Kde vezme stát 1,25 biliónu korun, se kterými počítá zákon o letošním veřejném rozpočtu? Jistě, významný příjem představují berně! A abychom věděli, kdy přesně peníze odvádět, vydala Finanční správa České republiky daňový kalendář na rok 2017. Zde je kompletní přehled berních povinností, které vyplývají ze spotřeby, příjmů, silničního provozu, nemovitého majetku a tak dále!

Daňový kalendář pro LEDEN 2017

02.01.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016

09.01.2017 – spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.01.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.01.2017 – spotřební daň: splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016

25.01.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

25.01.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

25.01.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016

25.01.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za prosinec 2016

31.01.2017 – biopaliva: hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.2017 – daň silniční: daňové přiznání a daň za rok 2016

31.01.2017 – daň z nemovitých věcí: daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016

31.01.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016

Daňový kalendář pro na ÚNOR 2017

09.02.2017 – spotřební daň: splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2017 – daň z příjmů: podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016

15.02.2017 – daň z příjmů: podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20.02.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.02.2017 – spotřební daň: splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

27.02.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017

27.02.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za leden 2017

27.02.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za leden 2017

27.02.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017

27.02.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za leden 2017

27.02.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)

28.02.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017

Daňový kalendář pro BŘEZEN 2017

01.03.2017 – daň z příjmů: podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

01.03.2017 – odvod z loterií a jiných podobných her: podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016

13.03.2017 – spotřební daň: splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2017 – daň z příjmů: čtvrtletní záloha na daň

20.03.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.03.2017 – daň z příjmů: elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

27.03.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za únor 2017

27.03.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za únor 2017

27.03.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za únor 2017

27.03.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017

27.03.2017 – spotřební daň: splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.03.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za únor 2017

27.03.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)

31.03.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

Daňový kalendář pro DUBEN 2017

03.04.2017 – daň z příjmů: podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016

03.04.2017 – daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

10.04.2017 – spotřební daň: splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

18.04.2017 – daň silniční: záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

20.04.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň k MOSS)

20.04.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.2017 – spotřební daň: splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2017 – daň z hazardních her: daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017)25.04.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017

25.04.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

25.04.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

25.04.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017

25.04.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za březen 2017

25.04.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)

Daňový kalendář pro KVĚTEN 2017

02.05.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

10.05.2017 – spotřební daň: splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

22.05.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za duben 2017

25.05.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za duben 2017

25.05.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za duben 2017

25.05.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

25.05.2017 – spotřební daň: splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za duben 2017

25.05.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)

31.05.2017 – daň z nemovitých věcí: splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2017 – daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017

Daňový kalendář pro ČERVEN 2017

09.06.2017 – spotřební daň: splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2017 – daň z příjmů: čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.06.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017

26.06.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za květen 2017

26.06.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za květen 2017

26.06.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017

26.06.2017 – spotřební daň: splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

26.06.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za květen 2017

26.06.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)

30.06.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017

30.06.2017 – Oznámení CRS (GATCA): podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

30.06.2017 – oznámení FATCA: podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Daňový kalendář pro ČERVENEC 2017

03.07.2017 – daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10.07.2017 – spotřební daň: splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

17.07.2017 – daň silniční: záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

20.07.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň k MOSS

20.07.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.07.2017 – daň z hazardních her: daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017

25.07.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017

25.07.2017 – spotřební daň: splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za červen 2017

25.07.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)

31.07.2017 – daň z příjmů    odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

Daňový kalendář pro SRPEN 2017

09.08.2017 – spotřební daň: splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

21.08.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.2017 – spotřební daň: splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017

25.08.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za červenec 2017

25.08.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za červenec 2017

25.08.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017

25.08.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za červenec 2017

25.08.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)

31.08.2017 – daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31.08.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017

Daňový kalendář pro ZÁŘÍ 2017

11.09.2017 – spotřební daň: splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2017 – daň z příjmů: čtvrtletní záloha na daň

20.09.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.09.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017

25.09.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za srpen 2017

25.09.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za srpen 2017

25.09.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

25.09.2017 – spotřební daň: splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za srpen 2017

25.09.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)

Daňový kalendář pro ŘÍJEN 2017

02.10.2017 – daň z přidané hodnoty: žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

02.10.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

10.10.2017 – spotřební daň: splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

16.10.2017 – daň silniční: záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

20.10.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.10.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2017 – daň z hazardních her: daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

25.10.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

25.10.2017 – spotřební daň: splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.10.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za září 2017

25.10.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)

31.10.2017 – daň z přidané hodnoty: poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

31.10.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

Daňový kalendář pro LISTOPAD 2017

09.11.2017 – spotřební daň: splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.11.2017 – spotřební daň: splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017

27.11.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za říjen 2017

27.11.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za říjen 2017

27.11.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

27.11.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za říjen 2017

27.11.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)

30.11.2017 – daň z nemovitých věcí: splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2017 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

Daňový kalendář pro PROSINEC 2017

11.12.2017 – spotřební daň: splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2017 – daň silniční: záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

15.12.2017 – daň z příjmů: čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2017 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2017 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017

27.12.2017 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za listopad 2017

27.12.2017 – daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za listopad 2017

27.12.2017 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

27.12.2017 – spotřební daň: splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.12.2017 – spotřební daň: daňové přiznání za listopad 2017

27.12.2017 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)

K TÉMATU:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno