REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.28. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent pro pozemní komunikace – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent pro pozemní komunikace (katalogová pozice 2.10.28)

9. platová třída

 1. Zajišťování agendy zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
 2. Souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu na pozemních komunikacích, například řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.
 3. Výkon silničního správního úřadu ve věcech přestupků.

10. platová třída

 1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.
 2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a silnic s celostátní působností.
 3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.
 4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
 5. Výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností.

11. platová třída

 1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 2. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.
 3. Příprava programů výstavby a obnovy pozemních komunikací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Tvorba koncepce rozvoje sítě pozemních komunikací pro účely územního plánování z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu s územně plánovací dokumentací.

12. platová třída

 1. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic a silnic I. třídy.
 2. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.
 3. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

 1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno