Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Ochrana utajovaných informací.

2.66 OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

8. platová třída

 1. Zajišťování agendy ochrany utajovaných informací.
 2. Provádění bezpečnostní správy jednoduchého kryptografického prostředku.

9. platová třída

 1. Ověřování podmínek přístupu fyzických osob k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené.
 2. Správa a vedení vlastních registrů utajovaných informací.
 3. Komplexní zajišťování agendy ochrany utajovaných informací ve správním úřadu.
 4. Provádění bezpečnostní správy kryptografických prostředků.

10. platová třída

 1. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, podle zvláštního zákona.
 2. Zajišťování, organizace a koordinace výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu.
 3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a příprava podkladů pro provádění ověřování podmínek pro přístup fyzických osob k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené ve správních úřadech.
 4. Kontrola provádění kryptografické ochrany.
 5. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů.

11. platová třída

 1. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné, podle zvláštního zákona.
 2. Ověřování dodržování systémů bezpečnostních opatření s celostátní působností k ochraně utajovaných informací.
 3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací resortu.
 4. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s resortní působností.

12. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování průběhu bezpečnostního řízení u fyzických osob pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné, podle zvláštního zákona.
 2. Komplexní koordinace ochrany utajovaných informací resortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
 3. Bezpečnostní správa komunikačních a informačních systémů nakládajících s utajovanou informací nebo kryptografických systémů s celostátní působností.
 4. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů významného informačního systému.

13. platová třída

 1. Stanovování postupů pro provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
 2. Bezpečnostní správa rozsáhlých nebo specializovaných komunikačních a informačních systémů nakládajících s utajovanou informací nebo kryptografických systémů s mezinárodní působností.
 3. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno