Úspěšní živnostníci musejí přispívat na veřejné důchodové a zdravotní pojištění, dobrovolně mohou spořit i na nemocenskou. Povinné minimální zálohy OSVČ v roce 2020 nejdříve stouply bezmála o 7 %. Následně, od března do srpna byly tyto odvody odpuštěny, aby osoby samostatně výdělečně činné snáze přečkaly virovou epidemii.

RokHLAVNÍ výdělečná činnostZdravotní pojištění (Kč)Důchodové pojištění (Kč)Nemocenské pojištění (Kč)VEDLEJŠÍ výdělečná činnostDůchodové při vysokém zisku (Kč)
20202 3522 5441261 018
20192 2082 388138955
20182 0242 189115876
20171 9062 061115825
20161 8231 972115789

Poznámky k tabulce: Nejnižší dobrovolné nemocenské pojištění kleslo ze 138 na 126 Kč od 1. července 2019. Od března do srpna 2020 byly odpuštěny minimální povinné platby, aby osoby samostatně výdělečně činné překonaly koronavirovou krizi, která ohrozila některé ekonomické obory.

Český stát doposud nechával podnikatelům docela volný prostor. Kontrolní hlášení k DPH a elektronická evidence tržeb situaci komplikují, ale povinné odvody zůstávají stále poměrně nízké. Díky výdajovým paušálům a slevám nemusí řada živnostníků (osob samostatně výdělečně činných – OSVČ) platit daň z příjmu. A vyměřovací základ pro svoje zdravotní i důchodové pojištění můžeme snížit natolik, že byly stanoveny minimální měsíční zálohy OSVČ. Od září 2020 opět zaplatíme následovně.

 • Zdravotní pojištění odvádíme svojí zdravotní pojišťovně, nejpozději do 8. dne následujícího kalendářního měsíce (například za leden do 8. února, za únor do 8. března atd.).
 • Povinné důchodové a dobrovolné nemocenské pojištění platíme místní správě sociálního zabezpečení (OSSZ podle adresy svého trvalého pobytu), během daného kalendářního měsíce.
 • Formality záleží především na tom, jestli máme podnikání jako hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost.

A/ Podnikání jako hlavní výdělečná činnost

Kdo podniká „na plný úvazek“, zpravidla musí odvádět zdravotní i důchodové pojištění. Živnostníci často platí jenom zákonem povolené minimální zálohy, tedy podstatně méně, než kolik naspoří zaměstnanec prostřednictvím svojí superhrubé mzdy. Pokud si drobný podnikatel netvoří vlastní soukromé rezervy, ve stáří bude živořit, protože dostane jenom podprůměrný důchod! Zvažme tedy, zda neplatit aspoň dvojnásobek, nebo raději čtyřnásobek minimální zálohy na sociální pojištění (zhruba 5 000 Kč až 10 000 Kč/měsíc), aby penze vycházela aspoň na ekvivalent současných 13 000 až 16 000 Kč/měsíc.

B/ Živnost jenom jako zdroj vedlejšího příjmu

Pokud provozujeme živnost pouze jako přivýdělek, typicky vedle klasického zaměstnání, zálohy na sociální pojištění odvádět nemusíme. Výjimkou jsou podnikatelé, kteří chtějí platit dobrovolně, anebo svým ročním ziskem dosáhnou 2,4násobku průměrné mzdy (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru): vloni 78 476 (6 540 Kč krát počet měsíců, pokud byla živnost provozována jenom přechodně), letos 83 604 Kč (6 967 Kč krát počet měsíců). Ani zálohy na zdravotní pojištění nejsou nutné, stačí doplatit požadovanou částku jednorázově za celý rok. Zkrátka, podnikavý zaměstnanec může trávit čas papírováním, jenom když podává souhrnná celoroční přiznání a přehledy.

Zálohy na pojištění počítáme podle vyměřovacího základu

Kdo podnikal už v předešlém kalendářním roce a dosáhl pořádného zisku, má vysoký vyměřovací základ a musí platit odpovídající pojištění. Nové zálohy jsou v takovém případě vypočítané podle přehledů, které odevzdáváme zdravotní pojišťovně a orgánu sociálního zabezpečení maximálně měsíc po dni, kdy jsme mohli nejpozději odevzdat daňové přiznání. Jako PŘÍKLAD přizveme překladatelku, která vloni zaznamenala milionový obrat.

 1. Překladatelka měla vloni tržbu 1 000 000 Kč.
 2. Kvůli nákladným služebním cestám utratila 600 000 Kč, takže dosáhla zisku 400 000 Kč.
 3. Zisk podělíme dvěma a dostaneme vyměřovací základ 200 000 Kč.
 4. Ze základu vezmeme 29,2 % na sociální (58 400 Kč) a 13,5 % na zdravotní pojištění (27 000 Kč).
 5. Podělíme dvanácti a máme měsíční zálohy OSVČ pro rok 2020, respektive od podání přehledu za předchozí rok: 2 250 Kč na zdraví a 4 867 Kč na stáří.

Minimální zálohy OSVČ v roce 2020, vyděláváme-li méně

Jenomže mnoho živnostníků dosahuje podstatně nižšího zisku, takže podle předchozího vzorce by platili velmi málo. Proto existují takzvané minimální zálohy OSVČ, aby tyto osoby samostatně výdělečně činné přispívaly do veřejného rozpočtu více. Základní měřítko upřesňuje vláda, když formou takzvaného „nařízení“ oznamuje, na kolik korun vychází průměrná tuzemská mzda.

 • Vláda oznámila, že jako průměrnou mzdu v roce 2020 bereme 34 835 Kč.
 • Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění = 50 % průměrné mzdy. Nejnižší zálohy OSVČ na zdravotní pojištění = 13,5 % vyměřovacího základu. Nové minimum musíme dodržovat od 1.1. 2020
 • Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění = 1/4, nebo 1/10 průměrné mzdy podle toho, jestli máme podnikání jako hlavní (25 %), nebo vedlejší (10 %) výdělečnou činnost. Nejnižší zálohy OSVČ na důchodové pojištění = 29,2 % vyměřovacího základu. Nové minimum musíme dodržovat poté, co odevzdáme přehled za rok 2019.
 • Minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění = 6 000 Kč. Nejnižší dobrovolná záloha OSVČ = 2,1 %.

Zdroj úvodního ilustračního obrázku: pixabay.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno