Propuštěný zaměstnanec nebo končící živnostník dostane další šanci, zvláště pokud chce najít lepší uplatnění. Maximální podpora v nezaměstnanosti dosahuje 20 075 Kč, při rekvalifikaci stoupáme až na 22 498 Kč měsíčně.


Počítáme podle individuálního nebo celostátního průměru

Potřebujete peníze, chcete pracovat – ale marně hledáte volné místo. V takové situaci klidně využijte svá práva, respektive zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.). O podporu požádejte místní pobočku Úřadu práce. Vaše měsíční kapesné bude vypočítáno podle toho, jestli jste právě skončili v zaměstnání, nebo v podnikání:

 • podle vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku (mzdy, platu, odměny) v posledním kalendářním čtvrtletí, pokud jste byli zaměstnaní
 • podle vašeho průměrného měsíčního vyměřovacího základu v posledním kalendářním roce, pokud jste byli OSVČ (živnostníkům, kteří odváděli minimální pojištění, vychází 8 861 Kč)
 • v krajních případech (pokud jste měli vysoké výdělky, nebo naopak nemůžete svoji příjmy doložit) podle průměrné celostátní mzdy v 1. až 3. čtvrtletí loňského roku (34 611 Kč)

PODPORAV NEZAMĚSTNANOSTIMaximálněZ čistého výdělku/základu- nedobrovolně bez práce- dobrovolně bez prácePokud neznáme výdělekPŘI REKVALIFIKACIMaximálněZ čistého výdělku/základuPokud neznáme výdělek
1. a 2. měsíc20 075 Kč65 %45 %5 192 Kč22 498 Kč60 %4 846 Kč
3. a 4. měsíc20 075 Kč50 %45 %4 154 Kč22 498 Kč60 %4 846 Kč
Další měsíce20 075 Kč45 %45 %3 808 Kč22 498 Kč60 %4 846 Kč

Podpora v nezaměstnanosti záleží také na důvodech

Na pohodlnější dávku mají nárok zkušení a zodpovědní pracanti, kteří:

 • během posledních 6 měsíců nepřišli o zaměstnání kvůli hrubým přestupkům
 • během posledních 2 let dostatečně dlouho, aspoň 12 měsíců pracovali a přispívali do veřejného důchodového systému; sem lze započítat i takzvanou náhradní dobu, například osobní péči o malé dítě (do 4 let jeho věku) apod.

Úspěšný žadatel získá podporu v nezaměstnanosti. Pokud právě zavřel svoji živnost, dostal výpověď nebo sám skončil v zaměstnání kvůli vážným důvodům (zdravotním potížím, dětem, manželově/manželčině profesním povinnostem apod.), dostane vyšší dávku. A podpora v nezaměstnanosti může trvat tím déle, čím vyššího dosáhl věku:

 • Do 50 let: maximálně 5 měsíců
 • Nad 50, do 55 let: maximálně 8 měsíců
 • Nad 55 let: maximálně 11 měsíců

Podpora při rekvalifikaci představuje novou šanci

Na náročnější dávku mají nárok prakticky všichni občané, jejichž pracovní potenciál zatím zůstává nevyužit. Ovšem musejí nastoupit na přeškolení, které bude zajištěno Úřadem práce. Takže dostanou drahocennou příležitost, aby začali znovu v jiném oboru – a zároveň budou pobírat kapesné. Podpora při rekvalifikaci přitom může skončit, teprve jakmile se příjemce zaškolí, takže vlastně není striktně časově omezená.

Každopádně jakmile zůstanete bez práce a pořádných úspor, požádejte o podporu co nejdříve. Někteří úspěšní žadatelé sice musejí počkat, až využijí odstupné (například pokud dostali od zaměstnavatele na rozloučenou 3 měsíční platy, podporu v nezaměstnanosti začnou čerpat nejdříve po 3 měsících). Ale jakožto oficiální žadatelé o novou práci aspoň nemusejí platit sociální a zdravotní pojištění.

Autor úvodní fotografie: Arek Socha

5 KOMENTÁŘE

 1. Je možné dostat podporu přesto, že byl vyhozen zaměstnavatelem z důvodu hrubého porušení pracovní kázně?

  • Dobrý den, Danielo, v zákoně o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.), pasáži § 39 stojí: „(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (…).“

   Asi bude hodně záležet, jaké porušení pracovní kázně máte na mysli. V zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), pasáži § 38 například stojí, že je „zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru“.

  • Dobrý den, Petro, v zákoně č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) stojí (§ 50, odstavec 3): Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první.“

   Jestli uvedené pasáži rozumím dobře, měli byste s Vaším dosavadním zaměstnavatelem v Dohodě o skončení pracovního poměru zdůraznit, že tak činíte kvůli Vaší vyčerpanosti – tedy ze závažné příčiny. Třeba potom dostanete podporu v maximální možné procentuální výši. V zákoně jsem nenašel ustanovení, že by se Vám potom měla délka podpůrčí doby zkrátit pod 11 měsíců, ale pro jistotu doporučuji ještě konzultaci na Úřadu práce.

 2. Taky jsem skončil bez práce, respektive bez zakázek, takže požádám o podporu v nezaměstnanosti. Vidím, že bývalí podnikatelé nemají žádné zvláštní výhody a možnosti malého přivýdělku jsou mizivé. Ale konec nářkům, začnu zase od znova.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno