Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého zajímá ostraha osob a majetku jako prostředek k samostatnému výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

A/ Ostraha osob a majetku

Předmět podnikání: Ostraha majetku a osob

Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu *)

Další podmínky pro ostrahu majetku a osob: spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu **) a bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají ***)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: v živnostenském zákoně není uvedeno

B/ Poskytování technických služeb

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo
  • d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Další podmínky pro poskytování technických služeb: bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají ***)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: v živnostenském zákoně není uvedeno

Poznámka – související právní předpis

  • *) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • **) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb. (Tam stojí: „Tento zákon stanoví též podmínky spolehlivosti pro možnost provozování některých koncesovaných živností.“ Zákon dále vyjmenovává, co musí splňovat člověk v některých vysokých veřejných funkcích, například v Kanceláři prezidenta republiky; takový člověk například nemohl být za komunistického režimu příslušníkem Lidových milicí, dále rezidentem, agentem, informátorem nebo ideovým spolupracovníkem Státní bezpečnosti apod.)
  • ***) § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb. (Tam stojí: „Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.“)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno