Stát a územní samosprávy potřebují profesionály, kteří zajistí dopravní agendu. Referent pro pozemní komunikace řeší dálnice, silnice, mosty a podchody. Jedná o dopravních značkách a přestupcích, plánuje rekonstrukce nebo organizuje přesuny vojenské techniky. Čím náročnější práci zastává, tím vyšší je jeho platová třída.

Pravidla v soukromém a veřejném sektoru

Zaměstnanci privátních společností (s.r.o., a.s.) mají zaručené určité minimální mzdy, podle náročnosti, složitosti a odpovědnosti svojí profese. Ve veřejném sektoru (na úřadech, v příspěvkových organizacích) panují striktnější pravidla. Zaměstnanec patří do určité platové tabulky, kde najde svůj platový tarif (základní hrubý měsíční plat) podle svého platového stupně (dosaženého vzdělání a praxe) a platové třídy.

Kam se řadí referent pro pozemní komunikace

Platová třída záleží na nejnáročnější práci, kterou po zaměstnanci požaduje zaměstnavatel. Detailní kategorizaci najdeme v oficiálním profesním Katalogu. Patříte do nejvyšší platové třídy, ve které splňujete aspoň jednu odrážku. Příklad: Referent pro pozemní komunikace náleží minimálně do 10. platové třídy, pokud mezi jeho kompetence spadá: „Výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností.“

9. platová třída

 1. Zajišťování agendy zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
 2. Souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu na pozemních komunikacích, například řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.
 3. Výkon silničního správního úřadu ve věcech přestupků.

10. platová třída

 1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.
 2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a silnic s celostátní působností.
 3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.
 4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
 5. Výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností.

11. platová třída

 1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 2. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.
 3. Příprava programů výstavby a obnovy pozemních komunikací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Tvorba koncepce rozvoje sítě pozemních komunikací pro účely územního plánování z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu s územně plánovací dokumentací.
 5. Koordinace výkonu silničního správního úřadu.

12. platová třída

 1. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic a silnic I. třídy.
 2. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.
 3. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 4. Koordinace výkonu silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

 1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.

Autor úvodní fotografie: Vlad Fonsark

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno