Jak závažné musejí být puchýře, ekzémy, nemoci nehtů nebo mazových žláz, aby nás státní správa uznala vážně nemocnými? Postižení kůže a podkožního vaziva  jsou podrobně popsána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotní poruchy procentuálně, podle pracovního omezení. Mezi poruchy kůže patří taky některé alergie, vředy a otoky. Prostudujme závažnou skupinu hendikepů blíže.

Kapitola XII. – POSTIŽENÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA

Obecné posudkové zásady: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace a rozsahu postižení, stupně alterace celkového stavu, doprovodných projevů, četnosti recidiv, resp. chronicity a závažnosti nežádoucích účinků dlouhodobé terapie. Je nutno zhodnotit také doprovodné orgánové nebo systémové změny, infekční komplikace, omezení pohybu a dopad zjištěných funkčních poruch na celkový stav, výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u nemocí kůže a podkožního vaziva by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Infekce kůže a podkožního vaziva (chronické pyodermie)
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a intenzitu postižení a dopad na celkový stav a výkonnost.
1a lehké funkční postižení, ohraničené procesy s mírně rozšířeným zánětem na kůži a podkožní vazivo 10-15
1b středně těžké funkční postižení, výrazné kožní změny s reakcí vnitřního prostředí, celkové projevy zánětu 30-40
1c těžké funkční postižení, rozsáhlé formy s dlouhodobým silně aktivním zánětem, bez dostatečné odezvy na terapii, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 50-60
1d zvlášť těžké funkční postižení, formy s opakovanými septickými stavy, neschopnost jakékoliv zátěže 70
2 Puchýřnatá onemocnění (pemfigus, pemfigoid)
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah výsevu, lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na celkový stav a výkonnost.
2a lehké funkční postižení, ohraničené procesy mírného rozšíření 10-15
2b středně těžké funkční postižení, výrazné projevy s mokváním, případně se systémovými změnami 30-40
2c těžké funkční postižení, rozsáhlé dlouhodobě silně aktivní formy s nežádoucími účinky léčby, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 50-60
2d zvlášť těžké funkční postižení, těžko ovlivnitelné formy s výraznou superinfekcí nebo rozsáhlými a funkčně těžkými nežádoucími účinky dlouhodobé kortikoidní terapie 70
3 Kožní zánět na iritačním, alergickém nebo konstitucionálním podkladě (dermatitida, ekzém)
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah, lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na celkový stav a výkonnost.
3a lehké funkční postižení, ohraničené projevy v predilekčních lokalizacích ale i jinde na kůži nebo stabilizované formy dlouhodobých ekzémových změn při nízkém stupni exacerbací 5-15
3b středně těžké funkční postižení, výrazné projevy s častými exacerbacemi na rozsáhlejších plochách kůže nebo generalizované stabilizované formy, snížení výkonnosti při běžném zatížení 25-35
3c těžké funkční postižení, rozsáhlé a opakovaně recidivující formy nebo generalizované formy bez dobré odpovědi na lokální nebo celkovou léčbu, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 40-50
3d zvlášť těžké funkční postižení, formy s generalizací projevů, které přetrvávají na kůži několik let beze změn, komplikované nežádoucími účinky terapie 70
4 Choroby se zánětem kůže a poruchou rohovění (psoriáza, lichen, keratodermie)
4a lehké funkční postižení, projevy postihující predilekční lokalizaci, malá intenzita zánětu nebo rohovění 5-10
4b středně těžké funkční postižení, projevy postihující predilekční lokalizaci s větší intenzitou zánětu nebo rohověni, s častými exacerbacemi nebo rozsáhlejší postižení i v jiné než predilekční lokalizaci s dlouhodobou aktivitou 20-35
4c těžké funkční postižení, rozsáhlé postižení kůže s dlouhodobou vysokou aktivitou obtížně léčitelné, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 40-50
4d zvlášť těžké funkční postižení, rozsáhlé postižení kůže s masivním zánětem a značnou tvorbou šupin, rozsáhlé trvalé kloubní změny mutilujícího charakteru 70
5 Urtikarie a angioedém
5a minimální funkční postižení, recidivující urtikarie a angioedém bez trvalých funkčních následků 5
5b středně těžké funkční postižení, angioedém trvalého charakteru se závažnými reziduálními následky 25-40
6 Chronická expozice škodlivým vlivům zevního prostředí (mechanické, termické, fyzikální, včetně radiace)
6a lehké funkční postižení, postižení malých kožních okrsků nebo stabilizované formy s řídkými exacerbacemi 15
6b středně těžké funkční postižení, zřetelné projevy na exponovaných částech těla nebo generalizované stabilizované formy s řídkými exacerbacemi 25-35
6c těžké funkční postižení, generalizované projevy s nepříznivým průběhem nebo projevy v místech pohledově exponovaných, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 40-50
6d zvlášť těžké funkční postižení, generalizované projevy doprovázené vznikem nekróz a vředů 70
7 Nemoci kožních adnex (nehty, vlasy, mazové žlázy apod.)
7a lehké funkční postižení, postiženo více než 8 nehtů na horních končetinách nebo na dolních končetinách, případně s odloučením nehtových plotének; přičemž z hlediska dopadu na pracovní schopnost je významnější postižení nehtů rukou 10-25
7b alopecie bez ohledu na rozsah a etiologii 10
7c závažné či rozsáhlé formy acne vulgaris, rosacei a dalších folikulárně vázaných procesů 10-25
7d těžké funkční postižení, velmi těžké formy akné (acne conglobata, acne fulminans) s celkovými projevy, horečkami, artralgiemi, s tvorbou pištěli a omezením hybnosti, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, podle rozsahu postižení 40-60
8 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
8a minimální funkční postižení, vitiligo, jizvy, poruchy pigmentace a další 5
8b těžké funkční postižení, rozsáhlá elefantiáza končetiny/končetin
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 9, oddíl B, kapitola IX.
9 Maligní kožní nádory
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.

K tématu: Rakovina kůže zabije v Česku 450 lidí ročně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno