Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého zajímají veřejné dražby jako prostředek k samostatnému výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Kdo může pořádat veřejné dražby

Předmět podnikání: Provádění veřejných dražeb dobrovolných nebo nedobrovolných

Požadovaná odborná způsobilost pro veřejné dražby dobrovolné:

 • a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • c) střední vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 9 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona, kde stojí, že za jistých podmínek stačí praxe v jiném členském státě Evropské unie

Požadovaná odborná způsobilost pro veřejné dražby nedobrovolné:

 • a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • c) střední vzdělání a 6 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 10 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona, kde stojí, že za jistých podmínek stačí praxe v jiném členském státě Evropské unie

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: Ministerstvo pro místní rozvoj

Poznámka – související právní předpis

 • § 6 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 315/2006 Sb. (Zde například stojí, že musíte „do 30 dnů od vydání koncese uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností dražebníka“.)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno