Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo dopravy. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 22 131 383 702
Výdaje celkem 55 090 121 517

Příjmy

Daňové příjmy 1) 80 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 22 051 383 702
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 21 912 383 702
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 139 000 000

Výdaje

Drážní a kombinovaná doprava 10 757 992 000
Pozemní komunikace 0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 41 080 318 000
– dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR 19 480 318 000
– dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 0
– ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 21 600 000 000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu 3 251 811 517

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 498 242 574
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 169 402 493
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 9 655 121
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 57 335 142
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 425 420 244
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 15 332 946
– institucionální podpora ze státního rozpočtu celkem 4) 15 332 946
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 0
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 15 332 946
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 4 353 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 22 230 527 957
– ze státního rozpočtu 318 144 255
– podíl rozpočtu Evropské unie 21 912 383 702
Výdaje na společné projekty, které jsou (spolu) financovány z finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 36 339 086 488

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno