Revizor pasažérů v hromadné dopravě pracuje obvykle na základě zaměstnanecké smlouvy. Dostává mzdu například podle kolektivní smlouvy, kterou vyjednaly odbory. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat revizor technických zařízení, pokud chce svoje povolání vykonávat jako samostatnou výdělečnou činnost. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Co musí splňovat soukromý revizor

Předmět podnikání: Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Požadovaná odborná způsobilost: osvědčení vydané drážním správním úřadem

Poznámka – související právní předpisy

  • § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb.
  • Uvedené paragrafy především definují „určená technická zařízení“: „Technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo lyžařských vleků (…).“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno