Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Potravinářská výroba a bezpečnost potravin.

2.44 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA A BEZPEČNOST POTRAVIN

11. platová třída

 1. Sledování a vyhodnocování směrů ve spotřebě potravin, vyhodnocování vývoje kvality a bezpečnosti potravin a zemědělských produktů nebo vstupů do zemědělství a půdy.
 2. Koordinace kontroly a s ní souvisejících činností v rámci státního dozoru v daném rozsahu působnosti státní správy v oblasti potravin a surovin k jejich výrobě, analýza výsledků kontroly, provádění metodického vedení a vytváření podkladů pro vytyčení koncepce kontroly.
 3. Výkon kontroly a s ní související činnosti v rámci státního dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní nebo správné laboratorní praxe v oblasti potravin a surovin k jejich výrobě.
 4. Samostatná realizace aktivit v rámci procesů hodnocení rizik, řízení rizik a komunikace o riziku v oblasti potravin.

12. platová třída

 1. Příprava a zpracování koncepcí potravinářské výroby a bezpečnosti potravin v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
 2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu kontrolní a dozorové činnosti v oblasti potravin.
 3. Celostátní koordinace inspekcí správné výrobní nebo správné laboratorní praxe a zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v oblasti potravin a surovin k jejich výrobě.
 4. Metodické usměrňování a koordinace aktivit v rámci hodnocení rizik, řízení rizik a komunikace o riziku v oblasti potravin.
 5. Plánování, provádění a vyhodnocováním úředních kontrol v oblasti zemědělských výrobků, potravin včetně pokrmů nebo tabákových výrobků.
 6. Navrhování celostátních opatření v oblasti bezpečnosti potravin.

13. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti potravinářské výroby nebo bezpečnosti potravin.
 2. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku potravinářské výroby a bezpečnosti potravin.
 3. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad trhem s potravinami.
 4. Celostátní metodické usměrňování a koordinace aktivit v rámci hodnocení rizik, řízení rizik a komunikace o riziku v oblasti potravin.
 5. Tvorba koncepce a koordinace inspekční činnosti a dozoru v oblasti potravinářské výroby a bezpečnosti potravin.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce potravinářské výroby a bezpečnosti potravin.

15. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti potravin.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno