Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého láká oční optika jako samostatná činnost za účelem zisk. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Jakou odbornou způsobilost vyžaduje oční optika

Předmět podnikání: Oční optika
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle zvláštního právního předpisu*), nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oční optik nebo oční technik, nebo
  • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Poznámka – související právní předpis

  • *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno