Najedený člověk pracuje lépe, než kdyby hladověl. Mnozí zaměstnavatelé proto svým zaměstnancům dávají stravenky, které fungují jako platidlo v restauracích a supermarketech, nebo stravenkový paušál. Zákonodárci tyto benefity daňově zvýhodňují, nyní však mění pravidla. Naše kalkulačka vám spočítá, jak vychází stravenka či stravenkový paušál v roce 2024.

Stravné na služební cestě

V pracovní smlouvě bývá uvedeno, kde má zaměstnanec svoje pravidelné pracoviště. Obyčejně jde o konkrétní adresu nebo obec, ze které nejčastěji vyjíždí za svými profesními povinnostmi. Jakmile je zaměstnavatelem vyslán jinam, vyráží na pracovní cestu. Pokud náklady na takový výjezd financuje svými osobními prostředky, následně získává nárok na náhradu – například na stravné, což znamená peníze na jídlo.

Základní pravidla najdeme v zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.). Zákonodárci tam rozlišují mezi soukromým mzdovým sektorem (obchodními společnostmi, nestátními neziskovými organizacemi apod.) a veřejnou platovou sférou (sem patří úředníci, státní pedagogové a zdravotníci apod.). Stravné pro rok 2024 navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v následujících částkách:

Délka pracovní cestySoukromý sektorVeřejný sektor
5 až 12 hodinnejméně 140 Kč/den140 až 166 Kč/den
nad 12 do 18 hodin nejméně 212 Kč/den212 až 256 Kč/den
nad 18 hodinnejméně 333 Kč/den333 až 398 Kč/den
Stravné se snižuje nebo ruší, pokud zaměstnanec na pracovní cestě dostal bezplatné jídlo.

Pravidelný příspěvek na stravování (stravenky)

Zaměstnavatel se nemusí starat, co jeho kolegové pojídají v obědové pauze na svém pravidelném pracovišti. Některé společnosti však provozují závodní jídelny, nebo svým zaměstnancům rozdávají speciální poukázky –⁠ stravenky, kterými lze platit za jídlo v restauracích a supermarketech. Případně svému personálu přispívají na potraviny hotovými penězi, čemuž říkáme stravenkový paušál.

Všechny varianty jsou implicitně uvedeny v zákoně o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), protože do určitého limitu nejsou zdaněné.

  • Peněžní příspěvek na stravování = hotové peníze, čili stravenkový paušál
  • Nepeněžní příspěvek na stravování = dotovaný oběd v závodní jídelně nebo stravenky

Stravenkový paušál 2024 – kalkulačka

Pro peněžní a nepeněžní příspěvek doposud platila odlišná daňová pravidla, přičemž stravenka byla výhodnější pro zaměstnance a stravenkový paušál vyhovoval více zaměstnavatelům. Od roku 2024 se však na obě možnosti vztahují stejné regule.

  • Příspěvek na stravování je daňově zvýhodněný, pokud je zaměstnanci přidělený za den, kdy příjemce strávil v zaměstnání aspoň 3 hodiny.
  • Pro zaměstnavatele jsou všechny takové příspěvky na stravování daňově uznatelnými náklady, takže na jeho straně nepodléhají dani.
  • Zaměstnanec neplatí daň jenom do určité hranice, kterou spočítáme jako 70 % nejvyššího možného stravného pro státního úředníka na pětihodinové pracovní cestě.

Uveďme příklady pro rok 2024: Zaměstnanec dostane dvě stravenky v hodnotě 116,20 a 200 Kč. Levnější poukázka přesně dosahuje limitu, do kterého není daněná. Dražší stravenka však částečně podléhá dani z příjmu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Povinné odvody potom spočítáme jako (200 Kč – 116,20 Kč) x (15 % + 7,1 % + 4,5 %) ≐ 84 Kč x 26,6 % ≐ mzdová srážka 22 Kč.

Další příklady vám spočítáme, až přepíšete údaje v následujícím kalkulátoru. Stravenkový paušál 2024 – kalkulačka:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno