„Až dostuduji žurnalistiku, získám praxi v nějakém zpravodajském médiu. Potom odejdu vydělávat do korporátu, kde budu zajišťovat vztahy s veřejností,“ slyšel jsem povídat pěknou studentku. „Pí ár neznamená Public Relations, ani PRodej, ale duševní PRostituce,“ vysvětloval mně charismatický novinář. Všechno vyřčené může být pravda. Vztahy s veřejností, anglicky Public Relations neboli zkráceně PR, označují širokou škálu činností a služeb. „Píárko“ dělá tiskový mluvčí drsného finančního magnáta, moderátor na firemním večírku, aktivista ekologické organizace i vatikánský papež. Prozkoumejme mzdy a platy.

PR neboli Public Relations v podnikatelské sféře

Český statistický úřad uvádí přitažlivá čísla. Střední mzda (medián rozdělující členy zkoumané populace na chudší a bohatší polovinu) zůstává podle posledního srovnání výrazně nad celostátním normálem.

 • specialisté pro styk s veřejností (public relations professionals): 34 544
 • řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností (advertising and public relations managers): 65 619 Kč

Ale zatím nejásejme. Leckterý „copywriter“ lopotně prochází „stážemi“, kde získává diskutabilní praxi a směšné odměny za svoje precizní články. Vládní nařízení č. 567/2006 Sb. zařazuje poskytovatele informací, písemností a jiných materiálů přinejmenším do takzvané 2. skupiny prací. To znamená garanci vyšší než úplně minimální mzdy!

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020202019
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.87,3014 60079,8013 350
2.3.+4.96,3016 10088,1014 740
3.5.+6.106,4017 80097,3016 280
4.7.+8.117,4019 600107,4017 970
5.9.+10.129,7021 700118,6019 850
6.11.+12.143,2024 000130,9021 900
7.13.+14.158,1026 500144,5024 180
8.15.+16.174,6029 200159,6026 700

2. skupina prací například znamená: „Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.“
5. skupina prací například obsahuje: „Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.“
6. skupina prací například zahrnuje: „Zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů. Organizace prodeje. Tvorba návrhů cen.“
7. skupina prací například znamená: „Tvorba celkových marketingových strategií, marketingová koordinace všech činností. Zpracovávání marketingových prognóz.“

Vztahy s veřejností ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíPRACOVNÍK VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ číslo 1.01.06. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí pracovník vztahů s veřejností.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupech při vyřizování jednotlivých podání občanů.“

Public Relations ve 3. platové třídě

 1. Poskytování informací o příslušnosti útvarů, pracovišť nebo osob, o pracovní době a základních náležitostech podání. Poskytování průvodní základní obecné dokumentace, informačních brožur a jiných materiálů.

Public Relations ve 4. platové třídě

 1. Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupech při vyřizování jednotlivých podání občanů.

Public Relations v 5. platové třídě

 1. Zpracovávání návodů a obdobných materiálů (přehledů, seznamů, adresářů) pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících celému úřadu.
 2. Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech se vzájemnými souvislostmi a vazbami, například o poskytovaných službách, zajímavostech, ubytování, stravování a cenách.

Public Relations v 6. platové třídě

 1. Podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí o věcné, místní a funkční příslušnosti všech územních správních úřadů a orgánů obcí.
 2. Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace.
 3. Poskytování odborných informací z různých oborů podle stanovené dokumentace a postupů, například historických, zeměpisných a přírodopisných.

Public Relations v 7. platové třídě

 1. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, například dnů otevřených dveří.
 2. Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku. Získávání různorodých informací z různých zdrojů včetně jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání a zpracovávání rešerší podle obecných zadání.
 3. Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku formou populárně-informačních materiálů.
 4. Poskytování specializovaných odborných informací a konzultací ve vymezeném dílčím úseku v reálném čase.

Public Relations v 8. platové třídě

 1. Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům, zpracovávání monitorů denního tisku včetně zpracovávání statistických přehledů.
 2. Zajišťování publicity významných společenských akcí, případně některých pracovních jednání. Zpracovávání rozborů a vyhodnocování publicity a podnětů veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku včetně návrhů na další postup.
 3. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí s vlivem na nejširší skupiny obyvatel včetně zajišťování součinnosti s médii a organizace tiskových konferencí.
 4. Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací ve všech oborech činnosti organizace, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky.
 5. Koordinace poskytování informací, poradenské a konzultační činnosti v reálném čase. Poskytování odborných konzultací ve specializovaném oboru v reálném čase.

Public Relations v 9. platové třídě

 1. Vytváření a realizace projektů a programů informování a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.

Public Relations v 10. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).
 2. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní ve sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.

Public Relations v 11. platové třídě

 1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů kraje, hlavního města Prahy, statutárního města nebo správních úřadů s celostátní působností k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
 2. Zpracovávání koncepce vztahu organizace.

Public Relations ve 12. platové třídě

 1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí).
 2. Tvorba komplexních mediálních projektů a koncepcí uvnitř rezortu, koordinace komunikačních toků s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami a utváření zdrojové základny informací.

Public Relations ve 13. platové třídě

 1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného rezortního nebo multirezortního systému, členěného na organizační složky státu nebo příspěvkové organizace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno