Pečovatelé dostávají tuto pojistnou dávku maximálně 90 dnů, výplata však obvykle končí podstatně dříve. Následující kalkulačka spočítá, jakých částek dosáhne takzvané ošetřovné v roce 2022.

Ve svátečních chvílích přejeme příbuzným a přátelům hlavně pevné zdraví, ale přesto musíme občas společně překonávat chorobu nebo úraz. Marodi mohou čerpat náhradní mzdu a potom nemocenskou, v horším případě doživotní rentu, invalidní důchod, příspěvek na péči a další sociální dávky. Pokud naopak opatrujete člena svojí domácnosti, blízkého příbuzného nebo partnera, za jistých podmínek dostanete ošetřovné.

Kdo má nárok na pečovatelskou pojistnou dávku

Podrobnosti najdeme v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Název tohoto právního předpisu vystihuje jeho hlavní pointu. Ošetřovné není solidární sociální dávka, nýbrž pojistné plnění, které mají povinně předplacené námezdní pracovníci (tedy většina českých zaměstnanců). Část svých odvodů mohou dostat zpátky, pokud namísto výdělečné činnosti opatrují:

  1. člena/členku svojí domácnosti (trvale spolu žijí a hospodaří), který/která trpí těžkou nemocí, zraněním, nebo potřebuje nezbytnou péči po porodu
  2. člena svojí domácnosti nebo své dítě, kterému ještě není 10 let, kvůli jeho úrazu, chorobě, karanténě, nemocnému rodiči (pěstounovi, opatrovníkovi) či uzavřené škole
  3. manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku nebo blízkého příbuzného (rodiče, sourozence, tchyni, tchána)
  4. člena svojí domácnosti, blízkého nebo vzdálenějšího příbuzného (tetu, strýce, neteř, synovce, snachu, zetě), který byl předtím aspoň 4 dny hospitalizován kvůli závažné poruše (například má ohroženy základní životní funkce)

Někteří občané mají horší postavení: Živnostníci a brigádníci mohou dostat jenom takzvané dlouhodobé ošetrovné, když pečují o někoho, kdo krátce předtím bojoval o svůj život v nemocnici. Ale pouze pod následujícími podmínkami: Živnostníci museli (dobrovolně) platit nemocenské pojištění a brigádníci museli vydělávat aspoň 3 500 Kč/měsíc na dohodu o pracovní činnosti.

Podpůrčí doba trvá obvykle 9, maximálně 90 dní

O ošetřovné žádáme prostřednictvím formuláře, který dostaneme od lékaře nebo učitele (pokud musíme pečovat o malé dítě, protože jeho škola je uzavřena). Zaměstnanci tento dokument předají zaměstnavateli, pojištění živnostníci směřují rovnou k Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Příjemce většinou sám určuje, kdy začne čerpat ošetřovné, takzvanou podpůrčí dobu však potom nelze přerušit a trvá maximálně:

  1. 9 kalendářních dnů
  2. 16 kalendářních dnů osamělému zaměstnanci (samoživiteli), pokud má v trvalé péči aspoň jednoho školáka, kterému ještě není 16 let
  3. 90 kalendářních dnů („dlouhodobé ošetřovné“) poté, co spolubydlící, manžel, manželka, partner, partnerka nebo příbuzný absolvuje náročnou hospitalizaci a získá pečovatele

Ošetřovné pro rok 2022 spočítá orientační kalkulačka

Pojistné plnění činí 60 % vyměřovacího základu, kterým teoretický bývá odpovídající hrubá mzda. Prakticky však vycházejí nižší částky, kvůli takzvané redukci, podobně jako když dostáváme nemocenskou. Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně zveřejňuje excelovské tabulky, podle kterých jsme naprogramovali orientační kalkulačku. Doplňte svoji průměrnou měsíční mzdu (respektive měsíční vyměřovací základ), délku svojí pečovatelské služby, a vyjde ošetřovné.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno