Puchýře, ekzémy nebo infekce podkožního vaziva mohou být natolik závažné, že postižený občan dostává od státu pravidelnou pojistnou dávku. Kůže proto zaujímá speciální kapitolu ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uvedeném právním předpisu najdeme podrobnou klasifikaci zdravotních problémů, od alergií po vředy. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod prvního, druhého, či třetího stupně.

Prostudujme, co znamená angioedém (nezánětlivý otok), keratodermie (kůže se ztlušťuje), lichen (zánětlivé onemocnění), pemfigus, pemfigoid (puchýře), psoriáza (lupénka), pyodermie (hnisavé infekce) nebo urtikarie (kopřivka).

Kapitola XII. – Postižení kůže a podkožního vaziva

Obecné posudkové zásady:

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace a rozsahu postižení, stupně alterace celkového stavu, doprovodných projevů, četnosti recidiv, resp. chronicity a závažnosti nežádoucích účinků dlouhodobé terapie. Je nutno zhodnotit také doprovodné orgánové nebo systémové změny, infekční komplikace, omezení pohybu a dopad zjištěných funkčních poruch na celkový stav, výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u nemocí kůže a podkožního vaziva by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Infekce kůže a podkožního vaziva (chronické pyodermie)
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a intenzitu postižení a dopad na celkový stav a výkonnost.
1alehké funkční postižení,
ohraničené procesy s mírně rozšířeným zánětem na kůži a podkožní vazivo
10-15
1bstředně těžké funkční postižení,
výrazné kožní změny s reakcí vnitřního prostředí, celkové projevy zánětu
30-40
1ctěžké funkční postižení,
rozsáhlé formy s dlouhodobým silně aktivním zánětem, bez dostatečné odezvy na terapii, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
50-60
1dzvlášť těžké funkční postižení,
formy s opakovanými septickými stavy, neschopnost jakékoliv zátěže
70
2Puchýřnatá onemocnění (pemfigus, pemfigoid)
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah výsevu, lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na celkový stav a výkonnost.
2alehké funkční postižení,
ohraničené procesy mírného rozšíření
10-15
2bstředně těžké funkční postižení,
výrazné projevy s mokváním, případně se systémovými změnami
30-40
2ctěžké funkční postižení,
rozsáhlé dlouhodobě silně aktivní formy s nežádoucími účinky léčby, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
50-60
2dzvlášť těžké funkční postižení,
těžko ovlivnitelné formy s výraznou superinfekcí nebo rozsáhlými a funkčně těžkými nežádoucími účinky dlouhodobé kortikoidní terapie
70
3Kožní zánět na iritačním, alergickém nebo konstitucionálním podkladě (dermatitida, ekzém)
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah, lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na celkový stav a výkonnost.
3alehké funkční postižení,
ohraničené projevy v predilekčních lokalizacích ale i jinde na kůži nebo stabilizované formy dlouhodobých ekzémových změn při nízkém stupni exacerbací
5-15
3bstředně těžké funkční postižení,
výrazné projevy s častými exacerbacemi na rozsáhlejších plochách kůže nebo generalizované stabilizované formy, snížení výkonnosti při běžném zatížení
25-35
3ctěžké funkční postižení,
rozsáhlé a opakovaně recidivující formy nebo generalizované formy bez dobré odpovědi na lokální nebo celkovou léčbu, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
40-50
3dzvlášť těžké funkční postižení,
formy s generalizací projevů, které přetrvávají na kůži několik let beze změn, komplikované nežádoucími účinky terapie
70
4Choroby se zánětem kůže a poruchou rohovění (psoriáza, lichen, keratodermie)
4alehké funkční postižení,
projevy postihující predilekční lokalizaci, malá intenzita zánětu nebo rohověni
5-10
4bstředně těžké funkční postižení,
projevy postihující predilekční lokalizaci s větší intenzitou zánětu nebo rohověni, s častými exacerbacemi nebo rozsáhlejší postižení i v jiné než predilekční lokalizaci s dlouhodobou aktivitou
20-35
4ctěžké funkční postižení,
rozsáhlé postižení kůže s dlouhodobou vysokou aktivitou obtížně léčitelné, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
40-50
4dzvlášť těžké funkční postižení,
rozsáhlé postižení kůže s masivním zánětem a značnou tvorbou šupin, rozsáhlé trvalé kloubní změny mutilujícího charakteru
70
5Urtikarie a angioedém
5aminimální funkční postižení,
recidivující urtikarie a angioedém bez trvalých funkčních následků
5
5bstředně těžké funkční postižení,
angioedém trvalého charakteru se závažnými reziduálními následky
25-40
6Chronická expozice škodlivým vlivům zevního prostředí (mechanické, termické, fyzikální, včetně radiace)
6alehké funkční postižení,
postižení malých kožních okrsků nebo stabilizované formy s řídkými exacerbacemi
15
6bstředně těžké funkční postižení,
zřetelné projevy na exponovaných částech těla nebo generalizované stabilizované formy s řídkými exacerbacemi
25-35
6ctěžké funkční postižení,
generalizované projevy s nepříznivým průběhem nebo projevy v místech pohledově exponovaných, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
40-50
6dzvlášť těžké funkční postižení,
generalizované projevy doprovázené vznikem nekróz a vředů
70
7Nemoci kožních adnex (nehty, vlasy, mazové žlázy apod.)
7alehké funkční postižení,
postiženo více než 8 nehtů na horních končetinách nebo na dolních končetinách, případně s odloučením nehtových plotének; přičemž z hlediska dopadu na pracovní schopnost je významnější postižení nehtů rukou
10-25
7balopecie bez ohledu na rozsah a etiologii10
7czávažné či rozsáhlé formy acne vulgaris, rosacei a dalších folikulárně vázaných procesů10-25
7dtěžké funkční postižení,
velmi těžké formy akné (acne conglobata, acne fulminans) s celkovými projevy, horečkami, artralgiemi, s tvorbou pištěli a omezením hybnosti, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, podle rozsahu postižení
40-60
8Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
8aminimální funkční postižení,
vitiligo, jizvy, poruchy pigmentace a další
5
8btěžké funkční postižení,
rozsáhlá elefantiáza končetiny/končetin
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 9, oddíl B, kapitola IX.
9Maligní kožní nádory
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.

Kůže je největším lidským orgánem, představuje zhruba pětinu tělesné hmotnosti. Pokud cítíte svrbění nebo na sobě pozorujete podezřelé změny, vyhledejte lékaře, každopádně však zachovejte klid. Například obyčejné mateřské (pigmentové) znaménko se někdy podobá malignímu melanomu (zhoubnému nádoru), který bývá asymetrický, nejasně ohraničený, tmavě hnědý až černý, vyvýšený a mívá větší průměr než 5 milimetrů. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) spočítal, že na rakovinu kůže v České republice zemře 410 osob, což znamená 3,9 úmrtí na 100 000 osob ročně.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Joseph Mucira

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno