I suverénní šampion občas pokukuje po sousedech, srovnává osobní příjmy a bilancuje. Ve speciálním článku odhalujeme platy v jednotlivých profesích, abychom věděli, jestli jsme oproti svým kolegům poměrně výkonní, anebo máme přidat přinejmenším v asertivitě (ZDE), když oceňujeme a prodáváme vlastní práci. Tady srovnáme, kolika korun dosahuje průměrná mzda 2019 podle různých vládních výpočtů, které hrají roli třeba ve veřejném důchodovém systému.

Odlišné výpočty pro pojistné dávky a platy

Český stát přerozděluje národní bohatství většinou tak, že kombinuje zásluhový a solidární princip. Dávky podpory v nezaměstnanosti nebo starobní důchody počítá jednak podle individuálních vlastností příjemce (ekonomicky výkonnější jedinec dostane víc), jednak podle průměrné mzdy v tuzemském hospodářství, aby rozdíly nebyly propastné. Platy politiků a soudců ovšem pracovní morálku nijak nezohledňují, pouze několikanásobně převyšují příjem běžného občana. A abychom měli dostatek zábavy, pro různé účely musíme respektovat různá časová období!

Průměrná mzda 2019 a předešlý vývoj

Letošní podporu v nezaměstnanosti počítáme podle výplatních pásek, které tuzemští zaměstnanci dostávali vloni. Důchody a poslanecké platy odvozujeme podle předloňského stavu ekonomiky, ovšem politici při oceňování sebe sama koukají pouze na vývoj veřejného sektoru! Hotový labyrint pravidel, že? Vzhledem k odlišným časovým rámcům a populacím, ze kterých vláda čerpá, vycházejí odlišné hodnoty.

RokPodpora(důchod)(koeficient)DůchodPoslanec
201931225301561.08433269830498
201828761282501.06122997928078
201727000271561.03962823226830
201625903263571.024627006
201525179259031.027326611
201424622259031.001525942
201324408250931.031525884
201223726245261.024925137
201123324240911.026924740
201022896232801.018423709

Průměrnou mzdu pro výpočet fixní složky důchodů musíme vynásobit „koeficientem“, který má zohledňovat průběžný růst životní úrovně v ekonomicky aktivní populaci. V tabulce tedy počítáme následovně: (důchod) x (koeficient) = Důchod neboli průměrná mzda pro výpočet letošních penzí, přičemž výsledek zaokrouhlujeme na celá čísla nahoru.

Archiv rozhodujících právních předpisů

Nakonec, pro případnou kontrolu, uvedeme oficiální zdroje. Průměrné mzdy většinou sděluje MPSV, pouze důchodcům ohlašuje částku celá vláda svým nařízením.

Rok Podpora Důchod Poslanec Zástupce Soudce
2019 311/2018 213/2018 317/2018 318/2018 319/2018
2018 447/2017 343/2017 440/2017 438/2017 439/2017
2017 448/2016 325/2016 401/2016 403/2016 402/2016
2016 355/2015 244/2015
2015 311/2014 208/2014
2014 437/2013 296/2013
2013 446/2012 324/2012
2012 435/2011 286/2011
2011 390/2010 283/2010
2010 466/2009 339/2009

V přehledu uvádíme čísla, kterými jsou dané právní předpisy označeny ve Sbírce zákonů a vždycky odkazujeme na příslušný dokument, umístěný na oficiálním Portálu veřejné správy. Pro politiky, státní zástupce a soudce hraje roli ještě § 3 zákona č. 236/1995 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno