unii najdeme pouze 6 členských států, kde jsou příjmové rozdíly mezi pány a dámami větší: Lotyšsko, Estonsko, Rakousko, Německo, Maďarsko a Finsko.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Maximiliano Estevez

42 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, nevím, kam zařadit můj dotaz. Pracuji na poloviční úvazek, ale vedoucí mi dává dlouhodobě směny, které dosahují skoro celého úvazku. Nesouhlasím s tím, ale vedoucí tvrdí, že má málo lidí. Musím nastoupit na směnu? Pokud nenastoupím, může mi dát zaměstnavatel neomluvenou absenci? Děkuji moc za odpověď.

 2. Dobrý den, Lucie, podle Vašeho příspěvku lze usuzovat, že se zaměstnavatel dopouští neoprávněného nátlaku. Pokud máte v pracovní smlouvě uvedeno, například že má Váš úvazek činit 20 hodin týdně, toto ujednání platí. Zaměstnavatel může práci přesčas požadovat „jen výjimečně“, a to „z vážných provozních důvodů“; přesčas nesmí překračovat 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce, pokud se s Vámi nedohodne jinak (zákoník práce, § 93). Takže zkrátka, zaměstnavatel nemá právo svévolně požadovat, abyste dohodnutou délku spolupráce překračovala způsobem, jaký popisujete. Vy přece taky respektujete domluvenou mzdu, a nechcete bez předchozí dohody dvakrát více.

  Asi jste už zkoušela vysvětlit svoje stanovisko a domluvit se „po dobrém“, že? Kdybyste musela čelit šikanóznímu nátlaku, nejlepším řešením bývá výpověď. Uznávám, že na současném trhu práce je nezaměstnanost problematická, ale bezpráví na pracovišti není dlouhodobě snesitelné ani udržitelné.

  Další možností je, že bych Vašeho zaměstnavatele kontaktoval a upozornil, že případné další porušování zaměstnaneckých práv budu medializovat (potom bych potřeboval jeho, nejlépe e-mailový kontakt – moje e-mailová adresa je woff@kupnisila.cz). Někdy hrozba zveřejnění případu zabere, jindy bohužel dojde pouze k vyhrocení konfliktu.

 3. Další možností je obrátit se na Inspektorát práce – kontakty poskytne libovolný Úřad práce (není nutné se představit), a tam záležitost oznámit (lze si i vymínit neuvedení zdroje – stěžovatele) a tento pak provede šetření v dané firmě, případně může učinit oznámení někdo kdo není ve vztahu se zaměstnavatelem ani místně a s Vámi. V případě podmínek neplnících právní předpisy bude nejspíš uložena pokuta zaměstnavateli, a uvedený případ „nalezen“. Nejedná se asi o jediný případ u zaměstnavatele.

  • Máte pravdu. Regionální kontakty Státního úřadu inspekce práce jsou taky on-line: ZDE. Člověk nic nezkazí, když jim pošle dobře míněný podnět. (Jenom není jisté, že potom dojde k nápravě na 100 %. Podobně jako Česká obchodní inspekce, i Státní úřad inspekce práce je zřejmě personálně „poddimenzován“ a pokud vím, nestíhá dokonale řešit všechny stížnosti.)

 4. Vážení,
  ani vám není jasno, že pokud napíšeme českých, tak je v tom již obsažena i Morava. Takže je nutno psát např.: Je to záležitost krajů v Čechách a na Moravě…
  S pozdravem z Brna – Josef

 5. Dobrý den, pracuji u Bezpečnostní agentury jako „Strážný“. Pro tuto profesi mám také certifikát, složil jsem příslušné zkoušky. Chtěl bych vědět, jakou mám mzdovou třídu. Pracuji 37,5 hodiny týdně a měsíční fond podle kalendářních měsíců. Málokdy mám minimální mzdu, i když mně počítají příplatky za noční směny, soboty a neděle dohromady. Nemám hrubou měsíční minimální mzdu, a tak musím doplácet dle zákona na sociálku. Děkuji.

  • Rudolfe, odpovídám po hrozně dlouhé době, ale třeba Vám ještě pomůžu. Předpokládám, že pracujete v soukromé společnosti (s.r.o. nebo a.s.), takže berete mzdu (nikoli plat) a takzvanou zaručenou mzdu najdeme podle zařazení do „skupin prací„, podle náročnosti Vašeho zaměstnání. Do 2. skupiny prací patří například: „Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.“ Kdo dělá tuto činnost, má letos brát přinejmenším 64,80 Kč/hod. (invalida 60,90 Kč/hod.) – tedy víc než minimální mzdu, protože neplní úplně jednoduché, ale poměrně zodpovědné úkoly. Upozorněte na to svého zaměstnavatele, obvykle lze takovou situaci vyřešit po dobrém – žádná firma přece nechce mít opletačky se zákonem.

 6. Dobrý den. Bylo by možné někde najít rozvrstvení mezd? Mám na mysli, kolik lidí má minimální mzdu, kolik lidí má třeba do 15 000 Kč, kolik lidí má 15 000 Kč až 18 000 Kč apod. atd.? A totéž před rokem 1989. Já vím, že jsem se s tím před rokem 1989 setkal, ale pamatuji si jen, že ač jsem měl jen o málo větší mzdu než předák od zámečníků, tak jsem byl v posledních asi 5 %. Více si z toho nepamatuji. Jedná se mi o to, jestli by bylo možno udělat porovnání bez určitého procenta lidí s nejvyššími příjmy, neboť nyní je podstatně větší rozpětí, což je pro běžnou populaci zkreslující. Děkuji.

  • Antoníne, díky za výbornou otázku. Český statistický úřad zveřejňuje „distribuci mezd“, respektive jakou mzdu najdeme ve které části společnosti. Vloni vypadalo rozvrstvení takhle:
   5 % odspodu (člověk, který bere méně než 95 % ostatních): 10 689 Kč
   10 % odspodu: 12 277 Kč
   25 % odspodu: 17 118 Kč
   50 % odspodu (medián): 23 726 Kč
   75 % odspodu: 31 759 Kč
   90 % odspodu: 43 862 Kč
   95 % odspodu: 56 689 Kč

   Zajímavé na tom například je, že zvýšení minimální mzdy od 1.1. 2017 by se mělo týkat více než 5 % zaměstnanců. Zvýšení zaručené mzdy se potom dotkne ještě větší části populace. Nad 40 000 Kč hrubého měsíčně (což je zhruba hranice minimální mzdy v Německu) evidentně berou skoro jenom manažeři. Jinými slovy hodnota práce českého ředitele je na evropském trhu podobná jako hodnota práce nejnižšího německého zaměstnance.
   Distribuci mezd před rokem 1989 jsem zatím nenašel.

 7. Dobrý den, teoreticky zajímavý článek a statistiky, průměrné platy v různých profesích na koruny.
  Nicméně o to více mě to zaráží – mohu okomentovat to, co znám a poprosil bych o vysvětlení, kde jste vzali ty průměry. 🙂 Jak může být průměrný plat generálů a důstojníků 40 tisíc, když i ten nejnižší (poručík) bere minimálně 40 500 Kč. To stejné zaměstnanci v ozbrojených silách – uvádíte průměr 26 tisíc a přitom plat toho nejnižšího svobodníka nemůže být menší, než 31 tisíc hrubého. Pokud jsou ty průměry takhle i u ostatních povolání, tak se nezlobte, ale článek by neměl vůbec žádnou hodnotu.

  • Tome, děkuju Vám za sympaticky skeptický komentář. Nejdříve k platům vojáků, které podrobněji rozebírám ve článku pod TÍMTO odkazem. Příklady základních platových tarifů: vojín 9 900 Kč, svobodník 20 290 Kč, potom hodně vynechám – a poručík 30 470 Kč. Jsou samozřejmě i různé příplatky; když ale uvážíme, že držitelé nižších hodností jsou v armádní hierarchii zastoupení výrazně méně, než držitelé vyšších hodností, máme možná důvod poměrně nízkého průměru.

   Nyní ke zdroji dat. Průměrné mzdy jsem pouze zkopíroval z každoroční zprávy Českého statistického úřadu. Ten v doprovodném komentáři mj. píše: „Strukturální mzdová statistika v současnosti vzniká jako sloučení výsledných databází výběrového šetření Informační systém o průměrném výdělku MPSV (ISPV), které pokrývá mzdovou sféru, a administrativního zdroje Informační systém o platu a služebním příjmu (ISP) Ministerstva financí, který plošně pokrývá platovou sféru. (…) Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále veškeré náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost za celý rok. Průměrná mzda zaměstnance v daném roce je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) tak co nejpřesněji vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při přesně zjištěném objemu placené doby.“

   Kompletní soubor za loňský rok najdete pod TÍMTO odkazem. Je samozřejmě otázkou a subjektivním postojem každého z nás, zda výstupům ministerstev a Českého statistického úřadu věříme. Já ano. 🙂 Jednak totiž nevidím důvod, proč by průměrné mzdy nějak uměle či nepravdivě snižovaly. A také jsou obory, kde uvedené hodnoty leckoho překvapují svojí výší – například přední digitální agentura RobertNemec.com, s. r. o. hrdě říká, že tam průměrný zaměstnanec bere kolem 38 000 Kč hrubého, ale oficiální celostátní tabulka má v řádku „Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu“ průměr 45 445 Kč.

   Osobně si tedy myslím, že tahle oficiální tabulka není lživá, nýbrž uvádí věci na pravou míru – například vojáky mohou překvapit relativně nízké mzdy, zatímco některé obchodníky mohou udivit poměrně vysoká čísla. Vždy však lze výsledné hodnoty logicky vysvětlit a obhájit.

 8. Soudci 27 000 Kč, advokáti 19 000.
  To mi připadá jako nepovedený vtip.
  To je jako pražští taxikáři – tuším, hlášený výdělek je pod 2 000 měsíčně.

  • Pane Brodský, máte pravdu, že tyhle dvě hodnoty jsou hodně divné. Jako vysvětlení se nabízejí celé názvy zmíněných dvou kategorií, jak jsou vedeny Českým statistickým úřadem: Soudci a příbuzní pracovníci a Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci. Jestli mezi „příbuzné pracovníky“ počítají všechny zaměstnance soudů a advokátních kanceláří, tzn. včetně sekretářek apod., mohly by takhle průměrné mzdy podstatně klesnout.

   Ale potom by výsledné údaje vlastně neměly žádnou vypovídací hodnotu, protože proč bychom strkali do jedné škatulky elitního právníka a jeho bídně placenou zapisovatelku, že… Zeptám se na tiskovém oddělení Českého statistického úřadu, jak konkrétně tyhle dvě kategorie počítají, a pak sem zkopíruju odpověď.

   AKTUALIZACE 8.9.2016:
   Tak jsem při komunikace s Českým statistickým úřadem dospěl až k panu Daliboru Holému, který za výpočet průměrných mezd odpovídá. A jeho vysvětlení zní, myslím, logicky:

   V šetřeném souboru zaměstnanců nejsou soudci, kteří jsou ústavními činiteli odměňovanými podle zvláštních zákonů, ani ti advokáti, kteří vykonávají svou činnost jako sebezaměstnaní (obdobně tam nejsou „výdělky“ jiných živnostníků). Uváděné hodnoty tedy vypovídají jen o těch lidech, kteří pracují v daném kódu zaměstnání (dle metodiky klasifikace CZ-ISCO) jako zaměstnanci se mzdou, u soudců jde o čekatele, kteří ještě nemají ony „soudcovské“ platy; obdobně u těch advokátů jde o pomáhající právníky, právní poradce v advokátních a jiných kancelářích, kteří nejsou společníci, ale pracují tam jen „námezdně“. To snad vysvětluje jejich nízkou úroveň výdělků.
   S pozdravem
   Dalibor Holý
   ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí
   vrchní rada
   Český statistický úřad

  • Musím reagovat na mzdu pražských taxikářů, jak uvádíte pod 2 000 Kč měsíčně. Neznám podrobnosti o hlavní metropoli. Ale pokud jde o moje město, v posledních letech (hlavně v době hospodářské krize) tady taxikáři opravdu nic nevydělali.

   A taky chci napsat, že můj manžel jako podnikatel provozuje autoškolu. V roce 2017 měl průměrný měsíční příjem 2 000 Kč, přičemž do nákladů nepočítám odpisy za osobní automobil. V letech 2015 – 2016 byly výsledky ještě horší. Profesi opustit nemůže, protože má přes 50 let. Takže pořád doufá ve zlepšení. Ale já nejsem taková optimistka :-(. Kdyby chtěl požádat o sociální dávky, tam má smůlu, protože patří mezi podnikatele, tedy „podvodníky“.

 9. Díky za toto sdílení. Na ČSÚ je děs něco najít. Jedná se tedy o data z roku 2015? Máte tip, kde je možné získat co nejčerstvější data? Děkuji, K.

  • Katko, souhlasím, že sice Český statistický úřad dělá hodně užitečné práce, ale jejich výstupy je potřeba zpřehlednit, o což se tady snažím. ČSÚ vydává podrobnou analýzu platů a mezd vždycky na přelomu května a června, za předchozí rok. Data bývají rozdělena do desítek excelových souborů a dohromady se jmenují Struktura mezd zaměstnanců. Tady jsou zveřejněna čísla za rok 2015 a musíme počkat zase do příštího jara, než vyjde analýza letošního roku. Ostatně například důchody jsou počítány dokonce podle průměrné mzdy předloňského roku, tedy v roce 2017 podle dat za rok 2015.

  • Renáto, díky za dotaz, i za podporu na sociální síti. Zvýšení platů ve zdravotnictví vyplývá z nařízení vlády, a je závazné pro všechny veřejné nemocnice – tedy například příspěvkové organizace. Pokud v takovém zařízení pracujete, zaměstnavatel Vám MUSÍ zvýšit základní hrubý plat podle nové tabulky, jinak by jednal proti právnímu řádu a riskoval by postih od Státního úřadu inspekce práce, kde lze podobné přestupky hlásit.

   Existují jenom 2 důvody, proč byste mohla dostat méně: A/ Zaměstnavatel Vám sníží osobní ohodnocení (nebo Vám vůbec neuzná dřívější praxi získanou mimo obor), a tím dojde ke snížení celkového platu; B/ kdybyste pracovala v soukromé nemocnici (s.r.o. nebo a.s.), platové tabulky by se na Vás nevztahovaly, tam je garantovaná jenom takzvaná zaručená mzda.

   Taky Vám přeji krásný den i celý podzim!

 10. Dobrý den. Chci se prosím zeptat, kam bych měla být zařazená a kolik bych tedy měla mít příjem, když testuji stroje, které se vyrábí v naší firmě pro velkou známou společnost? Ve firmě však nejen testuji, ale i balim, a občas i vyrábím nejen tyto stroje, ale skáču všude možně kde je třeba. Jako tester těchto výrobků jsem však jediná. Ve smlouvě jsem však zařazena pod strojírenského dělníka, což si myslim, že je nedoceněné. Mimochodem ani strojírenského dělníka jsem tu nenašla. Děkuji.Sia

 11. žena pracuje v lázních, kde se změnila právní forma zaměstnavatele z příspěvkové organizace na lázně s. r. o. paní ředitelka jim napsala dopis, že se tímto přechodem nic nemění, místo pracoviště, plat. Ovšem smlouva na které mají jen to, že její mzda je 13.500,-Kč je ještě s příspěvkovou organizací. To, že se jí měla mzda navýšit dle nařízení vlády, odmítla jednatelka lázní s tím, že lázně v letošním roce hodně investovaly. Pracuje 11 let v režimu 44 hodin týdně a druhý týden 33 hodin. Má nejméně 20 hodin přesčasů za měsíc, přesto jim mzdová účetní řekla, že nesplňují fond pracovní doby a musí nadělávat asi 28 hod za pololetí. Nikdo ji nedokázal vysvětlit, proč, až s přechodem na s. r. o. musí něco nadělávat. Vyjádření této jednatelky je to, že oni pracují ve zvláštním režimu, ovšem to, že mají přesčasy a musí nadělávat se přece nedá vysvětlit nějakým zvláštním režimem. Zvlášť, i proto, že pokud byly lázně příspěvkovou organizací, 11let nikdo tento problém neřešil. Musí mít zaměstnanci přechodem z PO na s.r.o. nové smlouvy, nebo platí smlouvy tak jak byly nastaveny PO? Děkuji za odpověď. J. N.

 12. K rozdílům mezi pohlavími: Pokud muže a ženu vezmete na stejné místo, oba odvedou stejné množství práce a odpracují stejné množství hodin, dostanou stejný plat.

   • Neřekl bych .. porovnej třeba kanceláře .. např. kancelářská práce na úřadě – stejný úsek – třeba obor dopravy nebo kontaktní úředník/úřednice CSSZ . Stejně tak pokud půjdu jako chlap na pozici sekretář/ka tak v 95 procentech bude reakce že chtěj ženskou a nevemou mě (vlastní zkušenost). Také u profese kosmetičky podlahových krytin bude reakce obdobná.

   • Pokud by to byla pravda, zaměstnavatelé by logicky muže jako zaměstnance odmítali. Proč platit muže, když za menší množství peněz dostanu stejný výkon od ženy…

   • Neodměňuje se za „práci“, ale za nenahraditelnost.
    90 % profesí, které jsou vykonávané ženami, může stejně dobře vykonávat i muž. Ale naopak je to procento mnohem nižší. Takže i když je žena stejně schopná, jako nějaký muž, tak nemá tolik jiných příležitostí k uplatnění. Proto se zaměstnavateli podbízí nižší cenou.

   • Asi, jak kde, ve školství mají rozhodně stejně – musí se brát vždy hrubý plat – muži totiž často mají daňové úlevy na děti a pak tedy vyšší čistý plat. Na druhou stranu zase poměrně často ženy zůstávají s nemocnými dětmi doma a pak mají plat nižší – tedy opticky, ale základ je stejný. Jenže si občas ženy také neberou práci navíc, jako jsou různé správy sbírek, místností úpravy plánů výuky apod, neboť právě spěchají k dětem, pak tedy muži mají třeba vyšší osobní ohodnocení a tím mají i nepatrně vyšší plat, ale jinak je plat za stejnou práci opravdu stejný.

   • Nesmysl, pokud jsou na stejném místě a odvedou stejné množství práce, mzda je srovnatelná. Sama jsem žena a vždycky jsem měla mzdu srovnatelnou s kolegy. Problém je, že ženy často nechtějí jít do náročnějších projektů – např. kvůli rodině, nebo prostě z pohodlnosti, radši si dají v 16:30 padla a dál nic neřešit. Potom se to na mzdě prostě promítne.

  • Možná, pokud pro zaměstnavatele jsou stejně cenní. Odlišuje li se jeden z nich něčím, čeho si zaměstnavatel obzvláště cení, pak ho zaplatí lépe, neplatí ho podle odvedené práce, ale podle jeho ceny na trhu práce, event. podle jeho přínosu firmě nebo osobě plátce.
   Za totality se platilo podle množství, kvality a společenského významu vykonávané práce. Byly na to katalogy, stupnice, tarify… Ale též byly situace, kdy „mzdář“ musel zařídit, jak zaplatit žádoucí zaměstnankyni v požadované výši. Proč by dnes tomu bylo jinak?

  • Mzda je většinou taková, jakou si člověk vyjedná na přijímacím pohovoru (kromě tabulkově hodnocených pozic, ale tam obvykle nejde o mzdu ale plat). Že si ženy říkají o míň za stejnou práci? Za to může kdo?

  • Jak kde. Záleží i na tom, kdo je zaměstnavatel. Pokud je to šovinista, který nadsazuje chlapům a po ženách se vozí, mohou mít stejná pohlaví tabulkově stejný plat, ale osobní ohodnocení je vždy ovlivněno i pohlavím. U nás mají všichni chlapi víc a větší výhody. A pokud je něco povinné, či se požaduje něco navíc, chlapi se toho prostě neúčastní. A následek nula.

 13. Tak ten plat, který tu je bych vážně chtěla někdy mít. Netuším, jak tyto tabulky vznikají, ale jsou dost scestné.

 14. Takže soudci mají v průměru menší plat než na učitelé 1.stupni, hmm…
  A s těma zedníkama… tak možná nějaký pomocný zedník na vesnici. Vždyť zedníka s živností neseženete kolikrát ani za 500kč/hod. Loni jsem spočítal cenu za hodinu práce zedníka + pomocníka při stavbě mého plotu a přestože byli nejlevnější, tak to vycházelo na cca 400 kč/hod pro každého (počítal jsem kolik času strávili na stavbě mínus dopravu), a to ještě si slevu za materiál nechal pro sebe – což jsem zjistil až jsem ho vihodil pro nekvalitní práci). Fakturu jsem ani neviděl.
  Jako amatér jsem si postavil saunu – 40 hodin moji práce. Porovnáním s nejlevnější nabídkou by si vydělali 1500 kč za člověka hodinu. A to nepočítám, že odborník by stavěl rychleji a ušetřil by i na materiálu, který já pro jednoduchost bral komplet z jednoho internetového obchodu (a ne z pily nebo přímo od výrobce a nerealizoval ani slevu na DPH).

 15. Jinak tento výčet platů není rozhodně přesný. V mém oboru se uvádí skoro 40 000 Kč, já mám tabulkově 30 500 Kč. A to mám 27 let praxe.

 16. Průměry jsou ve mzdových statistikách matoucí, leží vysoko nad příjmem typického zaměstnance, průkaznější jsou mediány.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno