Kryptograf (pracovník kryptografické ochrany) dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 1.04.09. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Kryptograf se zabývá šifrováním

8. platová třída

 1. Provozování kryptografických prostředků a systémů vyžadujících specializovanou přípravu.
 2. Provádění bezpečnostní správy jednoduchého kryptografického systému.
 3. Výroba a testování kryptografického materiálu.
 4. Zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů podle návodu a provozní dokumentace. Provádění opravárenské a údržbářské činnosti manuálního charakteru u spojového, technického a technologického zařízení, které není zajištěno servisním nebo dodavatelským způsobem. Podílení se na odpovídajícím aktivování pracoviště v případě mimořádných událostí.
 5. Organizace a zajišťování dílčího provozu radiokomunikační služby a výpočetní sítě, zajišťování kódování zpráv. Výkon správy šifry. Lokalizace a odstraňování poruch speciálního zařízení výpočetních systémů. Spolupráce na odpovídajícím aktivování pracoviště v případě mimořádných situací.

9. platová třída

 1. Komplexní koordinace provozu kryptografického pracoviště.
 2. Provádění bezpečnostní správy kryptografických systémů.
 3. Provádění specializovaných činností při výrobě, testování nebo evidenci kryptografického materiálu.
 4. Zajišťování složitých odborných úkolů organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací. Zajišťování operativního (dispečerského) řízení složitého provozu zahraničních radiových spojů a operačního styku s vysílacím střediskem, kódování zpráv. Zajišťování a provádění odborných a opravářských prací a údržby komplexních technologických zařízení vysílacího střediska (včetně výpočetních systémů), jejich oživování, uvádění do provozu a testování. Správa
  banky dat.

10. platová třída

 1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů.

11. platová třída

 1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s rezortní působností.
 2. Výkon samostatných, vysoce specializovaných odborných činností při výrobě kryptografického materiálu.

12. platová třída

 1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s celostátní působností.
 2. Provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
 3. Navrhování a tvůrčí aplikace nových technologických a metodických postupů při výrobě kryptografického materiálu.

13. platová třída

 1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých nebo specializovaných kryptografických systémů s mezinárodní působností.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno