Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Ochrana osobních údajů.

2.69 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12. platová třída

 1. Dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování plnění pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.
 2. Stanovování obecných postupů pro posuzování plnění povinnosti odpovědných subjektů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů podle obecných a speciálních předpisů.
 3. Metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.
 4. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který plní povinnosti a úkoly při výkonu veřejné moci.

13. platová třída

 1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz, strategických záměrů a metodiky pro ucelené oblasti osobních údajů a pro dozor nad nimi včetně vyhodnocování možných ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.
 2. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sdělení nebo nakládání s identifikátory.
 3. Celostátní koordinace dozorové činnosti zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.
 4. Koncepční analýza a audit informačních systémů a datových toků z hlediska ochrany osobních údajů.
 5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který systematicky shromažďuje, zpracovává a ukládá nejrozsáhlejší soubory osobních údajů z důvodu významného veřejného zájmu na celostátní, případně mezinárodní úrovni při plnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektu údajů.

14. platová třída

 1. Tvorba a naplňování celostátní koncepce ochrany osobních údajů včetně zásad pro výkon dozoru.
 2. Provádění mezinárodní dozorové činnosti Evropské unie a účast na společných mezinárodních akcích dozoru v oblasti ochrany osobních údajů.

15. platová třída

 1. Tvorba státní politiky ochrany soukromí a regulace zpracování osobních údajů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno