Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, který chce samostatně vyrábět nebo opravovat protézy, ortézy či bandáže za účelem zisku. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Protézy, ortézy a bandáže jako předmět podnikání

Předmět podnikání: Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových protéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik – protetik podle zvláštního právního předpisu*), nebo
  • b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko-protetický technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona

Poznámka – související právní předpis

  • *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno