Vynikající profesionály na kulturní scéně označujeme starodávným titulem, který známe také z teologie, průmyslu nebo sportu: baletní mistr, sbormistr, koncertní mistr, mistr zvuku (zvukař) a mistr osvětlení (osvětlovač). Zkrátka mistři, elita svého oboru, vzor pro mladší generace. V oficiálním Katalogu prací najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují celou profesní skupinu podle odpovědnosti a záslužnosti konkrétních pozic.

 • Pokud vás zajímá veřejný sektor (příspěvkové organizace apod.), pokračujte TÍMTO odkazem.
 • Sazby takzvaných zaručených mezd pro celý pracovní trh najdete TADY.

Sbormistr a další umělecká elita v platových třídách

BALETNÍ MISTR

10. platová třída

 1. Nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety a sborem podle uměleckého záměru choreografa.

11. platová třída

 1. Nastudování baletních, pantomimických děl a tanečních součástí dramatických a hudebně-dramatických děl ve spolupráci s choreografem nebo podle choreografického záznamu v divadle.

SBORMISTR

11. platová třída

 1. Nastudování sborových a vokálně-symfonických děl a sborových částí hudebně-dramatických děl.

12. platová třída

 1. Nastudování velkých sborových a vokálně-symfonických děl a sborových pěveckých částí hudebně-dramatických děl.

13. platová třída

 1. Tvorba umělecké koncepce velkého pěveckého sboru včetně nastudování a dirigování nejsložitějších vokálních děl na tuzemských a zahraničních pódiích a koordinace dalších sbormistrů.

KONCERTNÍ MISTR

12. platová třída

 1. Nastudování a tvůrčí interpretace nejsložitějších orchestrálních, hudebně-dramatických a baletních děl na domácích a zahraničních pódiích, provádění nejsložitějších sólových partů a spolupráce s dirigenty při uměleckém vedení i při nastudování hudebních děl s velkým symfonickým a divadelním orchestrem.

13. platová třída

 1. Koordinace nejsložitějších uměleckých vazeb s cílem vytvářet jedinečné umělecké pojetí orchestru jako celku. Dokonalé zvládnutí oboru hudební interpretace prováděním náročných kolektivních i sólových částí hudebních děl s dopadem na širokou kulturní veřejnost v tuzemsku i zahraničí.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce umělecké činnosti orchestru a umělecké vedení orchestru při nastudování díla ve spolupráci s dirigentem, samostatné umělecké vedení orchestru při nastudování a interpretaci díla a jedinečná interpretace nejnáročnějších baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.

ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU

6. platová třída

 1. Odborné technické práce při provozu zařízení pro zvukový záznam.
 2. Obsluha a nastavování pracovních charakteristik reprodukčních zařízení včetně speciálních studiových strojů při výrobě a vysílání.
 3. Provádění střihů zvuku elektronickou cestou.

7. platová třída

 1. Provozní technické práce při záznamu zvuku elektronickou cestou, například nastavování a obsluha zařízení pro tvorbu zvuku elektronickou cestou a řízení provozu souborů elektronických studiových i přenosových zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku.
 2. Zajišťování dokumentačního zpracovávání zápisů o zvukovém a audiovizuálním záznamu a zajišťování vstupů pro výpočetní systémy.

8. platová třída

 1. Uměleckotechnické práce při záznamu zvuku, jako zpracovávání analogových a digitálních záznamů zvuku z různých druhů nosičů včetně střihu, provádění nezbytných technických úprav.
 2. Zajišťování technické a estetické úrovně ozvučení audiovizuálních děl a zhotovování mezinárodních míchacích pásů (mistr zvuku).

9. platová třída

 1. Zajišťování složitých uměleckotechnických pracovních činností při vytváření zvukové nebo doprovodné části uměleckých děl (mistr zvuku), jako vytváření uměleckotechnické složky veřejné hudební produkce v souladu s uměleckými záměry vedoucího souboru a s odpovědností za vysokou technickou a uměleckou akustickou úroveň.
 2. Tvůrčí pořizování záznamů a jejich zpracovávání a přenos při tvorbě zvukové složky filmů nebo audiovizuálních programů podle uměleckých záměrů režisérů.
 3. Volba technologií a způsobů snímání zvuků a jejich zpracovávání včetně výběru zvláštních zvukových efektů s experimentálním využíváním různých druhů forem a tvůrčích postupů.

OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ

6. platová třída

 1. Odborné technické práce při seřizování, nastavování a rozmisťování žárovkových a obloukových svítidel.

7. platová třída

 1. Seřizování a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.

8. platová třída

 1. Organizace montáží a seřizování osvětlovacích zařízení, montážních a likvidačních prací elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech i exteriérech s využíváním střídavého i stejnosměrného proudu o různém napětí včetně montáží a připojování přívodů nebo náhradních zdrojů energie.

9. platová třída

 1. Navrhování a realizace světelného scénáře představení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno