Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo zemědělství. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 36 645 523 326
Výdaje celkem 51 964 634 569

Příjmy

Daňové příjmy 1) 6 200 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 36 639 323 326
 – z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 81 328 326
– z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 30 691 960 000
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 866 035 000

Výdaje

Podpora agropotravinářského komplexu 40 185 449 735
– dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 35 290 918 000
– ostatní výdaje 4 894 531 735
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 1 940 000 000
– dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost 1 770 000 000
– ostatní dotace 170 000 000
Podpora lesního hospodářství 585 000 000
Podpora vodního hospodářství 500 000 000
– na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 0
– ostatní výdaje na vodní hospodářství 500 000 000
Podpora neziskovým organizacím 140 000 000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 8 614 184 834

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 2 305 360 610
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 783 434 226
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 45 574 517
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 357 458 106
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 921 267 892
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 876 284 000
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) 450 184 000
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 426 100 000
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 426 100 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 446 884 000
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v l. 1991 až 1995 300 000
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 700 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 139 130 803
– ze státního rozpočtu 57 802 477
– podíl rozpočtu Evropské unie 81 328 326
Výdaje na společnou zemědělskou politiku 35 290 918 000
– přímé platby (předfinancování ze státního rozpočtu) 23 188 000 000
– přímé platby (dofinancování ze státního rozpočtu) 0
– podpora venkova – ze státního rozpočtu 4 400 000 000
– podpora venkova – podíl rozpočtu Evropské unie 7 000 000 000
– společná organizace trhu – ze státního rozpočtu 198 958 000
– společná organizace trhu – podíl rozpočtu Evropské unie 503 960 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 1 867 680 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno