Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, který chce využívat nebezpečný odpad za účelem zisku. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Kdo může zpeněžovat nebezpečný odpad

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém nebo přírodovědném oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Poznámka – související právní předpis

  • § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • Zákonodárci mají zřejmě na mysli následující pasáž: „Pro účely tohoto zákona se rozumí nebezpečným odpadem odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů“, přičemž jde o Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kde v Příloze III najdeme „Vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečnými“ (výbušné, oxidující, hořlavé, dráždivé, toxické, karcinogenní, žíravé, infekční, mutagenní, senzibilující, ekotoxické apod.).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno