Psycholog zkoumá všechny kouty lidské duše, a proto není divu, že svojí prací přitahuje leckterého studenta. Populární umění přece vypráví příběhy jedinců, kteří vzrušujícím způsobem balancovali mezi psychickou chorobou a genialitou: schizofrenního matematika Johna Nashe (film Čistá duše), všeuměla Howarda Hughese chorobně posedlého sledováním filmů a čistotou (film Letec), kriminalistky Sagy Norén s Aspergerovým syndromem (seriál Most) a dalších. Psycholog podle zažitých představ odhaluje znepokojivý, a zároveň fascinující vnitřní svět člověka. Jak žije doopravdy?

Freud a Kinsey předznamenali sexuální revoluci, Jung překlenoval vědu a mystiku ve svém legendárním sídle na břehu Bodamského jezera, Frankl považoval pacienty za svoje učitele a v koncentračním táboře založil logoterapii. Jejich pokračovatel, současný psycholog provozující soukromou praxi vybírá od 400 Kč, někdy přes 1 000 Kč za hodinové sezení. Nadprůměrných mezd zpravidla dosahuje také jako zaměstnanec v marketingové nebo personální agentuře. Podrobněji prozkoumáme, jaký plat psycholog dostává ve veřejném sektoru: ve státních nebo krajských nemocnicích, poradnách apod.

Psycholog pobírá plat podle nejtěžších vykonávaných úkonů

V oficiálním Katalogu pracíPSYCHOLOG číslo 1.05.01. Ovšem PSYCHOLOG ve zdravotnictví nebo KLINICKÝ PSYCHOLOG má číslo 2.19.32. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli. Jinou stupnici mají zaměstnanci Policie ČR a správních úřadů, jinou například zaměstnanci veřejných nemocnic. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili správný plat psychologa, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

1.05.01. PSYCHOLOG

Psycholog v 10. platové třídě

 1. Aplikace poznatků psychologie v podmínkách organizace.
 2. Provádění psychologických vyšetření podle standardních metod a pokynů.
 3. Navrhování opatření k aplikaci poznatků psychologie při výcviku jednotlivců a skupin.

Psycholog v 11. platové třídě

 1. Samostatné zajišťování prací v psychodiagnostice, poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb. Poskytování psychologického,  rozvodového a porozvodového poradenství. Samostatné provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky v předmanželské, manželské a rodinné sféře.
 2. Poskytování krizové intervence.
 3. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů.
 4. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů.

Psycholog ve 12. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb, rodinného, předmanželského a manželského poradenství. Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství a psychoterapie. Rozvodové a porozvodové poradenství včetně mediace dohod o porozvodovém uspořádání. Odborná pomoc specialistům poradenské služby v daném regionu. Práce s rodinami ohroženými alkoholismem a jinými  závislostmi, rodinami ohroženými nezaměstnaností, domácím násilím, s rodinami pečujícími o těžce zdravotně postižené děti apod. Metodická pomoc sociálním pracovníkům.
 2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích.
 3. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí, například provádění diferenciální diagnostiky psychických poruch a odchylek, posuzování vhodnosti a efektu psychoterapie či rehabilitace, odolnosti vůči zátěži z hlediska zdravotního. Spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
 4. Samostatné provádění náročných kontaktních činnosti zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
 5. Samostatné provádění  individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.
 6. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a prevence ve školství.
 7. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.
 8. Provádění bilanční diagnostiky.

Psycholog ve 13. platové třídě

 1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií, rodin zasažených nezaměstnaností,  domácím násilím, rodin pečujícím o těžce zdravotně postižených dětí i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte.
 2. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti vzdělávání a pedagogicko-psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání a volbu životní dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků a studentů.
 3. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve školství.

2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG

Psycholog v 11. platové třídě

 1. Provádění specifických činností v oblast péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na lékařské zákroky pod odborným dohledem klinického psychologa.

Psycholog ve 12. platové třídě

 1. Provádění činnosti klinického psychologa pod odborným dohledem, například provádění psychologické diagnostiky, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí.

Psycholog ve 13. platové třídě

 1. Provádění specializovaných činností na úseku klinické psychologie, například psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí, provádění psychologické prevence, výchovy a poradenství ke zdravému způsobu života, poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat.
 2. Metodické usměrňování v rámci oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního  vzdělávání v příslušném oboru specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

Psycholog ve 14. platové třídě

 1. Provádění nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace, například odborné konsiliární, posudkové a dispensární činnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno