Živnostenský zákon říká, že nemůžete podnikat jako restaurátor výtvarných a uměleckořemeslných děl, která byla prohlášena za kulturní památky. Stále však zbývá poměrně široké pole pro samostatnou výdělečnou činnost. Zde tedy popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého láká restaurování jako bynys. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Soukromý restaurátor potřebuje vzdělání

Předmět podnikání: Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií *) nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty **)
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru a 3 roky praxe v restaurátorství, nebo
  • d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném nebo výtvarném oboru a 5 let praxe v restaurátorství, nebo
  • e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 6 roků praxe v oboru

Poznámka – související právní předpisy

  • *) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno