Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Odborné zabezpečení činnosti vlády.

2.67 ODBORNÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY

10. platová třída

1. Koordinace a zajišťování úkolů vlády ve vztahu k Poslanecké sněmovně, Senátu a Kanceláři prezidenta republiky.

11. platová třída

1. Posuzování správnosti postupu ústředních správních úřadů ve vztahu k vládě.

12. platová třída

1. Zajišťování souladu závěrů vlády s právním řádem, programovým prohlášením a dalšími souvisejícími dokumenty a jejich promítnutí do návrhu usnesení vlády.

13. platová třída

1. Systémová koordinace a metodické usměrňování zabezpečení činnosti vlády.

2. Celostátní metodické usměrňování procesu hodnocení dopadů regulace a zajišťování jeho komplexní koordinace v souladu s politikami orgánů Evropské unie a mezinárodních organizací.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce regulatorní reformy, celostátní koncepce procesu hodnocení dopadů regulace a zajišťování spolupráce na tvorbě politik orgánů Evropské unie a mezinárodních organizací v oblasti regulatorní reformy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno